Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van jan 2017

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 8 januari 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

o.l.v. Coby Jansen

Opnieuw verbinden ambtsdrager

Afscheid pastoraal werker

Koffiedrinken na afloop

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

algemeen kerkelijk werk

15 januari 2017 Ds. A. Christ

Katwijk

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.algemeen kerkelijk werk

22 januari 2017 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Dienst met muzikale begeleiding Anton de Boer en Hanno Hommel

Koffiedrinken na afloop

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

29 januari 2017 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

  1.diaconie

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

 5 februari 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. A. v.d. Berg

Lisse

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

algemeen kerkelijk werk

 

Overgang naar een nieuw jaar

We zijn weer een nieuw jaar binnen gegaan. Vol verwachting; wat kan er allemaal niet gebeuren in een jaar? Ook al leven we in een welvarend en vrij land, soms komt de ellende wel erg dichtbij.  Buiten is het nog vaak donker, we doen er dan ook veel aan om die dagen met zelf ontstoken lichtjes te verlichten. De afgelopen dagen waren de huizen in Nieuwveen ook aan de buitenkant prachtig verlicht. Een mooi gezicht in de donkere straten. Ons grootste Licht, dat van de geboorte van  Jezus, is een Licht dat blijvend zal stralen. Hij belooft ons niet los te zullen laten. Dat is iets om ook in het nieuwe jaar weer naar uit te zien. Dat wens ik u dan ook van harte toe.

Psalm 150: Alle eer aan God

We hebben niet alleen een supermaan, maar ook een superzon. Die liet zich zien op 4 januari. Het houdt in dat de zon op die dag relatief heel dicht bij de aarde staat, nog altijd wel op zo’n ruim 147 miljoen kilometer afstand. Ik vind het een mooi beeld, het laat zien hoe kundig en mooi Gods schepping gemaakt is.

Eer hem in zijn heilige woning,

                        eer hem in zijn hemelse koepel,

                        overweldigend gewelf.

                        Alle eer aan God,

                        om zijn machtige daden,

                        eer hem, om zijn grootheid,

                        met het geschenk van je adem.

                        Eer aan hem, wat hij zegt is hijzelf.

                                                           (uit: Psalmen voor nu)

Omzien naar elkaar

We denken aan dhr. Dick Romeijn en zijn vrouw Lenie (Schout Clantstraat 52). Dick heeft onlangs een operatie ondergaan. We bidden voor een goed herstel. We zijn dankbaar dat mw. A.J. Bos-Nell (Oude Nieuwveenseweg 8) na haar maagbloeding gelukkig weer goed herstellende is. Mevr. Ria Fondse-Rietveld is nog opgenomen in verzorgingshuis Noorderbrink in Alphen a/d Rijn (Klompenmaker 156, 2401 PR). Ze is gevallen en heeft o.a. een scheur in haar bekken. Hier is zij volop bezig te revalideren. We leven met haar en ook met haar echtgenoot en zoon mee. We wensen haar een goed herstel toe. Alle zieken en eenzamen Gods troost en kracht toegewenst.

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

8 januari zal Coby Jansen opnieuw verbonden worden als diaken, voor een periode van 2 jaar. Daarnaast zal er afscheid worden genomen van Adrie van der Lee als pastoraal werker. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. ’s Avonds is de 1e sing-in van 2017. Hartelijk welkom, ook als u nog niet eerder een sing-in hebt bezocht.

15 januari is een gewone eredienst.

22 januari staat de 500 jarige herdenking van de Reformatie centraal. Organisten Anton de Boer en Hanno Hommel werken mee. Thema bij deze dienst is: soli Deo gloria, aan God alleen de eer. Hiermee ondertekende J. S. Bach zijn kerkmuziekstukken. We lezen Jesaja 49:1-6 en Matth.4:12-22. Het is een boodschap voor de volken en een opdracht. Bij Jesaja komt de knecht voor. Wie is hij? Jezus? Israël? In elk geval speelt die bij de boodschap aan de volken een belangrijke rol. Aldus ds. Piet Wilschut, die voorgaat in deze muzikale dienst. Ook deze keer is er koffiedrinken na de dienst. In de kerkenraadsvergadering van februari zal besloten worden of we wel of niet doorgaan met het koffiedrinken op de eerste én de derde zondag van de maand.

