Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

DE ontmoetingskerkbrief vanapril 2018

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
    1 april 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

Pasen

M.m.v. het Protestants Kerkkoor

Er is geen koffiedrinken na de dienst

en ’s avonds geen  sing-in

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

Tevens inzameling spaardoosjes 40-dagentijd

  8 april 2018

 

 

18:30 uur

Ds. G. Wolfert

Utrecht

 

Sing-in

 

 

 

o.l.v. Hedi Hegeman

1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

15 april 2018 Dhr. J. Karstens

Leiden

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst 1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

22 april 2018 Ds. J. de Goei

Amersfoort

  1. diaconie

2. predikantsplaats

3. algemeen kerkelijk werk

29 april 2018 Ds. J. Büchner

Amstelveen

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

6 mei 2018

 

 

18:30 uur

Ds. L. de Graaff

Tiel

 

Sing-in

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal

o.l.v. Coby Jansen

1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

Overrompeld

Het is moeilijk om in goede woorden aan de ervaringen van de leerlingen van Jezus recht te doen. Ook voor hen was het aanvankelijk  met de dood van Jezus afgelopen. Ze zitten bij elkaar met de deuren op slot, bang als ze zijn dat zij nu ook aangepakt zullen worden (Joh. 20:19-23).

De verschijningen, die beginnen nadat het graf leeg gevonden is, zijn eerst verwarrende ervaringen. Het is belangrijk om te bedenken dat er ook in de Bijbel zelf gestameld wordt als het over de opstanding gaat. In de beschrijvingen van die volstrekt ongekende gebeurtenissen zitten dan ook tal van elementen die dat onderstrepen.

Zo valt in het gebeuren van zo’n verschijning steeds op dat de Heer niet herkend wordt. Maria denkt in de graftuin met de tuinman te maken te hebben (Joh. 20:15). De Emmaüsgangers ontmoeten bij hun vertrek uit de stad een vreemdeling, die zij vertellen dat er wel een paar vouwen zijn, die zeggen dat zij Hem gezien hebben … Je hoort ze er bij wijze van spreken bij denken, ‘ja, ja en dat moeten we zeker geloven …’ Totdat die ervaring henzelf overkomt, bij het breken van het brood (!). En dat, terwijl ze kilometers lang met Hem hebben opgelopen en Hij hen zaken voorhoudt uit de Schriften die op Hem betrekking hebben (Lucas 24:13-35). Bij een andere gelegenheid verschijnt hij door gesloten deuren heen (Joh. 20:26). Het aantal voorbeelden is makkelijk uit te breiden. Maar alle vertellen dat wat de leerlingen ervaren van een andere orde is, dan wat in normale patronen past. Het zijn ervaringen van mystieke proporties, die ook henzelf met angst en beven vervullen. Wat overkomt hen toch …..

 

Over een ander boeg

In het Johannesevangelie staat het verhaal van hoe de leerlingen, na alles wat hen in de verschijningen overkomen is, de draad van het oude leven weer gaan oppakken. ‘Ik ga vissen’ zei Petrus (Joh. 21:1-14). Met elkaar maken ze de boten klaar en gaan ze scheep. Als ze ondanks een nacht vissen niets gevangen hebben, staat er in het ochtendgloren een vreemdeling, die hen zegt dat ze hun netten aan de andere kant moeten uitgooien …..

Dat is vervolgens wat de leerlingen van al die verschijningen, waarin ze hun Heer ervaren hebben als een levende, begrepen hebben, namelijk dat het voortaan over een andere boeg moest! En zo is het gegaan. Mét en in zijn Geest zijn de leerlingen met dit evangelie de wereld ingegaan. Voor hen was in al die verschijningen duidelijk geworden, hun Heer leeft! Tegen alle verwachtingen in hebben ze dát ervaren en het heeft hen overrompeld.

 

Dr. J.J.de Lange (gedeelte uit Ouderlingenblad dec. 2010)

 

Meeleven

Mevr. J.Pijper – Bolkestein, De Verbinding 58 in Nieuwkoop is na een geslaagde heupoperatie en een revalidatie weer thuis. Dat zal haar goed doen om weer in een vertrouwde omgeving verder te herstellen. We wensen haar verder beterschap toe. Een kaartje of een bezoekje zal haar zeker goed doen!

