Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van september 2017

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 3 sept  2017

 

 

18.30 uur

Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

 

Sing-in

Koffiedrinken na afloop van de dienst

 

 

O.l.v. Coby Jansen

1. diaconie ( zie blz 4)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

alg. kerkelijk werk

10 sept 2017 Ds. P. Baane

Alphen a/d Rijn

Ziekenzondag 1.diaconie (zie blz 4)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

17 sept 2017 Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

Startzondag

M.m.v. Voices of Bliss, Woubrugge

Koffiedrinken in ’t Anker ,

fietstocht met lunch

1.diaconie (zie blz 4)

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

24 sept 2017 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

Dienst met preekbespreking 1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

1 okt 2017

 

 

18.30 uur

Dhr. B. van Laar

Nieuw Vennep

 

Sing-in

Israëlzondag

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop van de dienst

O.l.v. Dita Bos

1.diaconie (zie blz 4)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

alg. kerkelijk werk

 

Startweekend

Het nieuwe kerkelijke seizoen is weer begonnen.

Zaterdag 16 en zondag 17 september, is er weer onze jaarlijkse startweekend, 2 dagen lang. We luiden dan ook ons nieuwe jaarthema voor dit jaar in, dat is:  de Kerkproeverij.

De bedoeling is dat we er op uit gaan om iemand uit onze persoonlijke (woon) omgeving eens mee uit te vragen naar de kerk.

Om eens niet alleen onze kerkdeuren wijd open te zetten en mensen welkom te heten, maar om een stap verder te gaan door actief mensen te vragen om mee te gaan. Kennissen die misschien al jaren niet meer komen of mensen die nog nooit in een kerk geweest zijn. De startdienst zal een toegankelijke kerkdienst zijn, speciaal gericht op deze gasten, die eens van de kerk willen komen ‘proeven’. Of om er weer eens opnieuw te komen luisteren en proeven, na moeilijkheden die er misschien in het verleden zijn geweest.

 

Wij willen als gemeente Nieuwveen graag missionair zijn, onze missie als kerk uitdragen. Het missionaire zit ‘m in een levenshouding van overgave en dienstbaarheid. En daar willen we onze activiteiten op richten.

 

Gasten kunnen ons ook ideeën meegeven over hoe zij verwachten dat wij in deze tijd, in deze cultuur gemeente van Jezus Christus zouden kunnen zijn.

Belangrijk ook in deze tijd, een tijd waarin de kerk het als instelling niet meer zo goed doet. Een tijd waarin veel mensen de kerk verlaten, er kerkgebouwen worden gesloten, en kerkgang niet meer vanzelfsprekendheid is. Helaas ook een tijd die zich kenmerkt door aanslagen die steeds dichterbij komen. Aanslagen ook op het christelijk geloof.

Dan is het belangrijk om elkaar met het geloof te bemoedigen. En daarbij te weten waar we voor staan: dat we in Christus onze identiteit vinden. Alleen Hij kan ons door moeiten en crisissen heen verder helpen, op weg naar Zijn beloofde Koninkrijk.

 

De komende weken zullen we tijdens de diensten verdergaan met het ons verdiepen in en laten leiden door de profeet Jeremia. Een profeet die leefde in een moeilijke tijd, maar dat weerhield hem er niet van de boodschap van God levend te houden!

 

Tips voor gemeenteleden

Ik wil best iemand uitnodigen, maar hoe doe ik dat?

 

Vijf tips

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar dekerkdienst.

 1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
 2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
 3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
 4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
 5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

 

Ursula

Samen met Hilda Achterveld heb ik (opnieuw) een begin gemaakt met de bezoeken aan onze gemeenteleden op landgoed Ursula. Een leuk idee van Hilda was om de mensen ter ere van hun verjaardag een bloemetje te brengen.

Hilda zal op de komende kerkenraadsvergadering aanwezig zijn om geheimhouding af te leggen, zoals dat van pastoraal werkers wordt verwacht.

Daarnaast is Hilda ook altijd op maandagavond aanwezig bij de repetitieavond van de Ursulaband o.l.v. koordirigente Saskia van de Ven. De Ursulaband treedt op in de eigen kapel en soms op andere locaties. De koordirigente heeft ons al toegezegd dat de Ursulaband volgend jaar zou kunnen beginnen met optreden in onze kerk.

 

Welkom in onze gemeente!

Een hartelijk welkom gewenst in onze gemeente aan mw. A.L. van Rijs, die aan de

Viergang 3 op landgoed Ursula is komen wonen. Dit geldt ook voor Marjan van der

Laarse. Marjan komt uit Alphen aan den Rijn en woont sinds kort aan het Ursulaplein 10.

Ook verwelkomen we Madeleine, haar man Germaine en hun dochter Naomi

Samboe-Hogenelst in ons midden! Allen een fijne en vruchtbare tijd toegewenst.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Omzien naar elkaar

Met de gezondheid van mw Jopie van Leeuwen-Keller (Kerkstraat 15)  gaat het, voor zover bekend, steeds meer de goede kant op. Fijn, we leven met u mee!

Mw. Gina Domingues – Baptista (Bruningstraat 22) is geopereerd en al zo goed hersteld dat zij weer naar de kerkdienst kon komen.

