Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkrief van nov 2016

De ontmoetingskerkrief van nov 2016

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  6 november 2016

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. J. van ’t Kruis

Doorn

 

o.l.v. Dita Bos

Koffiedrinken na afloop 1. diaconie: zie blz. 4

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

algemeen kerkelijk werk

13 november 2016 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Preekbespreking na afloop 1. diaconie: zie blz. 4

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

20 november 2016 Ds. E. Post

Amstelveen

Laatste zondag kerkelijk jaar: herdenking overledenen 1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

27 november 2016 Ds. L. de Graaff

Tiel

1e Adventszondag 1. kerk

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

  4 december 2016

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. J. Büchner

Amstelveen

2e Adventszondag

Koffiedrinken na afloop

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

algemeen kerkelijk werk

Gebarentaal

Meditatie bij Mattheüs 8: 3 ‘Hij strekte Zijn hand uit en raakte hem aan’

Mattheüs 9 : 29 ‘Hij raakte hun ogen aan’

en  Mattheüs 8 : 15 ‘Hij vatte haar hand’.

Het gedrag van onze handen heeft een eigen taal. Een heel diepe…. Met je mond kun je laten horen wat er diep van binnen bij je leeft. Met je hand kun je dat ook nog eens onderstrepen, laten zien. Je kunt er alle kanten mee uit. Iedere aanraking van elkaar met de hand is veelzeggend: de moeder die haar kind streelt, de omarming van twee verliefde mensen, de klap die de één de ander geeft, de handbeweging waarmee men elkaar uit de verte groet, de gevouwen handen bij het gebed, het applaudisseren na een toespraak, de omhoog gerichte handen op een praise-avond…. Elk gebaar heeft zijn eigen taal, zijn eigen boodschap. Wat hebben onze handen in ons leven al niet gedaan! Woorden zijn belangrijk. Maar de taal van onze handen niet minder.

Zo was het ook bij Jezus Christus toen Hij onder ons was op aarde. Het is veelzeggend om zijn Woord te lezen en te horen. De toespraken die Hij heeft gehouden. De beloften die Hij heeft verkondigd. Maar ook veelzeggend is de taal van zijn handen.

Als je aan zijn handen denkt, denk je aan twee doorboorde handen. Handen die om onze schuld genageld werden aan het kruis. Maar zelfs ver voor die kruisiging was de taal van zijn handen indrukwekkend. Wel heel speciaal was, wat Hij deed bij zieken. Als Jezus zieken genas, raakte Hij hen aan. Nooit bleef Hij op een afstand staan om zo vanuit de verte hen toe te spreken en door een machtswoord te genezen. Nee, Hij trad op hen toe, omarmde ze of legde zijn hand op ze. En dat is iets om nooit te vergeten. Vooral omdat Hij dat bij ieder deed. Niet alleen bij de schoonmoeder van Petrus, die hevige koortsen had, maar ook bij blinden, ja zelfs bij melaatsen! Melaatsen, zo vond men in die tijd, kon je beter maar niet aanraken. Nog sterker, je had maar te zorgen dat ze niet in je buurt kwamen. Niemand mocht een lepralijder naderen tot minder dan 2 meter. Als er wind was, moest de lijder zelfs een afstand van 45 meter bewaren. Melaatsen waren onrein. En wie hen aanraakte, werd dat ook.

Jezus raakte hen heel bewust aan. Hij maakte niet alleen vuile handen. Hij maakte zo Zichzelf helemaal vuil, onrein. En zoiets waste je niet maar even af. Dan kreeg je in die tijd met allerlei godsdienstige voorschriften te maken. Het is waar dat de ene onreinheid de andere niet was, maar voor alles waren voorschriften. En kenmerkend voor al die onreinheden was, dat je voor korte of lange tijd jezelf de gemeenschap met God ontzegde.

Hoeveel keren heeft Jezus Zich niet zo verontreinigd. Hij raakte melaatsen aan, omarmde zieken, doden legde Hij zijn hand op. En als Hij het zelf niet deed, dan maakten anderen Hem onrein. Een bloedvloeiende vrouw bestond het Hem aan te raken…..

De taal van Jezus’ handen. Wat heeft Hij vuile handen gemaakt. Door ánderen doorlopend onrein. Ten diepste is Hij er aan gestorven. Als de grote onreine, gekruisigd, vervloekt, buiten de heilige stad. Hij heeft het gewild. Begrijpt u het?

 

Ds. A. van der Veer

 

