Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 6 en 13 februari 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 6 februari 2022
9.30 uur: ds. E. v.d. Weide, Warmond
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.
Na afloop ontmoeting met koffie

Zondag 13 februari 2022
Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfds. 

Meeleven
In het vorige kerkblad is een verkeerd adres doorgegeven van de verhuizing van Ham Lok. Hij woont: Verzorgingshuis Emmaüs, afd. Ganzenweide, Bennebroekweg 2, 2381 DZ in Zoeterwoude Dorp. Fijn dat het hem lukte afgelopen zondag weer in de kerk te zijn.

 

Uit de kerkenraad

Tijdens de vergadering van 24 januari hebben we gesproken over hoe nu verder met het beroepingswerk en de toekomst van onze gemeente. Al eerder had een delegatie van de kerkenraad een gesprek gehad met ds. Mariska Kloppenburg; predikant van de naburige gemeente Rijnsaterwoude, om te bespreken of zij ons daarin zou kunnen bijstaan. Mariska wilde dat wel mits daar in overleg met de kerkenraad van Rijnsaterwoude een goede regeling voor getroffen kon worden. Dat is gelukt. In goed overleg is besloten dat zij met ingang 14 februari tot 1 januari 2023 voor 8 uur bij onze gemeente gedetacheerd wordt. Bij een eerdere vervulling van de predikantsvacature eindigt de detachering. Tevens wordt zij onze consulente. We zijn heel blij en dankbaar dat we tot deze afspraak konden komen. We wensen Mariska Gods zegen bij haar werk en wensen haar een warm welkom toe in onze gemeente.

 

Op 28 maart a.s. houden we een gemeenteavond om onze plannen te bespreken en om u nader kennis te laten maken met Mariska. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U krijgt hiervoor te zijner tijd nog een uitnodiging maar noteert u nu alvast deze datum in uw agenda of op uw kalender.

 

Bij de diensten

Gelukkig zijn de kerkdiensten weer opengesteld voor bezoekers (max. 50). U bent dus weer van harte welkom. We blijven de diensten ook online uitzenden zodat u die ook thuis kunt volgen.

6 februari is er na afloop van de dienst weer koffiedrinken. Wilt u wel zoveel mogelijk de 1½ -meter-maatregel in acht nemen? Het is al weer een hele tijd geleden dat dit kon. Heel fijn dat de vrijwilligers die voor de koffie zorgen dit weer oppikken. Ik hoorde dat er zelfs versterking is gevonden om de koffie te kunnen verzorgen. Goed om te horen dat ook weer anderen zich hiervoor actief willen inzetten.

Vanaf nu gaan we ook weer tijdens kerkdienst de collectes inzamelen. De derde collecte wordt voortaan bij het uitgaan van de kerk gehouden.

Zondag 13 februari vieren we het Heilig Avondmaal. We doen dit nog niet aan tafel maar op onze plaats in de kerk. Bij binnenkomst ontvangt u een bakje met een stukje brood en een cupje wijn. Wilt u pas het bakje openen op aangeven van de predikant?

 

Jan Vervark (scriba)

Van de diaconie

Inloopochtenden ’t Anker

Deze zijn weer hervat. Vanaf 10:00 uur kunt u weer iedere maandag in ’t Anker binnenlopen voor een praatje en een kopje koffie. We zijn heel blij dat de vrijwilligers u weer welkom willen heten. Houdt u wel rekening met de 1½ -meter-maatregel? Bij binnenkomst en vertrek wel graag een mondkapje dragen.

 

Collecte zondag 13 februari

Madagascar – HoverAid

HoverAid Madagascar werd in 2006 door Peter en Jantine van Buuren opgericht in samenwerking met HoverAid Engeland. Madagascar is een enorm eiland ter grootte van Frankrijk voor de oostkust van Afrika, maar veel plaatsen zijn er onbereikbaar. Daarom zijn de hovercrafts van Hoveraid het ideale transportmiddel om geïsoleerde bevolkingsgroepen te bereiken, medische zorg te bieden en projecten te ondersteunen op het gebied van onderwijs, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Zo kunnen zij mensenlevens redden en armoede, ziektes en ondervoeding bestrijden. Met onze steun voor het werk van de fam. van Buuren en Hoveraid kunnen wij een verschil maken voor mensen in nood.

 

Veertigdagentijd 2022

Ook dit jaar zullen er weer in deze periode oecumenische vieringen plaatsvinden. Dit gezamenlijke project van de kerken in Zevenhoven en Nieuwveen start op Aswoensdag: 2 maart met een viering in de Heilige Nicolaas kerk in Nieuwveen. Vervolgens zal er dan iedere woensdag een dienst (9 maart Biddag) of vesper zijn in onze Ontmoetingskerk; aanvang telkens 19:00 uur. Op Goede Vrijdag, 15 april, sluiten we het project af met de Kruisweg in H. Johannes’ Geboortekerk in Zevenhoven; aanvang 15:00 uur. Het is heel mooi om als gelovigen uit verschillende tradities op deze manier toe te leven naar het feest van Pasen. Noteert u vast deze data in uw agenda? U krijgt ook nog een flyer in de bus.

 

The passion

Op 8 en 9 april is er een uitvoering van the Passion in de sporthal De Vlijt in Zevenhoven; aanvang 20:00 uur. Voor meer informatie en het reserveren van kaarten ga naar:  www.thepassionzevenhoven.nl.

 

Agenda

7 en 14 febr.: inloop met koffie – 10:00 uur

8 febr.: gespreksgroep ouderen – 14:00 uur

Beiden in ’t Anker.

 

Van het College van Kerkrentmeesters

Pas in het volgende kerkblad kunnen we het resultaat van de actie Kerkbalans vermelden. Wel willen we nu alvast allen die hebben meegeholpen om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen hartelijk danken.

Zaterdag 22 januari stonden Jan Karens en Manjé Kranenburg in vol ornaat op de ‘vuilniswagen’ om het oud papier voor onze kerk op te halen. Voor het ophalen van het papier zet onze kerk vier keer per jaar twee vrijwilligers in. Over het jaar 2021 leverde het oudpapier onze kerk maar liefst € 2177,52. Een prachtig resultaat, waarvoor m.n. Wijnand Jansen verantwoordelijk was. Hartelijk dank!