Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 4 en 11 september 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 4 september 2022
9.30  uur: dhr. H. Karstens, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 11 september 2022
Ziekenzondag
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen aan den Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., onderh. geb. 

Van de diaconie

 

Collecte 4 september: Myanmar

Een volwaardige plek voor mensen met een beperking

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of een gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Collecte 11 september: Ziekenzondag “De Hoop”

“De Hoop” is een onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en is gebaseerd op christelijke grondslag. Haar motto is “Elk mens is waardevol”. Zij helpt mensen in vaak uitzichtloze situaties op weg naar een nieuw leven. Cliënten die worstelen met verslaving of psychische problemen hebben er vaak baat bij om te leren dat God ook hen persoonlijk liefheeft. Daarnaast zijn “het leven als christen” en “vergeving” belangrijke thema’s voor de pastorale zorg door “De Hoop”. Helaas wordt niet alle zorg die de cliënten krijgen vergoed. Om dieper in te gaan op de geestelijke aspecten is er vaak geen tijd binnen het reguliere ggz budget. Daarom is uw hulp hard nodig. Dankzij uw betrokkenheid kan “De Hoop” zich met haar christelijke benadering blijven inzetten voor deze mensen.

 

Ziekenzondag 11 september

Op 11 september is het ziekenzondag en graag willen we ook dit jaar vragen of u op die dag een bosje bloemen mee wilt brengen naar de kerk. De bloemen kunt u neerzetten in de vazen, die voorin de kerk staan.

Als u na afloop van de dienst een bloemetje weg wilt brengen, kunt u een kaartje met naam en adres van de tafel pakken. Dit kaartje mag u ook al voorafgaand aan de dienst pakken. Na afloop van de dienst haalt u dan de bloemen op. Kent u iemand, die vanwege ziekte of eenzaamheid wel een bloemetje kan gebruiken? Dan graag de naam en het adres doorgeven aan Hilly Bindels, per e-mail: hillybindels@yahoo.com of per telefoon: 06-83086661. De betreffende persoon hoeft geen lid van onze kerk te zijn. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uit de kerkenraad

Volgende week woensdag, 7 september, vergadert de kerkenraad weer. Voor het eerst na een lange zomerperiode waarin we even afstand konden nemen en genieten van een heerlijke vakantie. Het werk van en in onze gemeente moet weer opgepikt worden. Het startweekend moet verder voorbereid worden en een week eerder al is het ziekenzondag. Vooral de dienst op 18 september is nogal bijzonder. We gaan dat met elkaar invullen. De liturgie daarvoor is zo goed als rond. We zijn door Mariska goed op weg geholpen, daar zijn we heel dankbaar voor. Wel zullen we nog enkele gemeenteleden vragen een bijdrage (bijbellezing, gedicht opzeggen, uitspreken van een gebed, e.a.) te leveren. Voor de zaterdag daaraan voorafgaande heeft de activiteitencommissie een leuk programma bedacht. Met een formulier kunt u zich daarvoor aanmelden.

Thema van het weekend is; ‘Aan tafel’. In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

We hopen natuurlijk dat veel gemeenteleden op de uitnodiging om met elkaar te eten zullen ingaan.

 

Startweekend 17 en 18 sept.

Zaterdag 17 sept. en zondag 18 sept. hebben we weer het startweekend. Zaterdagmiddag wordt u vanaf 15.00 uur verwacht in ’t Anker waar vandaan we dan een korte wandeling gaan maken. Daarna een gezellig drankje en om 18.00 uur “Aan Tafel”. Dit is ook het thema voor dit Startweekend.

Het is de bedoeling dat u uw favoriete gerecht meeneemt. Bij dit kerkblad is een formulier gevoegd waarin meer informatie staat en waarmee u zich kunt aanmelden. Wij hopen op een goed en gezellige start met velen!!!

 

De Activiteitencommissie

 

Agenda

5 en 12 sept.: Inloop in ’t Anker, vanaf 10:00 uur

7 sept.: 19:30 uur kerkenraad

14 sept.: Oecumenia ’t Anker 14:30 uur

 

Oecumenia

Woensdag 14 september hopen we weer te starten met Oecumenia. Zoals u van ons gewend bent, organiseren we de eerste middag van het nieuwe seizoen een gezellige bingo met leuke prijsjes. Laten we hopen dat corona deze keer geen roet in het eten gooit en we een vol seizoen kunnen draaien. Omdat alles duurder wordt is de bijdrage die we van u vragen ook iets verhoogd, van € 2.50 naar € 3.00.

U bent allen weer van harte welkom, woensdag 14 september om 14.30 uur in `t Anker!

 

Team Oecumenia

 

Een dankwoord

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de vele hartelijke wensen die wij op ons 40ste huwelijksdag ontvingen.

 

Jacques en Hilly Bindels.