Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van july 2017

Ontmoetingskerkbrief

 

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 2 juli 2017 Dhr. B. van Laar

Nieuw Vennep

Koffiedrinken na afloop de dienst 1. Diaconie (zie blz. 2)

2. Predikantsplaats

3. Onderhoud gebouwen

 9 juli 2017 Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

  1. Kerk

2. Predikantsplaats

3. Restauratiefonds

16 juli 2017 Ds. L. de Graaff

Tiel

 

 

(geen koffiedrinken na afloop)

1. Kerk

2. Predikantsplaats

3. Alg. kerkelijk werk

23 juli 2017 Ds. J. Büchner

Amstelveen

  1. Diaconie (zie blz. 2)

2. Predikantsplaats

3. Onderhoud gebouwen

30 juli 2017 Ds. J. Büchner

Amstelveen

  1. Kerk

2. Predikantsplaats

3. Orgelfonds

 6 aug. 2017 Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

Koffiedrinken na afloop van de dienst. 1. Kerk

2. Predikantsplaats

3. Restauratiefonds

13 aug. 2017 Ds. F. Bos

Waddinxveen

  1. Diaconie (zie blz. 3)

2. Predikantsplaats

3. Restauratiefonds

20 aug. 2017 Ds. J. Büchner

Amstelveen

Voorbereiding Heilig Avondmaal

 

(geen koffiedrinken na afloop)

1. Kerk

2. Predikantsplaats

3. Alg. kerkelijk werk

27 aug. 2017 Ds. A. de Ruiter

Wijk en Aalburg

Viering Heilig Avondmaal 1. Diaconie (zie blz. 3)

2. Predikantsplaats

3. Orgelfonds

 3 sept. 2017

 

 

18:30 uur

Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

 

Sing-in

Koffiedrinken na afloop van de dienst. 1. Diaconie (zie blz. 3)

2. Predikantsplaats

3. Onderhoud gebouwen

Alg. kerkelijk werk

 

Hoop op God, die ons zal blijven horen

 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer

nam toen ik riep, met toegenegen oren

mijn woorden aan.

Hij zal mij blijven horen

en levenslang ben ik niet eenzaam meer (Psalm 116)

 

Psalm 116 komt nog al eens naar voren bij ervaringen en in gesprekken met mensen. Het is een bekend lied met veel verschillende schakeringen, waar veel in zit. Zo is er altijd wel iets om God voor te danken. Als je voelt dat na een moeilijke tijd je krachten terugkomen of als je genezen bent. Of als je je getroost en gehoord voelt na een periode van verdriet. Maar het kan ook juist moeilijk zijn om deze psalm te zingen en je ontroeren, als je in een periode zit waarin je moeite hebt die bevrijding van God te ervaren. Omdat je ziek bent, je juist níet getroost voelt en níet het idee hebt dat God je hoort. Verderop in psalm 116 wordt toch benadrukt dat, alhoewel we die eigenschappen van God niet altijd ervaren, we er wel op blijven hopen en ze door die hoop (weer) kunnen gaan zien. Een bevrijdende liefde die ervaren wordt via de weg van geloof, van bidden en zingen. Daarin wil de Psalm ons meenemen. Een lied dat zelfs hoop geeft voor ná de dood. Toen Jezus wist dat Hij zou gaan sterven zong hij het ook. Hij worstelde met de dood, maar bleef vertrouwen dat God hem zou bevrijden van die dood. Niet dat je langer blijft leven of niet sterft, maar dat we deel uit gaan maken van het eeuwige leven, dat niet afgelopen is met het sterven van ons lichaam. Ook dáár gaat deze psalm over.

 

Omzien naar elkaar

Mevr. V.  Domingues-Baptista (Bruiningstraat 9) is op 29 juni geopereerd aan haar knie. Zeer waarschijnlijk zal zij na een ‘paar dagen ziekenhuis’, thuis verder moeten revalideren. Op het moment van samenstellen van deze brief is niet duidelijk wanneer dat precies zal zijn.

