Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van september 2018

 

 

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 2 september 2018

 

 

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

 

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 9 september 2018 Dhr. B. van Laar

Nieuw Vennep

Ziekenzondag 1. diaconie (zie blz.3 e.v.)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 

16 september 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

Startzondag m.m.v. koor Voices uit Mijdrecht.

Na afloop koffiedrinken in ‘t Anker

1. diaconie (zie blz.3 e.v.)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 

23 september 2018 Ds. A. Christ

Katwijk

Voorbereiding Heilig Avondmaal 1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

30 september 2018 Ds. A. v.d. Wal

Hoofddorp

Viering Heilig Avondmaal 1. diaconie (zie blz.3 e.v.)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 

 7 oktober 2018

 

 

17:00 uur:

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

 

Sing-in

Gezinsdienst m.m.v. koor?

Israël-zondag. Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

o.l.v. Anke Bos

1. diaconie

2. jeugdwerk

3. alg. kerkelijk werk

alg. kerkelijk werk

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 46 – 47

‘46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. ‘

 

Dat het aantal mensen steeds meer werd uitgebreid is het werk van God. Maar ook de kerk is in actie!

De samenleving is veranderd en de kerk wordt kleiner. Toch mogen we het ook in onze tijd van God verwachten en hoeven we ons niet bij ‘de feiten’ neer te leggen. Ook dit jaar stellen wij onze deuren weer open voor een Kerkproeverij.

Zaterdag 15 en zondag 16 september vindt ons startweekend weer plaats. De fietstocht met een paar stops is deze keer op zaterdag, daarna bent u van harte uitgenodigd voor een maaltijd in ’t Anker. Op zondag is er na de dienst koffie met iets lekkers, ook in ‘t Anker. Ook uw en jouw vrienden of buren zijn van harte welkom om dit startweekend met ons mee te vieren!

 

Meeleven

We leven mee met de familie van der Veen (J.J. Rooversstraat). Ons bereikte het droevige bericht dat hun pasgeboren zoon Daan op 4 juli is overleden. Daan is gedoopt in het ziekenhuis waar hij verbleef en in de dienst van 8 juli is er in onze kerk bij zijn overlijden stilgestaan. Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden. Er zijn bijna geen woorden voor het verdriet en de pijn bij het verlies van zo’n jong leven, waarnaar zo verlangd was. Dit raakt ons allen. Gods troost en sterkte toegewenst aan Ronald en zijn vrouw, de grootouders en verdere familie.

Jopie van Leeuwen is op 29 augustus geopereerd aan haar knie. Daarna zal zij revalideren in de Aarhoeve in Langeraar. Veel sterkte met het verdere herstel gewenst.

Wil Karens zal, na aanhoudende klachten begin september een darmoperatie moeten ondergaan. We wensen haar en haar man Bert Gods kracht toe voor de komende periode.

Ook Marijke Spek kampt met gezondheidsproblemen. We wensen je alle sterkte toe!

We leven mee met Henny Bos; haar broer Nico, die naast haar woonde,  overleed op 5 augustus jl. Henny, we wensen je alle sterkte toe met dit verlies.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

De zomervakantie zit er voor de meest mensen weer op; we hopen u te ontmoeten bij de komende diensten. 2 september gaat onze eigen predikant voor en bent u na de dienst in de gelegenheid haar aan te spreken en elkaar te ontmoeten. 9 september is het ziekenzondag waar u verderop over leest. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een bloemenzee voor in de kerk. Dhr. van Laar zal er ongetwijfeld een fijne dienst van maken.

15 en 16 september is het startweekend. U krijgt allen daarvoor een uitnodiging in de bus. Op 23 sept. gaat ds. Christ voor. De week daarop hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ds. Van der Wal gaat dan voor. Diezelfde dag is voor hem in Hoofddorp zijn afscheidsdienst.

 

De Sing-ins in het nieuwe seizoen

U heeft het al eerder kunnen lezen: er verandert het één en ander rond de sing-ins. Na overleg met de organisten zullen er het komend seizoen 4 sing-ins worden gehouden: op 7 oktober en 4 november in 2018

en op 3 februari en 3 maart in 2019. We melden dit alvast zodat u de eerste zondag van september niet denkt dat de sing-ins weer beginnen en dan voor een dichte deur komt te staan.

De organisten Anton den Boer en Hanno Hommel zullen beide twee van de sing-ins begeleiden. De aanvangstijd verandert naar 17.00 uur. Van harte hopen we dat deze tijd ervoor zorgt dat velen van u de weg naar de kerk zullen vinden om met elkaar te zingen. Zoals gebruikelijk zal er ook altijd ruimte zijn voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie.