29 januari is de eerste preekbespreking van 2017. De overige data zijn: 26 maart, 25 juni, 24 september en 10 december.

 

Sing-ins 2017

Ook in dit nieuwe jaar zullen er op de eerste zondag van de maand weer sing-ins worden gehouden. Schrijft u ze alvast in uw agenda? 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei. Daarna is er een pauze in de zomermaanden en beginnen we weer in september.

Wat kunt u verwachten wanneer u nog niet eerder bij een sing-in aanwezig bent geweest? Degene die de leiding van de avond heeft zorgt voor een Bijbellezing, een korte meditatie en gebed. Verder wordt er heel veel gezongen. Voor de organist is het dan ook altijd hard werken! Hij speelt ook in iedere sing-in een muzikaal stuk.

Het leuke is dat u zelf inspraak hebt in wat er gezongen wordt. Na het eerste deel van het uur kunt u n.l. liederen opgeven uit het Nieuwe Liedboek en uit de Eigen Bundel van de kerk. Dé kans om één van uw lievelingsliederen te zingen!

Hartelijk welkom, om te beginnen op 8 januari om 18.30 uur!

 

Namens de werkgroep sing-ins, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Het 40 dagen boekje

Enige tijd geleden heb ik u al attent gemaakt op de gewijzigde opzet van het 40 dagenboekje dat in 2017 gaat verschijnen. Het is de bedoeling dat het niet alleen vóór u maar ook dóór u wordt samengesteld. De zaterdagen zullen verzorgd worden door de diaconie die de collectedoeleinden bekend maakt. De zondagen zullen ingevuld worden door onze predikant. Maandag t/m vrijdag worden de bijdragen van u als gemeenteleden afgedrukt. Misschien stond uw hoofd er toen nog niet naar; het was te ver weg, maar inmiddels is het 2017 en gaan we ermee aan de slag. Nog even uw geheugen opfrissen: wilt u een Bijbeltekst, een gedicht, een gebed, een uitspraak, een tekening, een recept of wat dan ook inleveren waar u door geraakt bent / wat u mooi vindt? Het kan digitaal: stuurt u het dan naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. En heeft u geen computer, dan kunt u het opschrijven en in de bakjes achter in de kerk op de leestafels doen. U mag uw naam erbij zetten, maar het mag ook anoniem. Ik hoop in de maand januari veel bijdragen van u binnen te krijgen!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Voor uw agenda

Maandag 9, 16, 23 en 30 jan.: inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Maandag 9 jan.: vergadering kerkenraad 19.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag en woensdag 10 en 11 jan. / 24 en 25 jan.: gespreksgroepen ’s avonds op de bekende plaatsen en tijden.

Dinsdag 17 en dinsdag 24 jan.: ouderengespreksgroep 14.00 uur bij de fam. Bos.

Woensdag 11 jan.: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Zaterdag 28 jan.: bedankavond voor de vrijwilligers van de kerk vanaf 20.00 uur in ’t Anker.

 

Van de diaconie

De collecte op 8 januari is bestemd voor het werk van de diaconie in onze eigen gemeente.

29 januari collecte Wereld Lepra dag:

Apeldoorn-Lepra is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam. Maar ook nu, in de 21e eeuw eist deze afschuwelijke ziekte nog honderduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

Tijdens Wereld Lepra Dag van zondag 29 januari 2017 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van lepra patiënten, zoals bijvoorbeeld Rajina. Ze is pas 10 jaar oud, maar maakt zich nu al grote zorgen. De witte vlek op haar arm is daar de oorzaak van. Het is lepra! En ze weet als geen ander wat dat betekent. Ze heeft het al vaker bij anderen gezien. Als je lepra hebt, wil niemand meer met je te maken hebben, mensen jagen je weg. Iedereen mijdt je uit angst voor besmetting.

Nog steeds worden duizenden lepra patiënten door dorpsgenoten , kennissen en soms zelfs familie buitengesloten. Tweeduizend jaar geleden was dit niet anders. Melaatsen werden met afschuw gemeden. Maar Jezus had hen lief en raakte hen aan.

