Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De laatste ontmoetingskerkbrief van dec 2017

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  3 dec.2017

 

 

18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

Sing-in

1e advent en doopdienst

Koffiedrinken na afloop van de dienst

 

Vervalt!

1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

10 dec. 2017 Ds. A. Christ

Katwijk

2e advent 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

17 dec. 2017 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

3e advent

Koffiedrinken na afloop dienst

 

1. kerk

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

24 dec. 2017

 

 

 

21:30 uur

Ds, J. Büchner

Amstelveen

 

 

Ds. G. van ’t Kruis

 

4e advent

m.m.v. Protestants Kerkkoor

 

 

Kerstnachtdienst mede voorbereid door leden gespreksgroep

Na afloop chocolademelk drinken

1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderh. gebouwen

 

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

25 dec. 2017 Ds. G. van ’t Kruis

 

Kerst met medewerking van het koor New Creation uit Oudewater 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

31 dec. 2017

 

 

 

18:30 uur

Ds. A. v.d. Wal

Hoofddorp

 

 

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

 

 

 

 

Oudejaarsdienst

1. kerk

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

 

1. diaconie

2. kerk

 1 jan. 2018

10:00 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Nieuwjaarsdienst in de Ontmoetingskerk met na afloop koffiedrinken 1. kerk

Christus is geboren!

Heel toepasselijk luiden we dit jaar de vieringen rond de geboorte van Christus in met doopdiensten. Bij geboorte hoort de doop. Bij de doopdienst van a.s. zondagmorgen staan we stil bij de uitspraak van Jezus in Marcus 10: “Laat de kinderen bij mij komen”. In deze tekst proberen de leerlingen van Jezus te verhinderen dat de mensen ook met kinderen naar Hem toe komen. Maar bij Jezus, zelf geboren in een eenvoudige stal, zijn de kinderen juist welkom.

Er zijn al zoveel dingen waarin kinderen verhinderd kunnen worden in de loop van hun leven, ook nu nog. Teleurstellingen die ze overal en op elk gebied mee kunnen maken. Dan is het fijn als ze weten dat er Iemand is op Wie ze ten alle tijde kunnen rekenen. Het is goed als we ze de liefde van het Evangelie meegeven.

In de ochtend worden Jochem Pieterse, Naomi Hogenelst en Jan Gerrit Blijleven ten doop gehouden. In de middag zal Carlijn Joha gedoopt worden tijdens een oecumenische doopdienst, die ik samen met diaken Andre van Aarle zal leiden. Deze dienst zal plaatsvinden in de RK Nicolaaskerk om 12.30.

 

Meeleven

We hebben nogal wat zieken in onze gemeente op dit moment: Klazien Kok  (Schout Clantstraat 40) werd vorige week plotseling ziek en ligt op moment van schrijven nog in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, waar zij verschillende onderzoeken moet ondergaan ivm darm- en blaasklachten. We wensen u een goede thuiskomst toe.

Mw. Lien Biesbroek (Parklaan 14) heeft haar schouder gebroken bij een val. Zij verblijft thuis en krijgt gelukkig veel hulp van de mensen om haar heen. Een spoedig herstel toegewenst.

Lenie Zwaan-van Herp (Schoterpark 17) is na een ziekenhuisopname weer thuisgekomen, we hopen dat u weer snel op krachten komt.

Gina Domingues-Baptista (Bruiningsstraat 9) is na verscheidene ziekenhuisopnames weer thuis, maar daar opnieuw gevallen. We wensen u veel sterkte toe.

Denkt u ook aan de heer van der Most in het Futurahuis? Hij is niet meer in staat om de kerkdiensten te bezoeken, maar veel namen van mensen die hij kent vanuit de kerk, roepen herinneringen bij hem op!

Ook andere zieken wensen we Gods kracht toe.

Kerstviering voor ouderen: 18 december

Op maandag 18 december is er een speciale Kerstviering voor de ouderen in ’t Anker. Deze is in tegenstelling tot vorige jaren verplaatst van de avond naar de middag. Vanaf 15.30 hoop ik u allen te ontmoeten. Het programma is vol zang en compleet met een kerstverhaal!

 

Kerstnachtdienst 24 december

Ook dit jaar is de Kerstnachtdienst weer in samenwerking met een van de gespreksgroepen opgezet. We zullen lezen uit Matteus 1, over de engel die aan Jozef verscheen om hem de geboorte van Jezus aan te kondigen. Daarnaast veel bijdragen van gemeenteleden. Een dienst voor en met elkaar dus! Weet u van harte welkom tijdens deze dienst die om 21.30 zal beginnen.

