Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad vam 10 en 17 januari 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 januari
Uitsluitend Online dienst
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 17 januari
Uitsluitend Online dienst
9.30  uur: mevr. J. v.d. Vis, Aarlanderveen
Collectes: diaconie en kerk 

Epifanie

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is in de kerk Epifaniëntijd aangebroken. Epifanie is het Griekse woord voor verschijning of openbaring, en verwijst naar de verschijning van God in de wereld, naar belangrijke gebeurtenissen waarin Jezus zich aan de mens manifesteerde. Onder Epifanie vallen van oudsher drie gebeurtenissen: De aanbidding van Jezus door de magiërs, Jezus’ doop in de Jordaan en het optreden van Jezus tijdens de bruiloft te Kana. Over die eerste gebeurtenis zingt Lied 496:

 

Een ster ging op uit Israël

na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld,

een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God,

een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot,

die nacht begon zijn rijk.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

Uit de kerkenraad

Terugkijkend op de laatste weken van december kunnen we denk ik gezien de omstandigheden, tevreden zijn met de onlinediensten die zijn gehouden. Het was natuurlijk heel erg dat we de kerstdiensten niet in de kerk konden houden om de betekenis van kerst te vieren. Dat we niet uit volle borst de mooie kerstliederen konden zingen. Een groot gemis. Maar daartegenover stond dat we dankzij de inzet van velen toch live mooie vieringen konden meebeleven. De uitzendingen werden goed bekeken en gewaardeerd. Allen die daaraan hebben bijgedragen; hartelijk dank voor jullie inzet.

Ook wij hebben gehoor gegeven aan de oproep van gemeente Nieuwkoop om op Oudejaarsavond om twaalf uur de klok te luiden. Een mooi en passend initiatief.

In ieder geval blijven de diensten t/m 17 januari uitsluitend online toegankelijk.

Ook een compliment aan allen die er voor gezorgd hebben dat al onze vrijwilligers zo’n mooie en hartverwarmende kerstkaart hebben gekregen. Ik heb daar vele positieve reacties op ontvangen.

 

Jan Vervark, scriba

 

Van diaconie

Collecte 10 januari 2021

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk werk.

Collecte 17 januari 2021

Missionair-Diaconaal Werk 2021

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Verantwoording collecten december

Vluchteling kinderen Griekenland: €  92,60; landelijk jeugdwerk JOP: € 60,30 en Leger des Heils: € 68,35. Op onze bankrekening werd in de maand november € 75,00 bijgeschreven en in december €  85,00.

Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Van de CvK

Het dak van ’t Anker is vervangen en vol gelegd met zonnepanelen. Dit duurzaamheidsproject is ondergebracht in de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. Ook onze gemeente participeert in dit project en heeft t.b.v. ’t Anker een aantal panelen afgenomen.

De Actie Kerkbalans gaat binnenkort weer van start. Van zaterdag 16 januari tot vrijdag 29 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan deze landelijke campagne. Thema dit jaar is; ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Ook alle leden van onze gemeente zullen weer gevraagd worden een bijdrage te geven voor het jaar 2021. Mogen wij ook nu weer op uw medewerking en vrijgevendheid rekenen? Bij voorbaat dank!

 

Opbrengst collecte december

De opbrengst van de ingezamelde collecten over de maand december bedroeg € 169,00. Vervolgens mochten we van velen giften ontvangen op onze bankrekening. Met name het verzoek een bijdrage te leveren t.b.v. eindejaarscollecte is door velen gehonoreerd. Nog steeds komen er bedragen op de rekening binnen.

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank.

 

Jan Vervark