Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN ONTMOETINGSKERK NIEUWVEEN

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN ONTMOETINGSKERK NIEUWVEEN VANAF 5 JULI 2020

Zitplaatsen kerkzaal en routing
De zitplaatsen worden gemarkeerd met bordjes op de bank of aan de muren links en rechts. De looproute bij binnen komst is van achter naar voren (richting preekstoel).
De kerkzaal (exclusief galerij) biedt, naast ambtsdragers, predikant, organist en eventuele muzikanten/zangers, plaats aan maximaal 40 personen.
Om teleurstellingen te voorkomen wordt (voorlopig) gewerkt met vooraf aanmelding voor het bezoeken van de dienst. Uiterlijk om 18:00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de dienst, dient men aan te geven of men de dienst wil bijwonen.
Dit kan via de mail: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl of door te bellen naar
Jan Vervark 538977 (voor de dienst van 5 juli); Jan de Vries 530377 (datum 12 juli) en Eric Hardsteen 538744 (datum 19 juli).
Er wordt onderscheid gemaakt in duo-zitplaatsen en enkele zitplaatsen. De duo-zitplaatsen zijn (overwegend) bestemd voor echtparen of twee personen uit het zelfde huishouden.
Kerkgangers dienen de aangegeven zitplaatsen van vóór (vanaf preekstoel) naar achteren op te vullen. Zij kunnen geen aanspraak maken op hun vertrouwde vaste zitplaats. Volg de instructie van de koster op.
(Zie bijlage zitplaatsindeling)
Kosters en hun bevoegdheden / taken
Er zijn bij iedere dienst twee kosters aanwezig.
Eén koster vangt de kerkgangers op buiten voor het bordes. Hij informeert naar de gezondheid van de kerkgangers. Neem uw eigen verantwoordelijkheid. Bent u verkouden of hebt u koorts; blijf dan thuis! Blijf niet voor de kerk staan praten maar ga direct naar binnen en houdt u aan de 1,5-meter maatregel.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.
Echtparen of twee personen die tot hetzelfde huishouden behoren dienen de linker entree van de kerkzaal te nemen. Mochten alle duo plekken aan die zijde bezet zijn dan moet men op aanwijzing van de koster de rechter toegang gebruiken.
Kerkgangers mogen niet door de banken naar de andere zijde van kerk lopen. Over de banken wordt in het midden een tape geplakt om dit te voorkomen.
De tweede koster staat voor in de kerkzaal om toe te zien of de plaatsen van vóór naar achteren worden opgevuld. De kerkgangers moeten zich aan zijn instructies houden.
Mocht er een gezin met kinderen komen dat dienen zij op aanwijzing van de koster op de galerij (bij het orgel) plaats nemen.