 

Eerste Kerstdag

Op eerste Kerstdag lezen we naast het Kerstevangelie ook uit het Bijbelboek Jona. Daarmee volgen we het kinderrooster van Vertel het maar. Wat heeft het Kerstverhaal met Jona te maken, denkt u misschien. Toch liggen er verbindingen. We hopen een fijne Kerstmorgen met elkaar te beleven met diverse muzikanten en het koor New Creation uit Oudewater.

 

Bezoek van de kerkdiensten

Tijdens de feestdagen zit de kerk altijd wat voller, maar het is jammer dat sommige andere zondagen de kerk niet zo goed bezocht wordt. Bij de gedachtenisdienst bijvoorbeeld, was de kerk niet zo goed gevuld. Nu was het weliswaar zo dat er ons dit kerkelijk jaar geen gemeenteleden ontvallen waren, maar deze dienst is toch hoofdzakelijk bedoeld om troost bij elkaar te vinden voor het gemis van onze dierbaren. Iedereen weet wat het is om iemand aan de dood te verliezen. We staan tijdens deze dienst niet alleen stil bij het terugdenken daaraan, maar willen elkaar ook daadwerkelijk ondersteunen, een hart onder de riem steken. We mogen ons getroost weten met de gedachte aan de opstanding. Onze God is een God van levenden, wat ons laat zien dat de dood niet het einde is, niet het laatste woord heeft, maar overwonnen is door het Leven.

We willen graag een gemeente vormen waarin ieder welkom is en waarin we naar elkaar omzien zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Met elkaar hopen we van élke kerkdienst een mooie dienst te maken. Uw ideeën en uw input daarbij zijn van harte welkom!

 

Samenstellen eigen Liedbundel

Ik wil nog een keer een oproep doen om mee te denken over de nieuw samen te stellen liedbundel voor onze gemeente. Nog steeds kom ik op bezoek bij mensen die hier ideeën over hebben. Als u bepaalde liederen mist in de kerk, laat dan deze kans niet aan u voorbij gaan!

 

Hartelijke groet en gezegende dagen gewenst, ds Gonja van ’t Kruis

 

 

 

Bij de komende diensten

De adventstijd begint op 3 december met de doopdienst waar u al eerder over heeft kunnen lezen en waarin onze eigen predikant voorgaat. Wat een mooi begin! De kerkenraad heeft het besluit genomen dat de sing-in op 3 december niet doorgaat.

Op zondagmorgen 7 januari 2018 zal er een sing-in worden gehouden i.p.v. de gebruikelijke sing-in om 18.30 uur. Zodat u allemaal eens kennis kunt maken met dit concept. Hanno Hommel en Anton den Boer zullen samen de muzikale begeleiding op zich nemen. Zij zullen daarbij de verschillende mogelijkheden van het orgel laten horen. Het verschil met een ‘gewone’ sing-in  is wel dat deze zondagmorgen onze eigen predikant de leiding zal hebben. Ook zal op deze morgen afscheid en bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Maar er zal ook genoeg gelegenheid zijn om te zingen.

10, 17 en 24 december zijn er bekende gastpredikanten: resp. ds. A. Christ uit Katwijk, ds. T. Wielsma uit Uithoorn en ds. J. Büchner uit Amstelveen.  De 10de is een dienst met preekbespreking. Welkom in de consistorie na afloop van de dienst! De 17de zal er, net als 3 december, koffie na de dienst zijn en gelegenheid elkaar te ontmoeten. De 24ste zal in de morgendienst het Prot. kerkkoor o.l.v. Henk van Voorst haar medewerking verlenen.

Ook is er op 24 december de Kerstnachtdienst, welke om 21.30 uur begint. Dit zal, net als vorig jaar, een dienst zijn die is voorbereid door ds. Gonja van ’t Kruis en een aantal mensen van de gespreksgroepen. Er zullen veel bekende Kerstliederen worden gezongen. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of het organist Anton den Boer gelukt is andere musici mee te brengen om de samenzang te begeleiden.

Kerstmorgen 25 december is onze eigen predikant ook voorganger. Het koor New Creation uit Oudewater zal in deze dienst optreden. Daarnaast is het de bedoeling dat de samenzang niet alleen door organist Piet van Rikxoort wordt begeleid, maar dat de blazers Lieneke van der Wulp, Melvin van der Vis en Michiel Hoogerwerf meewerken.

31 december zijn er wederom twee diensten: in de morgendienst gaat ds. A. v/d Wal uit Hoofddorp voor en in de avonddienst om 18.30 uur ds. D. Verboom uit Rijnsburg.