Met dit voorbeeld van Jezus voor ogen zetten onze artsen en verpleegkundigen in India zich met passie in voor lepra patiënten. Ook Rajina wordt in ons ziekenhuis liefdevol geholpen. Ze krijgt medicijnen en fysiotherapie. Maar ook aandacht en liefde, zodat Rajina  weet dat ook zij van waarde is, een parel in de ogen van God en mensen!

5 februari collecte kerk in Actie Indonesië, werelddiaconaat:

Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van onze partner Swantara voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken.

Deze Indonesische eilanden staan van oudsher bekend om de nootmuskaat. Meer dan de helft van de bevolking leeft van de opbrengsten hiervan. De wereldwijde vraag naar de specerij is hoog. De boeren op de Noord-Molukken hebben echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door het gewelddadige conflict op de Molukken begin deze eeuw gingen boeren de nootmuskaat zelf verwerken. Hierdoor zijn problemen ontstaan met een schimmel. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat.

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij  aan het organiseren en trainen van boeren. Als resultaat leveren zij  een betere kwaliteit nootmuskaat. Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor ze sterker staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. Swantara besteedt in het bij zonder aandacht aan vrouwen, omdat zij  minstens de helft van het werk doen, maar desondanks vaak achtergesteld worden. Ze ontvangen een lager loon en krijgen geen leningen om een eigen onderneming op te bouwen. In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrouwen. Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert.

 

Deze collectes worden van harte bij U  aanbevolen!

 

Iedere maandagmorgen is er een inloopochtend en gaat de vlag uit bij het gebouw ‘t Anker,  A.H. Kooistrastraat 29. Je kunt een praatje maken, een boek of een spelletje lenen en dat alles onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje. Het is allemaal kosteloos. ‘t Anker is open van 10.00 t/m 11.30 uur.

9, 16, 23 en 30 januari is iedereen weer welkom.

Kom gezellig eens langs !!!  Het is voor iederėėn !!!

 

Oecumenia

Woensdag 14 december hebben we het jaar weer afgesloten met het maken van kerststukjes.

Het was een gezellige boel met al dat groen op de tafels, aan het einde van de middag ging iedereen met een prachtig kerststuk naar huis.

Woensdagmiddag 11 januari beginnen we het nieuwe jaar met een spelletjesmiddag .

Dus houdt u van spelletjes doen en bent u 55+ dan bent u van harte welkom in het Anker!

 

Team Oecumenia

 

Uitnodiging vrijwilligersavond

Graag willen wij u, samen met alle vrijwilligers die hun steentje bijdragen in de Ontmoetingskerk, uitnodigen voor een gezellige avond in ’t Anker op zat. 28 jan. om 20.00 uur. U hoeft niets anders mee te nemen dan uw goede humeur… wij zorgen voor de rest en hopen op een hoge opkomst. U krijgt een aparte uitnodiging voor deze avond met een strookje om in te vullen zodat duidelijk wordt op hoeveel mensen er gerekend kan worden. Een hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

Uit de kerkenraad

We zijn heel blij dat Coby Jansen zich beschikbaar stelt om nog een termijn (van 2 jaar) in de diaconie te blijven. Als hier geen bezwaar tegen wordt gemaakt zal zij in de dienst van 8 jan opnieuw verbonden worden. Adrie v/d Lee heeft aangegeven dat zij wil stoppen met haar werk als pastoraal werker. Hoewel we dat heel jammer vinden wordt haar wens uiteraard gerespecteerd. In dezelfde dienst is het de bedoeling dat we van haar afscheid nemen. In de kerkenraadsvergadering hoorden we van de activiteiten die onze nieuwe predikant in het kader van kennismaken en pastoraat heeft gedaan. En over de plannen die er zijn. U hoort er t.z.t. meer over. Het moderamen zal in 2017 bestaan uit de predikant, Rita v/d Boon als ouderling, Coby Jansen als diaken en de scriba. De begrotingen van diaconie en kerk werden goedgekeurd. We zien uit naar mooie diensten in de Kersttijd en met Oud en Nieuw. De volgende vergadering is op 9 jan om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma, scriba

 

