Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 22 en 29 januari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 22 januari 2023
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

Zondag 29 januari 2023
9.30  uur: dhr. H. Karstens, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Meeleven

Op 11 januari is ons gemeentelid Adrianus Meeuwis van Dongen op 98 jarige leeftijd overleden. Jarenlang was hij dokter in ons dorp en iedereen bleef hem dan ook dokter Van Dongen noemen. Hij was geen actief lid maar voelde zich wel betrokken bij onze kerk en zeker ook bij alles wat er in ons dorp afspeelde. Tot kort voor zijn dood bleef hij daarin actief. We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost toe.

 

Van diaconie

 

Collecte, zondag, 22 januari 2023

Binnenlands missionair werk – de Dorpskerkenbewiging

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.

 

Collecte, zondag 29 januari 2023

Wereld Lepra Dag

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Op ‘Wereld Lepra Dag’ (World Leprosy Day) wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Velen weten nog niet dat lepra te genezen is. De wereld lepra dag is belangrijk voor de bewustwording van de patiënten zelf die vaak niet weten dat deze ziekte is te genezen en voorkomen kan worden dat zij met handicaps moeten leven. Om dit bewustwordingsproces levendig te houden is uw hulp heel welkom.

 

Uit de kerkenraad

De eerstvolgende kerkenraad, 30 januari, zullen we door de beroepingscommissie worden bijgepraat over de stand van zaken. Verder willen we weer eens de plaatselijke regeling tegen het licht houden. Op sommige onderdelen spoort deze niet meer met de praktijk. We zullen u daar t.z.t. over informeren. Mede ook in dit verband is het misschien goed om alvast de datum van de eerstvolgende ledenvergadering te noteren; dit is 10 mei in ’t Anker aanvang 20:00 uur. Mocht u nu al met vragen zitten of zaken die aandacht nodig hebben; laat het ons dan weten.

 

Agenda

23 en 30 januari: Inloop  – 10:00 uur

30 januari: kerkenraadsvergadering – 20:00 uur

Beiden in ‘t Anker

 

Van de kerkrentmeesters

Het is u vast opgevallen dat de winterschilder weer in ons kerkgebouw aan de slag is.

De toilet en het halletje bij de zijdeur worden geschilderd. Ook is de donkere achterwand links met een licht kleurtje opgefleurd. Een hele verbetering.

Deze week worden de enveloppe voor de actie Kerkbalans bezorgd. Volgende week worden ze weer opgehaald. Wilt u de enveloppe vast klaar leggen voor onze vrijwilliger? Bij voorbaat dank.

 

Nieuwe organist

Op zondag 29 januari zal onze nieuwe organist Theo Griekspoor voor het eerst onze gemeentezang begeleiden. Theo woont in Aalsmeer en werd al op dertienjarige leeftijd hulporganist van de Triomphatorkerk in zijn woonplaats. Drie jaar later volgde een vaste aanstelling in bovengenoemde kerk. Hij was privé-leerling van de Amsterdamse organist Piet van Egmond en daarna vervolgde hij zijn studie bij Haarlemse organist Nico Waasdorp. Hij deed verschillende keren mee aan amateur-orgelconcoursen. Hij deed met goed gevolg staatsexamen muziektheorie en slaagde in 1993 voor het diploma docerend musicus aan het conservatorium in Alkmaar. Zijn praktijklessen vonden grotendeels plaats in de Amsterdamse Westerkerk. Hij begeleidt regelmatig zangkoren en geeft regelmatig orgelconcerten. Daarnaast zijn er twee cd’s met orgelimprovisaties van hem verschenen.

Kortom een organist waar heel blij mee zijn dat hij ons organistenteam komt versterken. We hopen dat hij zich snel bij ons thuis zal voelen en veel plezier zal bleven bij het bespelen van ons mooie Knipscheerorgel.

 

Gespreksgroepen

In het overleg met de kerkenraad van Zevenhoven is afgesproken dat we elkaar op de hoogte zullen houden van de lopende gespreksgroepen.

Zo zijn er op donderdagavond nog twee groeigroepen die nog plek hebben. Eén groep is aan het Blauwe Reigerpad 3 in Nieuwveen. De andere groep is aan de Hogedijk 29 in Zevenhoven. De groepen zijn een maal per 14 dagen. We werken met een boekje. Dit seizoen gaat het over Jakobus. Een groeigroep is geen bijbelstudie, maar een groep waarin ieder zijn eigen ervaringen over zijn geloof deelt. Doel is met elkaar groeien in geloof en gemeenschap.

Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Elize Molenaar. Haar tel. nr. is 06-29370978.