Tenslotte zal op 1 januari 2018 het jaar begonnen worden met een korte Nieuwjaarsdienst om 10.00 uur. i.t.t. andere jaren zal deze niet in ’t Anker maar in de kerk worden gehouden. Traditiegetrouw is ds. T. Wielsma de voorganger. Na de dienst is er gelegenheid elkaar een goed Nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje koffie.

 

New Creation op Kerstmorgen

Het koor bestaat uit zo’n 30 leden die allen graag met muziek en zang een boodschap willen uitdragen. Ze worden daarin begeleid door een combo en staan onder leiding van dirigent Hans Buis.Het repertoire is breed en bevat o.a. negro spirituals, gospel- en worshipsongs, songs uit Amerikaanse musicals van o.a. The Continentals en enkele nederlandstalige songs, maar ook Nederlandse gospels en muziek van het Oslo Gospel Choire. In de afgelopen jaren heeft New Creation vele kerkdiensten opgeluisterd en concerten verzorgd.

Dirigent  Hans Buijs werd in 1973 geboren in Scheveningen en  woont nu met zijn gezin in Zoetermeer. Op acht jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen van zijn buurmeisje. Een paar jaar later kreeg hij les van Wim Loef. Hij stoomde hem klaar voor het conservatorium. Na de middelbare school is Hans Schoolmuziek gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn hoofdinstrument was orgel en die lessen kreeg hij van Rienk Jiskoot. Een van de leukste vakken van deze docentenopleiding vond hij koordirectie. Hij vond dat vak zo leuk dat hij al tijdens zijn studie aan de slag is gegaan als dirigent van een kinderkoor. Na zijn studie is hij, naast het dirigeren, gaan lesgeven op diverse scholen. Hij kwam er al snel achter dat het werken met kinderen in de basisschool-leeftijd hem het beste lag. Na 3 1/2 jaar op een school in Katwijk is hij gaan werken op Basisschool ’t Palet in Den Haag. Een prachtige school met 37 nationaliteiten. Hier heeft hij 7 jaar muziekles gegeven. Naast het lesgeven heeft hij door de jaren heen diverse (kinder)koren gedirigeerd in Zuid Holland. Inmiddels is hij ruim 20 jaar werkzaam als dirigent.

Op dit moment is hij dirigent van: Interkerkelijk koor “New Creation” uit Oudewater,Gospelkoor “Crosseroads “ uit Spijkenisse en Gospelkoor “El Jakim” uit Zevenhuizen. Verder geeft hij muziekles op de Duinoordschool, een basisschool in Den Haag.

Wat fijn dat New Creation op Kerstmorgen bij ons in Nieuwveen komt zingen!

 

 

 

 

Diaconiecollectes

10 december; pastoraat binnenvaart

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.

Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat.

 

24 december; Nieuwkoop helpt Oost-Europa

Armoede is één van de oorzaken dat er in Oost-Europa duizenden gezinnen uit elkaar vallen. Kinderen worden achtergelaten in ziekenhuizen of tehuizen, omdat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. De ouders vluchten vaak naar het buitenland of zitten in de gevangenis, zijn alcohol- en drugsverslaafd en / of werkzaam in de prostitutie. In het ergste geval plegen zij zelfmoord. Deze drama’s kunnen mede door uw hulp worden voorkomen!

Voor giften kunt u ook gebruik maken van rekeningnr.: NL89INGB0004349838 t.n.v. St “Nieuwkoop helpt Oost Europa”.
25 december 1e kerstdag: Kerk in Actie ‘kinderen in de knel’
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst.

Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerst.

 

31 december; plaatselijk werk diaconie

De collecte voor de diaconie die op 31 december wordt gehouden is deze keer niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken.

 

Al deze collecte worden van harte bij u aanbevolen!

 

Inloopochtenden ‘t Anker

Iedere maandagmorgen is er een inloopochtend en gaat de vlag uit bij het gebouw ‘t Anker!!!!!!  AH. Kooistrastraat 29, 2441CN Nieuwveen. Je kan een praatje maken, een boek of een spelletje lenen en dat alles onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje en dat alles kosteloos. ‘t Anker is open van 10 t/m 11.30 uur; kom gezellig eens langs! Het is voor iederėėn !!!

25 december (1e kerstdag) en ook 1 januari is er geen inloopochtend. Op 8 jan. 2018 is iedereen weer welkom.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 13 december is de volgende Oecumenia, het is inmiddels al een traditie dat we het jaar afsluiten met het maken van een mooi kerststuk. Het is de bedoeling dat u zelf iets meeneemt waar het kerststuk op/ in gemaakt kan worden, een bord, vaas of schaal. Ook kerstgroen zoals hulst, conifeer of dennentakjes is welkom.

Het belooft weer een gezellige, creatieve middag te worden. Ook al heeft u geen ‘groene’ vingers u gaat naar huis met een zelfgemaakt kerststuk! U bent van harte welkom in ‘t Anker!