De leiding zal om de beurt in handen zijn van Anke Bos, Dita Bos, Coby Jansen en Hedi Hegeman.

Voor uw agenda

Zondag 9 sept: ziekenzondag. Zaterdag 15 en zondag 16 sept: startweekend. Woensdagavond 14 nov: Symposium ‘Avondmaal en eucharistie’ in de kerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

 

Ziekenzondag 

9 september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek,  Leen Visser  of Coby Jansen.  Tevens willen we u ook vragen om op zondag, 9 september, een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst.

We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Tel: Kees Spek 539232, Leen Visser 06-83617405 en Coby Jansen 538715 of per mail coby.jansen@ziggo.nl

 

Startweekend 15 en 16 september

De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar een aantal activiteiten in het startweekend.

Het thema voor het startweekend is:  

 

Noteert u deze data alvast in uw agenda?

U krijgt binnenkort uiteraard nog een uitnodiging hiervoor.

Een hartelijke groet van de activiteitencommissie

 

Wereldwinkelkraam in het startweekend

Zoals gebruikelijk zal Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop tijdens de activiteiten in ’t Anker met een tafel aanwezig zijn. De Wereldwinkel is een bijzondere cadeauwinkel waar producten  gekocht kunnen worden uit niet-westerse culturen. Veel verschillende producten, uit veel verschillende landen, gemaakt door heel verschillende mensen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. Wij hopen dan ook dat u een kijkje bij de tafel komt nemen.

Ans Harsteen en Annet Hoogerwerf.

 

Diaconiecollecten

9 september; Jeugdwerk 

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

 

16 september 2018; Vredeswerk

Overal ter wereld zijn landen en bevolkingsgroepen  met elkaar in conict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich machteloos en onveilig door het conict in Oost-Oekraïne en de sociaal economische crisis. Kerk in Actie partner ‘Spirit and Letter’ traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. Door de training krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen.

In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn.

In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. Het programma ‘Dealing with the Past’ van PAX biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties,  om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.

 

30 september, Avondmaalscollecte; Mercy Ships

In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s, waar de negentienjarige Don Stephens met een team van Jeugd met een Opdracht (JmeO) verblijft. Terwijl ze schuilen voor de storm in een oude vliegtuighangar hoort Don een gebed dat zijn leven voor altijd zou veranderen. Het gebed is van een meisje dat bidt om een ziekenhuisschip, gevuld met vrijwilligers en medische apparatuur, om hulp te bieden aan mensen in nood. Dertien jaar later start Don Stephens een avontuur dat leidt tot het oprichten van Mercy Ships.

 

Don gaat samen met een team van JmeO op zoek naar een geschikt zeeschip om zijn droom van een ziekenhuisschip voor de allerarmsten werkelijkheid te zien worden. In 1978 wordt zijn droom realiteit met de aankoop van het eerste schip, de Anastasis. In de jaren daarna komen er meer schepen bij, zoals de Island Mercy en de Caribbean Mercy. Deze schepen zijn ingezet in verschillende werelddelen, zoals Azië en Centraal-Amerika. In 2007 werd een belangrijke mijlpaal bereikt met het in de vaart brengen van het nieuwste schip, de Africa Mercy, het grootste en vijfde schip van Mercy Ships.

 

Mercy Ships heeft door de jaren heen kantoren geopend in 16 verschillende landen, waaronder ook in Nederland. In 1990 is Mercy Ships Holland opgericht, een zelfstandige stichting gevestigd in Rotterdam, die een aanzienlijke bijdrage levert in de werving en logistiek van etenswaren, hulpmiddelen en andere benodigdheden aan boord. Daarnaast draagt Mercy Ships Holland bij aan de werving van vrijwilligers en het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie. Vandaag de dag werken er enthousiaste vrijwilligers, zzp’ers en fulltime medewerkers op het kantoor in Rotterdam om de hulp vanuit Nederland voort te zetten.

 

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen. Er wordt op dit moment een nieuw schip gebouwd, zodat dit ook ingezet kan worden om hulpverlening te bieden in Afrika.

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

Oecumenia

Woensdag 12 september starten we weer met Oecumenia. We beginnen het seizoen zoals ieder jaar met een gezellige bingomiddag, een middag die meestal goed bezocht wordt en waar u leuke prijsjes kunt winnen. Er wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd maar dan kunt u de hele middag meespelen.

U bent van harte welkom op 12 september om 14.30 uur in ‘t Anker. Tot dan!