Mw. Jeanet van ’t Kruis – van Vliet (Uranusstraat 220, 2402 AL Alphen a/d Rijn) heeft verschillende onderzoeken in het Alrijne ziekenhuis achter de rug. Zij is weer thuis. We wensen u veel sterkte.

Wij denken ook aan de andere oudere gemeenteleden die elders wonen en niet of nauwelijks meer in staat zijn bij ons de diensten bij te wonen:       mevr. M. Rietveld-Tensen, J.M.Halkesstraat 33, 2461 RT Ter Aar,

mevr. S.G. Rijlaarsdam-van Ofwegen, Uranusstraat 422, 2402 Al Alphen a/d Rijn,

dhr. G. van den Hul, Henry Dunantweg 21, 2402 NM Alphen a/d Rijn,

mevr. J. Pijper-Bolkestein,Verbinding 58, 2421 EX Nieuwkoop.

Dat we hen als gemeente niet vergeten. Een kaartje, een bezoekje…..het zal zeer gewaardeerd worden. God zij met hen. In deze rubriek hoort ook ds. Wielsma thuis. Hij schrijft echter hieronder zelf een stukje over zijn gezondheid.

 

Val

Nadat ik tijdens de avonddienst op Witte Donderdag in Nieuwveen  plotseling achter de avondmaalstafel viel, was ik, wat

mijn knie betreft, weer bij af. Op 4 juli ben ik daarom geopereerd en de chirurg heeft enige afgescheurde pezen weer

met elkaar weten te verbinden. Op de dag dat ik dit schrijf (17 augustus) heb ik van de genoemde chirurg toestemming gekregen om het gipsverband van mijn been te verwijderen en kreeg ik het advies om veel fysiotherapeutisch te oefenen zodat ik weer normaal zal kunnen lopen. Ook mag ik gelukkig weer autorijden.

In het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen, waar de operatie plaatsvond, deelde ik een kamer met drie dames van wie één mevrouw  Domingues (Bruningstraat 9) was. Desgevraagd vertelde ze me nog nooit naast een dominee te hebben geslapen…. Nu kwam van dat slapen totaal niets terecht want onze overbuurvrouwen produceerden een niet gering aantal decibels met het gevolg dat er bijna geen sprake was van wat men ‘nachtrust’ noemt.

Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, allen heel hartelijk bedanken die hun meeleven hebben betuigd in de vorm van telefoontjes, kaarten, brieven en bloemen. Dat heeft ons erg goed gedaan.

Allen hartelijk gegroet en hopelijk tot ziens in gezondheid,

Ds. T.C.Wielsma

 

Bij de komende diensten

3 september gaat onze eigen predikant voor. Vanaf deze datum zal er weer zowel op de eerste als de derde zondag

van de maand koffie zijn na de dienst.

’s Avonds begint het seizoen voor de sing-ins. Coby Jansen heeft de leiding en Piet van Rikxoort is de organist. Ook daar bent u van harte welkom!

Ook 17 september, in de dienst van het startweekend, zal ds. Gonja van ’t Kruis er zijn. De lezing komt uit Jeremia 38: 1-13, Jeremia in de waterkelder. We volgen de cyclus over Jeremia volgens het kinderrooster. Het koor Voices of Bliss uit Woubrugge verleent haar medewerking. Het zal een feestelijke startdienst worden!

10 en 24 september gaan er twee ex-predikanten uit Nieuwveen voor: ds. P. Baane en ds. Piet Wilschut. Na de dienst van 24 september zal er een preekbespreking zijn.

Tenslotte zal op 1 oktober dhr. B. Van Laar voorgaan; in vorige diensten waarin hij voorging hebben we al kunnen  constateren dat hij ons een aansprekende boodschap meegeeft.

’s Avonds is er wederom een sing-in, deze keer o.l.v. Dita Bos en organist Hanno Hommel.

 

Vanuit de kerkenraad

In de vorige Ontmoetingskerkbrief  heeft u de vacatures kunnen lezen die het komende seizoen of per 1 januari 2018 ingaan.  Het is bijzonder fijn dat mevr. Anke van der Leek heeft aangegeven zich te willen inzetten voor de jongeren.

Bovendien zijn Nadine van der Vis en Madelon van der Veen bereid gevonden de powerpoints voor bijzondere diensten te gaan maken. Ook de vacature in de commissie die de Passie organiseert is vervuld: mevr. Dita Bos zal deze taak op zich nemen. Tenslotte heeft ds. Wielsma toegezegd de leiding van de ouderengespreksgroep op zich te nemen. We zijn er heel blij mee dat zij allen met enthousiasme zo positief hebben gereageerd.

Maar….helaas volgt er ook nog een maar. Er zijn ook drie vacatures in de kerkenraad die vervuld moeten worden: een diaken en twee pastoraal ouderlingen.

Wanneer u de komende weken eens zit te mijmeren in de tuin, op het balkon, aan de waterkant, voor de caravan, op een berg of waar dan ook, bedenkt u dan eens of het vervullen van één van deze taken misschien op uw weg is gelegd. U kunt altijd terecht bij één van de kerkenraadsleden voor meer informatie. Laten we dit punt ook meenemen in ons gebed.

De komende kerkenraadsvergadering is op maandag 11 september, 19.30 uur in ’t Anker.

 

Visitatie aan onze kerk op 9 oktober

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat onze kerk op 9 oktober een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds  B.F. Bakelaar en dhr.  R. van der Heide. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in problemen, kortom de gemeente te stimuleren en te bemoedigen.