Het kinderkerstfeest

Vrijdag 23 december was het kinderkerstfeest met de kinderen van de nevendienst. Helaas was Mart ziek. Erg sneu want hij is altijd wel in voor een feestje. We begonnen met kerststukjes maken. Dankzij de enorme bergen groen en ilex van Bea zijn er prachtige creaties gemaakt. Daarna hebben we lantaarntjes gemaakt die tijdens het eten op tafel stonden. Ook zijn er extra gemaakt voor lieve oma’s. Toen gingen de kinderen zelf enthousiast aan de gang met het spel ‘benen van de vloer’ en konden Daniëlle en ik de tafel klaarmaken voor het eten. We hadden 6 echte pizzabakkers aan tafel. De lekkerste minipizza’s kwamen uit de pizza oventjes die op tafel stonden. Tijdens het wachten tot de pizza’s gaar waren, was er alle tijd voor een mooi kerstverhaal. Nadat het ijs op was, waren er mooie cadeaus. Degene die het hardst riep: ach het is toch altijd een boek, was het meest blij met het boek dat ze al met Sinterklaas had willen krijgen maar toen uitverkocht was. En toen was het al weer tijd. En niemand had zin om naar huis te gaan. Nou, een mooier compliment kan niet gegeven worden! Kortom het was supergezellig en een heel fijn samenzijn. Anke van der Leek.

Start Kerkbalans

Zaterdag 21 januari start de landelijke Actie Kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Naast onze gemeente doet ook de Heilige parochie St. Nicolaas hieraan mee. Het thema voor dit jaar is “Mijn kerk verbindt”. Door de kerk zijn we verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.

Die verbondenheid tussen de kerken in Nieuwveen blijkt ondermeer uit de gezamenlijke organisatie van een inloop in ’t Anker. Elke maandag is iedereen daar vanaf 10:00 welkom.  Ook is er iedere tweede woensdag van de maand in het zelfde gebouw een middag voor 55-plussers; “Oecumenia”. Vrijwilligers van beide kerken staan klaar om u te ontvangen met koffie of thee. Op deze middagen is er altijd een activiteit (creatief, een lezing, spelletjes, enz.).

De kerken in Nederland vervullen een steeds belangrijkere rol bij de bestrijding van armoede. Uit een onlangs gehouden armoede-onderzoek bleek dat de kerken in 2015 meer dan 36 miljoen euro aan hulp verleenden. Door kerkelijke vrijwilligers werd er in dat jaar meer dan 1,25 miljoen uren besteed aan armoedebestrijding. (zie artikel op blz. 7)

Voelt u zich ook verbonden? Steun dan de actie en geef gehoor aan de oproep. De campagne loopt tot en met zondag 5 februari.

Jan Vervark

 

Collecten en giften diaconie december

Plaatselijk werk €  84,40, Nieuwkoop helpt Roemenië €  98,40, NOAD: gehandicaptenzorg Pakistan  € 167,35, ontvangen giften voor de bloemen €  5,00 en het plaatselijk werk €  5,00.

Ook zijn de zendingsbussen weer geleegd; de opbrengst was €  45,85.

 

Voor uw bijdrage en giften is de diaconie u zeer erkentelijk.

 

Overige collecten en giften december

Restauratiefonds € 70,75, orgelfonds €  65,40, alg. kerkelijk werk €  394,80, predikantsplaats €  444,85 en verwarmingskosten €  66,00. Via onze predikant Gonja van ’t Kruis kwam een gift binnen van €   20,00.

 

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank voor deze gaven.

 

Begroting 2017 ter inzage

In de kerkenraadsvergadering van december j.l. is de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld. Voor belangstellenden ligt de begroting gedurende 16 t/m 20 januari ter inzage. Als u daar gebruik van wilt maken, neem dan contact op met Jan Vervark (j.vervark@ziggo.nl of 0172-538977).

