Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 4,11,18 en 25 aug

 

 

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 4 augustus 2019
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag 11 augustus 2019
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Zondag 18 augustus 2019
9.30 uur: dhr. J. Büchner, Amstelveen’
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

Zondag 25 augustus 2019
9.30 uur: ds. mevr. M. de Goei, Amersfoort
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst

 


Startweekend 14 en 15 september: Een goed verhaal
Ons startweekend draagt dit jaar het thema: ‘Een goed verhaal’. Dit jaarthema zal gedurende het nieuwe seizoen steeds weer terugkomen: tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die er zullen zijn. Door geloofsgesprekken rondom de Bijbel, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus met elkaar te voeren, zijn we beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden. Ook is het belangrijk dat een Bijbelverhaal je eigen verhaal raakt, door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ Op die manier ontstaat er een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan gaat de Bijbel leven en wordt het een spiegel voor ons dagelijks leven. Dit jaarthema sluit naadloos aan bij de 40dagenreis die we dit jaar samen als Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven met elkaar gaan maken. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

40dagenreis 6 oktober-15 november
Van 6 oktober – 15 november 2019 starten we als gezamenlijke kerken van Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven de 40dagenreis. Het project begint op zondag 6 oktober met een gezamenlijke school- & kerkdienst in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven (er zijn die dag geen diensten in de kerken). Daarna volgen er voor alle gemeenteleden 6 weken lang gespreksgroepen, die plaatsvinden in Nieuwveen en Zevenhoven. We werken met een studiegids en een dagboekje. U/jij vindt altijd wel een geschikte groep, omdat de dagen en dagdelen allemaal uiteenlopen, dus er zit altijd wel iets bij wat uitkomt. Op dit moment zijn er al zo’n 30 groepjes, dus keuze genoeg….  In augustus/september zal er ook een magazine boordevol informatie verschijnen, dat samen met het Kerkblad en Samenstromen verspreid zal worden. We sluiten de 40dagenreis af met een concert van Martin Brand op 15 november in de Dorpskerk van Zevenhoven. Aanmelden voor de gespreksgroepen kan via: http://www.aanmelden40dagenreis.nl Of telefonisch bij mij, via 0638557004.
Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis
.

Uit de kerkenraad
8 juli vergaderde de kerkenraad. Er werd teruggeblikt op mooie diensten: de gezinsdienst, de diensten met Hemelvaart en Pinksteren, het vieren van het Avondmaal en de Kinderkerk. We keken alvast vooruit naar september: de ziekenzondag en het startweekend. Over beide leest u hieronder meer. Op de startzondag (15 sept) zal het koor Spirit uit Nieuwkoop de dienst opluisteren. We spraken ook over de kraam van de kerken op het Dorpsstraatfeest. Het was verheugend dat veel mensen zich voelden aangesproken. Voor het project 40dagenreis (de dominee schrijft er hierboven over) was al veel voorwerk verricht. Op pastoraal gebied was er ook veel gebeurd; een flink aantal bezoeken was afgelegd. Onze predikant bezocht ook een bijeenkomst met de Dorpsraad, waar zij vanuit de kerk een stem kon laten horen,  en ging mee met het jaarlijkse seniorenreisje. Met nog een halfjaar te gaan, werd de opvolging van de scriba besproken. De diaconie meldde dat zij naar een regionaal diaconaal overleg gaan. De jaarrekening van de kerk werd definitief vastgesteld. Wanneer de predikant naar Schoterveld 18 is verhuisd, wordt dit formeel de ambtswoning. De volgende Avondmaalsviering is op 1 september. In verband daarmee is het koffiedrinken een week eerder: 25 augustus. De volgende kerkenraadsvergadering is op 26 augustus, om 19.30 uur in ’t Anker.

Voor uw agenda
Maandag 5, 12, 19 en 26 augustus: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

De diaconiecollectes
Collecte Werelddiaconaat, zondag 11 augustus: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden ze bijbelonderwijs en helpen ze bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Collecte, zondag 18 augustus: Plaatselijk werk.
Denkt u bijv. aan het organiseren van de inloopochtenden in het Anker en de bloemen die iedere week weer in de kerk staan. We hopen dat u deze collecte ook een warm hart toedraagt.

Collecte, zondag 25 augustus: Missionair werk – Kerkproeverij
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt tijdens de landelijke actie Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet. Kerkproeverij is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen en eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk. 

Ziekenzondag  
8 september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun
omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek,  Leen Visser, Hilly Bindels en Elzebee Verlare  Tevens willen we u ook vragen om op zondag 8 september een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst. We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Tel.: Kees 539232, Leen 0683617405 , Elzebee 537238,  Hilly 530747 of per mail: leendert_visser@hotmail.com
De diaconie 

Verantwoording collecten diaconie juni
Plaatselijk werk diaconie €45,95; avondmaalscollecte t.b.v. De Hoop €175,70; Werelddiaconaat: hulp slachtoffers Afrika strijd Boka Haran €153,00; Zending Pinkstercollecte en verspreiding bijbel Chinese platteland €93,40. Ook zijn de zendingsbusjes weer geleegd; opbrengst €46,75.
Alle gevers weer hartelijk dank. De diaconie.

Opbrengst overige collectes
Onderhoud gebouwen  €119,15; restauratiefonds €38,95; orgelfonds €48,50; kerk €101,20 en voor instandhouding predikantsplaats €356,30.
Namens de Kerkrentmeesters dank voor uw gave.     

Kerkkoor
De repetities van het Protestants Kerkkoor beginnen op donderdag 15 Augustus. In een goede en gezellige sfeer worden onder leiding van dirigent Henk van Voorst de liederen geoefend.
We verlenen onze medewerking niet alleen in onze kerk maar ook in andere kerken en een verzorgingshuis. We willen graag nieuwe leden om het voortbestaan te garanderen en zouden het fijn vinden om u te ontmoeten. U bent van harte welkom om een keer geheel vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen. De repetitieavond is van 20.00 uur tot 21.45 uur  in Verenigingsgebouw ’t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 te Nieuwveen. Voor evt. informatie kunt u bellen naar Tineke Maurits, tel.nr. 0172538424. 

Startweekend 2019 : 14 en 15 september
De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar een aantal activiteiten in het startweekend. 
Het thema voor het startweekend is: “een goed verhaal”. Noteert u deze data alvast in uw agenda? U krijgt binnenkort uiteraard nog een uitnodiging hiervoor.
Een hartelijke groet van de activiteitencommissie.
Gespreksgroepen komend seizoen
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen of al eerder hebt gehoord, wordt er in de periode van 6 oktober tot 15 november het project “40 dagenreis” gehouden. Rond het thema “De reis van je leven” gaan we eens met elkaar nadenken over vragen rond geloof en de zin van het leven. Na de start op 6 oktober worden er in de 6 weken daarna gespreksavonden gehouden waarvoor men zich kan opgeven. Daarom hebben we besloten om dan niet ‘onze’ gespreksgroepen te houden in die periode zodat we kunnen aansluiten bij de groepen die dan plaatsvinden. U moet zich dan wel zelf daarvoor nog opgeven. Informatie over wanneer, waar en onder wiens leiding de groepen worden gehouden volgt nog. De ouderengroep van de dinsdagmiddag bij de fam. Bos thuis o.l.v. ds. Wielsma gaat wel gewoon door. Hierbij alvast de data; 8 en 22 okt., 5 en 19 nov. en 12 dec. Het is de bedoeling om voor de avondgroepen vanaf januari gewoon weer de draad op te pakken. Ook daarover hoort u nog.
Namens de leiding van de gespreksgroepen, Jan Vervark.