 

De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.15 tot 19.45 uur in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29.

U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren

( b.f.bakelaar@hotmail.com.).

 

Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Deze associatie is niet juist. Het is wel zo, dat als u bepaalde klachten of grieven hebt jegens bepaalde zaken of personen, u de gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen. U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat u zou willen gaan zeggen.

Voor uw agenda

Maandag 4, 11, 18 en 25 september en 2 oktober:

inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Zondag 10 september: ziekenzondag.

Maandag 11 september: kerkenraadsvergadering 19.30 uur in ’t Anker.

Zaterdag en zondag 16 en 17 september: startweekend (zie blz  6).

Zaterdag 30 september: overdracht en officiële ingebruikname gerestaureerde  Knipscheerorgelorgel; aanvang 15:00.

Donderdag 5 oktober: benefietconcert Mispagekoor

t.b.v. orgelrestauratie; aanvang 20.00 uur  Entree €8,00.

 Maandag 9 oktober: visitatie ( zie blz 3).

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Diaconiecollectes

3 september Missionair Werk en Kerkgroei; Kloosterwelle (Zeeland)

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.

Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke ervaart en krijgt ze innerlijke rust.

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.

 

10 september voor de plaatselijke diaconie

Om de kosten te dekken voor onder andere de inloopochtend, zodat wij door kunnen gaan met deze gezellige ochtenden.

 

17 september Vredeswerk: Verbeeld de vrede

Gelooft u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? Deze week staan we stil bij de vrede en dromen we van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op deze zondag vragen we aandacht voor organisaties die zich met steun van de Protestantse Kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland.

Zoals het werk van Kerk in Actie-partner Swe Tha Har in Myanmar. De onderlinge tegenstellingen en de verschillen tussen de kasten in Myanmar verdelen het land. Swe Tha Har wil vriendschap tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en gebruikt daarvoor de kracht van het verhaal. Jongeren worden getraind om verhalen over vrede te vertellen en uit te beelden. Ook worden kinderboeken verspreid over vrede. Dit jaar wil Swe Tha Har 12 nieuwe boeken uitgeven en daarvoor hebben ze onze steun gevraagd.

De Protestantse Kerk steunt ook het werk van PAX, die tijdens de Vredesweek aandacht vraagt voor het vredeswerk van Olena Hantsyak in Oekraïne. Met haar organisatie Dignity Space wil zij binnen twee jaar 75 mensen opleiden en trainen om geweldloos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven.

Ook in Nederland zijn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond voelbaar. Op landelijk niveau is er gesprek, maar het is belangrijk dat mensen ook op lokaal niveau, met elkaar in contact komen. Daarvoor zet het Overleg Joden, Christenen en Moslims zich in met steun van de Protestantse Kerk.

Geef aan de collecte en help vrede mogelijk maken!

 

1 oktober Kerk en Israël

Deze dag is het Israëlzondag. We staan stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland.

In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient!

In Nederland steunen we met deze collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land gevoerd wordt.

Dat wil ook Kerk en Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en Israël wil theologen en andere belangstellenden in de relatie tussen kerk en het Joodse geloof voeden en inspireren met informatie over de Joodse bronnen van ons geloof. Veel informatie is te vinden in het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg. Ook zijn er regelmatig lezingen en symposia voor theologen en andere belangstellenden. Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons christelijk geloof.

 

Al deze collectes worden van harte aanbevolen en alvast onze dank .

De diaconie

 

Ziekenzondag 10 september

Ook willen wij u  erop attent maken, dat zondag 10 september de ziekenzondag is,. Misschien kunt u alvast

nadenken over wie u vindt dat hij of zij voor een bloemetje in aanmerking komt. Binnen de gemeente of

een andere inwoner van Nieuwveen. U kunt dat altijd melden  bij Coby Jansen, email coby.jansen@ziggo.nl

of bellen 0172 53 87 15. Het kan natuurlijk ook bij één van de andere diakenen.

Tevens willen wij u vragen om een bloemetje mee te nemen in deze kerkdienst, om uit te kunnen delen.

Ennnn…. vragen wij u ook deze keer weer om te helpen deze bloemen weg te  brengen  met onze hartelijke groeten!!!

De diakonie.

 

Inloopochtend ‘t Anker

Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is er de inloopochtend. Voor een gezellig praatje met een lekker kopje koffie/thee erbij. Bovendien kun je een mooi boek of spel  lenen om daarvan in je vakantie of gewoon thuis nog van te genieten. Iedereen is van harte welkom .

Groetjes de gastvrouwen van de inloopochtend.

 

Verantwoording opbrengst collecten diaconie en zending juni

Pinksterzendingscollecte: zendingswerk Kerk in Actie Nicaragua €105,35 en de avondmaalscollecte t.b.v. het werk fam. Mager in  Rwanda €150,20. Ook werden weer de zendingsbusjes geleegd: €32,91.

 

Collecten diaconie juli

Jeugdwerk JOP €71,80 en collecte voor het plaatselijk werk van de diaconie €62,75.

 

Collecten en giften diaconie augustus

Egyptisch Bijbelgenootschap / zendingsprojecten van Kerk in Actie  €66,85. De avondmaalscollecte t.b.v. Mercy Ships bracht €196,20 op. Voorts mochten wij maar liefst 3 giften ontvangen; één van € 10,00 voor de bloemen en nog twee giften van € 20,00 en € 100,00 voor de het plaatselijk werk van de diaconie.