 

Team Oecumenia

 

Inloopochtend in ‘t Anker

Elke maandagochtend is er inloopochtend in het Anker, van 10.00 t/m 11.30 uur. Inwoners van Nieuwveen en overige dorpskernen krijgen de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten, een boek te lezen uit de ruilboekenkast of eventueel een spelletjes met elkaar te spelen.‘Tom in de buurt’ heeft een proefperiode van drie maanden achter de rug bij deze inloopmomenten. De samenwerking met ‘Tom in de buurt’ beviel iedereen goed en wordt daarom voortgezet. Vanaf maandag 3 september schuift er wekelijks een wijkcoach van ‘Tom’ aan. Van 10.30 tot 11.00 kunnen bezoekers van de koffieochtend of inwoners van de gemeente Nieuwkoop in gesprek met de wijkcoach met vragen over zorg en welzijn.

 

Verantwoording collecten diaconie juli en augustus

Jeugdwerk JOP €  85,95, avondmaalcollecte t.b.v. De Sleutelbloem in Noorden € 110,65 en zending en onderwijs gehandicapten Kameroen € 58,85. Ook mocht de diaconie nog een gift ontvangen van

€ 20,00 voor het plaatselijk werk.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

de Diaconie

Gespreksgroepen komend seizoen

Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer door met de gespreksgroepen. De groep die op dinsdagmiddag bij de fam. Bos (J.J. Rooversstraat) bijeenkomt wordt weer geleid door ds. Wielsma. Daar zijn we heel blij mee. Misschien is het ook iets voor u? Kom gerust de eerste keer vrijblijvend eens meedoen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Wielsma (0297-568610) of bij Leen / Anke Bos (538911). Ook gaat er één groep van start op de dinsdagavond bij de fam. Hardsteen (Blokland 25 ). Als er voldoende deelnemers zijn, willen we ook weer op de woensdagavond met een groep starten. Heeft u belangstelling? Ook hiervoor geldt kom gerust een keer mee doen; dit verplicht tot niets. Wel graag eerst even contact op nemen met Baukje Veenstra 537081 of Jan Vervark 538977.

De gespreksgroepen worden op de volgende dagen gehouden: 2/3 okt., 16/17 okt., 30/31 okt., 20/21 nov. 11/12 dec., 8/9 jan., 22/23 jan., 5/6 febr., 19/20 febr. en 5/6 maart.

 

Jan Vervark

 

Jarigen (75-plusssers) in de september

In de komende maand hopen de volgende leden van onze gemeente hun verjaardag te vieren.

2-sep                Dhr. J. Kluinhaar            Oude Nieuwveenseweg 22

9-sep                Dhr. C.H. van Vliet        Meeuwenplein 6

26-sep              Dhr. D. van Vliet            Oude Nieuwveenseweg 101

30-sep              Dhr. B. van Vliet            Schoterpark 27

Namens de gemeente wensen we u nu alvast een gezellige verjaardag toe en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

Uit een bijbels dagboekje komt dit gedicht van Johan van Staveren

 

            Ik ben voor jou een nieuwe naam.                      Ik ben er als het leven lacht

            Ik ben je God en hiervandaan                            Ik ben er voor je in de nacht

            ga ‘k als je schaduw met je mee                         Ik ben er in het hoogste lied,

            door de woestijn en door de zee.                       Ik ben er als je ’t niet meer ziet.

                                                                                  

                                               Ik ben de weg waarop je gaat,

                                               Ik ben er zelfs ten einde raad

                                               Ik ben gegeven als je brood,

                                               Ik ben in leven en in dood,

je vriend.

 

Uit de kerkenraad

Bij de kindernevendienst werd afscheid genomen van Maartje Karens, die na de vakantie naar de middelbare school gaat. In de dienst van 1 juli hebben we echter ook afscheid genomen van de anderen, leidsters en kinderen, die bij de kindernevendienst betrokken waren. Nelleke van der Vis, Ina van de Berg, Anke van der Leek, Daniëlle Ouwersloot en José Karens hebben vele jaren de leiding gehad. De kerkenraad is hen hier heel dankbaar voor! Helaas hebben we met elkaar het besluit moeten nemen dat er een punt wordt gezet achter deze periode. Wel is er besloten dat er, samen met Nieuwkoop en Ter Aar, 4 x per jaar een kinderkerk zal worden gehouden.

Vanaf deze plek danken wij ds. Wielsma die in de vakantieperiode van onze eigen predikant stand-by heeft gestaan. Hij heeft in die weken de inloopochtenden bezocht en een aantal bezoekjes afgelegd. Dat was meer dan wij van hem verwachtten. Heel hartelijk dank daarvoor!

Vanaf september zal onze predikant nascholing gaan volgen. De eerste keer is 13 en 14 september. Daarna zullen er nog 5 x 2 dagen volgen, verdeeld over de maanden. Ds. Mariska Kloppenburg van de Prot. gemeente Rijnsaterwoude zal in een geval van overlijden alle nascholingsdagen ds. van ’t Kruis vervangen. Tel. 471592.