Onze predikant Gonja van ’t Kruis is een behoorlijke tijd uit de roulatie geweest i.v.m. met een flinke griep. Daarnaast is op 16 maart j.l. haar moeder overleden. De laatste tijd had Gonja daar al veel zorgen over. We wensen haar veel sterkte bij de verwerking van dit verlies en bidden haar Gods troost toe. Gelukkig is Gonja toch weer zover dat ze de diensten van Witte Donderdag en Pasen kan leiden.

Er zijn ook altijd gemeenteleden die kampen met ziekte of moeite maar niet bij name genoemd willen worden. Voor zover mogelijk wordt er ook aan hen gedacht en voor hen gebeden.

 

Bij de komende diensten

1 april, 1’Paasdag, is het een feestelijke dienst. Eerst is er een gezamenlijk ontbijt in ’t Anker (vanaf 8:15 uur). Daarna gaan we naar de Ontmoetingskerk. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en binnen gebracht en het Protestants Kerkkoor verleent haar medewerking.

8 april gaat ds.G. Wolfert uit Utrecht voor; we kennen hem als kandidaat Wolfert, maar inmiddels is hij predikant geworden. ’s Avonds is er een sing-in, voor het eerst o.l.v. mevr. Hedi Hegeman met organist Hanno Hommel.

15 april is dhr. J. Karstens uit Leiden de voorganger. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten tijdens de koffie.

22  april en 29 april hebben we diensten met  bekende gastpredikanten : resp. ds. J. de Goei uit Amersfoort en ds. J. Büchner uit Amstelveen.

6 mei zal er voorbereiding Heilig Avondmaal zijn met ds. L. de Graaff uit Tiel. Er is na de dienst weer gelegenheid elkaar te ontmoeten. ’s Avonds wordt de laatste sing-in van het seizoen gehouden o.l.v. Coby Jansen en organist Piet van Rikxoort.

 

Collecte 1 april: noodhulp voor Oost-Ghouta

Tussen de 10.000 en 12.500 mensen zijn gevlucht uit de rebellenenclave Oost-Ghouta naar een gebied dat in handen is van de Syrische overheid. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is het de grootste groep die uit het gebied is gevlucht sinds de start van het offensief. Het Syrische leger begon een aantal weken geleden met het heroveren van de enclave. Sindsdien zijn er meer dan 1200 mensen omgekomen. Volgens schattingen zitten er nog 400.000 burgers vast in Oost-Ghouta, dat door het legeroffensief in drie delen uiteen is gevallen. Steden zoals Douma en Harasta zijn afgesneden van de rest van de enclave.

 

Spaardoosjes 40-dagentijd

Op 1ste paasdag worden deze opgehaald, gelijk met de inzameling van de diaconiecollecte.

 

Collecte 22 april Kerk in Actie: Eredienst en Kerkmuziek 

Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen.

De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven. of maak een bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.

 

Inloopochtenden

Elke maandag is er weer een inloop ochtend van 10. t/m 11.30 u. Iedereen is welkom!!!!!

Totziens namens de gastvrouwen; Marijke , Gerda, Hilda, Wil, Bea, Anja, Jopie, Coby  en Rita.

 

Helpt u mee om deze collectes en activiteiten tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

De diaconie

 

Voor uw agenda

Zo 1 april: Paasontbijt in ’t Anker; vanaf 8.15 uur welkom en om 8.30 uur start ontbijt.

Maandag 9, 16, 23 en 30 april: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Maandag 9 april: kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

Woensdag 11 april: Oecumenia in ’t Anker vanaf 14.30 uur.

Zaterdag 14 april: bazaar in ’t Anker van 10:00 tot 16:00 uur

Woensdag 16 mei: gemeente-avond in ’t Anker vanaf 20.00 uur.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Oecumenia

Woensdag 11 april is alweer de laatste Oecumenia van dit seizoen en zoals ieder jaar organiseren de gastvrouwen een gezellige high-tea. U kunt niet alleen genieten van lekkere hapjes maar ook van live accordeon muziek tijdens de high-tea, een feestelijke afsluiting van het seizoen!

Er wordt deze middag een kleine bijdrage van €2.50 gevraagd. U bent van harte uitgenodigd om deze gezellige middag bij te wonen; woensdag 11 april om 14.30 in ‘t Anker.

Tenslotte wensen wij u een mooie zomer en hopen u in september weer te mogen verwelkomen!

