Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 3,6,10 en 13 maart 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 3 maart 2024
Ontmoetingsdienst – 3e zondag veertigdagentijd
9.30  uur: Ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, jeugdwerk, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 6 maart 2024
Vesper in Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J. Werkman / diaken A. van Aarle
 

Zondag 10 maart 2024
4e zondag van de veertigdagentijd
9.30  uur: ds. D. Verboom, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Woensdag 13 maart 2024
Biddag voor gewas en arbeid
19:00 uur: Ds. M. Kraak, Mijdrecht
Collectes: diaconie, kerk

 

Meeleven

Op zondag 25 februari ontvingen we bericht van het overlijden van ds. T.C. Wielsma. Dominee Wielsma was voor de fusie van onze gemeente predikant van de voormalige Gereformeerde Kerk. Daarnaast ging hij regelmatig voor als gastpredikant, was actief betrokken bij een gespreksgroep en bezocht veel gemeenteleden in de vacante periode. We herinneren hem als een positief ingestelde man, vol humor en trouw in het omzien naar gemeenteleden. We bidden dat zijn vrouw en familie Gods troost mogen ervaren en kracht mogen putten uit wat hij voor velen heeft betekent. Uiteraard zullen we als kerkenraad ons medeleven betuigen. Zeer waarschijnlijk zijn er ook velen uit onze gemeente die dit willen doen. Op moment van schrijven van dit stukje ontbreekt nog nadere informatie. Zodra meer duidelijk is, ontvangt u een mailbericht. U kunt ook altijd bij één van de kerkenraadsleden navraag doen.

 

Als kerkenraad ontvingen wij een dankbetuiging voor het betoonde medeleven vanuit onze gemeente bij het overlijden van Corrie Romeijn. Zij was voor de fusie pastoraal werker van de Gereformeerde Kerk.

Bij de diensten

 

Ontmoetingsdienst 3 maart (herhaalbericht)

Het voorjaar komt eraan! Geniet van de sneeuwklokjes en de eerste krokussen en narcissen. Prachtig. Heb je de merel al horen zingen! Jezus wijst in Mattheus 6 op al dat moois in de natuur. Kijk naar de bloemen in het veld. Dat gaan we doen op 3 maart. Het wordt een preek met een heel klein beetje rekenwerk. Vermoedelijk zal ik tijdens de preek ook vragen of er iemand is, die de stelling van Pythagoras kent. Als iemand dat leuk vindt kunnen we die eventjes gebruiken. Maar dat is niet echt nodig. We gaan een bloem bekijken. Een zonnebloem. Fantastisch mooi hoe zo’n bloem in elkaar zit. Een wonder! Ik neem een pot zonnebloempitten mee, zodat ieder wat pitten mee naar huis kan nemen. Doe het in een potje met aarde. Water erbij. En verwonder je over het moois, dat God schept. De preek is eenvoudig, ook voor kinderen. Laat je kinderen of kleinkinderen maar meekomen. Schrik niet: er zit ook wiskunde in de preek. 0 + 1 = 1 is het gemakkelijkste. En 34 plus 55 het moeilijkste.

 

Van de diaconie

Collecte 3 maart 2024

Libanon – Predikantenopleiding voor het Midden-Oosten

 

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

 

Collecte 10 maart 2024

Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea (west Nieuw Guinea) spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Tevens licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

 

Collecte op biddag 13 maart 2024

Oeganda – Goed Boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijeenhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

 

Agenda

4 en 11 maart: Inloop in ’t Anker – 10:00 uur

4 maart: kerkenraad in ’t Anker – 19:30 uur

11 maart: bijbelstudiegroep fam. Bos – 14:30 uur

13 maart: Oecumenia in ’t Anker – 14:30 uur

 

Oecumenia

Woensdag 13 maart is er weer een gezellige, geheel verzorgde middag in `t Anker. Deze middag staat in het teken van het voorjaar. We gaan een vogelnestje maken in een bloempotje compleet met eitjes! U hoeft zelf niets mee te nemen, wij zorgen voor al het materiaal en vragen daarvoor een bijdrage van € 4,00.

U bent allen weer van harte welkom, woensdag 14 maart om 14.30 in `t Anker!

 

Team Oecumenia

 

Oecumenisch project 40-dagentijd

Woensdag 21 februari was de eerste vesper van deze periode in onze Ontmoetingskerk. Het was heel slecht weer maar toch moesten er stoelen bij gezet worden. Een kleine twintig broeders en zusters waren aanwezig om gedurende een klein halfuurtje even tot bezinning te komen. Even een moment van rust, stilte, gebed, lezingen en met elkaar zingen. Zo gaan we met elkaar op reis, Pasen tegemoet. Volgende vesper: 6 maart.

 

Een andere activiteit binnen dit project van de gezamenlijke kerken van Nieuwveen en Zevenhoven is “Pasen in de kunst”. Op zondagmiddag 10 maart komt kunsthistorica Karin Braamhorst vertellen over hoe in de kunst door de tijden heen Pasen is verbeeld. Plaats: Katholieke Kerk Aarlanderveen (rechts naast de kerk). Aanvang: 14:30 uur. (Vrijwillige bijdrage).

 

Uit de kerkenraad

Maandag 4 maart komt de kerkenraad weer bijeen. Mocht u vragen hebben of ideeën; laat het ons weten.