Team Oecumenia

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de dienst van 7 januari 2018, meld ik u alvast, zullen we afscheid nemen van de dames Rita van den Boon, pastoraal ouderling, en Bea de Visser, diaken. Ze hebben zich allebei jaar en dag met hart en ziel ingezet voor het werk in de kerkenraad, het pastoraat en de diaconie. We hebben bewondering voor hun inzet! T.z.t. zullen we hen daar uiteraard voor bedanken.

De heren Kees Spek en Jan de Vries  hebben er allebei een ambtstermijn opzitten maar stellen zich beschikbaar om nog een termijn zitting te nemen. U krijgt als gemeente, zoals dat kerkordelijk is vastgelegd, de gelegenheid om hier bezwaar tegen te maken, maar de kerkenraad vertrouwt erop dat u net zo blij zult zijn als wij. Ondergetekende heeft 2 jaar geleden aangegeven een derde termijn te aanvaarden, maar in eerste instantie voor 2 jaar. Inmiddels heb ik het besluit genomen de derde termijn af te maken.

De kerkenraad is heel blij dat dhr. Leen Visser, ’t Oude Erf 1, toegezegd heeft de diaconie te willen komen versterken.

Ook voor hem geldt dat u in de gelegenheid wordt gesteld hier bezwaar tegen te maken. We gaan er echter van uit dat de bevestiging 7 januari zal plaatsvinden.

Helaas kan ik, op het moment van schrijven, nog geen goed nieuws melden omtrent de vacatures van pastoraal ouderling. Misschien dat december ons een blij bericht op dit gebied brengt.

 

Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Jaarboek

Achterin het jaarboek staan alle gemeenteleden en hun adressen. Om elkaar beter te kunnen bereiken zou het handig zijn wanneer er ook telefoonnummers en email-adressen vermeld worden. Achter in de kerk liggen lijsten waarop u deze gegevens kunt invullen. Wilt u dat uw gegevens niet vermeld worden, zet u dan een kruisje achter uw naam.

Bij voorbaat dank.

 

40-dagen boekje

Al vroeg vragen we u om een bijdrage voor het 40-dagenboekje. Vorig jaar is dit voor het eerst een boekje geworden met, naast de bijdrage van de predikant en de diaconie, veel mooie liederen, gedichten, verhalen, tekeningen, Bijbelteksten enz. door gemeenteleden ingeleverd. We hopen dat ook ú dit jaar iets gaat inleveren. Dat kan digitaal naar a.n.hoogerwerf@gmail.com of op papier bij Annet Hoogerwerf-Teitsma. Van harte aanbevolen.

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde 13 november. Er werd weer een heleboel besproken. De dankstond was goed bezocht en er werd veel ingezameld voor de voedselbank. Verheugend! De gezinsdienst was, mede dankzij de inbreng van het kinderkoor Joy uit Gouda, een heel fijne dienst. We zien uit naar de doopdienst op 3 december waarin 3 kinderen gedoopt zullen worden: Jochem, zoon van Sarah en Jeffrey Pieterse, Naomi, dochter van Madeleine Hogenelst en Germaine Samboe en Jan Gert, zoon van Susanne en Gert Jan Blijleven-Bos. Carlijn, dochter van Saskia en John Joha, wordt in een oecumenische doopdienst op 3 december ’s middags in de RK Nicolaaskerk gedoopt. Ook begint 3 december de adventstijd en voor de kinderen het Kerstproject. Daar zullen we in de kerk, zoals ieder jaar, over horen. Het besluit werd genomen dat de sing-in van december niet door zal gaan. Eerst zal er op 7 januari 2018 een sing-in in de morgen worden gehouden. De catechese is, ondanks het kleine groepje, weer begonnen. Fijn! 2 november vergaderde Sage (Samenwerking kleine Gemeentes), waarbij werd geconstateerd dat het heel goed is om elkaar af en toe te spreken, te bemoedigen en van elkaar te leren. 22 november zal het moderamen en synodeleden van de Protestantse Kerk te gast zijn in onze nieuwe classicale regio. Het doel is om samen het gesprek aan te gaan over de inhoud van ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.’ Enkele kerkenraadsleden zullen deze vergadering bijwonen. Voor het jaarboek 2018 zullen er lijsten achter in de kerk gelegd worden waarop u, als u dat wilt, uw telefoonnummer en emailadres kunt noteren. Dit zal dan in het jaarboek afgedrukt worden, zodat we elkaar wat makkelijker kunnen bereiken. Het 40-dagenboekje zal op dezelfde manier als vorig jaar worden samengesteld. Dat betekent dat u allen een bijdrage kunt leveren: een gedicht, een lied, een Bijbeltekst, een tekening, een meditatie, een verhaaltje, een artikel…. Iets wat u aanspreekt. Het is nog een eindje weg, maar misschien heeft u nu juist even tijd. U kunt het al mailen naar de scriba, a.n.hoogerwerf@gmail.com  of op papier geven. Tenslotte werd de concept begroting van het CvK werd besproken. De volgende kerkenraadsvergadering is op 11 december.