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

“We zijn u allen zeer dankbaar”

Afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, Ries van den Hul, was zwaar. Wij hebben zoveel gelukkige jaren samen gehad, dat je elkaar niet wilt missen. Tegelijk keek hij uit naar de ontmoeting met Zijn Hemelse Vader waar hij zijn hele leven rotsvast op heeft vertrouwd. Die boodschap heeft Ries nog uitgedragen in zijn laatste dagen dat hij bij bewustzijn was. Dat was in die moeilijke dagen ook zijn houvast, hij moest dit leven loslaten maar hij wist dat hem een ander leven wachtte zonder pijn, zonder verdriet. Op  10 november hebben we zijn lichaam naar zijn laatste rustplaats gebracht, de begraafplaats achter de kerk. Met daarvoor een herdenkingsdienst in de kerk. Wat was het fijn te zien hoeveel mensen er waren, de kerkbanken zaten vol. Het was zo’n grote troost, voor mij en voor de kinderen, om te zien hoeveel mensen om hem gaven en hebben meegeleefd tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden. Het was en is hartverwarmend en we zijn u allen daar zeer dankbaar voor.

Gre van den Hul – Kruiswijk

Jarigen 75-plussers in januari

Dit keer zijn er 5 leden uit onze gemeente die binnenkort hun verjaardag hopen te vieren. Namens de gemeente; alvast van harte gefeliciteerd. We wensen u gezondheid en Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar.

13 januari:     Mevr. S.G. Rijlaarsdam – van Ofwegen, Uranusstraat 422, 2402 AR Alphen a/d Rijn

15 januari:     Mevr. V. Domingues – Baptista,               Bruningsstraat 9

27 januari:     Dhr. P.C. Verkerk,                           Oude Nieuwveenseweg 133

30 januari:     Dhr. G. Spek,                                               Jan van Blankenpad 7

4 februari:     Dhr. C. den Hertog                         Akkermunt 3

Ik wil u een gebed meegeven van Toon Hermans, wiens 100e geboortedag, uitgebreid werd herdacht in een TV-programma op oudejaarsavond. Het gaat zo:

 

            Het is niet eenvoudig je vanuit dit wereldse milieu omringd door zoveel oppervlakkige dingen tot God te       wenden in een gebed.

            Toch moeten we weten dat het kan, dat Hij er altijd is – voor ons -. Ieder moment van ons leven.

            Als wij ons die gedachte eigen kunnen maken blijven we tenslotte in staat te zijn Hem bij             alles wat we doen te betrekken.

            De buschauffeur in het verkeer, de landbouwer op het veld, de piloot in de lucht, de acrobaat in het circus, de sprotman in het stadion.

            Soms heb ik het idee dat bidden op die manier de meest menselijke manier is.

 

Jan Vervark                                                             Uit Gebedenboekje van Toon Hermans

 

Ledenmutaties

Dhr. G.J. Blijleven en mevr. S. Blijleven – Bos zijn al geruime tijd geleden verhuisd van Boerenzwaluw 11, Zevenhoven, naar Kerkstraat 10. Hun officiële overschrijving is inmiddels rond. Hartelijk welkom (terug) in de Ontmoetingskerk. Annebeth van der Wulp is verhuisd van Boerenzwaluw 15, Zevenhoven naar Hazerswoude-Rijndijk. We hopen dat je je daar snel zult thuis voelen.

 

 

 Aan het woord……Dita Bos – van Eendenburg.

Op een tuinderij in het dorpje Poeldijk (in het Westland) werd op 13 juni 1949

Dita geboren. Ze was de oudste en na haar volgden er twee broers en twee

zussen.

Dita was één van de kinderen die naar de nieuw opgerichte kleuterschool ging.

Ze woonden nogal achteraf wat betekende dat ze naar de lagere school een

half uur moest lopen. Tussen de middag was het aanpoten om op tijd thuis te

zijn voor de warme maaltijd en daarna weer op tijd in de klas te zitten. Toen

haar broertjes en zusjes ook naar school gingen nam Dita ze op sleeptouw. Ze hadden wel 3 of 4 verschillende routes om naar school te lopen waarbij het soms wel de vraag was of ‘de’ plank over een sloot er lag; anders moesten ze terug. Bij sneeuw en ijs liepen ze met een groter buurmeisje mee, dat aan de overkant van de sloot woonde, en bleven ze over op school.

