Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 7, 14, 21 en 28 augustus

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 augustus 2022

9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar

Collectes: kerk, pred.pl., dakrenovatie

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 14 augustus 2022

9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collectes: kerk, pred.pl., onderhoud geb.

 

Zondag 21 augustus 2022

9.30 uur: dhr. M. Lock, Giessenburg

Collectes: kerk, pred.pl., rest.fds.

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 28 augustus 2022

9.30 uur: mevr. M. de Goei-Jansma, Amersfoort

Collectes: diaconie, pred.pl., akw.

Van de diaconie

Collecte 28 augustus

Egypte – De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Uw gaven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

 

Vakantieperiode

U ziet een kerkblad met kopij voor de komende vier weken. Het is duidelijk vakantietijd. Velen genieten momenteel van een welverdiende vakantie. Weer anderen zijn al weer terug. Maar er zijn er ook die wegens ouderdom of gezondheidsredenen niet meer weg kunnen. Hoe dan ook; het is altijd goed om even op adem te komen. Even los van de dagelijkse bezigheden. Of het nu op een mooie vakantiebestemming is of thuis; genieten van de zomerse dagen en de mooie natuur kan tenslotte overal. Een fijne tijd gewenst!

 

Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzekere zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

 

Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

’t Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

 

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

 

Agenda

8, 15, 22 en 29 aug.: Inloop in ’t Anker, vanaf 10:00 uur

17 en 18 sept.: startweekend kerkenwerk

 

Startdienst 18 september

In het vorige kerkblad stond al vermeld dat we de startdienst dit jaar met elkaar gaan invullen.

Met enkele leden van de activiteitencommissie en Mariska is daarover gesproken en hebben we een opzet gemaakt voor deze startdienst. Het wordt een gevarieerde dienst met veel zingen, enkele filmfragmenten, bijbellezingen, een korte overdenking, toelichting van het nieuwe project van de diaconie, e.a. Waarschijnlijk hebben we nog enkele gemeenteleden nodig die hieraan willen meewerken. Dus als u gevraagd wordt; dan graag …….

 

Van de kerkrentmeesters

Het heeft even geduurd maar nu is dan de stormschade aan het dak gerepareerd. Er moesten heel wat leien goed gelegd en vervangen worden. Helaas zijn de gevolgen van de blikseminslag, enkele maanden later, nog duidelijk zichtbaar; de wijzers van de kerkklok wijzen nog steeds half vier aan. De reparatie aan het uurwerk en het luidwerk van de klokken is een aangelegenheid van de gemeente Nieuwkoop; de eigenaar van de toren. We gaan binnenkort nog eens navraag doen wanneer men denkt dit te kunnen repareren. Behalve dat,blijkt dat er toch ook heel wat apparatuur in de kerk is stuk gegaan. Onlangs bleek nog dat de klokthermostaat van de cv-ketel ook moest worden vervangen.

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 augustus 2022

9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar

Collectes: kerk, pred.pl., dakrenovatie

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 14 augustus 2022

9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collectes: kerk, pred.pl., onderhoud geb.

 

Zondag 21 augustus 2022

9.30 uur: dhr. M. Lock, Giessenburg

Collectes: kerk, pred.pl., rest.fds.

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 28 augustus 2022

9.30 uur: mevr. M. de Goei-Jansma, Amersfoort

Collectes: diaconie, pred.pl., akw.

Van de diaconie

Collecte 28 augustus

Egypte – De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Uw gaven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

 

Vakantieperiode

U ziet een kerkblad met kopij voor de komende vier weken. Het is duidelijk vakantietijd. Velen genieten momenteel van een welverdiende vakantie. Weer anderen zijn al weer terug. Maar er zijn er ook die wegens ouderdom of gezondheidsredenen niet meer weg kunnen. Hoe dan ook; het is altijd goed om even op adem te komen. Even los van de dagelijkse bezigheden. Of het nu op een mooie vakantiebestemming is of thuis; genieten van de zomerse dagen en de mooie natuur kan tenslotte overal. Een fijne tijd gewenst!

 

Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzekere zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

 

Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

’t Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

 

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

 

Agenda

8, 15, 22 en 29 aug.: Inloop in ’t Anker, vanaf 10:00 uur

17 en 18 sept.: startweekend kerkenwerk

 

Startdienst 18 september

In het vorige kerkblad stond al vermeld dat we de startdienst dit jaar met elkaar gaan invullen.

Met enkele leden van de activiteitencommissie en Mariska is daarover gesproken en hebben we een opzet gemaakt voor deze startdienst. Het wordt een gevarieerde dienst met veel zingen, enkele filmfragmenten, bijbellezingen, een korte overdenking, toelichting van het nieuwe project van de diaconie, e.a. Waarschijnlijk hebben we nog enkele gemeenteleden nodig die hieraan willen meewerken. Dus als u gevraagd wordt; dan graag …….

 

Van de kerkrentmeesters

Het heeft even geduurd maar nu is dan de stormschade aan het dak gerepareerd. Er moesten heel wat leien goed gelegd en vervangen worden. Helaas zijn de gevolgen van de blikseminslag, enkele maanden later, nog duidelijk zichtbaar; de wijzers van de kerkklok wijzen nog steeds half vier aan. De reparatie aan het uurwerk en het luidwerk van de klokken is een aangelegenheid van de gemeente Nieuwkoop; de eigenaar van de toren. We gaan binnenkort nog eens navraag doen wanneer men denkt dit te kunnen repareren. Behalve dat,blijkt dat er toch ook heel wat apparatuur in de kerk is stuk gegaan. Onlangs bleek nog dat de klokthermostaat van de cv-ketel ook moest worden vervangen.

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 7 augustus 2022

9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar

Collectes: kerk, pred.pl., dakrenovatie

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 14 augustus 2022

9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collectes: kerk, pred.pl., onderhoud geb.

 

Zondag 21 augustus 2022

9.30 uur: dhr. M. Lock, Giessenburg

Collectes: kerk, pred.pl., rest.fds.

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 28 augustus 2022

9.30 uur: mevr. M. de Goei-Jansma, Amersfoort

Collectes: diaconie, pred.pl., akw.

Van de diaconie

Collecte 28 augustus

Egypte – De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Uw gaven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

 

Vakantieperiode

U ziet een kerkblad met kopij voor de komende vier weken. Het is duidelijk vakantietijd. Velen genieten momenteel van een welverdiende vakantie. Weer anderen zijn al weer terug. Maar er zijn er ook die wegens ouderdom of gezondheidsredenen niet meer weg kunnen. Hoe dan ook; het is altijd goed om even op adem te komen. Even los van de dagelijkse bezigheden. Of het nu op een mooie vakantiebestemming is of thuis; genieten van de zomerse dagen en de mooie natuur kan tenslotte overal. Een fijne tijd gewenst!