Voor uw agenda

Maandag  4, 11 en 18 december: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur. Daarna zijn er twee maandagen waarop er geen inloopochtend wordt gehouden: 25 december en 1 januari. Vanaf 8 januari 2018 is er weer elke maandag inloopochtend.

Dinsdag 5: gespreksgroep 14.00 uur bij de fam. Bos, J.J.Rooversstraat 2 dit i.p.v. de eerder gemelde datum van 12 december.

Maandag 11 december: gelegenheid tot vragen stellen over het beleidsplan in ’t Anker van19.30 uur tot 20.00 uur. Kerkenraadsvergadering vanaf 20.00 uur.

Dinsdag 12 en woensdag 13 december: dinsdag 20.00 uur bij de fam. Hardsteen, Blokland 25 en woensdag 20.00 uur bij mevr. Veenstra, Bruningsstraat 21. Dit zijn de laatste gesprekken van 2017.

Woensdag 13 december: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Maandag 18 december: Kerstfeest senioren in ’t Anker van 15.30 uur  tot + 19.00 uur.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Gezinsdienst 5 november

Zondag 5 november was er weer een gezinsdienst waarin onze eigen predikant voorging. Het thema was ‘God verandert mensen’ n.a.v. het verhaal van Zacheüs (Lucas 19:1-10). Het kinderkoor Joy uit Gouda leverde een leuke bijdrage aan de dienst. Er werden door hen enthousiast verschillende liedjes gezongen.

Tijdens de preek werd uitgelegd dat een ontmoeting met Jezus mensen kan veranderen net als bij Zacheüs.

Voor de kinderen werd dit verduidelijkt door verschillende platen die op de beamer vertoond werden.

Al met al een fijne dienst!

 

De gezinsdienstcommissie

 

Huwelijksjubilea en jarigen (75-plussers) november

In de kerkbrief van november stond niet vermeld dat dhr. en mevr. Schellingerhout, Jaagpad 27, op 22 november 50 jaar getrouwd waren. Alsnog feliciteren wij hen vanaf deze plek en wensen hen alle goeds voor de toekomst toe!

 

Deze maand hopen de volgende 3 gemeenteleden hun verjaardag te vieren. Allen al op hoge leeftijd. Maar mevr. Van Vliet spant toch wel de kroon; zij mag op DV 24 december haar 90e verjaardag vieren. We wensen u alvast een fijne verjaardag toe en Gods zegen voor het komende jaar.

 

19 dec.  Dhr. M. van den Heuvel                     Ursulaplein 8

19 dec. Mevr. C.H. van Vliet – Noordam       Conradpark 4

24 dec. Dhr. J.C.H. de Vrij                               Uiterbuurtweg 47

 

Lied 827 :         1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven!                2.    God onze toekomst, God is onze Vader,

Hoog is de hemel boven ons verstand                           Hij is het licht voor onze dagen uit.

en onder onze voeten hier beneden                               De hele wereld leeft van zijn genade,

de goede grond, het groene moederland.                     Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

 

  1. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,        4.    Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,

Dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,                       kinderen van de dag die komen zal,

om zo de toekomst tegemoet te leven                            als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,

wanneer de grote oogst te velde staat.                           roepend van recht en vrede overal!

 

Verantwoording collectes / giften diaconie oktober en november

Israëlzondag: werk Nes Ammim € 59,55, avondmaalscollecte; overstromingen Azië  €169,56, Werelddiaconaat Wereldvoedseldag; Zuid-Soudan  € 88,50 en theologisch onderwijs Pakistan  €79,05.

Ook mochten wij tweemaal een gift ontvangen van € 100,00 t.b.v. noodhulp overstromingen in Azië.

 

Dankstondcollecte: t.b.v. voedselbank € 130,35, najaarszendingscollecte: t.b.v theologen in Hong Kong €  80,15, avondmaalscollecte: t.b.v. steun Oost Europa € 139,30 en de collecte voor het plaatselijk werk bracht € 105,95 op.

Voorts mocht de diaconie in november andermaal een gift ontvangen € 100,00 onze hartelijke dank hiervoor.

 

Namens de diaconie hartelijk dank voor gave.