 

De diaconie dankt u hartelijk voor uw gave.

 

Opbrengst overige collecten juni

Orgelfonds €140,15; predikantsplaats €243,55; algemeen kerkelijk werk €156,35 en restauratiefonds €45,90.

 

Opbrengst overige collecten juli

Restauratiefonds  €59,20; orgelfonds €54,80; onderhoud gebouwen €123,27; kerk €216,47 en voor instandhouding predikantsplaats  €364,60.

 

Verantwoording overige collectes augustus

Restauratiefonds  €113,55; orgelfonds  € 63,40;  kerk €179,04, predikantsplaats €282,75. Voorts was er een gift van

€10,00 voor de kerk.

 

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Ledenmutaties

Ingekomen: mevr. A.M. van der Laarse is verhuisd vanuit Alphen a/d Rijn naar Ursulaplein 10 en mevr. A.L. van Rijs vanuit Nieuwkoop naar De Viergang 3. We wensen hen toe dat ze zich gauw thuis mogen voelen op landgoed Ursula.

Ook zijn inmiddels ingeschreven: dhr G.J. Samboe,  mevr M Hogenelst en hun dochter Naomi, Schoterveld 7. We hopen u gauw weer te ontmoeten!

 

Sing-ins

Vanaf 3 september bent u elke eerste zondag van de maand welkom in de sing-in in onze kerk. We beginnen om 18.30 uur en de sing-in duurt een uurtje. Een uur dat we gebruiken om veel te zingen, zowel uit het Nieuwe Liedboek als uit de eigen bundel van onze kerk. Ook zal altijd Gods Woord klinken doordat we de Bijbel openslaan en er een meditatie wordt voorgelezen. Alle drie organisten werken er aan mee om bekende en minder bekende liederen ten gehore te brengen.

Er is een trouwe groep mensen die de sing-in bezoeken maar we kunnen best nog wat extra stemmen gebruiken. U bent dan ook van harte welkom !

Zet u het alvast in uw agenda?  In 2017 komen we nog bij elkaar op 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.

 

Namens de commissie sing-ins,  Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Kerkkoor

Donderdag 14 September begint het nieuwe repetitieseizoen van het Protestants Kerkkoor .

In een goede en gezellige sfeer worden onder leiding van dirigent Henk van Voorst de liederen geoefend.

We verlenen onze medewerking niet alleen in onze kerk maar ook in andere kerken en een verzorgingshuis.

We willen graag nieuwe leden om het voortbestaan te garanderen en zouden het fijn vinden om u te ontmoeten.

U bent van harte welkom om een keer te kijken op een repetitieavond

De repetitieavond is van 20.00 uur tot 21.45 uur  in Verenigingsgebouw ’t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 te Nieuwveen.

Voor evt. informatie kunt u bellen naar Tineke Maurits, tel.nr. 0172 53 84 24.

 

 

 

Uitnodiging startweekend

 

De activiteitencommissie nodigt u ook dit jaar uit bij de opening van het nieuwe kerkelijk jaar tijdens het startweekend van 16 en 17 september.
                                      Het thema voor het startweekend is:  “”Kerkproeverij, een open huis”

Dit jaar willen we u vragen om voor de gezamenlijke maaltijd op zaterdag, een gerecht te bereiden, wat u zou koken als u thuis gasten ontvangt.

U bent hierbij van harte uitgenodigd om iemand mee te nemen naar deze “Kerkproeverij”

Vanaf 17.00 uur bent u welkom, in ’t Anker, voor een drankje.

Vanaf 18.30 uur wordt het  “Kerkproeverij-buffet“ geopend.

 

 

 

 

 

                                   

         In dit weekend worden ook weer producten uit de wereldwinkel te koop aangeboden.

                                     Een goed gevulde portemonnaie meenemen wordt dan ook van harte aanbevolen.

 

Na de kerkdienst op zondag gaan we koffiedrinken in ’t Anker, uiteraard gevolgd door de traditionele fietstocht, ook dit jaar weer door Dick en Lenie Romeijn uitgezet.

 

Tijdens de fietstocht houden verschillende gemeenteleden open huis, en zullen we de lunch in etappes nuttigen. Voor degenen, die niet kunnen deelnemen aan de fietstocht, worden auto’s ingezet, zodat ook zij de “open huis route” mee kunnen beleven.

 

 

Wij verzoeken u onderstaand strookje in te vullen en te retourneren voor 13 september, zodat wij nog voldoende tijd hebben het weekend goed voor te bereiden.

Inleveren kan bij:             Klarien Post, Conradpark 12,

Dick en Lenie Romeijn, Schout Clantstraat 52

Yvonne Bos, Oude Nieuwveenseweg 6

Of per e-mail naar: sam612@live.nl (Ingrid de Wilde)

 

Een hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

 

Naam:________________________________________

 

O            Ik/Wij kom(en) graag naar het “Kerkproeverij” : aantal personen: ______

 

O            Mijn/Ons “kerkproeverij-gerecht” is: __________________

 

O            Ik neem iets te drinken mee n.l.: ____________________________

 

O            Ik/Wij fietsen graag mee op zondag met  ____ volwassenen en ____ kinderen

 

O            Ik/Wij willen graag “de open huis route” per auto mee beleven.

