Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingsbrief van juli en aug 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 5 juli 2015 Mevr. C. Romeijn

Ter Aar

Koffiedrinken na afloop 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

12 juli 2015 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Afscheid kinderen KND en

diaken Ben van Heusden

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

19 juli 2015 Ds. P. Baane

Alphen aan den Rijn

1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg.kerkelijk werk

26 juli 2015 Mevr. G. van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

1.kerk

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

 2 aug. 2015 Ds. D. Verboom

Rijnsburg

Koffiedrinken na de dienst 1.diaconie: HoverAid

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

 9 aug. 2015 Ds. A. v.d. Wal

Hoofddorp

1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

16 aug. 2015 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

1.Kerk in Actie: zending

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

23 aug. 2015 Mevr. C. Romeijn

Ter Aar

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

30 aug. 2015 Ds. J. de Goei

Amersfoort

1.kerk

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

 6 sept. 2015 Ds. P. Baane

Alphen aan den Rijn

Koffiedrinken na de dienst 1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

Anker

Oriëntatie

Geloof, hoop en liefde. Ze hebben alle drie een symbool. Het geloof het kruis, de liefde het hart en de hoop een anker. Waarom een anker? Het anker komt uit een tekst uit de Bijbel, de Hebreënbrief, hoofdstuk 6 : 19: ‘De hoop is een zeker en betrouwbaar anker voor de ziel’. Dat anker ligt vast achter het ‘voorhangsel’ van de tempel, in de meest heilige plaats, waar wij nu nog niet zijn of komen. Het is de plaats waar Jezus ons is voorgegaan. Kortom: dat anker is bij God; wij zijn verankerd in Jezus zelf. ‘Hoop’ is daarom geen ongegrond optimisme, maar een diep vertrouwen in de beloften van God. De schrijver van de Hebreeënbrief roept ons op om vol te houden in het vertrouwen dat we veilig verankerd zijn in Christus.

 

Meebewegen

‘Anchored to the Rock, Geared to the Times’ is een oud motto van Youth for Christ. Het anker van het schip ligt vast in de Rots, Christus. De boot zelf beweegt mee met de tijd en met jongeren. Verankerd zijn betekent niet dat je nooit verandert of beweegt, maar wel dat je niet losgeslagen bent en op drift raakt. Je weet waar je oriëntatie ligt. En soms word je door een flinke ruk van de ankerketting weer op koers gezet.

Toen mijn grootmoeder overleed, vroeg de dominee haar: ‘Hoe is het met u mevrouw Algra?’ Ze wist dat hij niet vroeg naar haar lichamelijke gesteldheid en ze antwoordde: ‘Mijn anker ligt vast’.

 

Nynke Dijkstra-Algra.

 

Wel en wee

Mevr. Miep van Leeuwen-Thomas is verhuisd naar het Hospice, Fleurstraat 54-56, 2421 IJD Nieuwkoop. Een kaartje zal ze zeer op prijs stellen. Dhr. Jaap van ’t Kruis is thuis, Dorpsstraat 13 D, maar de situatie is zeer ernstig. Uw gebed voor beide gemeenteleden wordt gevraagd.

In het vorige kerkblad stond de verhuizing van  mevr. Maartje Rietveld-Tensen, Schoterveld 20. Het adres is inmiddels ook bekend: de Aarhoeve, J.M. Halkessstraat 33, 2461 RT Ter Aar, kamer 304. Het lijkt erop dat ze het nu al naar haar zin heeft in haar nieuwe woonomgeving. Mevr. Dicky Langeveld, Parkstraat 12, is redelijk onverwacht verhuisd naar Rhijndael, kamer 105, Europasingel 2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn. Ze heeft een prachtige tweekamerwoning tot haar beschikking, maar uiteraard nog wel even tijd nodig om te wennen. Ze was erg verheugd met bezoek en de bloemen van de kerk. Ze gaat over naar de Prot. gemeente Koudekerk maar hoopt op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Nieuwveen door de Ontmoetingskerkbrief. Beide dames zullen een kaartje van u zeer waarderen.