 

 

 

Betaling vaste vrijwillige bijdrage 2017 en eindejaarscollecte

Nu het jaar weer ten einde loopt vragen we even aandacht voor het volgende. Van vrijwel iedereen hebben we inmiddels de toegezegde vaste vrijwillige bijdrage voor 2017 wel ontvangen. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, wilt u dit dan voor het einde van het jaar in orde maken? Bij voorbaat dank.

Ook zult u net als voorgaande jaren weer een verzoek krijgen mee te doen aan de eindejaarscollecte. Van harte bij u aanbevolen.

 

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Opbrengst overige collectes / giften oktober en november

Onderhoud gebouwen  € 47,40, restauratiefonds  € 61,25, orgelfonds  € 99,55, predikantsplaats € 361,50 en

kerk € 140,55. De inzameling tijdens de dankstond bedroeg € 96,47. Daarnaast werden via de bank voor deze collecte twee giften ontvangen t.w. € 500,00 (m.v.v. “bestemming restauratie orgel”) en een gift van € 50,00.

Jeugdwerk  € 98,85; restauratiefonds  € 61,95; verwarmingskosten  €  96,47; algemeen kerkelijk werk  €  130,01 en predikantsplaats  €  223,01.

 

Namens de kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw bijdragen en de mooie giften.

 

Gift oud-gemeentelid

We mochten een prachtige gift van € 2.000,00 ontvangen van een oud-gemeentelid. We zijn daar natuurlijk heel blij mee. Het is goed te ervaren dat de gever zich zo betrokken bij onze gemeente heeft gevoeld.

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank.

 

Opbrengst benefietconcert

Het benefietconcert dat het Mispagekoor op 5 oktober gaf t.b.v. de restauratie van het orgel heeft  € 721,20 opgebracht. Dit is inclusief een later binnen gekomen gift van € 100,00.

 

Ledenmutaties

Dhr. Diko Joha, Oude Nieuwveenseweg 70, is i.v.m. zijn huwelijk overgegaan naar de Hervormde Gemeente van Aarlanderveen. We wensen hem en zijn echtgenote toe, dat ze zich daar snel thuis zullen voelen. Maurice Roodenburg is verhuisd van Zwaluwlaan 3 naar J.J. Rooversstraat 3 en de familie Blijleven van Kerkstraat 10 naar J.J. Rooversstraat 28. We wensen jullie een fijne tijd in je nieuwe huis toe!

 

Aan het woord…..Adrie van der Wulp.

In Koudekerk aan de Rijn, naast de betoncentrale, werd op 28 april 1959 Adrie geboren in een houten keet. Hij was de oudste in het gezin en 2 jaar na hem kreeg hij een zusje. Vader was timmerman en maakte beschoeiingen, bruggen en sluizen. Timmerman was in die tijd nog echt een vak. Na het overlijden van zijn vader heeft Adrie een schrift gevonden met alle mogelijke tekeningen die zijn vader voor het timmervak moest maken. Adrie’s  moeder was huisvrouw. Adrie heeft het goed gehad thuis; als je iets nodig had kreeg je het. Koudekerk was in die tijd een boerendorp  met een paar grote ondernemingen.

De ouders van Adrie waren christelijk opgevoed, maar door mindere ervaringen gingen ze niet meer naar de kerk. In die tijd was er een Katholieke en een openbare school in het dorp; Adrie ging naar de openbare school (de Herderschool). Wel kreeg hij daar godsdienstles van ene ds. Kwak. Ook ging Adrie met een vriendje naar de Bijbelclub bij iemand thuis. Hij herinnert zich nog dat je kaartjes en bonnetjes kreeg als je een versje of tekst uit je hoofd geleerd had.

Na de lagere school ging Adrie naar Alphen, eerst naar de Mavo en toen naar de Havo. Uiteraard op de fiets. In die tijd was zijn hobby archeologie. Hij heeft vaak meegedaan aan opgravingen; Romeinse vondsten. Soms in verenigingsverband; dan hadden ze toestemming om te graven in een beerput of een gracht. Maar hij ging ook met een andere jongen zelfstandig aan de slag. Dan belden ze de krant op als ze wat gevonden hadden en haalden de krant.

