Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Ht kerkblad van 28 nov en 5 december 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 28 november 2021
1e advent en doopdienst
|9.30  uur: ds. J. Henzen, Wateringen
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 5 december 2021
2e advent / voorber. HA (onder voorbehoud)
9.30  uur: mevr. J. Pennewaard, Aarlanderveen
Collectes: diaconie en kerk
Koffiedrinken (onder voorbehoud)

 

Meeleven

Dankzij de inzet van enkele gemeenteleden is het voor Ben van Heusden weer mogelijk regelmatig de kerkdienst te bezoeken. Wat een mooie actie om hem weer wat meer bij de gemeente en de eredienst te betrekken. Allen die zich daarvoor inzetten; hartelijk dank.

 

Uit de kerkenraad

We hebben besloten voor wat betreft het zingen tijdens de diensten de richtlijnen van de landelijke PKN te volgen. Die luiden; beperkt zingen en ingetogen. Onze preekvoorziener zal onze voorgangers daarvan op de hoogte stellen. Het is jammer maar ook hierin moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Voor het overige blijft het volgende van kracht; afstand houden, gaan zitten op de aangegeven plaatsen, de doorstroming bij het uitgaan niet blokkeren en voor uw gave vindt u de collectezakken bij de uitgang.

In de omroeper van vorige week stond een mooi artikel over het 50-jarig jubileum van ds. Wielsma als voorganger. Voor ons is hij al heel lang een vertrouwd gezicht op kansel. Als gemeente feliciteren we hem van harte met deze prachtige mijlpaal en wensen hem Gods zegen voor de toekomst. (Mocht u het artikel gemist hebben, dan kunt u dat bij mij opvragen)

Organist Hanno Hommel gaat begin volgend jaar verhuizen en zal daarom niet meer als organist kunnen optreden. Op 23 januari zal zijn laatste dienst zijn. Daar zullen we t.z.t. nog aandacht aan besteden.

 

Bij de diensten

Zondag is de eerste zondag van Advent. Wat is het mooi dat juist op deze zondag er twee kinderen gedoopt zullen worden. Sannah Pieterse en Hendrik-Jan Blijleven zullen door het teken van de doop met Jezus verbonden worden. We wensen de ouders kracht en wijsheid hun kinderen met de verhalen van Jezus en de bijbel groot te brengen en Gods zegen daarbij. Ds. Henzen, die ook de doopgesprekken met de ouders heeft gevoerd, zal de dienst leiden.

 

Jan Vervark, scriba

 

Van de diaconie

28 november: Kerken geven kinderen een toekomst

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

5 december: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘Mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken.

 

Inloopochtenden:

Vanwege het stijgende aantal besmettingen pauzeren wij de inloopochtenden tijdelijk. Als de situatie verbetert, staan mogelijk de deuren van ‘t Anker in het begin van het nieuwe jaar weer voor u open.

 

Begroting 2022 ter inzage

De begroting 2022 van de diaconie is opgesteld en ligt ter inzage. Als u daar gebruik van wilt maken graag even een afspraak maken met Klarien Post (538806).

 

Agenda

6 dec.: vergadering kerkenraad – 19:30 uur – ’t Anker

 

Oecumenia

Het is heel jammer maar door het hoge aantal coronabesmettingen vinden wij het niet verantwoord om 8 december weer bij elkaar te komen voor het maken van kerststukjes.

Of het in januari wel kan is nog onzeker zoals u zult begrijpen. We houden u op de hoogte.