Lutherjaar

Op 31 okt. is het jubileumjaar begonnen waarin we als Prot. Kerk zullen herdenken en vieren dat 500 jaar geleden de reformatie plaatsvond in ons land. De Reformatie is zoals de meesten van u zullen weten, een 16e eeuwse beweging die ontstond na heftige kritiek op de door de paus geleide kerk van Rome. Hieruit zijn onze protestantse kerken voortgekomen. Een stukje geschiedenis: Martin Luther, in 1483 geboren in de Duitse plaats Eisleben in een boeren-en mijnwerkersfamilie, ontwikkelde zich na zijn opleiding Theologie en benoeming tot hoogleraar in de moraaltheologie, tot de belangrijkste leider van de Reformatie. Zijn publicatie van academische stellingen tegen de handel in aflaten wordt gezien als het symbolische begin van het protestantisme. Luther streefde daarbij naar een kerk, die stond voor goede pastorale zorg, een behoefte aan betere theologie en een verlangen naar Bijbelse vroomheid. Zijn volgelingen werden in 1529 protestanten genoemd. Er klonken nog meer reformatorische protesten, maar uiteindelijk hadden ze allemaal hetzelfde uitgangspunt, n.l. dat ze het gezag van de paus verwierpen en de bijbel als basis van het geloof zagen. Veel zaken binnen het traditionele geloof en de middeleeuwse geloofspraktijk zoals bedevaarten, aflaten, celibaat, de heiligenverering, monnikendom, het verschil tussen priesters en leken en het aantal van 7 sacramenten werden afgekeurd. Kortom, het godsdienstige leven werd totaal op z’n kop gezet. Vanaf de reformatie kreeg de christen het recht om de godsdienst zelfstandig te beoordelen door eigen bestudering van de bijbel! In het komende jaar zal de herdenking van de reformatie, dat goed past bij ons jaarthema “Deel je leven, deel je geloof”, op verschillende manieren in onze kerk centraal staan, in kerkdiensten en geloofsgesprekken. In het volgende kerkblad zult u daar meer over lezen.

 

Omzien naar elkaar

Mw. Jopie van Leeuwen-Keller (Kerkstraat 15) heeft een poosje geleden een pacemaker gekregen. Zij heeft nog wel last van napijn. We hopen dat zij hiervan weer spoedig zal herstellen.

Mw. Jannie van Vliet-Zweeris (Oude Nieuwveenseweg 101) vertelde mij dat er een mri-scan van haar knie zal worden gemaakt. Naar aanleiding daarvan zal er nader onderzoek plaatsvinden.

Dhr. A.M. van Dongen (Oude Nieuwveenseweg 21) maakte enige tijd geleden een val, maar lijkt hiervan gelukkig goed te herstellen. Dagelijks gaat hij op bezoek bij zijn vrouw, die tijdelijk opgenomen is.

Jacoline van der Meer-Spek, Leeuwerikhof 15, Roelofsarendsveen heeft een goede uitslag mogen ontvangen van een onderzoek. Ze krijgt verder hulp omdat ze zich helaas nog steeds niet goed voelt.

Mw. Marijke Spek-Verzaal (Oude Nieuwveensweg 33) is herstellende van een operatie aan haar schouder. Sterkte gewenst tijdens de revalidatie!

De krachten van dhr. M.P. v.d Hul (Oude Nieuwveenseweg 11d) nemen steeds meer af. Hij ziet uit naar de ontmoeting met zijn hemelse Vader; zo op de grens van leven en sterven worden diepe gesprekken gevoerd. Ook kracht gewenst aan zijn vrouw en de kinderen.

Een zoon, dhr. G. van den Hul verblijft in verpleeghuis Oudshoorn (Steenstraat 1) Henry Dunantweg 21, 2402 NM Alphen aan den Rijn. Een kaartje doet meeleven!

 

Ontmoetingen

Ontmoetingen met mensen en met God helpen ons te worden tot de mens die wij kunnen zijn. Zij stellen ons in staat om mens te zijn zoals we werkelijk bedoeld zijn. Het is daarom waardevol om momenten te zoeken en te plannen waarop we elkaar als mensen werkelijk kunnen zien. En om met elkaar na te denken en uit te wisselen op welke momenten we God ervaren in ons leven. Om God de kans te geven in ons midden aanwezig te zijn. Niet iedereen zit te wachten op een ontmoeting. Dat hoorden we tijdens de Gezinsdienst, afgelopen zondag 30 okt. De profeet Jona kreeg van God de opdracht om de mensen in Ninevé te bezoeken. Hij probeerde die ontmoeting te ontlopen, maar ontving kracht van God om de ontmoeting tóch aan te gaan. En die ontmoeting werd, al vond hij zelf van niet, een succes!

 

Catechese

De 16+groep is inmiddels een keer bij elkaar geweest. Deze 1e keer stond in het teken van wederzijdse kennismaking. We zullen de komende ontmoetingen over verschillende geloofsonderwerpen met elkaar denken en praten, zoals het geloof in God als houvast in de drukke wereld van school, werk en maatschappij. Als je ook mee wilt doen, neem dan contact met mij op! Email: gonjavtkruis@gmail.com of tel. 06 38 55 70 04

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Wij herinneren ons Rijmpje Stichter – Erkelens

Op 19 okt. overleed Rijmpje Stichter, 89 jaar oud. Zij was de laatste van de ‘dames uit Nieuwveen’, die op zondag met een auto naar Woubrugge kwamen. Zij sprak er vaak over hoe haar leeftijd meebracht, dat anderen met wie zij zich verbonden voelde, weg waren gevallen. Het ‘oude Nieuwveen’ kwam vaak ter sprake als je haar bezocht. Zij was van nature niet spraakzaam, maar haar ogen en lichaamshouding vertelden heel veel. Natuurlijk ging het altijd goed met haar, want nimmer wilde zij zelf het onderwerp van gesprek zijn, haar zorgen betroffen altijd anderen. Maar je zag al snel of je door moest vragen of juist niet. Door lichamelijke achteruitgang en door het verlies van velen uit de naaste omgeving, waren haar laatste jaren moeilijker dan ze zelf naar voren bracht. Als ze al eens dacht dat ze misschien klagerig over kwam dan voegde ze er snel aan toe hoeveel steun ze van haar kinderen ontving, wat volkomen waar was. Op 25 okt. namen wij afscheid van haar in de Ontmoetingskerk van Nieuwveen, waarna zij op de begraafplaats in het graf gelegd werd, waar haar man reeds rustte. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

  1. Roos.

 

Koffiedrinken na de dienst

In de maanden november, december en januari zal er niet alleen op de eerste zondag maar ook op de derde zondag van de maand koffie zijn na de dienst. Dit is een proef. Het is gelukt om voldoende dames te vinden die hieraan mee willen werken. Dat is bijzonder fijn! Maar u als gemeente moet dit ook willen. Moet het prettig vinden om elkaar na de dienst te ontmoeten. We wachten af hoe het loopt. En evalueren na januari.