 

Team Oecumenia

 

 

 

 

Bazaar 14 april van 10:00 tot 16:00 uur

Inmiddels staat bovenstaande datum natuurlijk al lang in uw agenda. We hebben de nodige aanmeldingen gehad voor hulp op 14 april en toezeggingen voor het bakken van taarten en andere lekkernijen. Heel veel dank al hiervoor.

Deze keer willen we melden, dat voor de kinderen een stempelkaart gemaakt wordt. Voor 3,50 euro in de voorverkoop en te koop  voor 5 euro op 14 april in ´t Anker.

Met deze kaart kunnen de kinderen aan een aantal activiteiten meedoen, en krijgen ze iets te eten en te drinken.  We hopen veel kinderen te mogen ontvangen.

 

We doen toch nog één keer een oproep:

  • wie wil op zaterdag 14 april komen helpen (een uur, een halve dag, een hele dag?) We zoeken nog mensen voor het draaien van het rad van avontuur, de enveloppenlijn, het rommelmarktje en de catering en het opruimen na afloop van de bazaar.
  • wie heeft een partytent, die we mogen gebruiken?

 

We hebben al spulletjes binnengekregen, maar we kunnen nog veel meer gebruiken. We zouden nog graag cadeautjes ontvangen; te denken valt aan moederdagcadeautjes of koningsdagartikelen.

Heeft u nog goede spullen, die u beschikbaar wilt stellen…………….? Laat het ons weten.

Bij voorbaat hartelijk dank,

 

Ineke Könst-Rietveld: 0172-539933, konstrietveld2010@hotmail.com

Ingrid de Wilde: 06-41949215, sam612@live.nl

 

Impressie passietochtDinsdagavond hebben ongeveer 90 mensen uit de kerken van Zevenhoven en Nieuwveen meegedaan aan de Passietocht. Hoewel het weer niet echt meewerkte, was het merendeel met de fiets gekomen. De start was in de prachtig vernieuwde Dorpskerk in Zevenhoven. “Wie zeggen jullie dat Ik ben” vroeg Jezus aan zijn vrienden …. en ook aan ons. Hoever zijn we bereid Hem als onze Messias te zien? Dit thema werd omlijst door een stukje toneelspel en een zangeres die begeleid werd door twee gitaristen.In de Heilige Nicolaaskerk las pastoor Van Aarle het bijbelgedeelte over de verloochening van Petrus. Daarna moesten de deelnemers ‘een elfje’ maken; een gedicht van 5 regels, te beginnen met één woord op de 1e regel, twee woorden op 2e regel, drie op de 3e, vier op 4e en weer één woord op de laatste regel. Daarbij moesten woorden gebruikt worden die voorkomen in het gelezen bijbelgedeelte zoals verloochening, geloof, doorgaan, e.a.Vervolgens werd in De Ontmoetingskerk het gedeelte gelezen over verhoor van Jezus door Pilatus. Deze vertegenwoordiger van de keizer in Rome weet zich gaan raad en laat de keus aan het volk; Jezus vrij of Barabbas. Ook hier werd van de deelnemers actie gevraagd. Aan de hand van 10 vragen moest een keus gemaakt worden tussen ‘ja’ en ‘nee’; een bezinningsmoment!.De tocht werd afgesloten in de Joh. de Doperkerk in het Noordeinde. Daar werd het verhaal van de kruisiging en de dood van Jezus gelezen. Veel componisten hebben in deze dramatische gebeurtenis aanleiding gezien prachtige muziek te componeren. Er werden drie muziekstukken ten gehore gebracht waarin zowel het lijden, het verdriet van Maria als de opstanding doorklonken.Na afloop werd er in de Oranjerie bij de kerk koffie geschonken en kon er nog wat nagepraat worden.Wat mij betreft een mooie en zinvolle traditie om als gelovigen van verschillende kerken dit gebeuren op je te laten inwerken. Een deelnemer: Jan Vervark

 

De groothuisbezoeken

Onlangs hadden we weer 2 groothuisbezoeken. Dit keer was het thema: Open huis. Op 19 maart was de bijeenkomst ’s middags bij Marijke Spek. Op 20 maart was de bijeenkomst ’s avonds bij Rita v.d. Boon. Het thema sloot mooi aan bij het thema van de startzondag: ‘Kerkproeverij, een open huis.’

