Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van mei 2016

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 1 mei 2016

 

 

Sing-in: 18:30

Ds. J. Sparreboom

Sliedrecht

 

o.l.v. Anke Bos

Koffiedrinken na afloop

 

1. diaconie (zie blz. 3)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

 5 mei 2016 Ds. Dennis Verboom

Leiden

Hemelvaartsdag: openluchtdienst bij de Sfeerstal m.m.v. het Prot. Kerkkoor en Sarina Rijlaarsdam 1. kerk
 8 mei 2016 Ds. J. van ’t Kruis

Doorn

  1. diaconie (zie blz. 3)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

15 mei 2016 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Pinksteren 1. diaconie (zie blz.4)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

22 mei 2016 Ds. J. Ouwendijk

Alphen aan den Rijn

Preekbespreking na afloop 1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

29 mei 2016 Ds. mevr. P. Vlasblom

Nunstpeet

Viering Heilig Avondmaal 1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 5 juni 2016 Prop. Mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

Koffiedrinken na afloop 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

‘Kortzichtig’, meditatie bij Lucas 11 vers 13

Langzaam maar zeker nadert het moment waarop je kinderen zeggen: ‘Pa, zou je niet eens een bril aanschaffen?’ Je lacht er wat om, maar geloof me, je houdt het niet vol als je in de auto op de snelweg de letters op de borden niet meer kan lezen, terwijl je kinderen de kleine letters van een reclamebord daarnaast al hebben ontcijferd.

 

De opticien bevestigt een bang vermoeden. Haarscherp wijzen de metingen het uit. ‘ Dichtbij kunt u prima zien, maar op afstand ziet u veel minder dan mogelijk is.’ Je geeft je gewonnen. Eigenlijk had je zelf ook al vaak gedacht: wat is die ondertiteling op tv toch onduidelijk; waarom gebruiken ze daar geen andere letters voor? Maar dat is natuurlijk kletspraat. Je bent zelf de oorzaak van je ingespannen turen. Je bent zelf de bron van onnodige vermoeidheid. Het komt gewoon door je eigen slechte ogen, dat je zoveel energie verliest om goed zicht te hebben voor wat er om je heen gebeurt.

 

Pinksteren. God geeft mensen een bril… Hij meet onze ogen op. Slechte ogen, mijnheer! U hebt een beperkt gezichtsvermogen, mevrouw! Zeker, u ziet nog wel zo’n beetje wat er om u heen gebeurt, maar als u op afstand moet kijken, dan wordt het moeilijker; dan verliest u heel wat uit het zicht! Het zal u wel moeite kosten om het belang te zien van wat iets verder bij u vandaan ligt. U kijkt waarschijnlijk niet verder dan uw dorp of stad klein is. U ziet waarschijnlijk maar heel wazig wat er buiten Europa aan de hand is, in Afrika en Azië. U hebt er zeker ook moeite mee om verder te kijken dan vandaag. U zult wel zo’n beetje kunnen bekijken hoe het er vandaag met u voor staat, maar hoe het in de toekomst met u zal gaan, daar hebt u geen kijk op. Dat wilt u maar afwachten…..

 

Pinksteren. God geeft mensen een bril. De Geest geeft ons een verrassend vergezicht. Met onze aardse ogen komen we een eind. Maar het zicht blijft beperkt. De Geest opent onze ogen voor wat in de komende tijd gebeuren zal. Nee, je krijgt geen gedetailleerd draaiboek in handen. Veel blijft een geheim. Maar het belangrijkste kun je onderscheiden: de wederkomst van onze Heiland, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dát in de verte al te zien, dat geeft een enorme energie om hier en nu te doen wat je hand vindt om te doen. Juist dat toekomstperspectief geeft ons ook een beter zicht voor de nood in de wereld. Je ziet over de grenzen van je eigen leventje heen. Je ziet over de grenzen van je eigen  land en werelddeel heen.

 

Pinksteren. Hebt u ook weleens het gevoel dat uw gezichtsvermogen wat beperkt is geworden en dat u niet meer goed kunt onderscheiden waar het op aan komt? Vraag eens een meting aan. Misschien schrik je ervan. Ben ik zo kortzichtig? Je hebt van die mensen die niet om een bril vragen, omdat ze menen zelf nog scherp genoeg te kunnen zien…. Over slechtziendheid gesproken!

 

Pinksteren. Hoe je aan zo’n bril komt? Jezus zei: ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ (Lucas 11 vers 13). En geloof het maar: kinderen die om deze bril vragen, worden niet overgeslagen!

 

Uit: Met vallen en opstaan, ds. A.F. Troost.