 

 

Het Knipscheerorgel wederom in gebruik.

Begin Juli is het Knipscheerorgel in onze kerk gereedkomen na de restauratie. Daarbij is er technisch flink ingegrepen en behoorlijke correcties en verbeteringen uitgevoerd.

In samenspraak met Reil Orgelmakers hebben we er voor gekozen om eerst alvast te gaan ‘spelen’ voordat de formele overdracht en afname wordt gedaan.

Wat bijzonder is, is dat nadat de pijpen waren teruggeplaatst, de intonateurs zijn begonnen door gewoon te luisteren wat er voor klank in de pijpen zit en de klank van Knipscheer op deze wijze terug te halen en het orgel het orgel laten zijn.

Geen theoretische verhandelingen, maar de oren waren en zijn leidraad geweest.  Een muzikaal orgel is daar uit tevoorschijn gekomen, waar het elke week weer met plezier musiceren is. Voor ons als organisten is de bespeelbaarheid erg verbeterd. Het mechaniek is van geluidsdempers ontdaan, wat het bespelen wat luidruchtiger heeft gemaakt, maar de bespeling is veel beter geworden.

Afgelopen weken hebben we een lijst met laatste punten gemaakt. Aanspraak van sommige pijpen moet nog worden gecorrigeerd, een piep in de balg en enkele veren in het mechaniek moeten worden bijgesteld. Dit gaat komende weken gebeuren en zal dan ook de eindkeuring plaatsvinden.

Frappant is dat oudere muziek, bv uit de 16e en 17e eeuw heel goed tot klinken is te brengen op een orgel uit midden 19e eeuw.. Last but not least in de pedaalkast zijn 7 extra grote pijpen geplaatst, waarvan de grootste 2 splinternieuw zijn gemaakt, wat extra door de orgelmakers is gedaan binnen het bestaande bestek. Daardoor heeft het orgel een brede klank teruggekregen in het pedaal en is er mooie muzikale basis voor veel muziek plezier voor bespelers en luisteraars.

 

Met plezier zijn we begonnen aan de voorbereidingen voor de overdracht, met veel muziek op 30 september aanstaande. Daaraan zullen de drie vaste organisten meewerken. Ook zullen enkele instrumentalisten optreden. Het concert begint om 15:00 uur. Na afloop is er een drankje en een hapje.

 

Anton den Boer

 

Benefietconcert Mispage koor en Anton den Boer in de Ontmoetingskerk te Nieuwveen op donderdag 5 oktober 2017 om 8 uur ’s avonds.

In 2017 is het 125 jaar geleden dat de Haarlemse organist en componist Hendrik Andriessen is geboren. Hendrik Andriessen heeft veel muziek voor koor en orgel geschreven. Hij was organist van de Joseph Kerk in Haarlem en had daar een orgel uit dezelfde tijd tot zijn beschikking als het Knipscheer orgel in Nieuwveen. Een verschil is wel dat een Knipscheer orgel een protestants orgel is en het Linden Orgel in Haarlem is een orgel voor de RK kerkmuziek, dus wat minder ‘stevig’.

Al met al reden om Hendrik Andriessen zijn muziek op het programma te zetten voor dit concert met koor en orgel.

Daarom wordt begonnen met de Sonate da Chiesa voor orgel of te wel kerksonate wat bestaat uit een thema met een reeks variaties. Hierbij kunnen de registratie voorschriften van Andriessen bijna geheel kunnen worden toegepast op het orgel in Nieuwveen.

Een Engels componist van een iets jongere leeftijd is John Rutten (geb. 1945). Het koor voert van hem het motet A gaelic blessing uit, begeleid door het orgel.

Het programma maakt dan de stap naar de barok muziek. De Italiaanse componist Vivaldi staat dan centraal. Veel van de instrumentale muziek van Vivaldi is gearrangeerd door tijdgenoten voor orgel, zo ook een viool concert in G door Johann Gotfried Walther. Deze muziek sluit dan ook weer aan op een deel uit Gloria wat door het koor wordt gezongen en begeleid op het orgel.

Al met al bekende muziek, zo ook het Orgelconcert in F van Georg Haendel, waarvan het snelle deel de koekoek en de nachtegaal wordt genoemd, omdat Haendel hierin de koekoek en nachtegaal laat imiteren. Met de mooie fluiten op het orgel is dat weer goed te doen nu.

Het koor sluit dan aan met het bekende Hallelujah uit de Messiah van Haendel. Koor en orgel zullen in volle glorie zijn te horen.

Voor de aansluiting naar Mozart is muziek van een achterneef van J.S. Bach gekozen, namelijk August Bach, die werkzaam was in Berlijn. De vernieuwde pijpen van het pedaal vormen dan de ondersteuning in het Trio van deze componist.

Het overbekende Ave verum van W. A. Mozart brengt dan verder de stilte in dit bijzondere programma.

De overstap naar latere muziek wordt dan gemaakt met speelse muziek van J. A. Kobrich, een tijdgenoot van Mozart en de diverse fluiten die Knipscheer gemaakt heeft in het Nieuwveense orgel zijn dan weer afwisselend te horen.

De fransman Fauré schreef zijn koorwerk Cantique de jean racine als opdracht voor het conservatorium en dit bekende en prachtige werk staat ook nu op het programma. Orgel en koor kunnen dan heerlijk samengaan om deze mooie muziek te laten horen.

