Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Ht kerkblad van 21 en 28 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 21 februari
1e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. mevr. M. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie en kerk

 

Zondag 28 februari
2e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk

 

Online diensten

Voorlopig blijven de kerkdiensten online plaatsvinden. Omdat er momenteel ook nog niet gezongen mag worden, zal er de komende diensten alleen orgelspel, declamatie en/of opgenomen zang te horen zijn.

Avondgebeden 40 dagen tijd

Gedurende de komende 40dagentijd zullen er vanuit de Hervormde kerk van Nieuwkoop op vier woensdagavonden online Avondgebeden uitgezonden worden. Het thema van de Avondgebeden is: Ik ben er voor jou, over de zeven werken van barmhartigheid.

Data van de vespers:

Wo. 24 feb., voorganger: mw. Hennie Kwakkenbos. Thema: de zieken bezoeken.

Wo. 3 maart, voorganger: ds. Gonja van ’t Kruis. Thema: de dorstigen drinken geven.

Wo. 17 maart, voorganger: dhr. Quint Bonvie. Thema: de vreemdelingen onderdak bieden.

Wo. 24 maart, voorganger: ds. Henk-Jan Prosman. Thema: de hongerigen eten geven.

Aanvang 19.30 uur. De vespers zijn te volgen via:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

 

Online leerhuis 40dagentijd

Naar aanleiding van bovenstaande Avondgebeden zal ik een online leerhuis verzorgen. 

We gaan in dit leerhuis wat dieper in op de specifieke teksten van de vespers en wat deze tekst ons vandaag te zeggen heeft. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Daarnaast zullen we het ook hebben over wat deze 40 dagenperiode in deze tijd, waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, met ons doet. Je kunt je voor deze gespreksgroep telefonisch of via mijn mailadres aanmelden.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Van de diaconie

Collecte 21 februari:

Academie van de Protestantse Kerk – trainingen & opleidingen.

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag! Om het trainingsaanbod te kunnen realiseren is uw steun nodig. Daarom is uw bijdrage van harte welkom.

Collecte 28 februari:

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie.

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Om deze trainingen te kunnen geven, is geld nodig. Deze collecte is dan ook van harte aanbevolen

 

Uit de kerkenraad

We zijn heel blij met de toezegging van Hedi Hegeman pastoraal werk te gaan doen in onze gemeente. Zij gaat dat doen voor de adressen in wijk 1 in de plaats van Marijke Spek. Mocht er behoefte zijn aan contact, dan kunt u haar mailen (hegemanhedi@gmail.com) of dit aan onze predikant of een andere pastoraalwerker laten weten. We wensen haar Gods zegen toe op haar werk. Natuurlijk ook hartelijk dank aan Marijke die al zoveel jaren dit werk in onze gemeente heeft gedaan. Velen hebben haar bezoekjes en betrokkenheid zeer gewaardeerd.

 

Jan Vervark, scriba