Wel en wee

Mevr. D. Veenstra – Steenbergen, Bruningsstraat 21, werd enige tijd verpleegd in het ziekenhuis van Leiderdorp in verband met een lichte thia. Inmiddels is ze weer thuis en maakt ze het gelukkig goed.

Op de valreep bezocht ik de heer Jan van Dam, die enige dagen na mijn bezoek naar Woudsoord in Woubrugge zou verhuizen. Dat huis is hem bekend omdat zijn vader daar indertijd is verzorgd en Jan menigmaal het orgel bespeelde tijdens de weeksluitingen. Hopelijk is hij spoedig gewend aan zijn nieuwe omgeving. Mocht u hem willen bezoeken of een kaartje sturen dit is zijn adres: Woudsoord, kamer 205, Weteringstraat 3, 2481 AS Woubrugge.

Mevr. Corrie van Leeuwen – van Hees, Schout Clantstraat 42, onderging in Leiderdorp een borstoperatie. Het was een dagopname. Nu wacht ze met spanning op het resultaat van weefsel dat op kweek is gezet.

Ans en Eric Hardsteen, Blokland 25, werden enkele weken geleden opgeschrikt door brand die de schuur met veel dierbare spullen in de as legde. Gelukkig bleef het woonhuis gespaard! We leven met jullie mee.

De heer M. P. van den Hul, Oude Nieuwveenseweg 11d, ervaart de gevolgen van het ouder worden en van de achteruitgang van zijn lichaam. Hij houdt vertrouwen in de toekomst, hoe die ook zijn moge. Zijn vrouw staat hem bij waar het maar mogelijk is. Allen heel veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst.

 

Ds.T.C.Wielsma

 

Maandag 25 april is Jaak Zwaan overleden. Hij was alle lange tijd ernstig ziek en koos er zelf voor niet verder behandeld te worden. Daardoor behield hij kwaliteit van leven en kon hij tot het laatste toe nog over van alles volop meepraten en zelf nog veel dingen regelen die voor hem zo belangrijk waren. Vol vertrouwen in zijn God ging hij een nieuwe toekomst tegemoet zoals hij zei. Vrijdagavond tijdens een avondwake en zaterdag bij de uitvaartdienst, die beiden geleid werden door mevr. Elisabeth Post, is stil gestaan bij zijn leven en zijn woorden van troost en bemoediging gesproken. Later volgt nog een in memoriam.

 

Er is bericht binnengekomen dat ds. J. Kaai, voormalig predikant van de Hervormde gemeente, ernstig ziek is. Hij is niet in staat zijn preekbeurt van 1 mei te vervullen. Ook voor hem mogen we bidden.

 

 

Pastoraat

Wilt u op pastoraal gebied iets doorgeven, neemt u dan contact op met één van de pastoraal ouderlingen of pastoraal werkers. Alle telefoonnummers en emailadressen vindt u in het jaarboek. Ook kunt u contact opnemen met onze consulent: ds. T.C. Wielsma, email tcwielsma@solcon,nl of tel.0297 568610.

 

Teken van leven

Natuurlijk, ik heb afscheid genomen op 13 maart. Maar pas vanaf 21 april ben ik officieel met emeritaat. Daarom heb ik voor het kerkblad nog een meditatie geschreven. En wie weet, als erom gevraagd wordt, later nog eens. Veel zegen, allen. Ds.Piet Wilschut.

 

Bij de komende diensten

Op 1 mei hopen we de oud-predikant van de Herv. gemeente ds. J. Sparreboom te verwelkomen. ’s Avonds zal de laatste sing-in van het seizoen zijn. Anke Bos heeft de leiding en Piet van Rikxoort zal organist zijn. Hopelijk zullen velen van u de gelegenheid grijpen om nog eenmaal veel met elkaar te zingen!

Zondag 8 mei is ook weer een bekende onze voorganger: ds. J. van ’t Kruis uit Doorn. Hartelijk welkom en fijne diensten toegewenst!

Hemelvaartdienst bij de Sfeerstal

Welkom bij de openluchtdienst op donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag! We hopen dat het weer het toelaat dat het inderdaad een dienst in de openlucht kan zijn. Zorgt u in ieder geval, nu Hemelvaart zo vroeg valt, maar voor een warme jas! En gaat het buiten echt niet, dan mogen we er weer van uitgaan dat de Sfeerstal de deur voor ons open zet. Ds. Dennis Verboom uit Leiden zal de voorganger zijn. Hij heeft een mooie liturgie gemaakt die u natuurlijk krijgt uitgereikt.

Het Protestants Kerkkoor o.l.v. Henk van Voorst en Sarina Brouwer-Rijlaarsdam ( saxofoon) zullen hun medewerking verlenen. Na afloop van de dienst is er koffie en thee.