In de vergadering van eind augustus kwamen opnieuw de vacatures in de kerkenraad aan de orde en hoe we daarover de gemeente zullen informeren. De komende diensten en de start van de activiteiten van het nieuwe seizoen werden besproken en taken daarvoor verdeeld. De diaconie bereid plannen voor om een spreker uit te nodigen en heeft overleg gehad met iemand van de PKN over een te starten landelijk project. We gaan proberen het aantal gezinsdienst wat uit te breiden. Het pastoraalteam komt binnenkort bij elkaar om afspraken te maken over het bezoekwerk en hoe om te gaan met de resultaten van de gehouden enquete. Het eerste gedeelte van de privacy-verklaring AVG is vastgesteld. Het kosterrooster vergde extra aandacht a.g.v. ziekte van twee kosters.

 

Van de kerkrentmeesters

In het kerkblad van begin juli meldden wij u dat we vrijwel rond waren met de aankoop van een woning. Nu kunnen we u meedelen dat dit is gelukt; we hebben de woning Blauwe Reigerpad 10 gekocht. We gaan nu bekijken of hiervoor een geschikte huurder gevonden kan worden. Voor wat betreft de verkoop van de voormalige pastorie kunnen we op dit moment nog niets concreets zeggen. In de zomermaanden is er hard gewerkt aan de aanpassing van de toiletgroep in ’t Anker. Naast een gewone toilet is er nu ook een ruime invalidetoilet gemaakt. Dat is natuurlijk heel praktisch gezien de vele ouderen die de activiteiten daar bezoeken. De ingrijpende bouwkundige zaken zijn door een aannemer verricht. De afwerking zoals het aanbrengen van plafonds, het schilderen en de aanleg van de elektrische installatie hebben vrijwilligers gedaan. Een hele klus dat menig zweetdruppeltje (zeker met ze zomer) heeft gekost.  We willen allen die daaraan hebben meegewerkt van harte bedanken. Wat is fijn dat we in onze gemeente zulke meelevende en actieve klussers hebben!

 

Opbrengst overige collecten juli / augustus

Restauratiefonds €  114,00 / € 55,70; orgelfonds € 42,30 / € 40,55; onderhoud gebouwen € 50,15 /

€ 47,55; algemeen kerkelijk werk € 194,48 / € 215,25 en voor de instandhouding van de predikantsplaats € 349,30 / € 244,25

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

de kerkrentmeesters

 

Openmonumentendag

Ook dit jaar is ons kerkgebouw met het monumentale Knipscheerorgel opgenomen in de activiteiten rondom openmonumentendag van 8 en 9 september.  Er wordt een powerpoint getoond van de geschiedenis van onze kerk en er zijn opnames van het orgel te horen. Nu al is zeker dat er op zaterdagmorgen een organist het orgel zal bespelen. Meer en actuele informatie kunt u vinden op de website: www.omdnieuwkoop.nl

 

Interviews

Toen ik enige tijd geleden iemand vroeg voor een interview in de kerkbrief, kreeg ik als antwoord: alleen als er over jou ook een keer een stukje komt. Dus hierbij:

Aan het woord…..Annet Hoogerwerf – Teitsma

De winter van 1962 – ’63 was streng. Elke dag zei mijn vader: ‘Ík weet niet of ik morgen nog op bezoek kan komen’. Het viel n.l. niet mee om te ploegen door de sneeuw van Ouderkerk a/d Amstel naar de kraamkliniek in Nieuwer-Amstel, waar ik op 31 december was geboren. Na de kraamperiode mochten moeder en kind naar huis, waar zus Hester en broer Jan wachtten. Ze woonden er, voor mijn geboorte, net drie weken. De roots lagen in West-Friesland: eerst Schagen, toen Den Helder.

Mijn eerste herinneringen zijn een val van de trap, waarbij ik een gat in mijn hoofd viel wat met groen draad werd gehecht. En de bakker die aan de deur kwam met een heel vers wit brood, waar ik dan zomaar uit een hoek van de korst een hap mocht nemen!

Met vier jaar ging ik naar de kleuterschool en huilde iedere morgen bij het wegbrengen. Tot mijn moeder het op een dag, denk ik, zat was en me met Hester en Jan meestuurde, die op de lagere school ernaast zaten. Nooit meer gehuild….. Ik herinner me dat  je op je knieën bij een bankje ging zitten om te puzzelen (er waren geen tafeltjes en stoeltjes genoeg). En de poppenhoek waar iedereen ‘moeder’ wilde zijn en als je ‘vader’ moest spelen was je steevast postbode want er was een rode tas vol met oude ansichtkaarten, die je dan bij de andere kinderen ging bezorgen. Dat je op de stoel van de juf mocht zitten om een verhaal te vertellen….Mooie herinneringen! Vanaf die tijd heb ik vriendin Jitske met wie ik nog altijd bevriend ben.