 

5 juli a.s. zijn Leen en Anke Bos-Nell (J.J. Rooversstraat 2) 50 jaar met elkaar getrouwd. Een gouden jubileum om dankbaar voor te zijn. Dat God u zijn nabijheid in de komende jaren mag schenken! We wensen u beiden vanaf deze plaats alvast een mooie dag toe in goede gezondheid.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis.

 

Bij de komende diensten

2 juli is een gewone eredienst met een gastpredikant. Na de dienst is er koffiedrinken.

9 juli gaat onze eigen predikant voor. Maarten van der Leek zal officieel afscheid nemen van de kindernevendienst; na de vakantie gaat hij naar de middelbare school. In de praktijk hopen we dat Maarten nog wel een poosje meegaat naar de kindernevendienst. Na de dienst is er in de consistorie een preekbespreking. Deze zou eerst plaatsvinden op 25 juni maar is verzet.

16, 23 en 30 juli zijn er gewone erediensten met gastpredikanten.

6 augustus gaat ds. Gonja van ’t Kruis weer voor en is er na de dienst tijd om elkaar te spreken bij de koffie. Hartelijk dank aan de koffiedames dat zij in de zomer op 2 juli en 6 augustus gewoon voor de koffie zorgen. Vooral voor hen die niet met vakantie gaan is dat heel gezellig!

13 en 20 augustus zijn gewone erediensten met gastpredikanten. Het is bijzonder fijn dat onze preekvoorziener Jannemarie Spelt  voor elke dienst in de zomer ook predikanten heeft kunnen vinden!

27 augustus zal met ds. de Ruiter uit Wijk en Aalburg het Heilig Avondmaal gevierd worden.

3 september is onze predikant weer in ons midden en is er na de dienst tijd voor ontmoeting bij de koffie.’s Avonds is de eerste sing-in van het seizoen.

 

Diaconiecollectes

2 juli; jeugdwerk JOP

Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze … afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je nog eens zien’. In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken! Deze collecte wordt weer van harte bij u aanbevolen!

 

23 juli; voor eigen gemeente

Elke week brengen wij een bloemetje naar een jarige of een jubileum viert, of naar iemand die ziek is of zo maar ter bemoediging. Dat willen wij graag blijven doen en vandaar dat deze collecte daarvoor bestemd zodat we dit kunnen blijven doen.

 

13 augustus Kerk in Actie; zomerzending Egypte

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.

De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament.

Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden. Nu zullen zo’n honderdvijftigduizend kinderen het bijbelboek Matteüs bestuderen. Twaalfduizend prijswinnaars ontvangen opnieuw een Nieuw Testament.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren.

 

27 augustus; avondmaalscollecte t.b.v. Mercy Ships

In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s, waar de negentienjarige Don Stephens met een team van Jeugd met een Opdracht (JmeO) verblijft. Terwijl ze schuilen voor de storm in een oude vliegtuighangar hoort Don een gebed dat zijn leven voor altijd zou veranderen. Het gebed is van een meisje dat bidt om een ziekenhuisschip, gevuld met vrijwilligers en medische apparatuur, om hulp te bieden aan mensen in nood. Dertien jaar later start Don Stephens een avontuur dat leidt tot het oprichten van Mercy Ships.
Don gaat samen met een team van JmeO op zoek naar een geschikt zeeschip om zijn droom van een ziekenhuisschip voor de allerarmsten werkelijkheid te zien worden. In 1978 wordt zijn droom realiteit met de aankoop van het eerste schip, de Anastasis. In de jaren daarna komen er meer schepen bij, zoals de Island Mercy en de Caribbean Mercy. Deze schepen zijn ingezet in verschillende werelddelen, zoals Azië en Centraal-Amerika. De Anastasis is voornamelijk in Afrika ingezet.
In 2007 werd een belangrijke mijlpaal bereikt met het in de vaart brengen van het nieuwste schip, de Africa Mercy, het grootste en vijfde schip van Mercy Ships. Deze spannende en meeslepende geschiedenis is beschreven in het boek Ships of Mercy van Don Stephens.
Mercy Ships heeft door de jaren heen kantoren geopend in 16 verschillende landen, waaronder ook in Nederland. In 1990 is Mercy Ships Holland opgericht, een zelfstandige stichting gevestigd in Rotterdam, die een aanzienlijke bijdrage levert in de werving en logistiek van etenswaren, hulpmiddelen en andere benodigdheden aan boord. Daarnaast draagt Mercy Ships Holland bij aan de werving van vrijwilligers en het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie. Vandaag de dag werken er enthousiaste vrijwilligers, zzp’ers en fulltime medewerkers op het kantoor in Rotterdam om de hulp vanuit Nederland voort te zetten.
Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen. Er wordt op dit moment een nieuw schip gebouwd, zodat dit ook ingezet kan worden om hulpverlening te bieden in Afrika.