We zien u graag allemaal op 5 mei om 9.30 uur bij de Sfeerstal, Hogendijk 5!

 

Pinksteren

In de Pinksterdienst op 15 mei gaat ds.T.C. Wielsma uit Uithoorn voor. We gaan er vanuit

dat de lezing uit Handelingen 2 ‘De komst van de heilige Geest’ centraal zal staan.

Anton den Boer bespeelt het orgel en hij doet zijn best om nog iemand anders mee te

brengen die muzikale medewerking wil verlenen. Op het moment van schrijven weten we

nog niet wie. We hopen dat het hem lukt en dat we een mooie muzikale verrassing krijgen.

Welkom in deze dienst, gewoon om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk!

 

 

Collecte 1 mei: Missionair Werk en Kerkgroei

Ze begonnen vijf jaar geleden met z’n achten, nu vormen ze met zestig mensen een betrokken missionaire gemeenschap. Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Het is een jonge geloofsgemeenschap die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de buurt en zich openstelt voor buitenstaanders. Belangrijk onderdeel van deze gemeenschap is de onderlinge verbondenheid buiten de diensten om. De deelnemers ontmoeten elkaar thuis om samen te eten en te bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen. Ze willen in de buurt waar ze wonen iets van het leven met God laten zien. Rond Kerst hielden ze al een paar keer een buurtmaaltijd waar honderd mensen op af kwamen, waarvan vijftig nieuwe gezichten. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier ds. Gerard Kansen is dankbaar voor wat er allemaal gebeurt, en zegt: “Mensen bloeien op, en eenzaamheid wordt doorbroken. Ik zie dat God aan het werk is, en daar ben ik heel blij mee.” De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze plek in Hilversum dan ook van harte. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere pioniersplekken om als kerk op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. Alvast bedankt.

Collecte 8 mei: plaatselijk werk van de diaconie

Deze keer niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken.

 

Collecte 15 mei: zendingscollecte Dorcas (hulp kinderen in Albanië)

De levensomstandigheden van de Roma-gemeenschap in Korça zijn van lage kwaliteit door grote werkloosheid, gebrek aan vakbekwaamheid en onvoldoende toegang tot gezondheidszorg. Veel ouders zijn zich hier niet van bewust. Bovendien is er sprake van discriminatie en sociale exclusie en worden Roma niet door iedereen als gelijkwaardig geaccepteerd.

Het doel van het project is om te bevorderen dat de Roma worden opgenomen in de Korça-gemeenschap, zodat zowel Roma als niet-Roma meetellen. Het project is erop gericht de sociaal-economische omstandigheden en de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs van Roma te verbeteren. Ook ouders krijgen mogelijkheden aangereikt om zich te ontwikkelen, onder meer door vaktraining en toegang tot werk, zodat zij hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Tot de doelgroep behoren kinderen van 6 tot 10 jaar oud (63), kinderen van 11 tot 15 jaar oud (27) en 90 ouders uit de Roma-gemeenschap.

 

29 mei avondmaalcollecte: voor Tweede Mijl te Amsterdam

De Tweede Mijl is een christelijk inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Drie keer per week stromen zo’n 150 dak- en thuislozen binnen, naast een maaltijd kunnen gasten in het inloophuis ook een warme douche nemen, schone kleding krijgen of een goed gesprek voeren. De vrijwilligers willen een brug slaan tussen de dak- en thuislozen en professionele hulpverleners. Veel gasten hebben een pijnlijk verleden. Wat onze bezoekers in hun eenzaamheid missen proberen wij hun te geven: liefde, aandacht, warmte en goede raad. Door middel van laagdrempelige evangelisatie proberen we het evangelie door de geven. De naam De Tweede Mijl verwijst naar een uitspraak van Jezus, die zei: Als iemand u dwingt één mijl te gaan, ga er twee. Geïnspireerd door Jezus woorden, lopen de vrijwilligers een tweede mijl voor de gasten. Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@detweedemijl.nl. De Tweede Mijl ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften.

 

Collecte 5 juni: werelddiaconaat, hulp na seksueel geweld

In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie en lokale overheden te ondersteunen, zodat zij de meisjes op de juiste wijze manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de juiste begeleiding kunnen meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken na seksueel misbruik. De organisatie Refugio biedt meisjes psychologische ondersteuning en helpt hen bij het doen van aangifte. Ook werken de meisjes met hulp van Refugio aan het opbouwen van een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps)opleiding willen volgen.

 

Alle collectes en activiteiten van harte aanbevolen; de diaconie

 

Verantwoording collectes april

Het Audiovisueel Centrum Kerk Pakistan: € 52.30; plaatselijk werk:  € 56.25.