Niet alleen het warme eten, alles ging volgens een vast schema in die tijd en met een bedrijf aan huis: de koffie, de thee, de maaltijden en tussen de middag op de radio luisteren naar de land- en tuinbouw berichten. Dita’s moeder had het druk met het huishouden en 5 kinderen; ze was heel schoon. Dita ontvuchtte dat graag en ging liever haar vader helpen. Het omgaan met planten werd er met de paplepel ingegoten en dat zit er nog steeds in. Ze was (en is) een echt buitenmens. Ze speelde veel met jongens, vaak van andere tuindersgezinnen, want ze was het enige meisje van haar jaar. In de Christelijke lagere school waren de klasjes maar heel klein want Poeldijk was een katholiek dorp. Daarom zaten er twee (soms drie) klassen in één lokaal.

Na de lagere school ging Dita op de fiets met een klasgenoot naar Loosduinen naar de MULO. Ze kon goed leren maar had er na 4 jaar schoon genoeg van; ze ging graag bij haar vader in het tuindersbedrijf aan het werk. Kerkelijk hoorde het gezin bij Terheijden; daar ging Dita naar de jeugdvereniging.

Als tienermeisje werd Dita vriendin met  Riet Bos, de dochter van Piet die gemeentesecretaris in Monster was. Met Riet ging zij logeren in Nieuwveen want Riet had daar vier ooms en tantes wonen: Johan en Corrie, Dirk en Map, Maus en Alie en Cor en Marie. Daar ontmoette ze Riet’s neef Ies en u raadt het al…. ze kregen verkering. Elke zondag kwam Ies naar Poeldijk. Eerst met bus en trein maar gelukkig had hij al snel zijn rijbewijs en kreeg de Daf van zijn moeder mee.  De tijd was beperkt want Ies werkte op de boerderij van zijn vader; tussen de melktijden in kon hij weg. Op woensdag belden ze met elkaar, staand in de gang en niet te lang!

Toen Dita 20 en Ies 22 was trouwden zij en nam Ies de boerderij op de Hogendijk over. U ziet Dita op de foto voor het schilderij van de boerderij. Haar ouders vonden het niet leuk dat zij zo ver weg ging wonen. Inmiddels woont haar moeder in Hoek van Holland en een zus in ’s Gravenzande dus Dita komt nog steeds in het West-land.  Dita en Ies werden ouders van Lia, Corjan en Annette en hebben van hen inmiddels 7 kleinkinderen.

Op de boerderij was er natuurlijk altijd werk te doen en op een gegeven moment ging Dita workshops geven, samen met Ank Warnaar. Toen het land later werd verkocht, de golfbaan werd aangelegd, de boerderij gesloopt en de nieuwe Sfeerstal werd gebouwd, bleef Dita zich bezighouden met de tuin, de entourage binnen en buiten en af en toe nog workshops geven. Ze heeft nu ook meer tijd voor haar grote hobby: jam maken, met vruchten uit de tuin.

Kerkelijk was het in Nieuwveen wel wennen: de Hervormde kerk  was wat zwaarmoediger dan wat Dita gewend was in Terheijden. Gelukkig is dat in de loop van de jaren wel veranderd; het samengaan met de Gereformeerde kerk vond zij dan ook prima. Het liefst zag Dita dat er oecumenisch ook meer gebeurde. Ze heeft in de tijd van ds. Vlasblom, ds. Baane en pastor Owel in de oecumenische werkgroep gezeten. Ze vond het fijn dat er elk jaar drie oecumenische  diensten waren. Nu is Dita nog steeds pastoraal werker in wijk 1, samen met Marijke Spek en Corrie Kranenburg. Ze houdt zo feeling met wat er leeft. Ook is ze al heel lang voorzitter van het Protestants kerkkoor.

Haar belijdenistekst was: ‘Dient de Here met vreugde’ en dat is het motto waar zij mee leeft. Het is mooi om daarmee dit gezellige interview te beëindigen.

Annet Hoogerwerf – Teitsma.

 

Armoedeonderzoek: kerken geven meer dan 36 miljoen euro uit aan hulp

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een  groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

Het onderzoek werd vrijdag 28 oktober door mgr. Gerard de Korte (kerk en samenleving namens de bisschoppenconferentie) en ds. Réne de Reuver (scriba PKN) aangeboden aan Christien Bronda, directeur van Participatie en Decentrale Voorzieningen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (foto). Bronda verving staatssecretaris Jetta Klijnsma, maar sprak mede namens haar de waardering uit voor de inzet van de kerken voor mensen die onder en rond de armoedegrens leven.