 

3 september Missionair Werk en Kerkgroei; Kloosterwelle (Zeeland)

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.

Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke ervaart en krijgt ze innerlijke rust.

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.

 

Al deze collectes worden van harte aanbevolen, en alvast onze dank .

De diaconie

 

 

Kindernevendienst

9 juli is het de laatste keer kindernevendienst voor de zomervakantie. Maarten van der Leek zal na de vakantie naar de middelbare school gaan dus neemt hij deze morgen officieel afscheid van de kindernevendienst. Vanaf 27 augustus zal de nevendienst weer starten.

 

Sing-in

Vanaf 3 september start het seizoen weer waarop er iedere eerste zondag van de maand een sing-in zal zijn.

Om 18.30 uur starten we, meestal eerst met een paar liederen, gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie. Daarna kunnen de aanwezigen zelf kiezen wat ze willen zingen, zowel uit het Nieuwe Liedboek als uit de Eigen Bundel van onze kerk. Voor de organisten is het altijd hard werken, want het ene na het andere lied wordt gezongen. Bovendien spelen zij meestal ook nog een muzikaal intermezzo.

Er is een trouwe groep van liefhebbers om te zingen maar we kunnen best nog wat extra stemmen gebruiken. Weet dan ook dat ook u van harte welkom bent!

Zet u het alvast in uw agenda?  In 2017 komen we nog bij elkaar op 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.

 

Namens de commissie sing-ins,  Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Eindexamen

Joy van den Berg, Gruttoveld 2, heeft het HAVO-diploma op zak. Hartelijk gefeliciteerd Joy!  Veel succes met wat je hierna gaat doen!

 

Bij een overlijden

Wanneer er in onze gemeente een overlijden is nemen de nabestaanden en / of de uitvaartondernemer contact op met de scriba. Wanneer deze echter afwezig is kan men contact opnemen met dhr. Kees Spek, tel. 0172  53 92 32.

 

Voor uw agenda

Maandag 3, 10, 17, 24 en 31 juli en 7, 14, 21, en 28 augustus:

inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

 

Verder zijn het rustige zomermaanden.

Noteert u wel alvast:

16 en 17 september: startweekend.

30 september: overdracht en officiële ingebruikname gerestaureerde                                                                Knipscheerorgelorgel; aanvang 15:00

 

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Inloopochtend ‘t Anker

Zelfs in de vakantietijd is iedere maandagmorgen van 10 tot 11.30 uur weer de inloopochtend. Een gezellig praatje met een lekker kopje koffie/thee, een mooi boek of spel lenen om daarvan in je vakantie of gewoon thuis van te kunnen genieten; het kan allemaal. Iedereen is van harte welkom.

 

De gastvrouwen.