 

Namens de diaconie: alle gevers hartelijke dank voor uw bijdrage.

 

Inloopochtenden

Iedere maandag van 10.00 u t/m 11.30 uur is er inloopochtend; gezellig! U bent van harte welkom!!!!

 

Bij de diensten (in april)

Het was fijn dat zovelen op 3 april j.l. de dienst meemaakten waarin ds. de Graaff uit Tiel voorging. Menigeen heeft hem na afloop van de dienst bij het koffiedrinken kunnen spreken.

’s Avonds was er een mooie sing-in. Prachtig dat voor onze diaken Coby  en koster Wijnand Jansen speciaal het lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ werd aangevraagd en gezongen. Zij zijn inmiddels vertrokken om de laatste etappe van bijna 800 kilometer naar Santiago de Compostela te volbrengen. De laatste sing-in zal worden gehouden op zondagavond 1 mei.

Op 10 april mochten we dankbaar zijn dat prop. mevr. Gonja van ’t Kruis uit Boskoop kon invallen. Na de dienst was er een goede preekbespreking waar zij ook bij aanwezig was. Het ging vooral om ‘Hoe ga je om met vergeving?’.

17 april ging ds. P. Baane voor. Thema van de preek was “Uw koninkrijk kome” n.a.v. het eerste gedeelte uit Handelingen. Belangrijk is het dat we net als die eerste christenen (toen nog zonder kerk en structuur) werkers zijn in Gods koninkrijk. Dat kan met hele eenvoudige en kleine dingen; denk aan het zuurdesem, het mosterdzaadje.  Het was zondag Jubilate: juich – zing! Dat hebben we ook gedaan met prachtige liederen zoals 655 en het slotlied 657 w.o. het laatste vers met de  tekst: ‘Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest’.

24 april was ds. Christ de voorganger. Een mooie dienst met veel liederen uit de Eigen Bundel.

 

Uit de kerkenraad I

11 april vergaderde de kerkenraad. Deze keer en de komende tijd starten we de vergaderingen steeds met bezinning over de visienota Kerk 2025 ‘Waar een woord is, is een weg’. Ds. Wielsma was in het begin van de avond aanwezig om te vertellen over wat hij tot nu toe aan pastoraat had gedaan. Wat zijn we daar blij mee! Eelko Hoekstra kwam als voorzitter van de beroepingscommissie vertellen hoe het ervoor staat. Op de gemeente-avond zal hij ook u als gemeente op de hoogte stellen. We keken terug op goede diensten in de Stille Week en op Paasmorgen. Het Paasontbijt was weer uitstekend verzorgd. En we keken vooruit naar de diensten van Hemelvaart en Pinksteren. Binnenkort is er een bespreking met de RKK over oecumenische initiatieven. We hopen op een goed gesprek. De gemeente-avond stond uiteraard op de agenda. U leest er hieronder meer over. De jaarrekeningen van de diaconie en de kerk werden besproken en goedgekeurd. Er werd teruggekeken op een succesvol concert op 9 april door Anton den Boer en Henri Stallenberg. Een mooie opkomst, vooral ook van mensen buiten onze eigen gemeente. Voor de jongeren is er de mogelijkheid om naar de EO-jongerendag te gaan. De volgende kerkenraadsvergadering is op maandagavond 9 mei in ’t Anker.

 

Uit de kerkenraad II

Dinsdag 19 april werd in ’t Anker een gemeente-avond gehouden. Dank aan iedereen die aanwezig was en interesse toonde voor ons kerk-zijn in Nieuwveen. Er was gelegenheid om n.a.v. het jaarboek vragen te stellen. Wanneer u in het deel ‘informatief’ een foutje hebt ontdekt of een wijziging wilt doorgeven, meldt u het dan bij de scriba. We hoorden alles over de financiën en de orgelcommissie van Jan Vervark. Eelko Hoekstra praatte ons bij over de stand van zaken rond het beroepen van een predikant. Het volledige verslag zal vanaf half mei achter in de kerk liggen. Donderdag 21 april was er een gesprek tussen de pastoraatsgroep van de Rooms Katholieke Kerk en een deel van onze kerkenraad, o.l.v. pastor/diaken A. van Aarle. Het doel van deze avond was ontmoeting, uitwisseling van het kerk-zijn in onze beide kerken en bespreken van oecumenische initiatieven, in het verleden maar vooral ook naar de toekomst. Het was een heel open, informatieve en waardevolle avond. De tijd was tekort. Er is een nieuwe afspraak in het najaar gemaakt, wanneer we hopelijk een nieuwe predikant hebben die mee kan denken.