Namens de kerkenraad, de scriba.

 

Zangers gezocht voor gelegenheidskoor 1’ kerstdag

Inmiddels is duidelijk geworden dat ons kerkkoor niet kan meewerken aan de dienst op 1’ kerstdag. Er zijn te weinig sopranen beschikbaar.

Het idee is nu om een gelegenheidskoortje te formeren. Er is contact opgenomen met Hanno Hommel, die op kerstmorgen dan onze organist is. Hij is bereid om de liederen in te studeren. Het is de bedoeling de liederen meerstemmig (twee of driestemmig) te zingen.

Hou je van zingen en vind je het leuk om hieraan mee te doen? Geef je dan vóór 1 december op bij Jan Vervark (j.vervark@ziggo.nl) of bel 538977.

Hou er wel rekening mee dat er van je wordt verwacht minimaal 2 keer een avond (vanaf 20:30 uur) de liederen in te studeren en te repeteren. Vermeldt als je je per mail opgeeft welke avond je persé niet kunt.

Jan Vervark

 

Bij de komende diensten

6 november zal een gewone eredienst zijn, waarbij we na afloop elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. ’s Avonds is er een sing-in, waarvoor u ook van harte wordt uitgenodigd!

13 november: na de dienst zal er een preekbespreking zijn. Welkom!

20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij de gemeenteleden en andere overledenen van het afgelopen jaar. Er worden voor hen kaarsen aangestoken en een ieder die dat wil kan ook een kaarsje aansteken voor een dierbare die hem/haar ontvallen is. Na afloop van de dienst krijgen de nabestaanden van de overledenen het herinneringskruisje, de kaars  en een witte roos mee naar huis. Er zijn ook rozen voor wie er één wil leggen op een graf of mee naar huis wil nemen om neer te zetten in een herinneringshoekje. Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie.

27 november is het de eerste zondag in de adventstijd. De kinderen van de kindernevendienst beginnen met hun adventsproject.

 

De diaconiecollectes

6 november: najaarszending, werken aan vrede en verzoening in Colombia.

De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Ondanks tekenen van hoop lijden mensen al 60 jaar onder de burgeroorlog. Namens Kerk in Actie werkt uitgezonden medewerker Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in verzoening’ van de Mennonietenkerk. Mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht, bestuderen bijbelteksten rond gerechtigheid, waarheid en vergeving. Wat betekenen deze teksten in hun leven? Door te praten over wat ze meemaken, over relaties en over hun samenleving vol onderdrukking en geweld, kunnen ze een duidelijk standpunt bepalen. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.

13 november: binnenlands diaconaat van KIA.

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze 4 x per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen. Ook deze collecte bevelen we bij u aan. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bovenstaand nummer  o.v.v. collecte Diaconaat Najaar.

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Kerstviering voor ouderen

Alvast een datum om in de agenda te zetten; 19 december. Aanvang 17.00 uur in ’t Anker.

 

Inloopochtenden

Elke maandag is er  een inloopochtend in Het Anker, in Nieuwveen, van 10 t/m 11.30 uur

Er zijn geen kosten aan verbonden en is vrijblijvend. Je kan er zelfs  een boek of/en een spelletje lenen, onder het drinken van een lekker kopje koffie of thee. Iedereen is hier van harte welkom!!

 

Oecumenia 9 november

De zomertijd is weer ingegaan. De herfst werpt behalve zijn bladeren ook zijn donkere kanten weer af. Je bent weer veel meer op huis en haard aangewezen. Wat is het dan leuk als je toch weer eens ergens naar toe kunt; bijvoorbeeld  ’t Anker met anderen leuke dingen te doen. Gezellig een kopje koffie drinken, wat bijpraten en bezig zijn met je handen.

Op 9 november bent u vanaf 14:30 uur weer welkom in ’t Anker. Onder het koffie drinken kunt u uw creatieve kant laten zien. “Kleuren voor ouderen” is het thema. Als kind werd je er al zo blij van. Zo’n gevoel komt weer terug als je met elkaar bezig bent om allerlei mooie en soms ingewikkelde afbeeldingen in te kleuren. Heel rustgevend en misschien komen er tijdens het kleuren ook wel inspirerende gesprekken tot stand. WELKOM en zoals altijd; een vriend of vriendin kunt u gerust meenemen.

 

Voor uw agenda

Maandag 7, 14, 21 en 28 nov: inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 8 en 22 nov: ouderengespreksgroep 14.00 – 15.30 uur bij de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8.

Dinsdag 8 en 22 en woensdag 9 en 23 nov: gespreksgroepen 20.00 – 22.00 uur; dinsdag bij de fam. Hardsteen, Blokland 25 en woensdag bij mevr. Veenstra, Bruningstraat 21.

Woensdag 9 nov.: oecumenia van 14:30 – 16:30 uur in ’t Anker.

Maandag 14 nov: kerkenraadsvergadering 19.30 uur in ’t Anker.