In veel gevallen waar hulp wordt verleend, gaat het om broodnood en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of nutsvoorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken ten opzichte van armoedebestrijding biedt een steeds grotere en relevante bijdrage aan een groeiend maatschappelijk probleem.

Groei hulpvragen

Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit financiële giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken veel aan collectieve hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

 

Grotere financiële bijdrage

Minder diaconale organisaties (3.633 in 2015 tegen 3.895 in 2012) leveren ondanks de krimp van eigen middelen, een aanzienlijk grotere financiële bijdrage aan het bestrijden van armoede in vergelijking met drie jaar geleden. Aan individuele financiële hulpverlening is € 13.5 miljoen besteed (€ 12 miljoen in 2012) en aan collectieve hulpverlening € 15.2 miljoen (€ 11 miljoen in 2012).

Vrijwilligersuren

Het onderzoek laat zien dat kerkelijke vrijwilligers zo’n 549.700 uur besteden aan individuele ondersteuning en 728.600 uur aan collectieve ondersteuning bij armoede. De in totaal 1.278.300 uur laat zien dat kerken een intensieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Het sociale kapitaal dat de kerken inzetten aan de onderkant van de samenleving om de effecten van armoede te bestrijden bedraagt, omgezet naar betaalde dienstverlening, € 38.3 miljoen.

Kwetsbare groepen

De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die directe aandacht en hulp bieden aan kwetsbare groepen is toegenomen. De belangrijkste doelgroep zijn mensen zonder betaald werk, direct gevolgd door alleenstaande ouders met kinderen. Asielzoekers staan op de derde plek, gevolgd door mensen met psychische problemen en ouderen boven 65 jaar.

Eerste levensbehoeften

Kerken helpen zonder onderscheid van personen en vooral in urgente situaties waarbij het gaat om eerste levensbehoeften zoals wonen en voeding. De meeste kerken zijn betrokken bij een voedselbank door de inzet van vrijwilligers, het inzamelen van voedsel en het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Kledingwinkels en ruilwinkels zijn in opkomst, net zoals  maatjesprojecten om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Overheid kan meer doen

De overheid kan meer doen aan het voorkomen van armoede, blijkt uit het onderzoek. Bijvoorbeeld door zeer kwetsbare groepen meer en gerichter te ondersteunen en minder bureaucratisch te werken. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. Ze brengen in gesprekken met bestuurders en lokale politici – zelfstandig of vanuit een noodfonds of diaconaal platform – knelpunten in en suggesties om het beleid aan te passen.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Prijspuzzel voor kinderen

De kwis die in de kerkbrief van december stond is helemaal goed opgelost door Tessa Karens. Zij heeft inmiddels een prijsje gekregen. Deze keer gaat het over namen in de Bijbel. Misschien moet je de kinderbijbel er wel bij nemen om wat op te zoeken. Bij elke naam ontbreekt een letter. Als je de ontbrekende letters invult, krijg je een wens. Stuur de oplossing voor 1 februari naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een leuk prijsje winnen! Succes!

 

1.Het was een sterke man:  …oliath.                                                 2.Zij woonde in het paradijs: …va.

3.Hij schreef verhalen over het leven van Jezus: …ucas.   4.Eén van de discipelen heette: Jakob…s.

5.De oudste zoon van Adam en Eva heette: …ain.             6.Hij is de tweelingbroer van Esau: Ja…ob.

7.De grote zus van Mozes heette: M…rjam.                                    8.Hij bracht Maria een mooie boodschap: …abriël.

 

9.Hij bouwde een ark: …oach.                                             10.Hij was de zoon van Abraham: …zaäk.

11.Hij werd door zijn broers in een put gegooid: Joz…f.

12.Hij hield niet tegen dat Jezus gekruisigd werd: Pilat…s.

13.Zij was koningin in het verhaal van Esther: …asti.                      14.Hij heeft Jezus gedoopt: …ohannes.

15.Hij was de eerste mens: …dam.