 

Jongeren

Wellicht zijn er binnen onze gemeente jongeren die dit jaar eindexamen voor de middelbare school moeten doen. We wensen jullie veel succes met leren en duimen voor goede resultaten. Graag zouden we horen wie er examen moet doen, zodat we daar als kerkenraad aandacht aan kunnen besteden. Per email: a.n.hoogerwerf@gmail.com, per whatsapp: 06 33900138 of telefonisch: 0172 538102. Daarna ben je misschien wel toe aan een dagje EO-jongerendag.

Uiteraard ook voor hen die geen eindexamen doen. Reserveren kun je via eo.nl/jongerendag. En wil je mee in de bus die vanuit Zevenhoven rijdt, kun je je aanmelden via rikmager@hotmail.com Volgens de laatste informatie waren er nog 13 plaatsen in de bus beschikbaar.

 

Voor uw agenda

Zondag 1 mei:                         laatste sing-in van het seizoen 18.30 uur.

T/m vrijdag 6 mei:                   inleveren oud papier op het terrein van de fam. Bos.

Maandag 2, 9, 23 en 30 mei:    inloopochtend in ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur.

Maandag 9 mei:                       kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 11 juni:                     orgelconcert 16.00 uur.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Container oud papier

Vanaf zaterdag 7 mei is het niet meer mogelijk uw oud papier te deponeren in de container op het erf van Leen en Anke Bos. Er wordt daar dan begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw woningbouwproject. Zolang er nog geen andere oplossing is, wordt u dringend verzocht het papier in de containers op de parkeerplaats achter de kerk te doen. De opbrengst van deze containers gaat nu naar muziekvereniging Crescendo. Wij zijn met hen in overleg om te kijken of we kunnen komen tot een gezamenlijk beheer en verdeling van de opbrengst van het oud papier. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Jaarrekening 2015 ter inzage

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de jaarrekening 2015 vastgesteld. Voordat deze naar het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (van de PKN) wordt toegezonden, moeten de leden van de gemeente de gelegenheid krijgen de cijfers in te zien. Dit kan van 2 t/m 6 mei ten huize van Jan Vervark. Wel graag eerst even een afspraak maken; tel. 538977 of 06-41933806.

 

Verantwoording collectes en giften kerk april

Orgelconcert 9 april t.b.v orgelfonds  € 448,00 plus een gift van € 20,00 via de bank; restauratiefonds € 67,05; onderhoud gebouwen € 53,05; orgelfonds € 68,85; kerk € 249,28; predikantsplaats € 251,26.

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Verjaardagen 75+-ers

De volgende leden van onze gemeente hopen de komende periode hun verjaardag te vieren. Het vermelden waard is dat mevr. Van den Hul haar 88e en dhr. Van der Most zijn 90e verjaardag hoopt te vieren. Wat een gezegende leeftijden! We wensen u allen een gezellige verjaardag. Dat u zich ook in het komende jaar gedragen mag weten door Gods trouw. We wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe.

2-mei    mevr. H.J. van Leeuwen – Keller                        Kerkstraat 15

6-mei    mevr. G. van den Hul – Kruiswijk                       Oude Nieuwveenseweg 11d

23-mei dhr. J.G. Baas                                      Berkenlaan 31, Nieuwkoop

27-mei dhr. A. van der Most                             Ambroziolaan 8

1-jun     dhr. D. Romeijn                                    Schout Clantstraat 52

2-jun     dhr. D. van Leeuwen                             Oude Nieuwveenseweg 38

 

Bron van liefde, licht en leven,

voor elkaar zijn wij gemaakt

door uw hand elkaar gegeven,

door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,

gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

 

Lied 193 vers 1

 

Seizoen oecumenia mooi afgesloten

Woensdag 13 april was de laatste bijeenkomst van het seizoen in ‘t Anker. Er was veel belangstelling om zelf etagères te maken en natuurlijk aan te schuiven bij de high-tea. Alles was door de leiding weer tot in de puntjes verzorgd. Op 14 september starten weer de activiteiten voor het nieuwe seizoen. Er staat dan een bingo met leuke prijzen op het programma. Noteer het vast in uw agenda! (Elke 2e woensdagmiddag van de maand: aanvang 14:30 uur.)

 

Aan het woord…..Pieter van der Leek.

Op 11 maart 2003 werd in Woerden in het ziekenhuis Pieter geboren,

oudste zoon van Anke en Paul van der Leek. Na een paar dagen mocht              hij met zijn moeder naar huis; het huis waar hij nu nog steeds woont op

Schoterpark 36.