Op de lagere school weet ik nog dat je in de eerste klas met rood of groen mocht schrijven als je het de vorige keer heel mooi had gedaan. Toen lukte me dat nog… Met de bus naar zwemles en de meisjes mochten om de beurt bij de meester op schoot zitten. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen! De handenarbeidjuf die elke woensdagmiddag een paar leerlingen mee naar huis nam in Amsterdam en pannenkoeken bakte. De scheur in mijn regenjas toen ik zwaantje aan de kapstok deed en het gat in mijn maillot wat ik thuis haast niet durfde te vertellen….Er komt veel boven als je erover nadenkt.

Thuis kregen we een uitstekende opvoeding; waarden en normen! Mijn moeder was huisvrouw en bedacht vaak wat we konden gaan doen: schooltje spelen, postkantoortje, een schoenenwinkel (alle schoenen en pantoffels verzameld) of bibliotheekje, waarbij we uren zoet waren om kaartjes in alle kinderboeken te maken. Mijn vader werkte bij de gemeente. Soms ging ik hem tussen de middag halen en mocht voor op de stang van zijn fiets zitten. Toen ik 9 was kwam er nog een broertje bij: Henk. Elke zondag gingen we naar de Geref. kerk; in eerste instantie ging ik naar de zondagsschool die tijdens de kerkdienst was. Thuis werd er bij het eten gebeden, uit de kinderbijbel gelezen en het ‘Ik ga slapen, ik ben moe….’ bij het naar bed gaan. Elke week het psalmversje leren en mee met mijn vader die als diaken op zaterdag het brood moest snijden, waarbij ik de korstjes opat….

Van de middelbare school in Amstelveen heb ik veel minder herinneringen; echt leuk vond ik het ook niet. Ik was, wat je noemt, een ‘grijze muis’ op school. Ik begon op het VWO maar stapte in de 4de over naar de HAVO. Ik wist toch met zekerheid dat ik het onderwijs in wou. De PA in Amsterdam ging dan ook veel beter. Je wist waarvoor je het deed. Helaas was er geen werk toen ik mijn diploma had. Invalwerk was het enige en dat viel vaak niet mee. Ik heb ook nog een tijdje administratief werk gedaan.

Sinds mijn 16de zat ik op het jongerenkoor van de kerk en ontmoette daar Michiel, waar ik binnen een halfjaar verkering mee kreeg. Uit die groep ontstond onze vriendenkring. Verjaardagen werden gezamenlijk gevierd, na de repetitie-avond gingen we naar het café (tot verdriet van mijn ouders) en traden niet alleen op in de eigen kerk, maar hadden elke paar weken wel ergens een optreden. Het leven was dus goed gevuld, want ik had ook altijd bijbaantjes: een krantenwijk, de bibliotheek schoonmaken, oppaswerk, in de zomer koffiejuffrouw op het gemeentehuis en de laatste jaren winkeljuffrouw bij de plaatselijke bakker.

Toen ik 21 was kregen we een 2-kamerwoning aangeboden en gingen we trouwen. De inzegening vond plaats in de zondagmorgendienst. Michiel was nog bezig met zijn studie economie en kwam daarna bij een bank te werken. Uiteindelijk vond ik een baan in het onderwijs en werkte daar tot Pieter werd geboren. Dat ging niet helemaal van een leien dakje; de laatste maand moest ik liggen, omdat de baby niet groeide. De uitspraak van de gynaecoloog ‘Dat kind is gewoon niet goed’, hakte er nogal in. Later had ik de neiging om de man een kopietje van Pieters VWO-diploma te sturen, met de tekst: ‘Het viel toch wel mee’. Ondertussen hadden we een eengezinswoning kunnen kopen. Michiel stapte van de bank over naar een bedrijf in Nieuwkoop en werkte zoveel dat hij Pieter nauwelijks zag. We kwamen in Nieuwveen terecht in het huis van boer Ran ‘de Verwondering’ aan de A.H.Kooistrastraat. Tien jaar heeft Michiel daar verbouwd tot, behalve de buitenmuren, alles vernieuwd was.

Ergens komen wonen met kleine kinderen is makkelijk; je komt er gauw in. Marte werd geboren, Pieter ging naar de peuterspeelzaal. We gingen naar de Gereformeerde kerk, waar ik al snel als diaken werd gevraagd.