De romantische componist Josef Rheinberger schreef een aantal orgelsonates, waarvan de Cantilene uit de 11e sonate het  bekendste  deel is, welke dan deze avond wordt gespeeld.

Als overgang en opbouw naar het slot van het concert klinkt de bewerking die de Engelse componist R. Vaughan Williams maakte over een lied uit Wales nl Rhosymedre, waarbij de grondstemmen van het orgel in al hun pracht zijn te horen.

De afsluiter is net als aan het begin van  het concert een compositie van Hendrik Andriessen. Het Magnificat, of te wel de Lofzang van Maria, maar dan in het latijn. Andriessen componeerde het Magnificat in 1937, wat een klein jubileum is, nu 80 jaar later. Het Magnificat is een grote compositie voor koor en orgel wat tot een grandioos slot leidt, Het A-a-men waarbij orgel en koor totaal in elkaar opgaan.

 

De entreeprijs is € 8,00. Dit komt geheel ten goede aan de restauratie van het orgel.

 

Anton den Boer

 

Start gespreksgroepen

Al eerder konden we u melden dat ds. Wielsma bereid is gevonden de gespreksgroep van de dinsdagmiddag te gaan leiden. Daar zijn we heel blij mee.

In de vorige kerkbrief gaven wij aan nog op zoek te zijn naar iemand die Baukje Veenstra als leidster zou kunnen vervangen als zij een keer niet kan vanwege haar werk. Helaas hebben we daarop nog geen reactie gekregen. Als je het leuk vindt om met anderen over je geloof of andere maatschappelijke onderwerpen te praten, is dit een mooie kans.

In principe willen we het zelfde schema aanhouden van vorig seizoen; 5 keer vóór de kerstvakantie en 5 keer er na. Telkens om de 14 dagen. Naast de groep op dinsdagmiddag is er ook een groep op de dinsdagavond en op de woensdagavond.

Hierbij alvast (onder voorbehoud) de data van de bijeenkomsten: 10/11 en 24/25 okt., 7/8 en 21/22 nov. en 12/13 dec. Na de kerst: 9/10 en 23/24 jan., 6/7 en 20/21 febr. en als slot 6/7 maart. Zet deze data vast in uw agenda.

Ook diegenen die niet eerder aan de gespreksgroepen deelnamen zijn uiteraard van harte welkom!

Bij ondergetekende kunt u terecht voor meer informatie of om u aan te melden.

Zoals afgesproken zullen we ook onze katholieke broeders en zusters voor deze bijeenkomsten uitnodigen.

Ook namens Baukje en Jenie Veenstra

Jan Vervark, email: j.vervark@ziggo.nl, tel. 53 89 77.

 

 

 

Jarigen (75+) in september

Er zijn in de maand september slechts 2 jarigen, 2 heren deze keer, beide met de achternaam van Vliet!

26 september is het      dhr. D. van Vliet ,      Oude Nieuwveenseweg 101

en      30 september is het      dhr. B. van Vliet,       Schoterpark 27.

We wensen u beide een gezellige verjaardag toe en Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar!

We geven u hierbij een gebed mee van ds. André Troost:

 

Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen.

Daar vertrouwen we op.

Dat te weten geeft rust

en vrede die alle verstand te boven gaat.

(Nieuwe Liedboek blz 569)

 

 

Aan het woord……..ds. Gonja van ’t Kruis.

 

September 2016 werd onze nieuwe predikant bevestigd.

Nu het een jaar later is wordt het tijd voor een interview

met haar in onze kerkbrief.

 

Gonja werd als oudste geboren in een Hervormd

predikantsgezin in Waalwijk.  Vader was van huis uit

Hervormd, moeder Gereformeerd. Zoals dat ging in die tijd

werd Gonja’s moeder ook Hervormd toen ze trouwde.

Toen Gonja drie jaar was kreeg ze een broertje en op haar

vierde verjaardag verhuisden ze naar Wijk bij Duurstede,

een historisch stadje.

Daar beginnen Gonja’s eerste herinneringen en heeft ze haar jeugd doorgebracht. Goede herinneringen heeft ze aan de School met den Bijbel waar ze naar toe ging. En aan het buitenspelen wat in de jaren zeventig zoveel gebeurde: op straat en tussen de boomgaarden met kersen en appels. Ook de Zondagschool roept warme gevoelens op.

Na de lagere school ging Gonja naar de middelbare school in Doorn, een streekschool. Door weer en wind + 10 km op de fiets met haar klasgenoten. Een vlak landschap dus hard tegen de wind in fietsen. Alleen in het examenjaar is ze weleens door haar vader gebracht.

In de vijfde klas had Gonja een godsdienstlerares die theologie studeerde en daarover vertelde. Haar verhalen en de grote hoeveelheid theologische literatuur die thuis in de kasten stond, maakten dat Gonja het plan opvatte om ook theologie te gaan studeren. Ze ging daarvoor naar Utrecht terwijl het gezin ondertussen naar Hilversum verhuisde. Na enige jaren stapte Gonja over op Midden Oosten studies. Daarvoor verhuisde ze naar Nijmegen. Met deze studie kwam zij te werken bij een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking waar ze redactiewerk deed.