 

Adrie leerde Elzebee Verlare kennen. Haar ouders kwamen wel elke week in de kerk en hij ging met Elzebee mee. Ze kwamen in 1986 in Nieuwveen wonen omdat Adrie inmiddels werk had in Aalsmeer. Adrie en Elzebee trouwden in Hazerswoude-Rijndijk; ze werden getrouwd door  de vader van Elzebee, die gemeentesecretaris was. Daarna de kerkelijke inzegening in Koudekerk. In Nieuwveen gingen ze samen met Lien Biesbroek naar de belijdeniscatechesatie bij ds. de Graaff. Adrie waardeert het dat ds. de Graaff met regelmaat uit Tiel komt om in zijn oude gemeente te preken. Toen Adrie en Elzebee voor het eerst naar de kerk in Nieuwveen kwamen, vonden ze het wel behoudend en weinig enthousiast. Alleen al de mannen in de kerkenraad in zwarte pakken….. Koudekerk had in die tijd al vrouwen in het ambt. Wat dat betreft is er wel veel veranderd: vrouwelijke ambtsdragers en zelfs een vrouwelijke predikant. Positief was dat men wel naar elkaar omkeek.

Toen Adrie klaar was met de lerarenopleiding (biologie en scheikunde) in Utrecht heeft hij eerst invalwerk in Bodegraven gedaan. Daarna kwam hij in Aalsmeer bij de lagere land- en tuinbouwschool. Daar zit hij al bijna 36 jaar. Van sommige leerlingen heeft hij ook de ouders in de klas gehad! Inmiddels is het VMBO geworden en de naam veranderd in Wellantcollege de Groenstrook. Omdat Adrie daar in eerste instantie niet genoeg uren had, heeft hij ook 8 jaar op Chr MAVO de Wiekslag  in Aalsmeer  gewerkt. Daarnaast ook nog  4 uur ‘s avonds in Gouda bij het volwassen onderwijs ; hij had dus 3 banen tegelijk, waarbij hij één dag in de week 12 uur les gaf. Hij had hele leuke mensen in het volwassen onderwijs, zoals zijn oudste leerling  van 70 jaar die super gemotiveerd was en scheikunde wilde leren. En één van de zeldzame keren dat een leerling  een 10 op het eindexamen haalde. Daarnaast waren er ook jongeren met een totaal gebrek aan motivatie: zij kwamen alleen voor het geld. In die tijd kon je n.l. een uitkering krijgen als je aantoonde dat je bezig was met een opleiding. Door bezuinigingen is het werk in Gouda gestopt. Gelukkig kreeg hij inmiddels genoeg uren in Aalsmeer.

In 1991 werd Annebeth geboren, in 1994 Willemijn en in 1997 Lieneke. Annebeth werd samen met o.a. Guido de Meij gedoopt  door ds. de Meij, de opa van Guido. De kinderen gingen naar de Chr.basisschool de Wegwijzer en toen deze sloot naar de Zevenhof in Zevenhoven. Het is heel jammer dat de Chr. school moest sluiten. Dit heeft ook invloed gehad op de kerk. Op de Wegwijzer leerden ze ouders met kinderen kennen die ook in dezelfde kerk kwamen. Dan rol je er vanzelf in: Elzebee deed de oppasdienst  en de kindernevendienst. Adrie werd door Hans Post gevraagd voor de diaconie.

Nu kan hij door de werkdruk in het onderwijs even  geen functie in de kerkenraad vervullen. Hij werkt nog steeds als biologie-, scheikunde-  en natuurkunde- leraar. De school is enorm veranderd: het gebouw maar  ook het onderwijs. De werkdruk is hoog. Er moet veel vastgelegd worden tegenwoordig. Je moet meegaan met je tijd. Gelukkig heeft Adrie altijd interesse gehad in de computer;  zodra ze op de markt kwamen werkte hij er mee. Maar de leerlingen zijn vaak nog sneller. Zelf word je tenslotte elk jaar ouder maar de leerlingen blijven even jong. Naast zijn werk heeft hij dan ook behoefte aan ontspanning: hij is geïnteresseerd in de natuur (zijn hobby is bijv. wilgen knotten), astrologie en genealogie. Hij is al ver met het uitzoeken van zijn stamboom. Gelukkig beheert hij wel de website van de kerk en staat samen met Elzebee op het schoonmaakrooster. We zijn dan ook blij dat zij, ondanks hun verhuizing naar Zevenhoven, bij ons in de kerk zijn gebleven!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

De redactie van de kerkbrief wenst u gezegende kerstdagen

 

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar december 2017

 

Zo 3 dec   9.30 Ontmoetingsdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 3 dec   9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte kerk

Stationsweg

Zo 10 dec   9.30 Dienst

met preekbespreking

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 10 dec 18.30 Evensong Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 10 dec 19.00 Zangdienst Woerdense Verlaat Ger.Kerk,

Korte Meentweg

Zo 10 dec 19.00 Zangdienst Zevenhoven Witte kerk

Stationsweg

Zat 16 dec 19.00 Openlucht

Kerstsamenzang

Zevenhoven Plein in het dorp
Zo 17 dec 11.00 Preek van de Leek Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Nieuwkoop