Met Marte in de kinderwagen bracht ik bezoekjes. Toen de kinderen de basisschoolleeftijd hadden ging

ik op de ‘Wegwijzer’ aan het werk, totdat deze sloot en ik in Woubrugge en Hazerswoude terecht

kwam.  Ruim 12 jaar geleden verhuisden we naar Noorden. We probeerden een aantal andere kerken

uit, maar kwamen na een jaar weer terug in Nieuwveen. Opnieuw werd ik diaken en na enkele jaren

scriba. Verder werk ik in de Wereldwinkel, waar ik eerst secretaris was en me nu bezig houdt met de

inkoop en de inrichting van de winkel. En heb ik  tijd voor het huishouden, om te sporten, te lezen en tijd voor de familie en een uitgebreide vriendenkring. Een gelukkig mens!

 

‘Een gouden gids’ (een vakantieverhaal van Jan Vervark)

Dit jaar hadden we ‘onze bivak’, voor ons is dat een vakantiewoning, in Weikersheim (Baden-Würtenberg, Dsl.) opgeslagen. Dit kleine stadje is vooral bekend vanwege een prachtig renaissance-slot met een schitterend aangelegde tuin en orangerie. Ook is het een bekende halteplaats van de Lieblichen Taubertal toer; een fietsroute die langs het riviertje de Tauber voert.

De route begint bij de bron van het riviertje; het stadje Rothenburg o.d. Tauber. Een toeristische trekpleister vanwege een authentieke, nog volledig in takt zijnde vestingmuur met een groot bastion.  Ook wij hadden natuurlijk een bezoek aan dit stadje op ons programma staan.

Nu wilde ik persé het beroemde houtsnijwerk van Tilman Riemenschneider in de plaatselijke St. Jacobs Kirche zien. Deze kunstenaar, die leefde van 1460 tot 1531, was een van de belangrijkste houdsnijders in zijn tijd. Hij verwierf vooral faam door zijn prachtige en aansprekende altaarstukken.

Na eerst wat door het stadje gezworven te hebben en een onvoorstelbaar grote winkel met de prachtigste kerstversieringen en koekoeksklokken (ook allemaal uit hout gesneden) te zijn binnengelopen, vonden we mijn doel; de St. Jacobs Kirche. Tot grote verontwaardiging van mijn vrouw, moesten we € 2,50 entree betalen. Ik moest, vond zij, maar alleen naar binnengaan, principieel als ze was; ‘een kerk moet gastvrij zijn; de katholieke kerk in Duitsland heeft geld zat’. Hoewel ik enigszins begrip had voor haar standpunt, dreigde ik zo toch mijn doel mis te lopen. Dus toch maar alleen voor mezelf een kaartje gekocht. Daarbij werd mij verteld dat ik geluk had en nog kon aansluiten bij een rondleiding met een gids die zojuist was begonnen. Ik voegde me bij het groepje mensen dat al voorin in de kerk vol aandacht naar hem luisterde.

Ik had gedacht direct al het beroemde Heiligen Blut Altar, zoals het pronkstuk van Riemenschneider wordt genoemd, aan te treffen. Nee dit was een altaarstuk, een geschilderd drieluik, met afbeeldingen van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, Jacobus en van de besnijdenis van Jezus, hetgeen volgens de gids vrij uniek is.

Daarna volgenden we onze gids de trap op naar de gaanderij achter in de kerk, waar dan het in hout gesneden altaarstuk van Riemerschneider stond. In eerste instantie bij een vluchtige blik zie je direct dat het om het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen gaat. Dat is ook zo maar dankzij onze gids worden we op heel andere gedachten gebracht dan gewoonlijk bij zo’n afbeelding daarvan. Hij wees ons erop dat niet Jezus het middelpunt van de afbeelding is, maar Judas. Jezus en zijn apostelen zijn allemaal in reliëf uitgesneden en maken zich druk over wie Hem verraden zal. Van hun gezichten is de verontwaardiging af te lezen. Judas, die is als enige figuur compleet is uitgesneden, kijkt Jezus aan. In zijn ene hand houdt hij de zak met zilverlingen en met zijn andere hand neemt hij het brood van Jezus aan.

Wat ook opvalt is dat je maar 12 figuren ziet in plaats van 13, althans zo lijkt het. Maar als je goed kijkt zie je dat het hoofd van één apostel op Jezus’ schoot rust; dé apostel die Jezus liefhad.

Verder vertelde de gids ons dat de onthulling van dit houtsnijwerk bij de kerkelijke leiders van toen hoogstwaarschijnlijk tot veel verontwaardiging heeft geleid. Niet de aandacht gaat uit naar Jezus maar naar zijn verrader Judas; ‘Wat denkt die Riemenschneider wel!’

