Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 11 en 18 juni 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 juni 2023
9.30  uur: dhr. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Zondag 18 juni 2023
9.30  uur: dhr. R. Wichers, Vriezenveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, algemeen kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Van de diaconie

 

Collecte 18 juni

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig ook naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

 

Deelkastje

Het deelkastje hangt nu al een poosje naast de kerk. We merken dat het gaat aanslaan. Er worden regelmatig producten uitgehaald. De diaconie wil graag het kastje vullen als het leeg raakt. In de kerk staat achterin een doos waarin u op zondag producten kunt leggen die u kunt missen voor het kastje. De diaconie zorgt ervoor dat het kastje wordt aangevuld met deze producten.

 

Namens de diaconie hartelijk dank!

 

Uit de kerkenraad

We kijken terug op een positieve en goed bezochte ledenvergadering op 10 mei j.l. Na het welkom en de opening door de voorzitter, vertelde Anke v.d. Leek-Krieger, voorzitter van de beroepingscommissie, hoe de commissie tewerk is gegaan. De commissie is unaniem in haar voordracht voor een geschikte predikant voor onze gemeente is. Onze consulente ds.

Mariska Kloppenburg geeft aan dat er nu nog geen beroep uitgebracht kan worden omdat de kandidaat werkzaam is binnen de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk. Er moet eerst een procedure doorlopen worden om als predikant in een PKN-gemeente aan het werk te kunnen. Vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Uit de stemming die daarna wordt gehouden blijkt unaniem dat onze gemeente een beroep op hem wil uitbrengen onder voorwaarde van het doorlopen van de procedure.

 

p 13 juni is er weer een overleg met Zevenhoven over vormen van samenwerking. De jaarrekeningen van diaconie en kerk werden definitief vastgesteld. Noodgedwongen zullen we opzoek moeten naar verjonging in ons papier-ophaal-team; vrijwilligers mogen voortaan niet ouder zijn dan 70 jaar. Eric Hardsteen besloot de vergadering met een gedicht.

 

Agenda

12 en 19 juni: Inloop ’t Anker vanaf 10:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Ik weet niet of u al eens bij ’t Anker bent binnengelopen of er langs, dan zal het opgevallen zijn hoe mooi het er nu van buiten uitziet. Er ligt mooie nieuwe bestrating in en de plantenbakken en borders zijn beplant met hortensia’s en andere mooie planten. Ons ontmoetingscentrum ziet werkelijk prachtig en gastvrij uit. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

 

Inloopochtenden ’t Anker

Regelmatig loop ook ik op maandagmorgen even binnen. Altijd zijn daar wel mensen met wie je een praatje kunt aanknopen en word je hartelijk verwelkomd door de gastdames met een lekker kopje koffie.

Afgelopen maandag trof ik daar ook een mevrouw die helemaal uit Kudelstaart met haar scootmobiel was gekomen. Ze vertelde me dat ze de openluchtdienst op Hemelvaartsdag had bezocht. Ze vond het prachtig en gaf mij een gedicht dat ze daarover gemaakt had.

 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023

 

’s Morgens op m’n scootmobiel door de polder,

richting Nieuwveen, de dag tegemoet.

Genieten van ganzen, vogels en bloemen,

teveel om op te noemen.

Bij de Sfeerstal niet alleen,

veel publiek en prachtige muziek,

gezellige mensen om me heen.

Niet alleen en de zon die voor iedereen scheen.

Wel een frisse wind maar dat kon niet schelen

er waren dekens voor velen.

Een kerkdienst midden in de natuur;

kerk zonder muur!

Midden in het open veld

werd ons van alles door de pastoor verteld.

Ook het koor gaf een mooi gehoor.

Zelfs een hond in ons midden,

hij gaf een blaf en de pastoor ronde af.

Ook burgemeester Robert Jan toonde zijn gezicht

en las een mooi gedicht.

‘Samen op weg’; heel bijzonder,

een goed moment; echt een wonder.

Na een lekker bakkie koffie met gedreven vaart

weer op weg naar Kudelstaart.

 

Rietje Kort