Nu stelden we dus letterlijk ons huis open om elkaar te ontmoeten. Na eerst gezellig met elkaar koffie of thee te hebben gedronken begonnen we, na gebed, met het lezen van Genesis 1 vers 26 t/m 31. Daarna lazen we samen het verhaal ‘Het meegekregen cadeau’. Dit verhaal hadden we gevonden op de PKN – website. Dit hoorde weer bij voornoemd thema. De Bijbeltekst vonden wij er goed bijpassen.

’s Avonds waren wij met een groep van 18 mensen. Dat is best een grote groep. De groep werd in drieën gesplitst. Aan de hand van vragen konden we met elkaar in gesprek gaan. Door het maken van 3 groepen, kregen we veel meer de gelegenheid om ons zegje te doen en een bijdrage aan het gesprek te leveren. Aan het eind van de avond, sloten wij het met de hele groep af , om zo elkaars ervaringen te delen.

Het was fijn om zo bij elkaar te zijn en van gedachten te wisselen. De laatste vraag willen wij u nog meegeven. Heeft u suggesties hoe wij een ‘Open huis’ kunnen zijn voor mensen die minder of helemaal niet betrokken zijn bij onze kerk? Wij hebben wat ideeën gehoord en staan open voor meerdere ideeën.  Het is overigens wel zo dat voor het realiseren van die ideeën wel mankracht nodig is. Ook daarvoor nodigen wij u van harte uit. Wij zien uit naar uw reacties. U kunt ze indienen bij onze scriba, bovendien bent u van harte welkom op de vergaderingen van de kerkenraad, als u wat wilt toelichten. Natuurlijk is het wel handig, om dit van te voren even kenbaar te maken.

 

Jelle van der Veen

 

Herinnering: Vacature preekvoorziener

Mevr. Jannemarie Spelt heeft aan het begin van het jaar voor de 5de keer het rooster van predikanten gemaakt. Dat vergt altijd heel wat telefoontjes maar het is haar weer gelukt! Verder heeft de preekvoorziener iedere week de taak om de (gast)predikant te mailen en zijn of haar liturgie door te mailen aan organist en koster. Het is dus noodzakelijk om met de pc om te kunnen gaan.

Als er een gemeentelid is dat dit werk graag wil gaan doen, gaat Jannemarie met alle plezier een stapje opzij.

Wilt u beter weten wat de functie inhoudt, neemt u dan contact op met Jannemarie, tel. 539735.

Lijkt het u wat om deze functie van haar over te nemen, meldt u dit dan bij de scriba, tel. 538102 of a.n.hoogerwerf@gmail.com.

 

Uit de kerkenraad

12 maart j.l. vergaderde de kerkenraad. Vanwege het ziek-zijn van onze predikant waren er een aantal punten die doorgeschoven moesten worden naar de vergadering van april. Vanaf 25 mei zal er nieuwe privacy-wetgeving gelden. We hebben erover gesproken wat voor consequenties dat voor ons als kerkelijke gemeente heeft. U hoort er nog meer over. We konden terugzien op een bijzondere gezinsdienst op 4 maart (zonder predikant), waarbij we konden constateren dat het, voor zover mogelijk, goed gekomen is. De preekbespreking na de dienst van 11 maart met ds. Kant was erg waardevol. De voorbereidingen voor de Stille Week en Pasen zijn in gang gezet. Het is de bedoeling dat de herbevestiging van Kees Spek als diaken op Paasmorgen zal zijn. Op 8 april zal de sing-in voor het eerst geleid worden door mevr. Hedi Hegeman. De gemeente-avond die altijd rond mei wordt gehouden is vastgesteld op woensdag 16 mei. We hebben de vergadering met de pastoraatsgroep van de RKK voorbesproken. De voorbereidingen voor de bazaar zijn in volle gang. Het pastoraal team was bij elkaar gekomen en Jelle van der Veen deed verslag van dit overleg. Rita van der Boon was gelukkig bereid om samen met hem de groothuisbezoeken voor te bereiden. Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de pastorie, de thermostaten in ’t Anker en de kerk en de vervanging van de geluidsinstallatie. Anke van der Leek liet weten dat zij, gezien hun persoonlijke omstandigheden, haar plan voor de jeugd helaas niet ten uitvoer kan brengen.