Toch bleef de theologie aan haar trekken. Ze besloot haar theologie studie te gaan vervolgen en verhuisde daarom weer naar Utrecht. Na haar doctoraal kwam ze bij een verpleeg- en revalidatiecentrum te werken als geestelijk verzorger. Zij wilde echter ook graag in een gemeente werken en kreeg die kans bij de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. Zij verhuisde naar Alphen en  werd daar kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Wil je echter als predikant in een gemeente werken dan moet je nog een kerkelijke opleiding volgen. Aangezien dat Gonja trok, ging ze verder met deze opleiding; dat deed ze  in Leiden.

Na Alphen volgde Gonja’s laatste woonadres in Boskoop. Daar kwam zij in de Dorpsraad terecht. Deze stuurt diverse projectgroepen aan en Gonja werd verantwoordelijk voor Sociale en Maatschappelijke Zaken. De Dorpsraad onderhoudt het contact tussen de bewoners van Boskoop en de gemeente. Voorbeelden waar zij zich hard voor maakte zijn de bestemming van het oude gemeentehuis en het behoud van de bibliotheek.

Toen Gonja afgestudeerd theoloog was ging ze op zoek naar een gemeente. In Nieuwveen vond ze een kerkgemeenschap waar ze zich bij thuis voelt. Ze herkent zich in de kerk, door hoe ze het van huis uit gewend is. Het beroep van predikant is afwisselend: het maken van preken, het bezoeken van gemeenteleden, de catechesatie, het vergaderen met diverse groepen….Het symposium samen met de Rooms Katholieke kerk was een uitdaging. Het is ook een uitdaging om een gespreksgroep met jonge mensen te gaan formeren. Gonja vindt het belangrijk dat het geloof niet verloren gaat en bij jongeren van betekenis wordt. De derde uitdaging is om onze gemeenteleden die bewoner zijn van Ipse de Bruggen te bereiken.

Het is een vol leven: het werk in Alphen, het werk in Nieuwveen, het vervullen van preekbeurten in de omgeving…. Sinds kort is Gonja ook nog consulent van de Gereformeerde kerk van Aarlanderveen. Maar ze vervult al deze taken met veel plezier!

Annet Hoogerwerf – Teitsma.

 

de vacaturebank van de Ontmoetingskerk

Denkt u bij de volgende woorden:

dit spreekt mij aan?!

 

omzien naar elkaar

goede doelen

collecteren

bestemming bloemen

extra hulp gemeenteleden

kerstviering ouderen

paasontbijt

inloopochtenden

 

Dan bent u geschikt als  diaken!

 

Neem contact op met Bea de Visser,

tel. 53 82 90

 

 

 

 

Wie vindt het fijn om met mensen om te gaan?

Wie vindt het fijn om over het geloof te praten?

En wil meedenken binnen de kerkenraad?

Dan is het pastorale werk vast iets voor u.

 

Vanaf 1 januari 2018 zijn er (inmiddels) twee

  pastoraal ouderlingen

nodig.

 

Info: Rita van der Boon, tel. 50 64 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijspuzzel voor kinderen

Bij de kindernevendienst en thuis hebben jullie al heel veel Bijbelverhalen gehoord. Jullie weten vast al een heleboel namen uit de Bijbel. Deze keer zoeken we 10 namen. De letters van de namen die ingevuld moeten worden staan door elkaar. Maak jij er de goede namen van? Misschien moet je sommige dingen opzoeken in de kinderbijbel, maar dan kom je er vast achter!

 1. Het eerste boek in de Bijbel heet  gneessi   
 2. De twee zonen van Adam en Eva heten Kain en  lbea     
 3. De drie aartsvaders heten Abraham, Izaäk en  jobak 
 4. Het jongetje dat in een biezen mandje werd gelegd heet mzsoe
 5. De jongen die met Goliath wilde vechten heet vdida  
 6. De moeder van Jezus heet  airam
 7. De discipelen waren vrienden van de Here jusez      
 8. De bruiloft waar Jezus was werd gehouden in anak    
 9. De blinde man die door Jezus werd genezen heet  briesatmü
 10. De man die Jezus heeft verraden heet jsadu

Stuur de oplossing voor 26 september naar a.n.hoogerwerf@gmail.com  Voor één van de kinderen met een goede oplossing zal er een prijsje zijn. Succes!

 

De chr. bieb gaat verhuizen!

Aangezien de Diamant school aan de Vrijenhoek in Zevenhoven momenteel gesloten is, gaan wij met ingang van augustus ’17 onze bibliotheek verhuizen naar Nieuwveen. En deze keer bij Adrie v.d. Lee aan huis. Adres: Meeuwenveld 4 in Nieuwveen. We zijn erg blij met deze mogelijkheid en hopen u ook daar weer graag te zien.

De openingstijden zijn wel iets veranderd namelijk van de donderdagmiddag gaan we naar de vrijdagochtend.

De openingstijden tot december worden dan:

Vrijdag                  25 augustus         Maandag                4 september                      Vrijdag                  15 september

Maandag                2 oktober            Vrijdag                  20 oktober                            Maandag                6 november

Vrijdag                  17 november       Maandag                4 december                       Vrijdag                  22 december

De tijden zijn op maandag van 19.00 tot 20.00.uur . En op vrijdag van 11.00 tot 12.00.uur.

We zien naar u uit. Dikkie Fransen, tel. 53 92 39 en Bep Splinter, tel. 53 99 81.