 

Gespreksgroepen volgend seizoen

Op de gemeenteavond is duidelijk geworden dat er geen bezwaar is tegen deelname van leden van de katholieke parochie. Daarnaast is door de leiding van de groepen nog eens teruggekeken op het afgelopen seizoen en hoe nu verder. Alles overwegend lijkt het ons toch het beste om ook volgend seizoen weer met drie groepen van start te gaan. Bij alle groepen zijn onze katholieke broeders en zusters van harte welkom. We houden in principe dezelfde tijden en plaatsen van samenkomst aan te weten; dinsdagmiddag bij de fam. Bos, dinsdagavond bij de fam. Hardsteen en woensdagavond bij mevr. Veenstra.

Ook gaan we op zoek naar nieuw gespreksmateriaal. Het idee is actuele maatschappelijke onderwerpen te bespreken en hoe die zich verhouden met ons geloof. We komen in het seizoen 10 keer bij elkaar.

Voor de groep van dinsdagmiddag zal uitgekeken worden naar andere leiding. Ook zijn we nog opzoek naar een leid(st)er voor de woensdagavondgroep. Nu staat Baukje Veenstra daar alleen voor en dat is soms lastig als zij onverhoopt een keer niet kan. (Als u haar wilt bijstaan dan kunt u dat nu al melden).

De groepen starten weer in oktober. Nader bijzonderheden volgen later.

 

Namens de leiding, Jan Vervark

 

Uit de kerkenraad

Zoals diegenen die op de gemeente-avond zijn geweest al weten, komen er in de komende tijd een aantal vacatures vrij. Denkt u niet: dat is niets voor mij. Het gaat om heel verschillende taken. Denkt u ook niet: ik heb al een andere taak (of meerdere….). Als er  iets bij staat wat u leuk of interessant lijkt, of u voelt uw verantwoordelijkheid om op een andere plek uw steentje bij te dragen: heel fijn! De taak die u nu al heeft kan dan vast weer door iemand anders ingevuld worden. Het gaat om de volgende vacatures / taken: de vacatures van diaken, pastoraal ouderling (2) en jeugdouderling, het maken van de powerpoints voor bijzondere diensten en het meedraaien in de Passie-commissie. In de Ontmoetingskerkbrief van juni staat bij elke taak of functie iets meer. Ook vindt u daar de telefoonnummers van hen waar u meer informatie kunt krijgen. Krijgt u deze kerkbrief niet digitaal maar wilt u hem wel ontvangen? Stuur een emailtje naar dhr. Jan Vervark, j.vervark@ziggo.nl Voor hen die geen computer hebben liggen er papieren exemplaren achter in de kerk. Ten aanzien van de gemeenteleden die wonen bij Ipse de Bruggen is het besluit genomen dat bij een eventueel overlijden de naam van de overledene bij ons in de zondagmorgendienst bekend gemaakt zal worden, maar dat het herdenken verder plaats zal vinden in de Kapel op landgoed Ursula, zoals dat gebruikelijk is. Er zal bij ons dus geen kruisje opgehangen worden.

 