Maandag 19 dec: Kerstviering voor ouderen  17.00 u in ’t Anker.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Jarigen (75+) november

Waren er vorige maand geen namen te noemen onder dit kopje, nu zijn er maar liefst 5 gemeenteleden waar deze maand een verjaardag mag worden gevierd.

7   nov.:            Dhr. A.M. van Dongen, Oude Nieuwveenseweg 21

13 nov.:            Mevr. C.J. Schuurman – Slingerland, P. van Schravendijkstraat 46, Ter Aar

22 nov.:            Dhr. L. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8

Mevr. J.M. Schalij – Winkel, Dorpsstraat 11h

29 nov.:            Mevr. S.J. Joha – Visser, Oude Nieuwveenseweg 72

Twee van bovengenoemde jarigen mogen gerekend worden tot de zeer sterken. Dr. Van Dongen, die nog steeds herstellende is van een lelijke val, hoopt zijn 92e verjaardag te vieren. Mevr. Joha hoopt bij leven en welzijn zelfs 96 jaar te worden.

Allen van harte gefeliciteerd met het bereiken van een nieuw levensjaar. Moge God u nabij zijn en zijn zegen geven.

 

                        Zoals een arm vertroostend om mij heen,

                        zo teder ligt uw liefde om mijn leven.

                        Ben ik soms moe en moederziel alleen

                        op smalle paden en langs steile wegen

                        en is mijn hart zo hard gelijk een steen,

                        Gij streel mij zacht – uw vingers zijn een zegen.

 

A.F. Troost

 

Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr. van Egmond–van Leeuwen, A.H.Kooistrastraat 146, mogen op 14 nov. vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Op 25 nov. zijn dhr. en mevr. Koopman – Kruk (zie ook onder ledenmutaties blz. 8) 12 ½ getrouwd.

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst!

 

Bij de diensten

2 okt. stelde ds.de Graaff psalm 62 centraal. Hij lichtte daaruit het begrip ‘ziel’, de onsterfelijke kern van de mens, ingegeven door Gods adem. Hij gaf aan dat  het van het grootste belang is om de stilte te zoeken zodat je de ziel op God kunt richten en kunt openstaan voor Zijn werkelijkheid. Daar vloeit uit voort dat wij geroepen zijn om anderen te herinneren aan wat de zin en het doel van het leven is. We werden heengezonden met de prachtige woorden en melodie van lied 425: ‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. In Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal. Door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.’

’s Avonds was er een sing-in, waarbij we een aantal trouwe bezoekers moesten missen. Bent u er de volgende keer weer bij?

 

Inspiratiefestival

De ouderlingen die naar het festival op Terschelling zijn geweest hebben een waardevol weekend achter de rug.

Aangekomen met de boot op West kwamen we meteen al in de juiste stemming door

ons aan te sluiten bij een groep die in pelgrimspas de kerk in ging voor de openingsdienst. Waar zoveel mensen zaten dat op bijzondere wijze de extra stoelen van de gaanderij naar beneden kwamen.

Daarna startten direct de activiteiten. Op de fiets naar Midsland, waar alles verder

plaatsvond. Uit het grote aanbod hebben we gekozen wat ons aansprak, wat bij ons

paste en waar we van dachten geïnspireerd te kunnen raken. Zo zijn we naar een lezing van Henk de Roest (verbonden aan de theologische universiteit) geweest. De titel: ‘De plaatselijke gemeente heeft de toekomst’. Dhr. de Roest riep ons op de eigen gemeente te waarderen, ondanks het kleine getal, ondanks het gemis aan jongeren. De 1ste  Christelijke gemeentes hadden niet meer dan 40 mensen. God is nog steeds volop aan het werk; voel je door Hem geroepen. Wat je als gemeente zelf niet kunt, kun je misschien met andere gemeentes samen doen. Hij riep ons ook op te investeren in actieve kerkgangers (die ook voor de maatschappij belangrijke vrijwilligers zijn), in gebouwen (belangrijk nu er buurthuizen verdwijnen), in maaltijden en koffiedrinken na de dienst. Geld hoef je niet te bewaren voor ‘later’; later is nú.

Ook was er een symposium met als sprekers Karin van den Broeke (voorzitter PKN) en Mechteld Jansen (hoogleraar PThU). Mevr. van den Broeke sprak over Kerk 2025, de visienota die we ook in de kerkenraad op dit moment bespreken. ‘Laat de kerk niet als een molensteen om onze nek hangen maar denk aan de vreugde die het Evangelie met zich meebrengt.’ Mevr. Jansen sprak over de moed; waar haal je deze vandaan?

  • bij het begin van de kerk: de 1ste gemeentes
  • bij het midden van de kerk, het nu: de inspiratie die je krijgt van mensen
  • bij het ‘eind’, de belofte, de toekomst van God: de liefde van God zal ooit alles in allen zijn.

Verder hebben we heerlijk gezongen, canons en meerstemmig. Zoals lied 814 uit het Nieuwe Liedboek ‘Wees gezegend, waar je ook heengaat’. Zo voelden we ons ook. Er is een workshop ‘Geld in de kerk’ gevolgd (tsja, je bent kerkrentmeester of niet….), geproefd aan een Christelijke meditatie, een film uit 1920 over een Joodse legende bekeken en een voorstelling over Luther bijgewoond.

Het festival eindigde weer met een dienst, zo goed bezocht dat de mensen zelfs in de gang zaten of een staanplaats hadden.

