Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 30 juli en 6 en 13 aug 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 30 juli 2023
9.30 uur: dhr. F. Verkade, Harderwijk
Collectes: kerk, predikantsplaats, restauratiefonds

Zondag 6 augustus 2023
9.30 uur: ds. F. Renes, Rotterdam
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 13 augustus 2023
9.30 uur: dhr. H. Karstens, Leiden
Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

 

Uit de kerkenraad

Het zal inmiddels wel iedereen bekend zijn; ds. Jan Werkman heeft het beroep naar onze gemeente aanvaard. Op 7 juli ontvingen wij van hem het bericht van aanneming van het beroep. We zijn daar heel blij mee en dankbaar voor. In de kerkenraadsvergadering van 17 juli j.l. bespraken we hoe nu verder. Onze classis Zuid-Holland Noord moet vervolgens een zgn. approbatie afgeven. Aan de hand van allerlei toe te zenden documenten wordt dan nagegaan of de beroepingsprocedure correct is verlopen. Ook hierop hebben wij een positieve reactie ontvangen. Dit betekent dat we ons nu kunnen richten op de bevestiging en intrede op zondagmorgen 3 september a.s. Het is heel mooi dat dit kan plaatsvinden in een dienst die geleid zal worden door onze consulente, ds. M.S. Kloppenburg uit Alphen a/d Rijn. Na afloop is er koffiedrinken in ’t Anker en gelegenheid nader kennis te maken met ds. Werkman.

Ook hebben we in overleg een globale verdeling van de werkzaamheden van onze nieuwe predikant vastgelegd. In aanwezigheid van Dita Bos spraken we over het verloop van het pastorale werk in onze gemeente en over het wel en wee van enkele gemeenteleden. Onze preekvoorziener Jacques Bindels gaf een toelichting op de stand van zaken van het preekrooster van 2024 en voor welke diensten onze nieuwe predikant is vastgelegd.

 

Agenda

31 juli, 7 en 14 aug.: Inloop ’t Anker; vanaf 10:00 uur

3 sept.: bevestiging en intrede ds. Werkman: 9:30 uur

 

Van de diaconie

 

Inloop maandag ‘t Anker

Juist in deze periode maken velen gebruik van de gelegenheid om even bij ’t Anker naar binnen te lopen. Nu in de vakantieperiode vaak kinderen, kleinkinderen of andere familie op vakantie zijn, is het fijn om even met anderen een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie. Het maakt niet uit van welke gezindte of  kerk u bent, of u nu wel of niet in Nieuwveen woont; iedereen is welkom. Bovendien kunt u er ook nog boeken lenen uit de bibliotheek. Zelfs is er spontaan een leesclubje ontstaan van regelmatige bezoekers.

Kom gerust eens langs en neem ook eens een vriend of vriendin mee!

 

Verantwoording collectes mei en juni

Weeskinderen Zambia €  52,65; Binnenlands Diaconaat €  61,85; Pioniersplekken €  40,40;

Pinksterzendingscollecte Egypte €  80,25; plaatselijk werk €  47,00; gevangenen in Nederland €  42,25 en vluchtelingen Venezuela €  63,90.

Op onze bankrekening ontvingen wij in mei en juni resp. €  250,00 en €  25,00 aan bijschrijvingen

 

Allen hartelijk dank voor uw gave.

De diaconie   

 

Van de commissie van kerkrentmeesters

 

Verantwoording collecten mei en juni

Openluchtviering Hemelvaartsdag €  390,45; dakrenovatie €  72,57; onderhoud gebouwen

€  64,75; restauratiefonds €  73,80; kerk €  129,25 en predikantsplaats €  321,60.

Op onze bankrekening werd in deze periode totaal €  400,00 aan giften bijgeschreven.

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

 

Knipscheerorgel gestemd

Al enige weken moesten onze organisten na afloop van de dienst zich verontschuldigen voor de valse tonen en de ‘hangers’. Gelukkig is dat nu weer verholpen en kunnen we weer genieten van ons prachtige instrument: een rijksmonument.

Onze organisten hebben we uitgenodigd voor onze eerstvolgende kerkenraadsvergadering om over en weer te praten over ervaringen en wensen m.b.t. de begeleiding van de gemeentezang.