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde 14 juni; het was een lange en warme vergadering waarin veel werd besproken. Het verslag van de gemeente-avond werd goedgekeurd en ligt vanaf 18 juni achter in de kerk. Belangstellenden kunnen een exemplaar meenemen. N.a.v. de gemeente-avond spraken we uitgebreid over de vervulling van de vacatures in de kerkenraad en andere taken die overgenomen moeten worden. We hopen van harte dat er gemeenteleden zijn die positief reageren als ze gevraagd worden voor een ambt of taak. Uiteraard hoeft u hier niet op te wachten; in de Ontmoetingskerkbrief  staat de vacaturebank waar u ook uit uzelf op kunt reageren! Verder heeft de kerkenraad het besluit genomen om zowel de Oudejaars-  als de Nieuwjaarsdienst in de kerk te gaan houden. Ooit is de laatste naar ’t Anker verplaatst vanwege het koffiedrinken na afloop; dit kunnen we in de kerk ook doen. Vanuit de landelijke kerk kwam er wederom een zeer lijvig document met kerkordevoorstellen. Gelukkig was er door de classis een reactieformulier gemaakt, wat het voor de kerkenraden wat gemakkelijker maakte om te reageren. Ook is er 19 juni een avond georganiseerd waarop er vragen gesteld kunnen worden. Vanuit de kerkenraad zullen de predikant en de afgevaardigde naar de classis, Kees Spek, deze avond bijwonen. We konden terugzien op mooie diensten met Hemelvaart, Pinksteren en de viering van het Heilig Avondmaal. Met Hemelvaart een prachtige opkomst van meer dan 100 mensen op het terras van de Sfeerstal! We hadden wel te doen met het Prot. kerkkoor dat in de volle zon zat. Heel hartelijk dank aan de fam. Bos dat we weer van hun prachtige locatie gebruik mochten maken! Met Pinksteren konden we genieten van het koor United o.l.v. Rob van Dijk. Het was goed om op 11 juni met elkaar aan de tafel van de Heer te mogen zitten. Er werd weer een deel van het nieuwe beleidsplan besproken en vastgesteld. Wanneer het geheel t.z.t. klaar is krijgt u ook als gemeente de gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. Uiteraard kwamen ook de pastorale zaken uitgebreid aan de orde. Het College van Kerkrentmeesters kon vermelden dat het eind van de restauratie van het orgel in zicht is. Ondertussen is de fa. Egberts ook bezig met allerlei klusjes aan de kerk. Met een mooi lied van Huub Oosterhuis werd de vergadering gesloten.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Jarigen (75+) en jubilea in juli en augustus

De komende maanden hopen de volgende leden van onze gemeente hun verjaardag te vieren. We wensen u bij deze alvast een gezellige verjaardag toe. Ook voor het nieuwe levensjaar deze wens voor u: “Dat ’s Heeren zegen op u daal”.

2 juli      Mevr. D. Veenstra – Steenbergen                   Bruningsstraat 21

6 juli      Dhr. H.G. Lok                                                      Nieuwveens Jaagpad 19

6 juli      Dhr. G. Pulleman                                                               t Oude Erf 6

24 juli     Mevr. T.C. Verkerk                                             A.H. Kooistrastraat 136

1 aug. Mevr. J.M. van ’t Kruis – Vliet                             Uranusstraat 220, Alphen aan den Rijn

27 aug. Mevr. L.M.W. Spek – Vermeij                            Jan van Blankenpad 7

 

Ook onder deze rubriek moet natuurlijk ook vermeld worden dat dhr. en mevr. Bos –  Nel (J.J. Rooversstraat 2) op 5 juli 50 jaar getrouwd zijn. We wensen Anke en Leen, zoals iedereen ze in onze gemeente kent, onze hartelijke felicitaties toe en boven al Gods zegen voor de toekomst.

 

Jan Vervark

 

Ik vond ergens een vertaling (van Johanna Klink) van psalm 121 die als volgt gaat:

 

 

Ik kijk omhoog naar de bergen. Wie kan mijn helpen?

 

God kan je helpen die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

Hij laat je niet los.

Er blijft een weg waarop je verder kan gaan.

God is niet een mens die in slaap valt.

Je raakt bij Hem niet uit het oog.

 

Hij gaat met je mee en blijft bij je,

Zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat.

Hij bewaart je als de zon schijnt overdag

en ’s nachts als de maan schijnt.

Je raakt niet verloren, zelfs niet in het duister van het kwaad.

 

Hij zal bewaren die je bent, je diepste zelf.

God zal je bewaren in leven en dood tot in eeuwigheid.

                                               Amen.

 

Verantwoording opbrengst collecten diaconie mei

Missionair werk en kerkgroei Zwijndrecht € 61,54; Stichting De Hoop €  80,95 en voor het plaatselijk werk werd € 72,22 ingezameld.

Daarnaast mocht de diaconie in juni nog een gift ontvangen van € 50,00.

 

Hartelijk dank voor uw gave, de diaconie.