Tussendoor zijn er ook nog onderling goede gesprekken gevoerd en….. hebben we ook nog plezier met elkaar gehad. Zo mocht een strandwandeling niet ontbreken als je op Terschelling bent.

Het was goed dit met elkaar te delen.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Start restauratie Knipscheerorgel

Eindelijk, na een lange voorbereidingsperiode, is het dan bijna zover. Op maandag 23 januari 2017 wordt begonnen met de restauratie van ons monumentale Knipscheerorgel. Onlangs zijn daar met Orgelmakerij Reil B.V. uit Heerde afspraken over gemaakt.

Behalve het orgel wordt dan ook de achterwand van de kerk aangepakt. Aannemingsbedrijf Egberts gaat, net als bij de zijwanden, een voorzetwand plaatsen zodat de lelijk afgebladderde muur geheel aan het zicht wordt onttrokken. Om beschadiging van het orgel door invallend stof te voorkomen, wordt dit eerst geheel “ingepakt”. Als de aannemer klaar is, wordt begonnen met de restauratie van het orgel. Als alles volgens plan verloopt kan op de eerste zondag in juni, Pinksterzondag, het orgel weer in gebruik worden genomen.

Het kan zijn dat gedurende de restauratie enkele plaatsen achter in de kerk niet gebruikt kunnen worden. Maar wees er zeker van; u hoeft niet te staan.

We zijn bijzonder blij dat we tijdens de restauratie gebruik kunnen maken van het elektronisch kerkorgel van de fam. Bos. Dit zal voor in de kerk worden geplaatst.

Hoe en wanneer t.z.t. een feestelijke ingebruikname van het gerestaureerde orgel zal plaatsvinden hoort u nog.

Dergelijke ingrijpende werkzaamheden brengen veel kosten met zich mee. Zo is de restauratie van het orgel begroot op € 65.600 inclusief  BTW. Gelukkig heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, vanwege de monumentale status van het orgel, een bijdrage toegezegd van € 12.600. Vanuit het eigen orgelfonds is ruim € 22.000 beschikbaar. Vervolgens zijn een aantal landelijke stichtingen en fondsen aangeschreven hetgeen geresulteerd heeft in een toezegging van € 15.700. Ook verwachten we nog een bijdrage van de gemeente Nieuwkoop van € 1.500.

Dit alles overziend betekent het dat er nog een tekort is van een kleine €  14.000. We gaan er als orgelcommissie en kerkrentmeesters alles aan doen dit tekort nog verder terug te brengen. Het plan is om nog een aantal benefietconcerten te houden. Daarnaast blijft er tijdens kerkdiensten regelmatig gecollecteerd worden voor het orgelfonds. Mooie gelegenheden om als het u ook aan het hart gaat dit met een bijdrage te waarderen.

 

Een kerkstoel voor thuis?

Op de gaanderij bij het orgel staan een aantal overbodige kerkstoelen. U weet wel; die met een rieten zitting en leuning. Deze moeten weg. Als u belangstelling hebt voor één of meerder stoelen, laat het dan even weten. U mag ze gratis meenemen. (Tip: bijdrage orgelfonds!) “Wie het eerst komt die het eerst maalt”.

 

Namens de kerkrentmeesters

Jan Vervark

 

Collecten en giften oktober

Diaconie: Avondmaalscollecte De Hoop €  109.05 en collecte Kerk in Actie Nepal €  92.60

Daarnaast mocht de diaconie nog een gift ontvangen voor de voedselbank van €  50,00.

Overige collecten:

Kerk en Israël €  80,27; jeugdwerk €  65,22; restauratiefonds €  58,40; orgelfonds €   68,00; onderhoud gebouwen €  65,40; predikantsplaats €  313,50; alg. kerkelijk werk €   221,24.

 

Namens diaconie en  kerkrentmeesters, hartelijk dank voor uw gaven.

 

Ontmoetingen

We leven al weer in de maand november, wat gaat dat snel. Enkele weken geleden zaten we nog midden in de zomervakantie. En nu is overal het nieuwe seizoen weer begonnen, op het werk, op school, hier in de kerk. Na de vakantie zijn we allemaal weer aan de slag gegaan.  Die eerste dagen moet je er altijd weer een beetje inkomen. Bestaande contacten worden weer aangehaald, en soms ontstaan er ook nieuwe contacten. Zolang we langs elkaar heen leven, komt er geen moment van echte ontmoeting. In het dorp kunnen we langs elkaar fietsen of wandelen zonder elkaar op te merken, zo kan dat in de kerk ook. Je zit wel bij elkaar in de kerk, maar in feite weet je niet in wat er in de ander omgaat. En daarom is het belangrijk elkaar te ontmoeten en dat kan tijdens het koffiedrinken, gespreksgroepen, catechese, pastorale bezoeken en andere ontmoetingsmomenten. We komen pas tot een echte ontmoeting, als we zoeken naar wat we met elkaar delen. En dat is precies het thema van dit jaar: deel je leven, deel je geloof. Nu heeft dat in dit komende Lutherjaar wel een hele speciale betekenis. In de catechisaties en in de kerkdiensten en ook met de katholieken gaan we ermee aan de slag. Wat belangrijk daarin is dat we elkaar graag willen ontmoeten, elkaar willen leren kennen. Momenten waarop mensen echt iets van elkaar mogen zien, waarop zij de ander en zichzelf beter leren kennen, zijn cruciaal voor mensen. In de Bijbel komen we daar ook teksten over tegen, zoals bijvoorbeeld de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Eerst is de vrouw afstandelijk, maar door middel van haar vragen aan Jezus begrijpt ze wat hij bedoelt.  En er ontstaat een bijzonder gesprek, een ontmoeting tussen twee mensen die in eerste instantie niets met elkaar lijken te hebben. De aanvankelijke scepsis van de Samaritaanse vrouw neemt af; sterker, zij verlangt er naar het levende water dat Jezus haar wil geven, te ontvangen. Zo voelt zich zo gekend in haar leven, dat zij op positieve wijze verandert. Dat stelt haar vervolgens op haar beurt weer in staat andere mensen tot zegen te zijn. Ook het avondmaal zoals we dat onlangs met elkaar vierden, is een ontmoeting. Een ontmoeting met elkaar, als mensen, maar ook een ontmoeting met God. Ontmoetingen met mensen en met God helpen ons te worden tot de mens die wij kunnen zijn. Zij stellen ons in staat om mens te zijn zoals we werkelijk bedoeld zijn. Het is daarom waardevol om momenten te zoeken en te plannen waarop we elkaar als mensen werkelijk kunnen zien. En om met elkaar na te denken en uit te wisselen op welke momenten we God ervaren in ons leven. Om God de kans te geven in ons midden aanwezig te zijn. Dat hopen we dit jaar zoveel mogelijk met elkaar te kunnen doen.