Tenslotte noem ik u de naam van ds. Piet Baane, Groenoord 287, 2401 AS Alphen a/d Rijn. Hij zou afgelopen zondag voorgaan in de oecumenische buitendienst maar moest plotseling een risicovolle hartoperatie ondergaan. Inmiddels is hij weer thuis na een behandeling die wel 7 uur heeft geduurd. Hij maakt het naar omstandigheden heel goed en heeft aangegeven dat wat hem betreft zijn preekbeurt op 19 juli “gewoon kan blijven staan”.

Op het moment van het samenstellen van deze kerkbrief bereikte ons het bericht dat Coby Jansen met hartproblemen kampt. Ze is tijdelijk opgenomen geweest in het ziekenhuis maar gelukkig nu weer thuis. Er zullen nog verdere onderzoeken plaatsvinden. We zullen haar in deze periode voor wat betreft haar taken binnen de diaconie moeten ontzien. Binnen de kerkenraad is afgesproken dat we Kees Spek, die er nu alleen voor staat, bij zullen staan als dat nodig mocht zijn. We wensen Coby en Wijnand sterkte toe in deze onzekere periode van allerlei onderzoeken.

Ongetwijfeld zijn er nog meer mensen die in deze rubriek thuishoren, maar niet met name genoemd willen worden.

God zij met allen.

 

Afscheid

Zondag 12 juli zal er afscheid worden genomen van Ben van Heusden als diaken. Het was bijna vanzelfsprekend dat Ben de afgelopen 8 jaar in ‘zijn  eigen hoekje’ van de diakenbank zat. Het zal wennen zijn om hem daar niet meer te zien zitten. Maar Ben verzekerde mij dat hij een ander plekje in de kerk zal uitzoeken om voortaan de diensten mee te maken.

Ook is het heel fijn dat hij bereid is de diensten te blijven opnemen. Na afloop kunnen gemeenteleden, die niet (meer) in de kerk kunnen komen, de dienst dan beluisteren. En ook via onze website is de dienst altijd terug te horen.

Op deze zondag zal de kindernevendienst  afscheid nemen van Roos Ouwersloot en Pieter van der Leek. Na de zomervakantie gaan zij naar de middelbare school. Roos gaat naar de Praktijkschool in Uithoorn en Pieter naar het Veenlandencollege in Mijdrecht. De laatste dagen op hun basisscholen zijn nu echt aangebroken. Ongetwijfeld zijn dat nog heel gezellige dagen. En dan lekker vakantie houden!

Roos en Pieter, we hopen dat jullie de kindernevendienst-tijd leuk hebben gevonden bij ons in de kerk. En dat we jullie na de zomervakantie ook  in de kerk blijven zien. Bovendien hopen we dat jullie je willen aansluiten bij de catechesatiegroep.

 

 

 

 

Koffiedrinken na de dienst

Ook in de zomermaanden, dus op 5 juli en 2 augustus, zal er na de dienst koffie geschonken worden.

Juist wanneer het in de zomer wat stiller in de kerk is, is het fijn dat het onderling contact  van de thuisblijvers gestimuleerd kan worden. En daar hoort natuurlijk een kopje koffie bij!

Het is heel fijn dat Tineke Visser en Corrie Kranenburg versterking hebben gekregen. Marijke Spek en Bärbel Vervark draaien sinds enige tijd ook mee met het verzorgen van de koffie. Ongetwijfeld hebben de dames onderling geregeld dat er in juli en augustus ook voor de koffie wordt gezorgd.

Daar zijn we blij mee!

