Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 9 en 16 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  9 februari

Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds, T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, pred.plaats, verw.kosten
Wel of geen koffiedrinken

Zondag 16 februari
9.30  uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk, pred.plaats, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na afloop
 

Huwelijksjubileum

We feliciteren Ies en Dita Bos- van Eendenburg die op 28 januari jl. 50 jaar met elkaar getrouwd waren. Van harte Gods zegen gewenst, ook voor de komende jaren.

 

Terugblik vrijwilligersavond

We kunnen terugkijken op een gezellige vrijwilligersavond, die 25 januari plaatsvond. Het was een drukbezochte avond met veel vrijwilligers en andere gemeenteleden. Veel dank, niet alleen aan de vrijwilligers, maar ook aan de activiteitencommissie en alle mensen die de heerlijke stamppotten verzorgd hebben.

 

Privacy

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via onze kerkelijke website, vanwege het feit dat u niet  in beeld wilt worden gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar scirba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of te bellen naar 0172-530377

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis 

 

Agenda

6 febr.: bingo ’t Anker 13:30 uur

10 en 17 febr.: inloop ’t Anker 10;00 uur

11 febr.: gespreksgroep fam. Hardsteen 20:00 uur

12 febr.: Oecumenia

17 febr.: vergadering kerkenraad

18 febr.: gespreksgroep fam. Bos 14:00 uur

 

Avondmaalscollecte 9 februari

De familie Mager is sinds begin 2017 uitgezonden naar Kamembe in het zuidwesten van Rwanda, Hun roeping is de mensen daar met het Evangelie te bereiken zodat zij God leren kennen. Samen met de Anglicaanse kerk aldaar zetten zij hun theologische en orthopedagogische kennis in voor het Koninkrijk van God. Om hun werk te kunnen verrichten, zijn zij financieel afhankelijk van giften buiten Rwanda. Uw steun wordt daarom zeer op prijs gesteld.

 

Bingomiddag 6 februari

Op donderdagmiddag 6 februari a.s. zal er een bingo en verloting worden georganiseerd in ‘t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 te Nieuwveen van 13.30 tot 15.30 uur.

Deze middag wordt georganiseerd voor statushouders uit Nieuwveen en Zevenhoven en voor 70+ leden van de PKN Kerk in Nieuwveen. Deze middag is gratis. De koffie en thee staan klaar. Wij hopen op een gezellige middag.

 

Oecumenia

De volgende Oecumenia is woensdag 12 februari, we beginnen weer om 14.30 in ‘t Anker.

We gaan die middag een saai bloempotje versieren/ beplakken, er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft alleen een schaar mee te nemen om van alles uit te knippen. Om het compleet te maken krijgt u een mooi plantje mee naar huis!

We zien u graag woensdag 12 februari in ‘t Anker!

 

Nieuws Commissie Kerkrentmeesters

Nu onze predikant besloten heeft toch in Alphen aan den Rijn te blijven wonen, gaan we op zoek naar een geschikte huurder voor de woning Schoterpark 18.

De actie Kerkbalans is mede dankzij de vele vrijwilligers weer prima verlopen. Op enkele na zijn de enveloppen met de toezeggingen weer opgehaald. Hoewel de toegezegde bijdrage iets minder was dan vorig jaar kunnen we constateren dat het begrote bedrag voor 2020 gerealiseerd zal worden. Allen hartelijk dank!

Het overzicht 2019 van het ingezamelde papier is weer ontvangen. Wat een fantastisch resultaat: bijna 15000 kg. meer dan vorig jaar. Totaal levert dit onze gemeente ruim € 2500 op. Dank aan ‘de mannen’ (Wijnand, Gerrit en Paul) die zich daarvoor hebben ingezet.

 

Jan Vervark

 

Commissie Toekomst

In januari is er door de kerkenraad een commissie ‘Toekomst voor onze kerk’ samengesteld. Deze commissie gaat aan de hand van gesprekken met personen en groepen de toekomst van onze Ontmoetingskerk gaan bekijken. De commissie bestaat uit: Eric Hardsteen (voorz.), Jaques Bindels, Hage v.d. Boon, Ina v.d. Berg, Dick Spelt en Bea de Visser. Het is de bedoeling dat u binnenkort meer van ons gaat horen. Hebt u vragen of wilt u meer weten, neem dan met een van ons contact op.

 

De commissie ‘Toekomst’ van onze kerk