 

 

Kees Spek deed verslag van de classisvergadering, waarbij deel 3 van het plan Kerk 2025 uitgebreid werd besproken. Tenslotte hoorden we dat ‘TOM in de buurt’ een aantal keren zal aansluiten bij de inloopochtenden.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Jaarrekening ter inzage

De jaarrekening 2017 is klaar en deze kunt u als u dat wilt van 16 t/m 20 april inzien. Als u daarvan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Jan Vervark: tel. 538977 of 06-41933806.

 

Opbrengst papiercontainer Schoterhoek

Van Cyclus kregen we enkele weken geleden weer een opgave van het ingezamelde oud papier over het afgelopen jaar. Ook dit jaar weer een fantastisch resultaat; € 2.062. Hiervoor zijn we grote dank verschuldigd aan Gerrit Spek. Vrijwel iedere dag controleert hij of het er rondom de papiercontainer netjes uit ziet en stapelt hij het papier zo op dat deze zo efficiënt mogelijk wordt gevuld. Daarnaast bracht hij iedere dag papier en karton van Coöp Rehorst naar de container. Helaas heeft hij vanwege zijn leeftijd dit laatste moeten stopzetten; heel begrijpelijk. Wie weet is er iemand in de gemeente of iemand die u kent die dit van hem zou willen overnemen. (Bel Gerrit Spek: tel. 539406) Nog even voor diegene die niet weten waar de container te vinden is: Deze staat op het terrein van Transportbedrijf Van ’t Kruis (Schoterhoek). Als u het industrieterrein vanuit Nieuwveen oprijdt en vervolgens rechtsaf slaat, ziet u na ca. 100 meter links een groene bak van Cyclus staan. Dus heel goed bereikbaar en vooral ook heel keurig opgeruimd zodat u altijd uw dozen met oud papier netjes kwijt kunt. Van harte aanbevolen.

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Ledenmutaties

Mevr. J.P. Harmeijer heeft een aantal jaren in Zevenhoven gewoond en is nu weer terug in Nieuwveen. Zij is neergestreken op Uiterbuurtweg 55. We hopen dat zij het weer plezierig wonen in Nieuwveen vindt.

Op het landgoed Ursula is dhr. C. Bavelaar  verhuisd van Westerpolderweg 16 naar Ursulaplein 10. Dat zal best even wennen zijn, maar het komt vast goed.

 

Verjaardagen (75+)

De komende maand valt er weer heel wat te vieren in onze gemeente. Een verjaardag in het voorjaar is op zich al een cadeautje, toch? Onze gemeente wenst u allen alvast een gezellige verjaardag toe. Moge onze Heer u ook het komende jaar weer met zijn zegen begeleiden. Zonder de andere tekort te doen mag toch de hoge leeftijd die mevr. Pijper en mevr. Van den Hul hopen te bereiken, resp. 93 en 90 jaar, niet onvermeld blijven.

(Hoe toepasselijk is het dat mevr. Van den Hul met het volgende interview even in het zonnetje wordt gezet.)

 

6-apr    Mevr. R.A. Verkerk – Treur                    Schout Clantstraat 9

22-apr Mevr. J. Raaphorst – de Graaf                A.H. Kooistrastraat 23

24-apr Mevr. C.A. den Hertog – van Leeuwen    Akkermunt 3

27-apr Mevr. J. Pijper – Bolkestein                    De Verbinding 58 Nieuwkoop

2-mei    Mevr. H.J. van Leeuwen – Keller             Kerkstraat 15

6-mei    Mevr. G. van den Hul – Kruiswijk            Oude Nieuwveenseweg 11D

 

 

 

 

Levenskracht

Wie kent de mens beter dan de Schepper die hem schiep?

God, de weg, de waarheid en het leven.

Hij weet hoe goed en kwaad bij de mens wisselen,

evenals geluk en ongeluk, blijheid en droefenis.

Daarom heeft Hij ons het gebed gegeven. Het geeft ons de mogelijkheid

om Hem onder alle omstandigheden aan te roepen.

Wij mogen hulp van Hem verwachten, altijd en overal.

Wij mogen Hem aanroepen als het kwaad ons in verwarring brengt,

of wanneer we pijn en verdriet niet meer kunnen dragen.

Als niemand ons meer helpen kan, dan is Hij er.

Heer, leer ons dat het gebed onze grootste levenskracht is.

Ontferm U over ons.