 

Diaconiecollecte 5 juli

De collecte voor de diaconie die op 5 juli wordt gehouden is deze keer niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken. Ook deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

 

Collecte 2 augustus voor de fam. Van Buuren

De fam.van Buuren komen dit jaar ook weer naar Nederland en wel van 20 t/m 30 juli en ook dit jaar willen wij weer een collecte voor hun houden  , zoals wij ieder jaar nog  gedaan hebben.  De familie van Buuren krijgt geen salaris van HoverAid, maar leeft van giften (via een thuisfrontcommissie in Nederland). De lokale medewerkers worden wel betaald voor hun inzet. Met uitzondering van de artsen die met de medische missies meegaan, zij geven vrijwillig hun tijd om hun mede-landgenoten te helpen!

In 2006 zijn Peter en Jantine van Buuren HoverAid Madagascar begonnen. Voordat ze naar Madagascar kwamen hebben ze vele jaren in de noodhulp gewerkt in diverse landen in Afrika en Azië.  In de tijd dat ze in Madagascar wonen zijn ze gezegend met twee kinderen. Door de groei van het gezin en de groei van HoverAid zijn de werkzaamheden anders verdeeld. Peter is nu meestal op kantoor in Tana. Hij is directeur en verzorgt het financiële management. Jantine is meer thuis voor de kinderen en werkt parttime. Zij heeft zich jaren met hart en ziel ingezet voor de financiële administratie van HoverAid, en werkt sinds 2014 bij een andere medische NGO in Madagaskar.

Meer informatie over de informatiedagen van deze fam. hangt op het informatie bord in het voorportaal van onze kerk.

 

Er zijn twee informatiedagen waarop u de fam. van Buuren kunt ontmoeten en meer te weten komen over hun werk in Madagaskar. Op zaterdag 27 juni om 15.00 uur in Vergadering van Gelovigen, Dillenburg 2, en op woensdag 1 juli om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum Ouverture, Ouvertureweg 137, beide in Alphen a/d Rijn.

 

Zendingscollecte 16 augustus voor Nigeria

In Nigeria behoren de weduwen tot de allerarmsten in het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

De inloopochtend in het Anker

Ook in juli en augustus zijn er weer inloopochtenden in het Anker, waar u van harte welkom bent voor een praatje. Je kunt ook een boek, een spelletje of een puzzel lenen. Er zijn net weer een aantal nieuwe boeken toegevoegd aan het assortiment. Vooral in de vakantietijd, als veel mensen weg zijn, is het fijn om even gezellig met elkaar samen te zijn en dat alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee.

Het Anker is op de volgende dagen open van 10:00 tot 11:30 uur: 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus.

Namens de gastvrouwen; WELKOM!

Ziekenzondag 

13  september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek  tel; 539232 of Coby Jansen  tel; 538715.  Tevens willen we u ook vragen om op zondag, 13  september, een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst .

We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

 

De diaconie

 

Sing-in

Na de zomervakantie zullen de sing-ins weer starten. Zondagavond 6 september zal de eerste keer zijn. Het doel van deze bijeenkomsten is om veel met elkaar te zingen. Uit het Nieuwe Liedboek, uit de Eigen Bundel van onze kerk…. Maar heeft u een lied uit het Liedboek van 1973 wat u heel graag nog eens wilt zingen,

dan kan dat ook. En heeft u eens een heel ander lied uit een andere bundel, dan kan

zelfs dat gezongen worden. Alleen moet u dat dan van te voren even melden. Dan

kan het n.l. gekopieerd worden.

Hartelijk welkom op 6 september om 18.30 uur in ons kerkgebouw!