 

Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 10 oktober konden we terugzien op een fijne ziekenzondag met veel bloemen om uit te delen en een mooi startweekend, waarin er genoeg gelegenheid was elkaar te ontmoeten. De eerste maand voor ds. Gonja van ’t Kruis zat erop. Zij deed verslag van wat ze had gedaan en welke plannen ze heeft. 500 jaar Reformatie zal op diverse manieren dit komende seizoen aan de orde komen. Het landelijk dienstencentrum is in gesprek geweest met Gonja om haar een mentor toe te wijzen. Een predikant waarbij zij het eerste jaar terecht kan met haar vragen. We namen het besluit om de maanden november, december en januari een proef te doen met naast de eerste zondag ook de derde zondag van de maand koffiedrinken na de dienst. Met het oog op de vergadering met de pastoraatsgroep van de RKK die 11 oktober plaats zou vinden, bespraken we de punten die we qua oecumene aan de orde wilden stellen. Op het gebied van pastoraat was er een bijeenkomst gepland op 12 oktober met het pastoraal team. Een belangrijke vergadering voor Gonja, als nieuwe predikant. Kees Spek kon, als vertegenwoordiger naar de classis, verslag van deze vergadering doen. Er zullen het komende jaar grote veranderingen zijn omdat de huidige classis wordt opgeheven.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Kerkkoor

Het koor is op zoek naar sopranen die mee willen zingen. Weet u iemand of wilt u zelf komen, u bent van harte welkom. We repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur in het verenigingsgebouw ’t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 te Nieuwveen. Voor meer info kunt u bellen naar mw. T. Maurits tel.nr. 0172 538424 (secretaris). Graag tot ziens.

 

Ledenmutaties

Mevr. W. van Dolder woont al geruime tijd in Nieuwveen, eerst in de Dorpsstraat en nu op Schoterveld 24. Het bleek erg moeilijk contact met haar te maken. Daarom staat nu pas vast dat zij ingeschreven wordt bij onze gemeente.

Voor mevr. P.E. Verburg, Blokland 43,  gold hetzelfde; het blijkt dat zij een jaar in Australië verblijft. Ook zij wordt officieel ingeschreven bij onze gemeente.

In de nieuwe wijk zijn enkele nieuwe gemeenteleden komen wonen. Een hartelijk welkom aan dhr. en mevr. K. Slottje – Gosewehr, Veldesdoorn 41,  mevr. M. Koopman-Kruk, Liguster 13, en dhr. A.H. Bearda, Albatros 11.

 

We hopen u gauw een keer te ontmoeten en wensen u toe dat u zich thuis mag voelen in onze gemeente!

 

Aan het woord……Bea de Visser – Timmers

Na de Tweede Wereldoorlog werd in augustus 1945 in het gezin Timmers een tweeling geboren: Hilda en Bea. Alweer een tweeling want in 1941 waren er ook al twee jongetjes geboren! Het gezin was inmiddels weer terug in hun oude huis in Willemstad, een stadje in Noord-Brabant. Het laatste halfjaar van de oorlog was hun huis n.l. afgestaan aan de Duitsers.

Vader was boer en na de oorlog ook veehandelaar. De eerste belangrijke herinnering die Bea heeft, is die aan de Watersnoodramp van 1953. Het Hollands Diep, waar Willemstad aan ligt, was ook overgestroomd. In hun huis stond alleen de kelder onder water en was de straat voor het huis ingestort tot een gat van 3 meter! Ze konden de voordeur niet meer uit. Voor de mensen die lager woonden zag het er slechter uit; het gezin Timmers kreeg dan ook evacuees in huis.

Ondertussen waren Hilda en Bea op 7-jarige leeftijd naar de openbare lagere school gegaan; deze lag in het stadje en de Christelijke school lag daarbuiten. Een beetje aan de late kant gingen zij naar school, maar dat kwam doordat het begin van het schooljaar net veranderd was. Niet meer in mei maar in september. De lagere school was op loopafstand maar de HBS waar ze daarna naar toe gingen was in Breda; de zussen gingen met de schoolbus. En zaten nog steeds bij elkaar in de klas. Na 3 jaar ging Bea naar de Analistenschool, de opleiding van het gemeenteziekenhuis in Dordrecht.