 

een gebed, van Toon Hermans

 

 

Aan het woord……Gré van den Hul – Kruiswijk

Op een kleine boerderij in Hoenkoop (een buurtschap van Oudewater) werd op 6 mei 1928 Gré geboren als 6de van de 8 kinderen. Haar vader was behalve boer ook veehandelaar. Haar moeder was huisvrouw, hielp mee op de boerderij en verzorgde de moestuin. De kinderen groeiden op onder het motto: Aanpakken! Het was een gezellig en hecht gezin, al was haar vader erg streng. Moeder laveerde tussen haar man en de kinderen. Zo mochten de meisjes van vader niet zwemmen, maar als ze dat toch deden, zei moeder: ‘Hang het natte goed maar op de zolder, dan ziet je vader het niet’. Eten was er altijd genoeg; dat verbouwden ze zelf. Maar als 3de meisje in het gezin kreeg Gré wel altijd de afdankertjes van haar zussen. Zondags gingen ze naar de Gereformeerde kerk, uit de dienst naar de zondagsschool  en ’s avonds weer naar de kerk. De middag was voor spelletjes doen en lezen.

Gré ging naar de lagere school en daarna 2 ½ jaar naar de huishoudschool. Dat was in oorlogstijd, dus koken kon haar niet echt geleerd worden vanwege het gebrek aan levensmiddelen. Stof was er ook niet dus ze leerde papieren jurkjes naaien. Gré wilde graag winkeljuffrouw worden. Ze kwam voor dag en nacht in het gezellige gezin van de kruidenier in Oudewater. Ze deed daar het huishouden (er waren 6 kinderen en inwonende grootouders) en stond in de winkel. Je moest alles nog afwegen: suiker, koekjes, zachte zeep, erwtjes…. Daar heeft ze het vak geleerd.

Tijdens een vakantieweek ging Gré naar een tante en oom in Wilnis. Omdat er nog plaats was in de bus mocht ze mee met het dagje uit van de zangvereniging naar Oud Valkeveen. Daar ontmoette ze Geert uit Delft, die bij zijn zus in Wilnis logeerde. Hij huurde een bootje  en voor ze het wist zat ze met Geert in de boot. Na Gré’s vakantieweek toog Geert direct op de fiets van Wilnis naar Oudewater; het is nooit meer uitgegaan. Geert was ook Gereformeerd. Op zaterdagavond kwam hij met de bus vanuit Delft naar Oudewater. Aangezien de laatste bus om half 10 terugging konden ze precies 1 ½ uur samen zijn.

In Den Haag had Gré een oom en tante die ook een kruidenierswinkel hadden. Omdat ze beide niet zo gezond waren, kwam Gré bij hen inwonen en in de zaak staan. Gelukkig dichter bij Delft. In 1949 trouwden Gré en Geert en kregen, vanwege het woningtekort, bij een weduwe in Scheveningen 2 kamers. Toen Gré 7 maanden in verwachting was van haar 1ste kind overleed haar moeder. Na de geboorte van Roelof miste ze haar moeder erg. Daarna werd na 26 weken een tweeling geboren, die kort heeft geleefd: de één 4 uur en de ander 40 uur. 7 dagen lang lag Gré in de kraamkliniek tussen jonge moeders en hun baby’s. Ongelofelijk dat ze dat toen heel gewoon vonden. Haar eigen meisjes heeft ze niet meer gezien; Geert heeft ze begraven. Het is dan ook logisch dat Gré bij de volgende zwangerschap niet blij durfde te zijn. Ze moest wel door voor Roelof en kreeg gelukkig een gezonde dochter: Gerda.

Ze verhuisden een paar keer binnen Den Haag, de kinderen gingen de deur uit en Gré werkte ’s morgens in de bejaardenzorg. Ze keken er naar uit dat Geert 61 zou worden; hij zou met de VUT gaan. Ze maakten plannen wat ze dan voor leuke dingen gingen doen. Voor het zover was werd er bij Geert een hersentumor ontdekt. Hij kreeg afasie en uitval. Gré verzorgde hem en hij overleed op de dag dat hij met de VUT zou gaan. Gré heeft het hier heel moeilijk mee gehad; ze was boos en vond het oneerlijk. Ze was pas 56. De tijd heeft ervoor gezorgd dat het verdriet wat sleet.