Namens de werkgroep Sing-in, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Vanuit de kerkenraad

8 juni heeft de kerkenraad vergaderd. N.a.v. enkele gedeeltes uit een boek van Hendrik Algra deelden wij om te beginnen onze gedachten over bidden. Het verslag van de onlangs gehouden gemeente-avond werd goedgekeurd en ligt inmiddels achter in de kerk, voor hen die het niet digitaal hebben ontvangen. Er werd teruggeblikt op Hemelvaart, waarbij werd opgemerkt dat het altijd mooi is om mee te maken dat dit ook anderen trekt dan de gemeenteleden die in de kerkdiensten komen. Ook de oec. doopdienst van Sarah Joha heeft bij velen een positief gevoel achtergelaten. We bespraken de oec. buitendienst die 28 juni zal plaatsvinden. De voorbereiding is intensief geweest en we hopen op een zeer druk bezochte en feestelijke dienst. Ook werd besproken dat Jacoline Spek en Benno van der Meer het voornemen hebben om op 28 augustus in het huwelijk te treden. Wat een vreugde! U hoort er ongetwijfeld t.z.t. meer over. Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan het punt: Toekomst na het emeritaat van ds. Piet Wilschut. Op de gemeente-avond heeft u de gelegenheid gehad hierover uw gedachten met de kerkenraad te delen. Nu is de kerkenraad aan zet: er wordt een profielschets opgesteld en een beroepingscommissie samengesteld. Heel fijn dat er op de gemeente-avond, wat het laatste betreft, direct al spontane reacties kwamen. Op deze avond werden er trouwens in de rondvraag allerlei opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Deze zijn in de kerkenraadsvergadering besproken en de betrokkenen hebben inmiddels antwoord gekregen. Er waren in de afgelopen maand een classisvergadering en een Sagevergadering (Samenwerking kleine gemeentes in de regio) geweest. Van beide vergaderingen werd verslag gedaan. Voor de jeugd zal er een regionaal jongerenevent worden gehouden. Verderop leest u er nog iets meer over. Pastorale zaken komen iedere kerkenraadsvergadering aan de orde; zo ook deze keer. Het pastoraal team is hard aan het werk! De vacatures voor de diaconie werden  weer besproken. De kerkenraad is zeer verheugd dat er één toezegging is gedaan. Van harte wordt gehoopt dat zich nog een tweede diaken meldt, zodat de taken meer verdeeld kunnen worden. Diaken Ben van Heusden neemt in ieder geval afscheid op zondag 12 juli, wanneer er ook afscheid genomen wordt van Pieter van der Leek en Roos Ouwersloot die de kindernevendienst gaan verlaten. Tenslotte werd er afgesproken dat de kerkenraad, voor het nieuwe seizoen begint, met elkaar haar jaarlijkse uitstapje gaat maken. Het was de laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen en wat langer dan normaal. Maar we waren blij dat er weer zoveel besproken was en dat we dat in een goede sfeer mochten doen.

 

De scriba.

 

Heel blij!

Een wat vreemde kop boven dit artikel zult u misschien denken. Maar het geeft zo goed aan hoe de kerkenraad zich voelt met de toezegging van Bea de Visser om diaken te worden. Eerder meldden wij u al over een andere toezegging. Daarover later meer.

Bea, die veel ervaring meebrengt omdat zij al eerder diaken is geweest, heeft te kennen gegeven dat de toezegging voor 2 jaar geldt. Nog niet zo lang geleden hoorden we van één van de diakenen die een vergadering van de classis had bijgewoond, dat meer gemeenten overgaan tot kortere ambtstermijnen om zo doende wat makkelijker de vacatures vervuld te krijgen.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de bevestiging zal plaatsvinden.

 

Preekbespreking 10 mei 2015

De gedurfde en confronterende boodschap in Kronieken 28 van de profeet Oded aan Israël (die de verslagen Judeërs -broeders- als slaven wilden behandelen) brengt een hele ommekeer in deze hachelijke situatie . Door er op te wijzen dat ook Israël straf verdiend heeft, is de uitwerking dat zij hun slachtoffers heel parallel aan het slachtoffer in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10) gaan behandelen, ja zelfs weer vrijlaten bij Jericho. Wij spraken samen met dominee Bos over hoe wij met onze broeders en zusters in de gemeente maar ook als gemeente met andere geloofsrichtingen omgaan en hoe wij onze macht gebruiken. Of gebruiken we deze door ‘goed’ te doen en te spreken en geven wij onze ‘recht’ op?