Niet lang daarna kreeg ze verkering met Dick de Visser uit het Brabantse Lage Zwaluwe. Dick werkte in de vlasfabriek van zijn vader, maar door de opkomst van stoffen als nylon liep dat niet meer. Hij begon aan het Nieuwveens Jaagpad, wat toen nog gemeente Leimuiden was, een bloemenkwekerij. In 1966 trouwden Bea en Dick. Bea werkte mee in het bedrijf. Kerkelijk hoorden ze ook bij Leimuiden.

In 1967 werden ze verblijd met zoon Cees en in 1969 met dochter Hanneke. Inmiddels waren Manus van Harten en Henk Groenendijk van de kerkenraad van de Hervormde kerk van Nieuwveen op bezoek geweest met de vraag of ze over wilden gaan naar Nieuwveen. Dat hebben ze gedaan. Ds. Gebraad was inmiddels predikant en hij heeft Hanneke gedoopt. Voor Bea was het wel een beetje wennen dat er veel bewoners van de Johannes Stichting in de kerk zaten; zij zaten niet zo keurig stil als Bea gewend was in de kerk.

Begin jaren ’70 ging Bea aan de slag bij Zuigelingenzorg; ze heeft heel wat Nieuwveense kinderen voorbij zien komen…. Vervolgens is zij assistente bij dr. Gorissen in Langeraar geworden, waar zij, ook na haar pensionering, nog steeds invalt. Dat doet zij ook bij dr. Vlaardingen in Nieuwveen. Daarnaast heeft zij altijd geholpen in het bloemenbedrijf, veel getennist en  aan gymnastiek gedaan.

In 1989 kwam Dick in de diaconie. Bea heeft hem toen steeds terzijde gestaan om te helpen met de boekhouding. Na 10 jaar kwam hier een einde aan doordat Dick ziek werd en in 2000 overleed. Bea heeft goede herinneringen aan ds. Sparreboom die haar in die tijd goed heeft begeleid. Gelukkig is er toen een huurder voor de kassen gevonden zodat Bea aan het Nieuwveens Jaagpad kon blijven wonen. Enige jaren na het overlijden van Dick is ze notulist van de kerkenraad geworden. Vervolgens was Bea van 2006 tot 2014 zelf diaken en na één jaar pauze is ze dat weer geworden. Ze hoopt van harte dat er straks opvolging voor haar zal zijn.

Bea heeft heel goede herinneringen aan de jeugdclubs waar ze in de leiding zat met heel veel bekende mensen, zowel van Hervormde als Gereformeerde zijde: Gerrit Spek, Miep Schalij, Dini Braam, Anna Schuttel, Gerrit en Annie van der Linden, Anke Bos, mevr. van Beek, Teunie Verkerk, Thérèse Pulleman, mevr. Brusse, Ank Warnaar, Dina Veenstra, Joke Huissoon, Ineke Könst, Wil van Eerden, Hanna Deurloo, Woukje Vuijk….. en dan hoopt ze dat ze niemand vergeten is. Het was een erg leuke tijd en ze hebben veel plezier gehad, vooral ook bij de weekenden in een jeugdherberg bijv. in Noordwijk en Bunnik  en het Sinterklaasfeest. Er waren in die tijd 3 leeftijdsgroepen. Fijn dat de jeugdclubs al van beide kerken samen waren. Ook heeft Bea in de organisatie van Jeugdland gezeten, dat in de laatste week van de zomervakantie werd gehouden in gebouw Kwiek. Dat stond op de hoek van de Parkstraat en het Schoterveld. Ze zat samen met mevr. Alberts (haar man was hoofd van de Katholieke school) en Thérèse Pulleman in de organisatie.

Inmiddels heeft Bea zelf 2 kleinzoons en 4 kleindochters waarvan de oudste 23 is, al leerkracht en getrouwd en de jongste 12 jaar. Ze is erg groos met hen. De drie jongste kleindochters komen in de vakantie vaak logeren. Bea gaat ook regelmatig naar hen toe in Brussel. Ze reist heel wat af, ook naar haar zus Hilda die ook in België woont. U kent haar vast wel als ze met Bea bij ons in de kerk zit. Samen vieren ze ook vaak vakantie in het huis van Hilda in Ierland.

Het is een vol leven met werken en ontspanning, waar Bea echt van genieten kan!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma                                        

 

Prijspuzzel voor kinderen

Kinderen van de kindernevendienst: de vorige keer stond er een rebus in de kerkbrief. De oplossing was: ‘Jezus was meer dan een goed mens’. Jammer genoeg heeft niemand de oplossing ingestuurd en dus is er ook geen prijsje weggegeven. Maar deze keer is er een woordzoeker voor jullie.  Stuur de oplossing voor 1 december naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een leuk prijsje winnen! Succes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  november t/m 4 december 2016

 

Zo 6 nov

 

  9.30 Ontmoetingsdienst / Najaarszendings-dienst Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 6 nov   9.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraatkerk
Zo 6 nov   9.30 Zendingsdienst

 

Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 6 nov 18.30 Welkomthuisdienst

 

Woubrugge Dorpskerk

Conriekade

Zo 6 nov 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 6 nov 19.00 Zangdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 13 nov   9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 13 nov 10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat  107

Do 17 nov 19.00 Filmavond Zevenhoven Middelpunt

Stationsweg

Zo 20 nov   9.30 Herdenking overledenen Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 20 nov

 

18.30

 

Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Zo 20 nov 19.00-20.30 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 20

Zo 27 nov    9.30 Dienst met koor Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 4 dec    9.30 Ontmoetingsdienst.