16.Hij was heel oud toen hij kinderen kreeg: …braham.                 17.Zijn vrouw heette: Sa…a.

 

DRIE KONINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar t/m 5 februari 2017

 

Zo 8 jan   9.30

 

Afscheidsdienst

ds. W.J. van Schaik

Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 8 jan  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Do 12 jan Nog niet bekend Officiele in gebruikname na restauratie orgel

Zangavond

Zwammerdam Dorpskerk

 

Za 14 jan

 

19.00 Oecumenische viering Langeraar Heilige Adrianuskerk Langeraarseweg 90
Zo 15 jan

 

   9.30 Afscheid/ bevestiging ambtsdragers Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 22 jan    9.30 Muzikale dienst

met 2 organisten

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 22 jan 19.00 -20.30 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse dom

Herenweg 20

Zo 29 jan   9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 febr   9.30 Zondag van het werelddiaconaat Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein.

Zo 5 febr   9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 5 febr 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 febr 18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

 

Toelichting:

 

8 jan  Afscheidsdienst Woubrugge: afscheid van onze predikant ds. W.J. van Schaik die een beroep heeft aangenomen naar de Wijk gemeente Andreaskerk in Dordrecht.

 

8 jan / 5 febr Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

14 jan Oecumenische viering Langeraar: Oecumenische viering vanwege de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. Het thema is: “Jouw hand, mijn glimlach”. In de dienst zal de lezing uit 2 Korintiërs 5: 14 t/m 20 centraal staan. Een werkgroep met leden van de verschillende kerken bereiden deze dienst voor.

 

15 jan Afscheid / bevestiging ambtsdragers Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

22 jan Muzikale dienst Nieuwveen: de organisten Anton den Boer en Hanno Hommel werken mee aan deze dienst en laten hun diversiteit van spelen horen. De 500 jarige herdenking van de Reformatie staat centraal. Thema bij deze dienst is: soli Deo gloria, aan God alleen de eer. Voorganger: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn.

 

22 jan Sing-ins Rijnsaterwoude: voor de pauze uitgezochte liederen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek.
29 jan Dienst met preekbespreking Nieuwveen:  na de dienst is er in de consistorie een gesprek over wat de preek u deze morgen te zeggen had. In jan. is de voorganger ds. Gonja van ’t Kruis, Boskoop en in maart ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn.

 

5 febr Zondag van het werelddiaconaat Nieuwkoop: voorganger: ds. F. Bos, Waddinxveen.

 

5 febr Sing-in Woubrugge: o.l.v. Grethá Bregman-Hoving

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar t/m 5 februari 2017

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw

en adres

 

Zo 8 jan

2017

16.00 Kinderkerk voor kinderen van 0 tot 10 jaar Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Vr  3 febr

 

18.00 Sirkelslag Young:

“Sterk en Dapper”

Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 5 febr 19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

 

Toelichting:

 

8 jan 2017  Kinderkerk Ter Aar:  voor kinderen van 0 tot 10 jaar.  Drie kwartier zijn we bezig met het verhaal over de drie koningen, zingen we liederen en bidden we. Het eerste kwartier beginnen we samen. Het volgende kwartier blijven de kinderen tot 7 jaar in de kerk, gaan de kinderen vanaf  7 jaar naar een andere ruimte en de ouders en grootouders naar nog een andere ruimte. Het laatste kwartier sluiten we samen af in de kerk. Om 16.45 uur is er koffie, thee en limonade.

 

3 feb Sirkelslag Young Ter Aar: Crosspro gaat samen met de jongeren van de Gereformeerde Kerk weer de strijd aan met tientallen groepen in het hele land. Online worden allerlei opdrachten gegeven die moeten worden uitgevoerd. De opdrachten variëren van het maken van een toren, een lipdub in elkaar zetten, tot het ophalen van etenswaren bij mensen thuis of het zoeken van een kikker buiten. Vooraf gaan we met elkaar eten. We weten dezelfde avond wie de winnaar is. Tot nu toe zijn we nooit in de prijzen gevallen, maar wie weet… dit jaar krijgen we opnieuw de kans.

 

5 febr Jeugddienst Woerdense Verlaat:  met dhr. Pasterkamp.