 

 

Gezamenlijke viering 28 juni 2015

Het was een waar feest! De gezamenlijke viering op het terrein van Huize Ursula b.g.v. 150 jaar RK parochie in Nieuwveen heeft veel positieve reacties opgeroepen. Het terrein met podium en 250 stoelen zag er prachtig uit en het was mooi weer. Spontaan reageerden de bewoners van Urusula toen één van de voorgangers zei zo blij te zijn dit mee te maken; “Wij ook!” Het thema was “Aangeraakt” dit n.a.v. het verhaal uit Mattheüs 9 (vers 18-26) over een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Als je aangeraakt wordt of bent door Jezus krijgt je leven een andere wending; daar gaat zoveel kracht vanuit dat je niet meer anders kan!

Ook de verbondenheid met elkaar in Jezus bij de uitdeling van het brood (ouwel) was bijzonder om mee te maken.

In prachtige kleren en volop dansend zong het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda hun liedjes. De vreugde die zij daarbij uitstraalden was zo aanstekelijk dat zelfs een aantal bewoners van Ursula aan het eind van de viering spontaan het podium beklom en mee ging dansen en zingen.

Na afloop was het in het restaurant onder het genot van een kopje koffie nog heel gezellig.

We kunnen denk ik terug kijken op een zeer geslaagd gezamenlijk project van de kerken in ons dorp. Naar de mening van velen: ” Voor herhaling vatbaar!”

 

Jan Vervark

 

Opbrengst collecten diaconie/zendin g juni

Zendingsbussen  € 44,90 ; Werelddiaconaat: Kenia  €  85,75 plus gift via bank € 20,00; Dorcas:  € 56,65

 

Hartelijk dank voor uw gaven; de diaconie

 

Opbrengst collecten kerk juni

Alg. kerkelijk werk € 98,22; predikantsplaats  € 173,80; orgelfonds  € 46,65; restauratiefonds  € 58,70

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage; de kerkrentmeesters

 

Jarigen periode 6 juli t/m 6 september / huwelijksjubileum

De volgende leden van onze gemeente hopen de komende periode hun verjaardag te vieren. Een lange rij dit keer. Altijd fijn om in de zomermaanden jarig te zijn lijkt mij; wie weet is het wel echt “buitenweer” als u uw verjaardag viert. We wensen u alvast een hele gezellige dag toe en Gods zegen voor het komende levensjaar.

 

6-jul                       Mevr. D. Zijl – Bloot                                            Oude Nieuwveenseweg 51

6-jul                       Dhr. H.G. Lok                                                      Nieuwveens Jaagpad 19

9-jul                       Dhr. G. Pulleman                                                               t Oude Erf 6

13-jul                     Mevr. G. Kluinhaar – Lieuwerink                     Oude Nieuwveenseweg 22

14-jul                     Mevr. M. Spek – Verzaal                                    Oude Nieuwveenseweg 33

19-jul                     Mevr. M. Rietveld – Vermeij                              Gruttoveld 18

19-jul                     Dhr. H. Schellingerhout                                    Jaagpad 27

22-jul                     Mevr. C.W. van ’t Kruis – Zuijderduijn            Oude Nieuwveenseweg 137

24-jul                     Mevr. T.C. Verkerk                                             A.H. Kooistrastraat 136

1-aug                     Mevr. J.M. van ’t Kruis – van Vliet                     Uranusstraat 220, Alphen aan den Rijn

4-aug                     Mevr. W.R.H. van Leeuwen – de Raad          Kerkstraat 54

19-aug                  Mevr. B.E. de Visser – Timmers                       Nieuwveens Jaagpad 40

