Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 10 en 17 juli 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 juli 2022
9.30  uur: dhr. R. Wichers, Vriezenveen
Collectes: kerk, pred.pl., dakrenovatie

Zondag 17 juli 2022
9.30  uur: ds. mevr. E. Post, Bunnik
Collectes: kerk, pred.pl., onrderh.geb.
Na afloop ontmoeting met koffie

 

Meeleven

Voor zover bekend zijn er op dit moment geen gemeenteleden die i.v.m. gezondheidsklachten genoemd moeten worden. Dat neemt niet weg dat een bezoekje of een telefoontje aan een gemeentelid die u al lang niet meer hebt gesproken of gezien meestal zeer op prijs wordt gesteld. Dit is niet uitsluitend het werk van onze wijkdames. Natuurlijk is het ook leuk om bij een verjaardag een kaartje te krijgen. Omzien naar elkaar gaat ons allen aan.

 

Uit de kerkenraad

De gemeenteavond van 30 juni was een geslaagde avond. Jammer dat Mariska vanwege ziekte niet daarbij aanwezig kon zijn. We hebben zoveel mogelijk haar opzet van de avond aangehouden. Na de opening door de voorzitter kregen we de gelegenheid na te denken over de aanwezige talenten in onze gemeente en aan welke het ontbreekt. Dit naar aanleiding van de gelijkenis van de talenten uit Mattheus 25 vers 14-30. De toekomstvisie en het profiel van onze gemeente werden besproken. Daarover werden enkele zinnige vragen gesteld die duidelijkheid moesten geven aan de beroepingscommissie. We zijn heel dankbaar dat het gelukt is de beroepingscommissie zo divers mogelijk (een doorsnee van onze gemeente) te kunnen samenstellen. Bij het mobiliteitsbureau van de PKN is inmiddels een zogenaamde advieslijst van mogelijke kandidaten aangevraagd. Na de rondvraag zongen we als slot lied 825; ‘De wereld is van Hem vervuld’. Hierna was er nog een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje.

 

Oproep indienen namen

Het is gebruikelijk dat bij het zoeken naar een nieuwe predikant(e) ook de leden van de gemeente de gelegenheid krijgen kandidaten te noemen. Als u daar gebruik van wilt maken dan kan dat. U kunt tot uiterlijk 23 juli namen opgeven per brief of email bij Jan Vervark (scriba). Hij zorgt er voor dat uw voordracht bij de beroepingscommissie komt.

 

Agenda

11 en 18 juli: Inloop ’t Aker – 10:00 uur

 

Van de diaconie

De diaconie heeft besloten om ook tijdens de zomervakantie ’t Anker iedere maandagmorgen open te stellen voor de Inloop. Het blijkt dat steeds meer mensen er behoefte aan hebben even binnen te lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uit de bibliotheek boeken te lenen. Het verdient veel waardering dat zoveel vrijwilligers zich voor deze Inloop inzetten. Hartelijk dank! En als u nog nooit eens bent binnengelopen, weet dan; u bent van harte welkom en de koffie is altijd bruin (en warm).

 

Van de kerkrentmeesters                                             

Veertien dagen geleden is de bliksem ingeslagen in de toren van onze Ontmoetingskerk. Aanvankelijk dachten we dat de schade in de kerk wel zou meevallen; er moesten enkele stoppen worden vervangen. Maar later bleek toch dat zowel de geluidsinstallatie als de computer waarmee de opnamen voor de uitzendingen worden gemaakt defect waren geraakt. Afgelopen zondag konden we weer uitzenden en deed de geluidsinstallatie het weer omdat tijdelijk vervangende apparatuur is geïnstalleerd. Onderzocht wordt of de getroffen apparaten nog gerepareerd kunnen worden. Daarnaast is het uurwerk van de toren defect geraakt. De technische dienst van de gemeente Nieuwkoop is bezig dit te laten repareren.