Zijn eerste herinneringen zijn aan groep 1 van basisschool St. Nicolaas, waar hij bij juf Trudy in de klas zat. Hij maakte al snel vrienden met Sem. Lucas en Finn; met de eerste twee is hij nog steeds bevriend. Later kwam ook Luuk erbij. Soms zat hij bij zijn vrienden in de klas maar ook kwam het voor dat Pieter bijv. in de gemengde groep 3 / 4 zat en één van zijn vrienden in de losse groep 3. Dat was dan wel jammer. De zandtafel was bij Pieter favoriet in groep 1 en 2. In de hogere groepen heeft hij de beste herinneringen aan handenarbeid en tekenen. De liefde voor knutselen heeft hij vast van zijn vader, die de mooiste dingen maakt voor de projecten van de kindernevendienst. In groep 8 van de basisschool waren er heel veel leuke gebeurtenissen: het kamp, de musical waarin Pieter een rol had als bodyguard van een oliesjeik, en het gala waar hij een echt pak met stropdas voor had aangeschaft en samen met Sem in een sjieke auto naar het feest toe reed. Was er ook nog iets niet leuk aan de basisschool? Na even nadenken weet hij het: het overblijven; dat vond Pieter eerst helemaal niet leuk.

Het leven bestond niet alleen maar uit school. Daarnaast heeft hij heel veel buiten gespeeld. Hij ging naar de skatebaan of bouwde met zijn vrienden hutten, o.a. bij ‘de Ursula’. Jammer genoeg werden die ook vaak weer afgebroken……Dat terrein roept  trouwens nog meer leuke herinneringen op: tijdens het verbouwen van hun huis woonde het gezin van der Leek bijna 6 weken in hun vouwwagen op de camping van Ursula. Ze waren er zelfs zo lang dat ze helemaal één werden met de natuur: de muizen liepen door de tent en probeerden of ze ‘Wicky’ lusten. Veel vrienden van Pieter kwamen in die tijd bij hem spelen; het was wel heel speciaal om zo te wonen….. En ook de mensen die op het terrein van Ursula wonen kwamen langs, o.a. op vrijdag met koekjes en andere lekkere dingen uit de bakkerswinkel, die ze te koop aanboden.

Pieter is een sportieve jongen: hij zit op voetbal én tennis en heeft ook nog een hele tijd geschaatst. Voetbal en tennis zijn goed te combineren: de trainingen en de wedstrijden zijn op verschillende dagen. Het schaatsen deed hij eerst in Leiden, maar toen hij ouder werd moest hij naar Haarlem naar een grotere baan overgaan. Al zijn vrienden stopten ermee en ook voor Pieter werd het moeilijker om alle sporten vol te blijven houden.

Zeker nu hij dit jaar voor het eerst naar de middelbare school is: het Veenlandencollege in Mijdrecht. Hij moest eraan wennen om zo ver te fietsen, dat je voor elk vak een andere docent hebt en dat de wekker al om 6.20 uur gaat                 Het verschil met de basisschool is ook dat hij sommige dagen al vroeger uit is. Voor een jongen

die zo sportief en creatief is, is het begrijpelijk dat hij LO en  beeldende vorming (het gym en handenarbeid van de basisschool) de leukste vakken vindt. Maar ook Engels en techniek vindt hij leuk. Stomme vakken zijn wiskunde, want dat vindt hij moeilijk, en biologie, want die docent is niet zo leuk.

In de pauze op school zit Pieter met zijn vrienden in de aula of met mooi weer buiten om zijn brood op te eten. Laatst hadden ze gewonnen met een basketbaltoernooi. Toen kregen ze een bonnetje om een broodje te halen in de kantine; dat was lekker.

Thuis moet er natuurlijk huiswerk gemaakt worden.  Daarnaast doet hij graag spelletjes op zijn telefoon. En heeft hij aandacht voor de twee konijnen die hij en zijn broertje Maarten voor hun verjaardagen hebben gekregen: Speedy en Snuffie.

In de kerk vindt Pieter het leuk om mee te gaan naar de kindernevendienst. Alle leidsters zijn aardig maar het leukst vindt hij het toch als zijn eigen moeder meegaat. Hij vindt het wel lastig dat geen van zijn vrienden geloven. Naar de kerk gaan vinden ze maar suf; ze hebben er niks mee. Het is best moeilijk om te zeggen dat je wél gaat.

Het zingen in de kerk vindt hij wel leuk, vooral het kinderlied. Het lange stilzitten vindt hij vervelend. Als de beamer wordt gebruikt vindt hij dat fijner; dan valt er nog eens wat te bekijken.