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar september 2017

Zo 3 sept

 

  9.30 Bevestigingsdienst

drs. J.W. van Dijk

Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 3 sept 15.00 Intrededienst

ds. J.W. van Dijk

Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 3 sept 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo10 sept

 

  8.30 Startzondagdienst met ontbijt en startdienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Zo 10 sept   9.30 Startzondag en intrede-dienst Jan Willem van Dijk Zevenhoven Dorpsstraat kerk
Zo 10 sept   9.30 Ziekenzondag Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 10 sept 10.00 Startdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 107

Zo 10 sept

 

11.00 Workshop Nieuwe Liedboek Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Zo 10 sept

 

18.30

 

Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 10 sept 18.30 Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Za 16 en

zo 17 sept

17.00

9.30

Startweekend Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 17 sept

 

  9.30 Opening Winterwerk

Hagenpreek

Woubrugge Aspergehof, fam. Noordam

Boddens Hosangweg 63

Zo 17 sept

 

  9.30 Startzondag Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 17 sept   9.30

 

Startzondag/ Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 24 sept   9.30 Dienst Kerk en School

 

Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Zo 24 sept   9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Za 30 sept 15.00 Officiële ingebruikname gerestaureerd orgell Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

Toelichting:

 

3 sept Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

10 sept Startzondagdienst Ter Aar: de Gereformeerde Kerk van Ter Aar begint het nieuwe seizoen met een startdienst, waarin het thema: “Een open huis” centraal staat. Het orkest speelt een aantal liederen. Daarvoor gaan we met elkaar ontbijten.

 

10  sept Ziekenzondag Nieuwveen: de gemeenteleden wordt vooraf gevraagd om namen van zieken (zowel gemeenteleden als andere Nieuwveners) en ouderen die niet meer in de kerkdienst kunnen komen te noemen. Ook wordt gevraagd om bloemen en plantjes mee te brengen. Na afloop van de dienst worden deze bezorgd als groet van onze gemeente.

 

10 sept Startdienst Aarlanderveen: gezamenlijke Startdienst met de hervormde gemeente. Voorganger: ds. R. Visser, Amsterdam

 

10 sept  Workshop Nieuwe Liedboek Ter Aar: na de startdienst en koffie wordt er in de kerkzaal een workshop

gehouden met liederen uit het Nieuwe Liedboek. We zingen onder begeleiding van verschillende muziekinstrumenten

liederen met een bepaald thema.

 

10 sept Sing-in Woubrugge: o.l.v. Gretha Bregman-Hoving.

 

16 en 17 sept Startweekend Nieuwveen: op zaterdag wordt er met elkaar gegeten in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is een kraam aanwezig van Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop. Zondagmorgen is de startdienst in de kerk, waarna er samen koffie wordt gedronken. De activiteitencommissie heeft daarna nog een programmadeel georganiseerd waarbij meestal een fietstocht centraal staat. Het weekend wordt afgesloten met een lunch.

 

17 sept Hagenpreek Woubrugge: Gezamenlijk Hervormd en Gereformeerd waarin voorgaat ds. Esmeralda Mademaker-Dieleman.


17 sept Startzondag / Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman

 

24 sept Dienst Kerk en School Nieuwkoop: voorganger: dhr. Joost de Bruijn.

 

24 sept Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na afloop van de dienst wordt in de consistorie met elkaar van gedachten gewisseld over wat de preek de aanwezigen deze morgen te zeggen had.

 

30 sept Officiële ingebruikname gerestaureerd Knipscheerorgel Nieuwveen:  alledrie vaste organisten van de Ontmoetingskerk zullen meewerken. Ook zullen er andere instrumentalisten optreden. Naast de officiële overdracht zal er ook een uitgebreide toelichting gegeven worden van de restauratie waarbij beelden op de beamer zullen worden vertoond. Na afloop is er een hapje en een drankje.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  september 2017.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw

en adres

 

Za 9 sept

tot zo 10 sept

± 16.00

tot ± 9.30

 

Nacht zonder Dak

voor jongeren v/d eerste 3 klassen v/d middelbare school

Ter Aar Pastorietuin Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 10 sept 10.30

 

Dag zonder dak voor kinderen v/d basisschool en jongeren Ter Aar Pastorietuin Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Zo 10 sept

 

19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 24 sept

 

18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg 3

 

Toelichting:

 

9 t/m 10 sept Nacht zonder dak Ter Aar: Voor jongeren die naar de brugklas, de tweede of derde klas van de middelbare schook gaan. In de tuin van de pastorie gaan we hutten van karton maken en daar een nacht in slapen, om zo geld op te halen voor dakloze kinderen in andere delen van de wereld. We eten samen en ’s avonds hebben we een leuk programma. De volgende ochtend ontbijten we met elkaar.

 

10 sept Dag zonder dak Ter Aar:  De hutten blijven staan de volgende dag voor kinderen jonger dan 12 jaar. Na de kerkdienst zijn ze welkom om in de hutten te spelen, ze mooi te versieren, om het kampvuur broodjes te bakken en pannenkoeken te eten.

 

10 sept Jeugddienst Woerdense Verlaat: Spreker Tim van Dijl uit Dordrecht van Vrienden van De Hoop

 

24 sept Jeugddienst Ter Aar: met voorganger Dhr. Martino de Jong  uit Alphen a/d Rijn. Met muzikale medewerking van een band.