Do 21 dec

 

Zie website Dienst Commissie Bijzondere Diensten Zwammerdam Dorpskerk
Zo 24 dec

 

Zie website Zangdienst met medewerking Vivit Zwammerdam Dorpskerk
Zo 24 dec   9.30 Dienst met koor

 

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 24 dec

 

17.00 Kinderkerstfeest

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 24 dec 20.00 Kerstavonddienst Aarlanderveen Gereformeerde Kerk

Dorpsstraat 107

Zo 24 dec 21.00 Kerstnachtdienst Woerdense Verlaat Ger.Kerk,

Korte Meentweg

Zo 24 dec 21.00 Kerstnachtdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 24 dec

 

21.30 Kerstnachtdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 24 dec 21.30 Kerstnachtdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 24 dec 21.30 Kerstnachtdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Ma 25 dec

 

10.00 Eerste Kerstdag Zwammerdam Dorpskerk

 

Toelichting:

 

Leimuiden: alle informatie van onze kerk is op de website te vinden : www.pgleimuiden.nl

 

Nieuwveen iedere maandag  inloopochtend  : van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

3 dec Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger Dhr. P. van Dam, Houten.

 

10 dec Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na afloop van de dienst wordt in de consistorie met elkaar van gedachten gewisseld over wat de preek de aanwezigen deze morgen te zeggen had.

 

10 dec Evensong Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

10 dec Zangdienst Woerdense Verlaat: thema Woerdense Verlaat Zingt op verzoek. Voorganger: Ds. Jan Willem van Dijk. Muzikale begeleiding is van Kees en Arjanne Bruggeman uit Woerden.

17 dec  Preek van de Leek Nieuwkoop: met de directeur van het Ashram College in Nieuwkoop + een aantal leerlingen. ‘Ons ideaal’ is het thema van deze dienst. De scholengemeenschap Ashram is een belangrijk onderdeel van de plaatselijke gemeenschap. De idealen van de leerlingen zijn medebepalend voor de toekomst van onze gemeenschap. De directeur en zijn leerlingen houden ons een spiegel voor van hun ideale toekomst.

24 dec Dienst met koor Nieuwveen: m.m.v. het Prot.Kerkkoor.

 

24 dec Kinderkerstfeest Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

24 dec Kerstavonddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de hervormde gemeente.

Voorganger: proponent S. Honing, Bodegraven

 

24 dec Kerstnachtdienst Woerdense Verlaat: thema: Zo is het beloofd. Voorganger: André van der Stoel uit Amsterdam. Met medewerking van de zangeres Nathalie Booij met band.

 

24 dec Kerstnachtdienst Nieuwkoop: voorganger ds. D. Verboom, Rijnsburg. M.m.v. ‘Con Amore’.

 

24 dec Kerstnachtdienst Woubrugge: een Gez. Dienst met de Ger. Kerk. Voorganger ds. E.B. Mandemaker-Dieleman m.m.v. harpiste Rosanna de Boer uit Papendrecht en organist is Bert den Hertog.

 

24 dec Kerstnachtdienst Nieuwveen:  voorbereid door ds.Gonja van ’t Kruis en leden van de gespreksgroepen,

die hun persoonlijke bijdrage in de dienst hebben. Er worden veel bekende Kerstliederen gezongen.

 

26 dec Kerstzangdienst Ter Aar: waarin vele bekende kerstliederen worden gezongen. Voorganger ds. B.Brunt uit Alphen a/d Rijn.

 

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar december 2017

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw en adres

 

Zo 3 dec   9.30 Gezinsdienst Woerdense Verlaat Ger.Kerk

Korte Meentweg

Zo 17 dec 16.00 Kinderkerk Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 24 dec

 

09.30 Kerstgezinsdienst Ter Aar Hervormde Kerk

 

Toelichting:

 

3 dec Gezinsdienst Woerdense Verlaat: “Begrijp jij Gods liefde?” Voorganger: ds. Menno Zandbergen, m.m.v. de Ontmoetingsband uit Kamerik.

 

17 dec Kinderkerk Ter Aar: voor kinderen van 0 t/m 10 jaar en hun (groot)ouders is er kinderkerk op deze zondagmiddag. Het verhaal gaat over de geboorte van Jezus. Halverwege de dienst gaan de ouders in een aparte ruimte met elkaar in gesprek en de kinderen vanaf 7 jaar gaan op hun eigen manier met het Bijbelverhaal aan de gang. Na drie kwartier is er koffie, thee en limonade met iets lekkers.
24 dec Kerstgezinsdienst Ter Aar: m.m.v. de kinderen van de Kindernevendienst. Voorganger is Dhr. Jan Peter Molenaar uit Zevenhuizen.