2de Advent

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo  4 dec    9.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraatkerk
Zo 4 dec  18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 4 dec  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

Toelichting:

 

6 nov  Ontmoetingsdienst/ Najaarszendings-dienst Nieuwkoop: voorganger: ds. F. v.d. Bosch, Katwijk.

 

6 nov  Zendingsdienst Woubrugge: de heer Nico Splunter is voorganger in de deelgemeente Spangen in Rotterdam en gaat in deze zendingsdienst bij ons voor.  Wij als gemeente hebben een samenwerkingsverband met deze wijk gemeente “Geloven in Spangen”.

 

6 nov  Welkomthuisdienst Woubrugge: voorganger ds. Jasper van Schaik.

 

 6 nov / 4 dec/ 8 jan Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

6 nov  Zangdienst Woerdense Verlaat:  spreker  ds. A.P. Davelaar. Thema: Zie de Koning komt. M.m.v. diverse muzikanten.

 

13 nov  Dienst met preekbespreking Nieuwveen:  na de dienst bent u in de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over wat de preek u deze morgen te zeggen had. Uiteraard met een kopje koffie erbij.

Voorganger: ds. T. Wielsma uit Uithoorn.

 

13 nov  Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente. Voorganger: ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht.

 

20 nov  Herdenking overledenen Nieuwveen: op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij de gemeenteleden en andere overledenen van het afgelopen jaar. Er worden voor hen kaarsen aangestoken en een ieder die dat wil kan ook een kaarsje aansteken voor een dierbare die hem/haar ontvallen is. Na afloop van de dienst krijgen de nabestaanden van de overledenen het herinneringskruisje, de kaars  en een witte roos mee naar huis. Er zijn ook rozen voor wie er één wil leggen op een graf of mee naar huis wil nemen om neer te zetten in een herinneringshoekje. Voorganger: ds. E. Post, Amstelveen.

 

20 nov / 22 jan Sing-ins Rijnsaterwoude: voor de pauze uitgezochte liederen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek.
27 nov  Dienst met koor Nieuwkoop: voorganger: ds. W. de Greef, Leusden. M.m.v. Zangvereniging ‘Con Amore’.

 

4 dec Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

 

4 dec  Sing-in Woubrugge: laag drempelige zangdienst o.l.v. Gretha Bergman.

 

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  nov– dec  2016 – jan 2017.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw

en adres

Zo 6 nov

 

  9.30 Scholenzondag Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Zo 6 nov

 

19.00 Taizé-viering Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 13 nov

 

18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Zo 13 nov

 

19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

 Zo 27 nov

 

   9.30 Gezinsdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

 

Toelichting:

 

6 nov  Scholenzondag Ter Aar: deze dienst is een gezamenlijk initiatief van P.C.B.S.  “De Fontein” en de beide PKN kerken ( Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk) in Ter Aar. Beide predikanten zullen hierin voorgaan.

 

6 nov  Taizé-viering Ter Aar: m.m.v. het gemeente-orkest. Een korte viering, waarin Taizé-liederen worden gezongen, waxine-lichtjes worden aangestoken, bijbeltesten en gedichten worden gelezen en een stiltemoment is. We proberen de sfeer van Taizé zo veel mogelijk na te bootsen met kleden in warme kleuren en sfeervolle verlichting.

 

13 nov  Jeugddienst  Woerdense Verlaat: thema: Mission Impossible?!  Spreker: Gerco op ’t Hof, m.m.v. Latreia.

 

13 nov  Jeugddienst Ter Aar: in deze dienst zal voorgaan ds. D. Meijvogel uit Harderwijk.

 

27 nov  Gezinsdienst Woerdense Verlaat:  Thema: “Beloofd is beloofd”. Spreker: Coen Nuijten. Orgel: H.Oskam.

 

 

Leerhuisavonden in Alphen aan den Rijn

 

Het programma voor het najaar 2016 is als volgt:

Op de maandagen 24 oktober en 14 november zal Ds. Piet van Midden, emeritispredikant te Bergambacht,twee interessante onderwerpen met ons behandelen

 

De eerste avond zullen we een gedeelte uit het evangelie lezen en bezien waar we zomaar aan voorbij kijken waar het gaat om de Joodse achtergrond van de tekst ( het NT is immers een Joods boek, In die zin dat het door Joden geschreven is, met een Joods perspectief).

 

De tweede avond zal in het teken staan van het toenemend antisemitisme.Vind je dat al in de bijbel, wanneer bloeit  het op in de antieke wereld en hoe krijgen wij ermee te maken?

 

Ds. van Midden heeft op dit onderwerp gestudeerd en wil dit graag in een Interactieve voordracht gieten.

Hij wil graag dat de deelnemers betrokken kunnen zijn en niet alleen maar luisteren.

Ds. van Midden staat bekend als een boeiend spreker.

 

Voor de avonden in voorjaar 2017 zijn we nog op zoek naar een (Joodse) spreker.

Bericht hierover volgt nog.

 

De lokatie is als steeds; Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16.

Aanvang : 20.00 uur

Kosten:    € 6,50 per avond

 

Werkgroep Kerk en Israël van de Classis Alphen aan den Rijn.