 

Opbrengst overige collectes

Onderhoud gebouwen € 67,06; orgelfonds € 67,85; Kerk (Hemelvaartsdag) €  259,82; Alg. Kerkelijk Werk €  199,55 en instandhouding predikantsplaats € 243,96.

 

De kerkrentmeesters danken u hartelijk voor uw bijdrage.

 

Ledenmutaties

Bij Ipse de Bruggen is dhr. F.J.A. Bosveld komen wonen op het adres Ursulaplein 6. Hij komt van de  Prot.gemeente te Deventer, dus dat zal een hele verandering zijn. We hopen dat hij zich in Nieuwveen thuis zal gaan voelen!

Mevr. C.J. Schuurman – Slingerland is verhuisd van P van Schravendijkstraat 46, 2461VP Ter Aar naar: Middenmolenplein 162, 2807GV Gouda en is daarbij overgegaan naar de Pauluskerk in Gouda. Hopelijk zal zij in haar nieuwe woning én in de kerk haar draai weer kunnen vinden.

 

Werkzaamheden kerkgebouw

Ik denk wel dat het menigeen is opgevallen dat de laatste weken regelmatig een busje van Gebr. Egberts voor de kerk stond. Onderhoudsklussen aan muur en kozijnen, die al langer op de planning stonden, worden nu aangepakt. De buitenmuren aan de kant van de begraafplaats worden waar nodig opnieuw gevoegd. Ook de buitenkant van de kozijnen van de consistorie zijn gerepareerd en zullen opnieuw geschilderd worden. Overigens heeft Lenie Spek de vitrage in de consistorie vervangen en de gordijnen gewassen. Dat ziet er weer heel mooi en fris uit; Lenie bedankt!

 

Restauratie orgel

De restauratie van het Knipscheerorgel is bijna klaar. Volgende week wordt er nog één dag gewerkt en dan is het orgel weer volledig bespeelbaar. Nadien zal kort voor de officiële overdracht nog wel wat “nagestemd” moeten worden, maar nu al kan het orgel bespeeld worden. Dat komt goed uit want het elektronisch orgel voor in de kerk, dat als vervangend instrument zo fantastisch dienst heeft gedaan, vertoont keuren. De eerste organist die van de geslaagde restauratie ‘mag proeven’  is Piet van Rikxoort; wat zal hij a.s. zondag een gelukkig man zijn.

Inmiddels zijn we bezig om een programma op te stellen voor de officiële ingebruikname; die is op zaterdag 30 september a.s. Nog niet alles staan vast maar zeker is dat alle 3 onze vaste organisten daaraan zullen meewerken. Ook zullen er andere instrumentalisten optreden. Naast de officiële overdracht zal er ook een uitgebreide toelichting gegeven worden van de restauratie waarbij beelden op de beamer zullen worden vertoond. Na afloop is er een hapje en een drankje.

Dus als u er bij wilt zijn; zet dan deze datum alvast in uw agenda: zaterdag 30 september: 15:00 uur

 

Schoonmaak kerk

Nu de werkzaamheden van de aannemer en de orgelbouwer klaar zijn, moet de kerk en met name de gaanderij bij het orgel, schoongemaakt worden. Als we met een aantal mensen daar een keer, bijvoorbeeld op een zaterdagochtend, mee bezig gaan komen we een heel eind. Als er nu al mensen zijn die zeggen; ‘daar wil ik wel even bij helpen’, laat het me dan weten. (j.vervark@ziggo.nl).

 

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Aan het woord…. Piet van Rikxoort

Onlangs mocht Piet een kroonjaar vieren; een mooie gelegenheid om hem te interviewen. Piet werd n.l. geboren op 3 mei 1937, als oudste in het gezin. Na hem kwamen er nog 2 zonen. Vader was bankwerker bij een machinefabriek. Elke dag 10 km heen en 10 km terug op de fiets van Slikkerveer (nu een deelgemeente van Ridderkerk) naar Kralingseveer en natuurlijk hard werken. Hij overleed toen hij 72 was; helemaal versleten. Piets  moeder is echter wel 94 geworden!