19-aug                  Dhr. P. Jacques                                                  Ursulaplein 8

27-aug                  Mevr. L.M.W. Spek – Vermeij                           Jan van Blankenpad 7

29-aug                  Mevr. C.J. Spelt – van Wijngaarden                               Uiterbuurtweg 11

2-sep                     Dhr. J. Kluinhaar                                                Oude Nieuwveenseweg 22

3-sep                     Mevr. T.J.H. Braam – Kroon                             Willem Pieter Speelmanwg 18

 

Het echtpaar Van Vliet – Zweeris (Oude Nieuwveenseweg 101) hoopt op 15 juli hun 55 jarig huwelijksjubileum te vieren. Wat een voorrecht om zo lang samen door het leven te gaan en lief en leed met elkaar te delen. Namens de gemeente; van harte gefeliciteerd. We wensen jullie een gezellige dag toe en veel heil en zegen voor de toekomst.

 

                JAREN (van Toon Hermans)

                                              

                Ik heb mij wel eens afgevraagd:

                Ben ik hier zo maar tot aan een bepaalde dag,

                tot aan een bepaald uur en houdt dan alles plotseling op?

                Dat heb ik wel eens gedacht, jawel, een uitzichtloze gedachte.

                Als ik mijn ogen sluit, houdt dan alles op?

                Waren die handvol jaren de bedoeling van mijn hele bestaan?

                Als je er even dieper over denkt, voel je ineens dat er meer is:

                dat de God van hemel en aarde met zijn kostbaarste en

                meest geliefde schepsel andere bedoelingen heeft,

                dan alleen luttele jaren leven op een aarde waar vrijwel altijd

                onvrede en tegenstrijdigheid heerst

 

Jongerenevent 11 oktober 2015

 

Het is nog ver weg maar uw aandacht als ouders van jongeren wordt alvast gevraagd. De kerkenraad heeft niet de illusie dat jongeren zelf het kerkblad of de Ontmoetingskerkbrief lezen. Maar hoe bereiken we hen dan? Op de manier zoals ze met elkaar communiceren: via hun smartphone. Hierbij wordt u als ouder dan ook opgeroepen om uw zoon of dochter te vragen of u zijn/haar mobiele telefoonnummer mag doorgeven aan ondergetekende. Hebben we dan iets te melden wat interessant is voor jongeren, dan kunnen we hen via whatsapp bereiken. Zoals het jongerenevent dat op zondagmiddag 11 oktober in Leimuiden zal plaatsvinden voor de jongeren van 12 t/m 18 jaar. Er is nog niet heel veel bekend maar wel dat de band Alive uit Katwijk zal optreden en dat er een spreker zal zijn. Bij het vorige regionale jongerengebeuren waren vele aanwezigen blij om te merken dat er nog een heleboel medechristenen van hun leeftijd in de buurt zijn. We verwachten dat het ook deze keer een fijne bijeenkomst zal worden!

Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

 

Ledenmutatie

Enkele maanden geleden was er het bericht dat Jordi Schipper op Meeuwenveld 3 kwam te wonen. Nu kwam de mededeling binnen dat hij weer terug  is verhuisd naar Ermelo.

 

Aan het woord…….Roos Ouwersloot

Deze keer heb ik een afspraak met de bijna middelbare scholier Roos. Ze neemt in juli afscheid van de kindernevendienst .