Hartelijk bedankt Pieter, dat je jouw  ‘ levensverhaal’ met de mensen van de kerk wilt delen!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Geslaagd orgelconcert

Het benefietconcert op 9 april t.b.v. de restauratie van het orgel is zeer geslaagd geweest. Ongeveer 50 belangstellenden luisterden aandachtig naar een zeer afwisselend programma dat was samengesteld door organist Anton de Boer. Hij en trompettist Henri Stallenberg boeiden de toehoorders met hun prachtige spel en mooie variaties. De combinatie orgel  / trompet komt goed tot zijn recht bij de klanken van het romantische Knipscheerorgel. Ook was het heel onderhoudend dat telkens voorafgaande aan de te spelen werken een toelichting werd gegeven. Na afloop bleven velen onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje nog even napraten. Een groep geïnteresseerden kreeg zelfs boven bij het orgel uitleg over de werking van het orgel en wat er zoal gerestaureerd moet worden.

Het volgende benefietconcert is op zaterdag 11 juni; aanvang 16:00 uur. Dan geven Hanno Hommel en zijn zus Liesbeth, die dwarsfluit speelt, een concert. Noteer dit vast in uw agenda!

 

Orgelmakers Knipscheer III (artikel aangedragen door Anton den  Boer)

Bij de orgels van Hermanus Knipscheer II zijn klassieke en eigentijdse elementen met elkaar verweven.  Bij de tweemanualige orgels  paste hij altijd een opbouw met Hoofdwerk en Bovenwerk toe. De disposities van het Hoofdwerk van de grote instrumenten vertonen een tamelijk uniform beeld met een volledig  prestantenkoor, bestaande uit Prestant 8’, Octaaf 4’, Quint 3’, Octaaf 2’ en een Mixtuur, met daarnaast  een Bourdon 16’, een 8-voets fluit en meestal een Cornet en een Trompet 8’. Alleen op de orgels van de Oosterkerk en de Noorderkerk bevatte het prestantenkoor naast de Mixtuur ook een Scherp. Tot 1840 (bouwjaar van het orgel in Noordwijk-Binnen!) paste Knipscheer op het Hoofdwerk nog een Fluit 4’ toe, daarna nog zelden.

Het Bovenwerk was destijds bestemd voor de zachte en liefelijke geluiden (tijdens de tussenspelen tussen de door de gemeente gezongen psalmregels). We vinden op het Bovenwerk altijd een Holpijp 8’ en een Viola di Gamba 8’. Voorts komen ook Prestant 8’ (meestal discant) en Baarpijp 8’ voor. Het Bovenwerk bezat bijna altijd een Prestant 4’ en een 4-voets fluit (meestal Dwarsfluit: hiervoor had Knipscheer een speciale voorkeur; op de oudere orgels Flûte travers; verder Openfluit  4’en Gemshoorn 4’). Als 2-voets register zien we aanvankelijk meestal een Octaaf, maar na 1849 disponeerde Knipscheer alleen de Gemshoorn 2’ als 2-voets register op het Bovenwerk. Als het Bovenwerk een tongwerk had was dit meestal een Dulciaan 8’en een enkele keer een Vox Humana 8’.

De meeste orgels hebben een aangehangen pedaal. Aan enkele grotere orgels voegde Knipscheer een vrij pedaal toe waarop in de meeste gevallen drie stemmen gedisponeerd werden, te weten Bourdon 16’, Octaaf 8’en Fagot 16’. Alleen het orgel van de Noorderkerk te Amsterdam heeft een uitgebreidere pedaalbezetting met zeven (!) stemmen.

Het Knipscheer-orgel te Noordwijk-Binnen week in zoverre van alle andere Knipscheer-orgels af, dat er oorspronkelijk maar liefst drie 4-voets fluiten waren gedisponeerd: op het Hoofdwerk een Fluit does 4’ en op het Bovenwerk zowel een Dwarsfluit 4’ als een Gemshoorn 4’. Ook de aanwezigheid van een losse Terts 1 3/5’ naast de Cornet en de aanleg van een dubbelkoor voor de Prestant 8’ van het Hoofdwerk mag bij Knipscheer opmerkelijk worden genoemd. Een dubbelkoor voor de Prestant 8′ paste Knipscheer (voor zover bekend) alleen nog toe bij het orgel in Wormerveer (1846).

Bezien we de fronten die Knipscheer voor zijn orgels toepaste, dan is het front van het orgel te Noordwijk karakteristiek voor Knipscheer in deze periode. Het is een navolging van een door orgelmaker J. Mitterreither in de zeventiger jaren van de achttiende eeuw toegepast fronttype (zie bijvoorbeeld het orgel van de Lokhorstkerk te Leiden, 1774). Het front is zevendelig: een  ronde middentoren wordt geflankeerd door bolle tweedelige velden (met naar buiten toe oplopende labiumlijnen), met daarnaast holle ongedeelde tussenvelden (met naar buiten toe dalende labiumlijnen). De gedeelde zijtorens zijn overhoeks geplaatst en hebben een V-vormig labiumlijn-verloop. De Knipscheer-orgels te Wormerveer, Zandvoort, Vreeland en Oostzaan bezitten deze indeling. De kleinere orgels hebben meestal een vijfdelig front, met een ronde middentoren, vlakke gedeelde tussenvelden en ronde zijtorens.