Slikkerveer is bekend van een bijzonder muziekschrift, het Klavarskribo. Dit wordt niet horizontaal maar verticaal genoteerd. Er zijn nog steeds musici die hiervan spelen.

Piet ging in 1943 naar de ‘School met den Bijbel’. In 1944 werd de school echter gevorderd door de Duitsers. Bij diverse kinderen thuis werd daarom thuisonderwijs gegeven, zo ook bij Piet thuis. Het kolenfornuis werd uit de keuken verplaatst naar de voorkamer. Dan kon er niet alleen op gekookt worden maar gaf het ook warmte. Piet ruikt nog de geur van suikerbieten die daar gekookt werden. Dat gaf zoveel vocht dat het behang zowat van de muur kwam. In 1944 kwam ook opoe bij Piet in huis en zij bracht haar harmonium mee. Piet ging het één en ander uitproberen. Hij wilde wel op les maar dat mocht pas als hij zijn MULO diploma had. In 1949 was hij naar de MULO in Ridderkerk gegaan.

Nog voor Piet zijn diploma had werd hij al benaderd door de boekhouder van een scheepswerf of hij bij hen kon komen werken. Hij begon als jongste bediende en klom op naar de afdeling inkoop. Van orgelles kwam het niet meer. Piet moest in 1957 in dienst en kwam bij de marine waar hij de opleiding Seiner deed. Hij werd eerst geplaatst op het schip de Zeven Provinciën en daarna op de Karel Doorman. Hij ging o.a. 4 weken naar Engeland. Hij had zijn fiets mee en heeft zo de omgeving verkend. Ook maakten ze af en toe een excursie o.a. naar Londen. Op het schip ging hij de kerkdiensten en de avondsluiting begeleiden op het orgel.

Na zijn diensttijd kwam Piet bij een houthandel terecht die importeerde uit Indonesië, Amerika en Brazilië. Eerst had hij een commerciële functie. Als vertegenwoordiger had hij een zwarte Volkswagen; in die tijd de enige auto in de straat.

Ondertussen ging hij in 1959 samen met een vriend met een jeugdkamp van het LCGJ naar ’t Zwarte Woud. In de bus zaten twee vriendinnen en Piet zag één van hen wel zitten. Hij vroeg of hij naast haar mocht zitten en trakteerde haar in Keulen op een ijsje. Het bleek Meilca. uit Balk (Fr.) te zijn die een verpleegstersopleiding in Leeuwarden deed. Na het kamp gingen ze elkaar schrijven. De eerste keer dat Piet zich ging voorstellen aan haar ouders moest hij na zijn werk met het openbaar vervoer naar Balk; ’s avonds om half 12 kwam hij eindelijk aan! Gelukkig ging Meilca in Rotterdam haar kraamaantekening halen.

In 1962 trouwden zij. Ze begonnen in, wat in de advertentie heette: een bungalow op wielen. In deze woonwagen in Rijsoord werd hun dochter geboren. De woonwagen moest echter weg om plaats te maken voor de A15. Gelukkig kregen ze in 1965 een flat in Slikkerveer  waar hun zoon werd geboren. Eindelijk kwam het er toen van om orgelles te nemen en werd er een orgel gekocht. Orgels hebben echt Piet zijn hart. Anderen gingen naar popconcerten maar Piet ging naar orgelconcerten.

Piet werkte in de houthandel eerst in Dordrecht en Rotterdam en later in Nieuwersluis. Ondertussen verhuisden ze naar Papendrecht. Hij groeide n.l. door naar een managementfunctie en uiteindelijk werd hij directeur. Nu wonen ze al weer lang in Woerden, eerst in een gewoon huis en inmiddels in een appartement.