Roos werd op 30 maart 2003 in Nieuwveen geboren, bijna 4 jaar later gevolgd door haar broertje Kees. Roos moet heel goed nadenken over haar eerste herinnering maar dan weet ze het: ze zat in groep 1 / 2 op de Nicolaasschool en weet nog dat dat bij juf Greet en juf Trudy was. En ze kan ook nog een heleboel vriendinnetjes uit die tijd opnoemen. Halverwege groep 2 is Roos naar Leiden op school gegaan. Dat was een hele grote school, vertelt ze, met een groot schoolplein om de school heen. Vanaf groep 3 zit Roos op de Chr. school de Weerklank in Alphen a/d Rijn. De leukste herinnering aan die tijd was in groep 6. De juf was toen voor het laatst op school en de hele klas ging naar het zwembad. Heel recent is er ook nog iets leuks gebeurd: het schoolplein is opgeknapt. Er is van alles op de grond geschilderd, er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst en er is een voetbalveldje gekomen. Er is ook iets wat Roos helemaal niet leuk vindt op school: de ochtendopening in de aula. De reden? Er zitten vaak van die stomme liedjes bij die ze moeten zingen.

Roos laat me allemaal schoolfoto’s van de basisschooltijd zien. Van een lief klein poppetje met lichtblonde krullen en prachtige blauwe ogen is zij uitgegroeid tot een modebewuste jongedame die ’s morgens goed nadenkt wat ze aan zal trekken. Mode vindt ze leuk; ze let er op wat andere mensen aan hebben en deelt dan complimentjes uit.

Na schooltijd ontpopt Roos zich als een echt buitenkind. Ze was altijd veel te vinden in de speeltuin op Klaverveld. Jammer genoeg is deze vernieuwd met toestellen die veel kinderachtiger zijn. Maar in hun eigen achtertuin kan Roos ook heel goed spelen: er is een trampoline, een schommel en ringen. Op de trampoline probeert Roos allemaal kunstjes uit. Van de schommel is ze helaas wel een keer gevallen, op haar hoofd nog wel. Tot 3 of 4 jaar geleden mocht Roos hun hond Max uitlaten, een Berner Sennen. Hij luisterde altijd heel goed als Roos hem uitliet. Max is helaas dood gegaan; hij was ziek in zijn hoofd, vertelt Roos.

Is het geen mooi weer dan speelt Roos graag in de speelkamer, kijkt t.v. of maakt loom bands. Ze vertelt me, als kind van deze tijd, dat je op You tube kunt kijken hoe het moet. Ook kan Roos zich heel nuttig maken: ze vindt het leuk om haar eigen kamer te stoffen en deze te veranderen. Huiswerk maken moet  soms ook gebeuren. Roos heeft 9 jaar lang op gym gezeten. De balk vond ze het leukst. Ze heeft heel wat prijzen gewonnen!

Het is heerlijk voor Roos dat oma Post zo dichtbij woont. Daar mag ze altijd komen en dat doet ze dan ook graag. Met oma gaat  ze vaak fietsen en soms ook picknicken. Dat opa Post er niet meer is, vindt Roos natuurlijk heel verdrietig. Met hem ging ze veel op pad. Mee met de vrachtwagen, helpen met het oud papier van de kerk……

In de vakantie gaat het gezin Ouwersloot altijd naar Spanje. Op de camping vol Nederlanders hebben  ze een gezellige vriendengroep.

Tenslotte praten we nog over de kerk. Roos gaat niet met tegenzin naar de kerk. Ze mag

zelf weten of ze wel of niet met haar moeder meegaat; haar ouders vinden het belangrijk

dat ze niet gedwongen wordt. De kindernevendienst vindt ze het leukst met Nelleke en

Ina, die ze al heel lang kent, en natuurlijk met haar eigen moeder. Het enige moeilijke vindt

ze het stuk van de kerkdienst als ze weer terug is van de kindernevendienst: dat duurt vaak

te lang. Vooral als een dominee heel lang gaat bidden.

Na de zomervakantie gaat Roos een nieuwe fase van haar leven in: ze gaat naar Uithoorn

naar de Praktijkschool. Met vriendinnetje Marit, die al 14 is, gaat ze fietsen (met mooi

weer) of met de bus (met slecht weer). Ze heeft ook al een oplossing bedacht als het ’s

morgens wel mooi weer is en ‘s middags niet: gewoon een regenjas mee!