En dan komt het. De gids vertelt ons dat het hele houtsnijwerk uit één stuk hout gesneden is. Maar dan wijst hij ons op een heel klein detail. Onder bij de voeten van Judas zijn twee kleine naden in het hout zichtbaar met daartussen een verroest knopje. Judas blijkt in zijn geheel uit het tafereel verwijderd te kunnen worden. Hij toont ons een foto van het altaarstuk waarop Judas ontbreekt.

‘En dan’ zo vervolgt de gids  ‘zijn ineens wij, toeschouwers, mensen in de kerk het centrum van alle aandacht. Alsof de beeldhouwer hiermee heeft willen aangeven dat jij daar zou kunnen staan. Als iemand met zijn tekortkomingen, zwakte en zonden mag jij nu bij Jezus aan tafel komen. Hij verliest je niet uit het oog’.

De gids wenste ons verder nog een fijne dag.

(Het was de 2,50 ‘aan zilverlingen’ dubbel en dwars waard!!)

 

De historie van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen (deel 3)

 

De tweede predikant: ds. K.B. van Diemen (van 1892-1903).

Met zijn afscheid in het vooruitzicht én in de wetenschap dat de landelijke vereniging tussen de ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’ op handen was, besprak ds. Heidema met zijn kerkenraad de mogelijkheid om na zijn vertrek samen met de Christelijke Gereformeerde Gemeente van het nabijgelegen Nieuwkoop een predikant te beroepen. De kerkenraad ging daarmee akkoord. Ook Nieuwkoop had daartegen geen bezwaar, en zo werd een beroep uitgebracht op de christelijke gereformeerde ds. K.B. van Diemen (1836-1913) van Bodegraven, die de roeping aannam. Hij nam zijn intrek in een als pastorie gehuurde woning van de echtgenote van wijlen burgemeester S. van Driel. De vroegere pastorie, waar ds. Heidema gewoond had, behoorde toe aan dr. Sasse, maar moest na het vertrek van de predikant weer leeg worden opgeleverd aan de Johannes Stichting, waarvan dr. Sasse bestuursvoorzitter was. Op 18 december 1892 deed ds. Van Diemen intrede. Al vrij snel kreeg de predikant te maken met problemen rond een grenswijziging die plaatsvond tussen de kerken van Nieuwveen en Zevenhoven. Toen het dorp Blokland – in tegenstelling tot het buurtschap Plumot – bij Zevenhoven ingedeeld bleef, waren verscheidene gemeenteleden daar ontevreden over, omdat men liever in Nieuwveen naar de kerk bleef gaan en dat ook deden. De kerkenraad ging dus bij hen op bezoek, hen erop wijzend dat het hun plicht was ’s zondags de kerk in Zevenhoven te bezoeken. Toen ze dat bleven weigerden moest de kerkenraad zich daar wel bij neerleggen.

Ondertussen was de kerk van Nieuwveen weliswaar wel gegroeid, maar desondanks bleef het kiezen van nieuwe ambtsdragers problematisch. De gemeente was immers toch betrekkelijk klein ‘en de voor ambtsdragers geschikte personen zijn zeer weinige’. Het gevolg was dat sommige ambtsdragers jarenlang in die functie actief bleven, ondanks het feit dat ze soms drukbezette hoofdwerkzaamheden hadden. In dat opzicht kan dr. J. Sasse genoemd worden, die niet alleen jarenlang scriba was (‘een bekwaam stylist van notulen, brieven en documenten’) maar tegelijk ook bestuursvoorzitter van de Christelijke Schoolvereniging én bestuurslid van de in juli 1887 opgerichte ‘Vereeniging Johannes Stichting’, Christelijk Toevluchtsoord in Nieuwveen was.

Als ds. Van Diemen zélf niet preekte was de kerk aanmerkelijk leger dan normaal. De kerkenraad sprak in juni 1895 zelfs uit dat ‘het gereformeerde leven naar ’s Heeren Woord en Getuigenis zeer schaars gevonden wordt;  veel en eígen inzicht en eigen meening wordt voorop gezet, gepaard met minachting der Gemeentelijke Samenkomsten, vooral wanneer het leeskerk is’. Dan las een daarvoor aangewezen ouderling weliswaar een goeie gereformeerde preek, die echter ondanks de vast en zeker verantwoorde Schriftuitleg een stuk minder belangstellenden trok dan de preken van ds. Van Diemen.

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar. september 2018

 

Do. 6 sept. 20.00 uur SAGE-bijeenkomst. Aarlanderveen. Geref. kerk, Noordeinde 69.