In totaal zijn er 47 Knipscheer-orgels gebouwd. Van het type orgel zoals in onze kerk zijn er slechts 32 gemaakt. Knipscheerorgels in de buurt vind je in Vreeland, Aalsmeer, Leimuiden, Hoofddorp en Kortenhoef.

 

Teksten: Jaco van Leeuwen

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar mei 2016

 

Zo 1 mei    18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Do  5 mei

 

   7.30 –

10.30

Dauwtrappen, ontbijt, Hemelvaartsdienst Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2
Do 5 mei    9.30 Openluchtdienst Nieuwveen De Sfeerstal

Hogendijk 5

Zo 8 mei

 

18.30-20.00 Emmauswandeling Nieuwkoop Natuurgebied Ruygenburg

 

Woe11 mei

 

 19.30 Pinksternoveen Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2
Zo 15 mei     9.30 Pinksteren

.

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 15 mei

 

  18.30

 

Zangdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 22 mei     9.30 Slotdienst CJV Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

Zo 22 mei      9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 22 mei   18.30 Sing in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 22 mei  19.00 –    20.30 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 26

 

Toelichting:

 

Iedere maandag Inloopochtend  Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

1 mei   Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

 

5 mei Hemelvaart Ter Aar: om 7.30 uur verzamelen we bij de Aarkant, naast de kerk om te dauwtrappen en te genieten van de natuur in de vroege ochtend. In de tussentijd wordt een heerlijk ontbijt klaargemaakt in de Aarkant. Om 8.30 uur gaan we in de Aarkant ontbijten. Om 9.30 uur begint de Hemelvaartsdienst. Als u niet mee wilt lopen, kunt u ook alleen komen eten en bent u vanaf 8.30 uur welkom.

 

5 mei Openluchtdienst Nieuwveen: als het weer het toelaat wordt de dienst buiten gehouden; bij slecht weer kunnen we in de Sfeerstal terecht. Voorganger: ds. Dennis Verboom, Leiden. M.m.v. het Prot. kerkkoor.

 

8 mei Emmaüswandeling Nieuwkoop:  Starten bij de Zevensprong  Noordenseweg 23h 2421XW Nieuwkoop.

 

11 mei Pinksternoveen Ter Aar: negen dagen lang tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt een dienst gehouden in één van de Katholieke of Protestantse Kerken in het Groene Hart. De vlam van het Pinksterfeest wordt elke dienst in de nieuwe kerk gebracht en na afloop van de dienst naar de kerk waar de volgende avond dienst zal zijn gebracht. Op 11 mei wordt de dienst in de Gereformeerde Kerk te Ter Aar gehouden.

 

15 mei Pinksteren Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

15 mei Zangdienst Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman..

 

22 mei Sing-in Rijnsaterwoude: Voor de pauze zullen er liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze worden er verzoeknummers gezongen.
22 mei Sing-in  Woubrugge: zangdienst (geen predikant) o.l.v. Grétha Bregman-Hoving.

 

22 mei Dienst met preekbespreking: na de dienst bent u in de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over wat de preek u deze morgen te zeggen had. Voorganger: ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn.

 

22 mei Slotdienst CJV Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Voorganger: dhr. R. Favier, Groot-Ammers

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar mei 2016.

 

Zo 29 mei   9.30 Gezinsdienst Ter Aar Hervormde Kerk

 

Toelichting:

29 mei Gezinsdienst Ter Aar: in deze dienst zal voorgaan ds. W.P. van de Hoeven uit Amersfoort m.m.v. Kinderkoor Zep uit Rijnsburg.

 

=========================================================================================

 

Bent u ook zo blij met alles wat er in ’t Anker al is gebeurd?

Onze nieuwe beheerder heeft er al vele uren ingestoken.

Er zijn met regelmaat klusjes te doen;

op dit moment staat bijv. de buitendeur nog in de grondverf…..

Paul Rehorst kan het niet allemaal alleen.

 

Wie meldt zich aan om eens

kleine werkzaamheden in ’t Anker te verrichten?

 

Denk niet meteen: dat is niets voor mij.

De klusjes zijn zo divers dat er misschien ook voor u iets bij is.

Niet alles kost (man)kracht, niet alles kost veel tijd, niet alles kost veel energie……

Vele handen maken licht werk.

Voor informatie: bel Paul Rehorst 06 22 51 33 94