Alleen zijn vond Gré moeilijk. Toen ze dan ook een advertentie las ‘Kinderen zoeken een lieve vrouw voor hun vader’, schreef ze een brief. Ze werd gebeld door  zoon Rinus en er werd een afspraak gemaakt met ‘de vader’. Ries van den Hul kwam en het voelde meteen goed; alsof ze elkaar al lang kenden. Ries had net de boerderij overgedaan aan zoon Gerrit en woonde in een bungalow ernaast op de Oostkanaalweg. Hoewel Gré als meisje had gezegd: ‘Ik trouw geen boer’, kwam het er nu toch van. Ries wilde graag trouwen. Gré had het prima gevonden om te gaan samenwonen. De ook Gereformeerde Ries wilde echter een zegen over hun huwelijk vragen en dacht ook: ‘Wat zullen de mensen ervan zeggen’. ‘Laten we dan maar samenwonen’, gaf Ries toe. “Laten we dan maar trouwen’, zei Gré tegelijkertijd. En zo geschiedde. Toen ze 25 jaar getrouwd waren is er aandacht aan besteed in de zondagse kerkdienst.  Ze hebben daarvan genoten. Ook de stap om te verhuizen naar een appartement op de Oude Nieuwveenseweg is heel fijn geweest. Uiteindelijk zijn Gré en Ries 28 jaar getrouwd geweest, totdat Ries in november 2016 stierf. De laatste 10 jaar van zijn leven was hij heel veel ziek. Tot het laatst heeft Gré hem thuis verzorgd, met hulp van de thuiszorg. Zijn lichaam was op. Gré mist haar maatje nog steeds maar kan er ook vrede mee hebben. Ries is 89 jaar geworden.

Gré had een leven met diepe dalen en mooie hoogtepunten. Haar beide huwelijken waren totaal anders maar allebei mooi. Het stadse leven in Den Haag was heel wat anders dan het boerenleven in Nieuwveen. De verstandhouding tussen haar zoon en dochter en de drie zonen van Ries is heel goed. Gré is nog heel gezond. Ze rijdt in de buurt nog auto, pakt de elektrische fiets en rijdt zó een rondje van 25 – 30 km, gaat naar de gym en de soos voor een kaartspel. En ze zit bijna iedere zondag in de kerk. De preek kan soms zó bij haar binnenkomen….Ze heeft eraan moeten wennen dat ze niet meer hoeft te denken: gauw naar huis, gauw naar Ries. Thuis komt er veel bezoek.

‘Ik ben een bevoorrecht mens’ zegt Gré. ‘Ik heb eigenlijk twee levens gehad. Twee mooie levens!’ Volgende maand is Gré 90. We hopen dat ze er nog heel wat jaren bij krijgt!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma                             

 

Regionale agenda april t/m 6 mei 2018 kleine gemeentes rond Ter Aar

 

01-04-2018                   9.30 uur            Plusdienst Zevenhoven: Kerk in de Dorpsstraat.

01-04-2018.                  9.30 uur            Pasen Ontmoetingdienst: Nieuwkoop, Hervormde kerk.

01-04-2018                   10.00 uur          Paasmorgendienst m.m.v. Koor Promising Voices uit                                                                              Bodegraven. Ter Aar Geref. kerk, Oostkanaalkade.

08-04-2018                   18.30 uur          Sing-in Nieuwveen: Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45.

08-04-2018                   18.30 uur          Nieuwkoop. Hervormde kerk. Voorganger ds. H.J. Prosman.                                                                   Evensong m.m.v. Zanggroep Spirit.

  1. 19-04-2018 20.00 uur SAGE-bijeenkomst. Ter Aar. Geref. kerk.

21-04-2018                   19.30 uur          Praise dienst. Zevenhoven. Kerk in de Dorpsstraat.

22-04-2018                   9.30 uur            Openingsdienst verbouwde kerk. Zevenhoven. Kerk in de                                                                       Dorpsstraat.

22-04-2018                   12-13.30 uur     Kliederkerk. Leimuiden. De Ontmoeting, Dorpsstraat.

06-05-2018                   19.00 uur          Zangdienst. Woerdense Verlaat. Ger. Kerk, Korte Meentweg 17

06-05-2018                   19.00 uur          Sing-in Rijnsaterwoude. Koor kerk – Woudse Dom.

Herenweg 26

06-05-2018                   9.30 uur            Plusdienst. Zevenhoven. Kerk in de Dorpsstraat.