Za. 8 sept. 11.00 – 16.00 uur Grote braderie bazaar. Hoogmade. In en rond kerkgebouw, Vissersweg 1a.

Zo. 9 sept. 10.00 uur Startdienst. Voorganger: ds. H. Overeem, Boskoop. Aarlanderveen, Geref. kerk

Zo. 9 sept. 9.30 uur Startzondag, m.m.v. orkest. Ter Aar, Geref. kerk.

Zo. 9 sept. 9.30 uur Ziekenzondag. Voorganger: dhr. B. van Laar. Nieuwveen, Ontmoetingskerk

15/ 16 sept. Startweekend met o.a. zondag: projectkoor uit de Ronde Venen, Nieuwveen, Ontmoetingskerk

Zo. 16 sept. 19.00 uur Oecumenische viering met de Katholieke Kerk. Ter Aar, Geref. kerk

Zo. 16 sept. 10.00 uur Startzondag. Nieuwkoop, Herv. kerk

Zo. 23 sept. 9.30 uur Kinderdienst. Nieuwkoop, Herv. kerk.

Zo. 23 sept. 18.30 uur Jeugddienst. Ter Aar, Herv. kerk. Voorganger: Martijn de Jong uit Alphen a.d. Rijn. M.m.v. de band: ‘The New Adams Family’ uit Sliedrecht.

 

Toelichting:

6 september, SAGE-bijeenkomst Aarlanderveen: Al jaren is er een nauwere samenwerking tussen verschillende gemeenten boven Alphen aan den Rijn, om elkaar te versterken in ons klein-zijn. Hier is o.a. deze regionale agenda uit voortgekomen. Nu deze samenwerking in de nieuwe kerkorde warm wordt aanbevolen, willen we de contacten intensiveren door voortaan 4 keer per jaar bij elkaar te komen met afgevaardigden van zoveel mogelijk gemeenten. Dit keer is de bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen.
8 sept.  Hoogmade Beide activiteiten ter gelegenheid van 200 jaar zelfstandige protestante gemeente Hoogmade.
9 sept 2018 Ziekenzondag Nieuwveen: voor gemeenteleden en andere bewoners in Nieuwveen worden bloemen meegebracht naar de kerk, die vervolgens worden weggebracht als groet van de gemeente. In de dienst gaat dhr. B. van Laar voor.

 

9 september, startzondag Ter Aar: In de Gereformeerde Kerk vindt op deze zondag de start van het nieuwe seizoen plaats. Het thema van de zondag is door de PKN aangereikt: “Een goed gesprek”. Voor de invulling van de dienst zal gebruik gemaakt worden van het materiaal dat op de website van de PKN staat. Muzikale medewerking wordt verleend door het gemeente-orkest

 

9 sept. Startdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente. Voorganger ds. H. Overeem, Boskoop.

 

15/16 sept 2018 Startweekend Nieuwveen: de plannen van de activiteitencommissie die het startweekend organiseert zijn nog niet bekend. Wel weten we dat er een kraam van Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop zal staan, waar men producten kan kopen uit ontwikkelingslanden en hiermee de producenten ondersteunt. In de dienst op zondag morgen gaat de eigen predikant ds. Gonja van ’t Kruis voor. Het projectkoor uit de Ronde Venen verleent haar medewerking.

 

16 september, Oecumenische viering Ter Aar: In verband met de vredesweek zal op deze zondag ’s avonds een oecumenische viering plaats vinden, samengesteld door leden van de Gereformeerde Kerk en de Katholieke Heilige Clara parochie. Het thema is: “Generaties van vrede”. Voor de invulling van de dienst zal gebruik gemaakt worden van het materiaal van de Raad van Kerken. Medewerking wordt verleend door het interkerkelijke koor “Nooit Alleen” o.l.v. Annie Könst.

 

23 sept : Jeugddienst Ter Aar in de Herv. kerk met m.m.v. de band “The New Adams Family” uit Sliedrecht. Voorganger Martijn de Jong uit Alphen a/d Rijn.  Thema: Zoek het lekker zelf uit !

 

8 sept. Hoogmade Beide activiteiten ter gelegenheid van 200 jaar zelfstandige protestante gemeente Hoogmade.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar september 2018.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw en adres
Zo. 23 sept. 18.30 uur Jeugddienst Ter Aar. Hervormde kerk,

Aardamseweg 3.

 

Toelichting:

23 sept : Jeugddienst Ter Aar in de Herv. kerk met m.m.v. de band “The New Adams Family” uit Sliedrecht. Voorganger Martijn de Jong uit Alphen a/d Rijn.  Thema: Zoek het lekker zelf uit !