Korte overdenking Gonja van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Omdat we in deze tijden niet bij elkaar kunnen komen in onze kerk, doen we het via de digitale weg.
Ik hoop dat u en jullie bemoediging kunnen putten uit deze korte overdenking die te zien is via de volgende link:

 

https://youtu.be/GILAxryTH04  

 

Als kerkenraad wensen we u Gods troost en sterkte toe in deze moeilijke periode, 
ds. Gonja van 't Kruis

 

Psalm 40: 1-4

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 2 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 3 Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.