Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 10 en 17 december 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 10 december 2023
2e zondag van Advent
9.30  uur: ds. Jan Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 17 december 2023
3e zondag van Advent
9.30  uur: diaken André van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken 

Van de diaconie 

Collecte 10 december

Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Uw steun kan een groot verschil maken in het leven van deze kinderen.

Collecte 17 december

Binnenlands diaconaat – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

 

Ouderen Kerstmiddag

Graag herinneren wij u nogmaals aan de Ouderen-Kerstmiddag op maandag 18 december die om 15.30 uur begint. Waarschijnlijk heeft u ondertussen de uitnodiging door uw brievenbus gekregen. Mocht die niet zo zijn en u toch wilt meedoen, mail of bel dan even naar Hilly Bindels: hillybindels@yahoo.com – tel.nr. 530747.

 

Inzage begroting 2024

Voor wie daar belangstelling voor heeft; de begroting 2024 van de diaconie ligt in de week van 11 december ter inzage bij Klarien Post-van Zoest. Graag even contact opnemen als u daar gebruik van wilt maken: tel. 538806 of mail k.postvanzoest@casema.nl.

 

Bij de diensten

Alvast even een vooruitblik op de komende kerstvieringen. Kerstavond is mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis onze voorganger. Dit keer geen koor of muzikaal ensemble maar een dienst met gemeentezang. Na afloop nog even napraten onder het genot van kopje chocolademelk. De dienst begint om 21:30 uur.

1e Kerstdag gaat onze eigen predikant, ds. Jan Werkman voor. Aanvang 9:30 uur.  Er is dan medewerking van het koor Sound of Celebration uit Alphen aan den Rijn. We zien uit naar een mooie en inspirerende viering.

 

Uit de kerkenraad

Mocht u iets te melden of te bespreken hebben; de kerkenraad vergadert op 11 december a.s. We horen graag.

 

Oecumenia

Woensdag 13 december is er weer Oecumenia in `t Anker. Zo vlak voor kerst gaan we kerststukjes maken onder de enthousiaste begeleiding van Bärbel Vervark.

Heeft u zelf een schaal of bakje wat u wilt opmaken dan kunt u dat meenemen, graag ook een snoeischaartje of tangetje om takjes te knippen. Bärbel neemt wat kerstgroen mee maar heeft u dat zelf in de tuin dan kunt u dat natuurlijk ook meenemen. Wij vragen weer een bijdrage in de onkosten van € 4,00.

Om 14.30 uur staat de koffie / thee klaar met wat lekkers, we hopen op een gezellige, sfeervolle middag. U bent allen van harte welkom!

 

Team Oecumenia

 

Agenda

11 en 18 december: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

11 december: Bijbelstudiegroep bij fam. Bos -14:30 uur

16 december: kerstwandeling Nicolaaskerk – 16:00 tot 17:00

18 december: kerstviering ouderen ’t Anker – 15:30 uur

 

Van de kerkrentmeesters

 

Actie kerkbalans

Een vriendelijk verzoek als u nog niet uw bijdrage voor 2023 hebt betaald dat nog dit jaar in orde te maken. Bij voorbaat dank!

 

Begroting 2024

Ook de begroting 2024 van de kerk is opgesteld en is ter inzage bij Jan Vervark in de week van 11 december. Wel graag eerst even een afspraak maken; tel. 538977 of mail j.vervark@ziggo.nl

 

Kerstwandeling 16 december

De RK-parochie en onze protestantse gemeente organiseren op 16 december van 16:00 tot 17:00 uur weer een kerstwandeling door ons dorp. De wandeling voert langs onze kerken en andere plekken waar iets wordt verteld over het kerstevangelie. Er is ook muziek, een levende kerststal, wat te drinken en voor de kinderen een leuke knutselopdracht.