06-05-2018                   9.30 uur            Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop. Hervormde kerk.

06-05-2018                   18.30 uur          Sing-in Nieuwveen: Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45.

Do. 10-05-2018             9.30 uur            Openluchtdienst op Hemelvaart. Nieuwveen. De Sfeerstal,                                                                      Hogedijk 5.

Do. 10-05-2018             7.30 uur            Dauwtrappen met maaltijd na afloop. Ter Aar. Geref. kerk.

Do. 10-05-2018             9.30 uur            Hemelvaartsdienst. Ter Aar. Geref. kerk.

Do. 10-05-2018             9.30 uur.           Hemelvaart. Gezamenlijke dienst. Nieuwkoop. Herv. kerk.

 

Toelichting:

 

Nieuwveen iedere maandag  inloopochtend: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

Rijnsaterwoude

Kliederkerk is een laagdrempelige vorm van kerkzijn. Op spelende wijze wordt vorm gegeven aan een verhaal uit de bijbel voor kinderen van 3- 12 jaar.

Sing-in. Het eerste gedeelte worden liederen gezongen n.a.v. thema. De 2e helft worden verzoekliederen gezongen.

 

1 april Ger. PKN Kerk Ter Aar: Een veelbelovende Paasmorgendienst, waarin het koor Promising Voices haar medewerking verleent. Er zullen mooie paasliederen gezongen worden. Het koor wordt begeleid door haar combo. De gemeentezang wordt begeleid door een zeer jonge, enthousiaste organist. Op deze manier hopen we van de opstanding van Christus een feest te maken.

 

8 april / 6 mei Sing-in Nieuwveen

Een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

19 april Ger. PKN Kerk Ter Aar: Al jaren komen de kleine gemeentes ten noorden van Alphen aan den Rijn bij elkaar om te praten over hoe ze elkaar kunnen versterken. Omdat we vanaf 1 mei overgaan in een nieuwe kerkstructuur en de classes veel minder in aantal en dus groter zullen worden, moeten de huidige classis ringen van gemeentes gaan vormen die elkaar ondersteunen. Een aantal gemeentes in de buurt van elkaar kan er ook voor kiezen een eigen ring te vormen. Tijdens deze bijeenkomst hopen we met elkaar te praten over de mogelijkheid samen een ring te vormen. Daarom is het van belang dat alle kerken met een vertegenwoordiging aanwezig zijn.

 

10 mei Ger. PKN Kerk Ter Aar: Op deze donderdagmorgen gaan we dauwtrappen met een paar enthousiaste mensen die op deze sportieve manier de Hemelvaartsdag willen beginnen. De wandeling zal ongeveer een uur duren. Daarna zal er gezamenlijk ontbeten worden in de Aarkant naast de kerk, waarna de Hemelvaartsdienst om 9.30 uur zal plaats vinden. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

 

10 mei Openluchtdienst Nieuwveen

Dit jaar voor het eerst een oecumenisch gebeuren. Ds. Gonja van ’t Kruis en diaken André van Aarle zullen voorgaan. De invulling van het muzikale gedeelte is nog niet bekend, maar dat het feestelijk zal worden is een ding wat zeker is.

 

Magische miniaturen

In museum het Catharijnenconvent in Utrecht is de tentoonstelling ‘Magische miniaturen’ geopend over de mooiste middeleeuwse afbeeldingen. Stap in een wonderlijke wereld vol kleur, fantastische wezens, diertjes en bloemen. Een magisch universum afgebeeld in handgeschreven boeken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een verdiepende bijeenkomst of rondleiding.

De miniaturen zijn gemaakt in de zuidelijke Nederlanden en komen uit zeventien verschillende Nederlandse collecties. Veel middeleeuwse objecten hebben in de loop van de tijd hun oorspronkelijke kleuren verloren maar miniaturen zien er nog precies hetzelfde uit als toen ze gemaakt werden, doordat ze weinig aan licht zijn blootgesteld. De manuscripten tonen een wereld vol bloemen, dieren en glooiende akkers. Behalve Bijbelse taferelen en heiligen zijn in de boeken ook afbeeldingen te vinden van dagelijkse en minder dagelijkse activiteiten, zoals boeren op het land en hertogen tijden de jacht.

Bron: Nieuwsbrief Catherijnenconvent / www.catharijnenconcent.nl