En heeft ze ook al een toekomstdroom? Kapster worden! ‘Ik doe veel met mijn haar en

wil graag mijn nagels lakken’, verzekert ze me. En ze heeft zelfs al bedacht dat ze graag een eigen kapperszaak wil. Dus als u nog even geduld hebt kunt u over een aantal jaar bij Roos in haar kapperszaak terecht!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar   juli – aug – sept 2015

 

Zo 12 juli    9.30 Gezamenlijke kerkdienst Woubrugge Dorpskerk  Comriekade
Zo 12 juli  18.30 Zangdienst Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 19 juli    9.30 Gezamenlijke kerkdienst Woubrugge Gereformeerde Kerk
Zo 26 juli    9.30 Gezamenlijke kerkdienst Woubrugge Gereformeerde Kerk
Zo 26 juli  18.30 Zangdienst. Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 2 aug    9.30 Gezamenlijke kerkdienst Woubrugge Dorpskerk Comriekade
Zo 9 aug    9.30 Gezamenlijke kerkdienst Woubrugge Dorpskerk  Comriekade
Zo 9 aug  18.30 Zangdienst Nieuwkoop Hervormde kerk  Reghthuysplein
Zo 16 aug    9.30 Gezamenlijke kerkdienst Woubrugge Gereformeerde Kerk
Zo 23 aug    9.30 Fusiedienst

Herv. en Prot. Gemeente

Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein 5

Zo 23 aug  18.30 Zangdienst. Nieuwkoop Hervormde kerk  Reghthuysplein
Zo 23 aug

 

 18.30 Verdiepingsdienst Woubrugge Dorpskerk Woubrugge Comriekade
Zo 6 sept  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk  Kerkstraat 45

 

Toelichting:

12 / 19 / 26 juli en 2 / 9 / 16 aug  Gezamenlijke diensten  Woubruggevan de Gereformeerde en Hervormde Gemeente. Afwisselend in de beide kerkgebouwen.

12 juli  / 26 juli / 9 aug / 23 aug Zangdiensten Nieuwkoop: voorgangers resp. ds. F. Bos, Waddinxveen, mevr. ds. P.J. Vlasblom- Bennink, Nunspeet ,  ds. P.L. Smilde, Alphen a. d. Rijn en ds. Z. de Graaf, Katwijk.

23 aug Fusiedienst Zwammerdam: olv. Ds. P. Wilschut.

23 aug Verdiepingsdienst Woubrugge: voorganger ds. Jasper van Schaik, Woubrugge

6 sept Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.

De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

– een christelijke leefgemeenschap;

– individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;

– een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en

– advies m.b.t. nazorg

Verder geeft de Herberg informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

 

Pieter, één van de gasten van de Herberg vertelt: ‘Het leek of heel de wereld zich tegen mij keerde. Bij mijn gezin en een kleine kring van mensen vond ik gehoor voor mijn problemen. Zelf probeerde ik altijd een luisterend oor te hebben voor anderen. Nu ik in de problemen zat, kreeg ik van anderen eerder verwijten dan hulp. Mijn optimisme kon er mij niet meer bovenop helpen. Ik was zo wanhopig over mijn situatie dat ik besloot een plek te zoeken waar ik ook uit mijn thuissituatie zou zijn. Voor mijn gezin was het tenslotte ook een moeilijke situatie. Deze plek vond ik in de Herberg, een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren. Om weer grond onder de voeten te krijgen, volg je een rustig en gestructureerd programma. Met een persoonlijk begeleider heb je regelmatig gesprekken. Het bijzondere aan de Herberg is dat er een grote groep vrijwilligers bij dit werk betrokken is. Iedere dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn er mensen die je terzijde staan. De aandacht heb ik ervaren als een warm bad.’

 

Voor meer informatie: PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, 026-3342225, www.pdcdeherberg.nl.

 

Aanmelding en telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.