Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De kerkdiensten in het kerkblad van 1, 2, 4 en 11 april 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Witte Donderdag 1 april 2021
Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Goede Vrijdag 2 april 2021
Orgelspel door Hanno Hommel en gedeelten uit de Matteus Passion
19.30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

1e Paasdag 4 april 2021
9:30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Zondag 11 april 2021
9:30 uur: ds. mevr. E. Mandemaker, Noordwijkerhout
Collectes: kerk en diaconie
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Toeleven naar de Opstanding

We leven nog steeds in een lockdown, wat ook begrijpelijk is i.v.m. het weer stijgende aantal besmettingen. Een hele andere samenleving dan we gewend zijn. Op aanraden van de overheid zijn we meer binnen dan buiten en houden we afstand van elkaar….activiteiten worden afgelast….de ziekenhuizen draaien overuren…

En zo leven we toe naar de komende zondag, waarop we het Paasfeest vieren. Het feest van de opgestane Heer. Net als de Witte Donderdag- en Goede Vrijdagvieringen zal er een kleine groep kerkgangers zijn. Ook is er dit jaar weer geen Paasontbijt……we moeten het allemaal nog missen dit jaar.

Er ontstaat ruimte voor creativiteit. De diensten worden nog steeds online uitgezonden. En ook de gespreksgroep kon de afgelopen weken online samen komen. De vespers die de afgelopen weken in de regio zijn gehouden, waren ons daarbij tot kapstok. Fijn is dat de groep een sterk pastorale functie heeft, waarbij we naar elkaars verhalen luisteren en elkaar bemoedigen.

Tot slot wens ik u en jou met dit gebed van Sytze de Vries een gezegende Pasen toe:

 

Bidden wij

voor wie in deze hoopvolle dagen

iets nieuws begint,

omdat het verleden zijn last verliest,

omdat het oude is voorbijgegaan,

omdat nieuwe liefde ontluikt

in nieuwe ontmoeting, nieuwe arbeid,

omdat mensen zich nieuw

voor elkaar openen.

Laat liefde blijven leiden!

 

Dat wij de hoop omhelzen

die het hart versterkt,

de geest verlicht,

de gewonde ziel geneest.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

 

Van diaconie

Paascollecte zondag 4 april – Kinderen in de knel

Zuid-Afrika – Een toekomst voor arme kinderen:

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. Uw steun zal het onze partners in Zuid Afrika mogelijk maken deze jongeren beter voor te bereiden op hun toekomst.

Spaardoosje

Mocht u op Paaszondag in de gelegenheid zijn de Paasdienst te bezoeken, dan kunt u het vasten-spaardoosje meenemen en inleveren. Als dat niet lukt, dan kunt u het doosje bij Hilly Bindels, Conradpark 3, afgeven.

 

Bij de diensten

Op Witte Donderdag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. We doen dat net als de vorige keer. Bij binnenkomst kunt u een bakje met een stukje brood en cupje wijn meenemen naar uw plaats. De Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden. Het verhaal volgens het Marcus evangelie wordt gelezen. Omdat zingen nog niet kan, is gekozen voor een afwisselende muzikale invulling. Hanno Hommel bespeelt ons mooie Knipscheerorgel en er worden gedeelten uit de Matteus Passion ten gehore gebracht. Beide diensten beginnen om 19:30 uur.

Paasmorgen is een feestelijke viering. Het licht van Pasen wordt binnen gebracht en er is veel aandacht voor muziek. Elsbeth Bonefaas (dwarsfluit) en Hanno Hommel (orgel) zullen bekende paasliederen spelen.

Voor alle diensten geldt: vooraf aanmelden bij de scriba Jan Vervark (538977 of j.vervark@ziggo.nl)

 

Agenda

12 april – 19:30 uur: vergadering kerkenraad

 

Uit de kerkenraad

We hadden gehoopt op 23 maart tijdens onze vergadering te kunnen spreken over de vorderingen van de Commissie Toekomst. Helaas kon dat niet doorgaan omdat Eric Hardsteen, voorzitter van deze commissie, bij zijn moeder moest waken. (De dag daarna is zij overleden). Wel maakten we afspraken over verbetering van de pastorale zorg. Het was nuttig om daar nog eens kritisch naar te kijken. Het beleidsplan 2021-2025 is zo goed als rond. Volgende vergadering hopen we dit vast te stellen. De jaarrekening 2020 werd besproken en voorlopig vast gesteld.

 

Jan Vervark, scriba

 

Inzage jaarrekening 2020

De jaarrekening is weer opgesteld.. Wilt u deze inzien dan kan dat van 6 t/m 9 april. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Jan Vervark, 538977 of mail; j.vervark@ziggo.nl.

 

Namens de kerkrentmeesters

Jan Vervark

 

Verhuizing

Leen en Tineke Visser zijn onlangs verhuisd naar Loon op Zand. Beiden geboren in Nieuwveen kwamen 28 jaar geleden terug in ons dorp wonen. Het waren zeer betrokken mensen die, eerst in de Geref. Kerk en later na de fusie, veel werk voor onze gemeente hebben verzet. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. Graag hadden ze na afloop van een dienst onder het genot van een kopje koffie afscheid willen nemen. Maar de omstandigheden laten dat op dit moment niet toe. Ze zijn van plan dat een keer te doen als er geen Coronabeperkingen meer zijn. We wensen hen nu alvast een mooie toekomst toe en Gods zegen.