In Woerden werd Piet door iemand van het Leger des Heils gevraagd om orgel te komen spelen. Dat deed hij. Vervolgens kwam organist Ad van Pelt die vertelde dat Jaap Glasbergen omhoog zat in Nieuwveen. Of hij daar ook eens kon spelen. Wil Karens vroeg of hij misschien in Zevenhoven wilde spelen. En hij werd benaderd door Waarder en Oudewater. Het gevolg is dat Piet elke zondag speelt, soms zelfs twee keer. Zijn vrouw gaat meestal mee.

In Woerden horen ze ook bij de PKN Hervormde Gemeente. Er zijn twee kerken, de Petruskerk en de Maranathakerk, en twee stromingen: de Gereformeerde bond en de confessionelen. Het is erg bijzonder dat deze twee groepen kerkgangers elke zondag wisselen van kerkgebouw. Op zondag kunnen de van Rikxoorts daar dus bijna nooit zijn maar op woensdagmorgen is er van 9.00 tot 9.30 uur een morgengebed. Daar komen steeds meer mensen op af. Eerst naar de kerk en dan naar de markt! Verder zitten ze in de wintermaanden op een Bijbelkring en gaan naar het groothuisbezoek. Zo houden ze de band in Woerden ook vast.  Wij hopen echter dat Piet ook nog lang in Nieuwveen zal spelen.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juli 2017

(er zijn verder voor de maanden juli en augustus geen activiteiten gemeld)

 

Zo 9 juli 9.30 Dienst m.m.v. DSS en

het Gelegenheidskoor

Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 107

 

Iedere maandag  Inloopochtend  Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

Toelichting:

 

9 juli Dienst met DSS en gelegenheidskoor Aarlanderveen: vakantiedienst met de hervormde gemeente. Voorganger: mw. J. Pennewaard-Duiveman, Alphen a/d Rijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijspuzzel voor kinderen

Sommige van de discipelen waren vissers, voordat ze met Jezus meegingen. Daarom deze keer een plaat met vissen. Welke vissen zitten aan de lijn?

Kleur ze en stuur deze plaat voor 28 augustus naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Of geef hem in de kerk aan Annet Hoogerwerf. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een prijsje winnen. Succes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de vacaturebank van de Ontmoetingskerk

 

De kerkenraad hoopt van harte dat u deze pagina met aandacht zult bekijken!

 

 

 
Wie vindt het fijn om met mensen om te gaan?

Wie vindt het fijn om over het geloof te praten?

En wil meedenken binnen de kerkenraad?

Dan is het pastorale werk vast iets voor u.

 

Vanaf 1 januari 2018 zijn er (inmiddels) twee

  pastoraal ouderlingen

nodig.

 

Info: Rita van der Boon, tel. 50 64 49

powerpoints maken

 

 

 

 

 

 

Bent u gewend om met een computer

te werken? En wilt u zonodig leren om

een powerpoint te maken?

(Het is echt niet moeilijk)

 

Het gaat om + 10 keer per jaar.

Info: Annet Hoogerwerf,

tel. 538102

 

 

 
 

 

Wie vindt het leuk om te helpen de

Dat gezegde zal u niet vreemd zijn.

Maar gaat het u echt aan het hart?

 

                                                                                     te organiseren?

Misschien wilt u zich dan inzetten                                    Het werkgroepje komt 2 x in het najaar

voor de jeugd in onze kerk.                                               en 2 x in het voorjaar bij elkaar.

Alleen of als echtpaar.                                                    En het vergt wat thuiswerk.

Kortom: een kortdurend project.

Info: ds. Gonja van ’t Kruis

tel. 06 38 55 70 04                                                      Je kunt zelf meebepalen hoe de

Passie 2018 er uit komt te zien.

Info: Annet Hoogerwerf, tel. 538102

 

 

                                Denkt u bij de volgende woorden: dit spreekt mij aan?!                                                                 

omzien naar elkaar      goede doelen      collecteren      bestemming bloemen

extra hulp gemeenteleden      kerstviering ouderen      paasontbijt        inloopochtenden

Dan bent u geschikt als  diaken!

                          Neem contact op met Bea de Visser,  tel. 538290