Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

31 januari Wereldlepradag

Collecte, zondag, 31 januari 2021

Wereldlepradag

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld.

“Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen”: in de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog steeds honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Lepra is in principe goed te behandelen, zeker in een vroeg stadium. Het is zelfs totaal te genezen als men er snel genoeg bij is. Medische zorg kost natuurlijk geld. Daarom wordt ieder jaar op wereldlepradag aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Uw gaven zijn van harte welkom.