Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 11 en 18 november

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 november 2018
9.30  uur:  ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d/ Rijn
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
 

Zondag  18 november 2018
9.30 uur: ds. T. Moll, Sassenheim
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Bij de komende diensten

11 november mogen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren, in een dienst met onze eigen predikant. Fijn dat we dat met elkaar mogen delen. Een gezegende dienst toegewenst! 18 november zal ds. T. Moll uit Sassenheim voorgaan. Na jaren hebben we hem in het voorjaar kunnen ‘strikken’ om weer bij ons voor te gaan.  Dat beviel zo goed dat het gelukt is hem ook in november nog een keer in te roosteren. Na afloop kunnen wij hem en elkaar aanspreken onder het genot van een kopje koffie.

 


Uit de kerkenraad – gemeenteavond 26 november

Op de gemeente-avond van 16  mei  j.l. hebben we gesproken over de toekomst van onze kerk. Onlangs heeft u vanuit de kerkenraad een brief ontvangen waarin de urgentie duidelijk werd gemaakt dat de kerkenraad per 1 januari 2019 versterking nodig heeft. Graag willen wij hierover met u van gedachten wisselen. Daarom nodigen wij u met klem uit om maandag 26 november om 20.00 uur de gemeente-avond bij te wonen, zoals gebruikelijk in ’t Anker. Als de kerk u lief is……Van harte welkom!

 

Voor uw agenda

Maandag 12 en 19 november: Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Maandag 12 november: Kerkenraadsvergadering vanaf 19.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 13 en woensdag 14 november: gespreksgroepen op de bekende adressen. Voor info: 538977. Woensdag 14 november: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Woensdag 14 november: Symposium ‘Tafel van één?’ Over Avondmaal en eucharistie. 19.30 uur in de kerk. Donderdag 15 november: Ring bijeenkomst in Leimuiden (ter informatie).Maandag 26 november: gemeente-avond vanaf 20.00 uur in ’t Anker. Zaterdag 1 december: The Psalmproject Nieuwkoop, Gereformeerde Kerk Nieuwkoop: 20:00 uur. www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-nieuwkoop

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

Oecumenisch symposium 14 november

Thema: Eucharistie en H. Avondmaal, Tafel van Eén. Op 14 november komt het geloofsgesprek weer op gang tussen katholieken en protestanten. Wat vieren de kerken als ze Eucharistie of  H. Avondmaal vieren? Wat is de plek van deze viering in het kerkelijk leven? Wat zeggen de kerken er over? Hoe beleven de gelovigen het? Waarom kent de ene kerk een open communie en de andere niet? Een mooie en spannende avond komt er aan. Sprekers zijn Diaken André van Aarle en Dominee Gonja van ‘t Kruis. De avond staat onder leiding van Christa van der Swan. Rineke de Wit zal de avond muzikaal begeleiden. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.

 

De diaconiecollectes

11 november avondmaalcollecte, voor Amref Flying doctorsAvondmaal collecte 11 november  Amfer Flying doctors

AMREF is één van de grootste gezondheidsorganisaties in Afrika. Ze werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. In 2012 hebben we door de gezondheids-programma´s die gefinancierd worden door AMREF in Nederland in totaal zo´n 550.000 mensen bereikt. We hebben de toegang van veilig drinkwater voor 33.675 mensen mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn in totaal 16.842 zorgverleners getraind, waaronder 1.914 gezondheidswerkers, 328 verloskundigen, 3.799 verpleegkundigen, 1.017 doktoren en 331 laboranten. Met het programma Spelend leren over hygiëne hebben wij 10.000 kinderen op 40 scholen in Kibera (Kenia) en hun ouders bereikt. AMREF heeft samen met de leiders van de gemeenschappen in Kilindi, Tanzania, "gemeenschapswetten" ontworpen die besnijdenis verbieden en die zijn nu ook aangenomen. In 2012 heeft AMREF in Ethiopië, Kenia en Oeganda 112.445 mensen bereikt met voorlichting op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (in 2011: 65.547) met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van harte bij u aanbevolen.

 

Kerstmiddag senioren

De volgende datum is voor de belangstellende van de kerstmiddag voor senioren belangrijk; die is maandag 17 december vanaf 15.30 t/m 19.00 uur. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging!

 

Verantwoording collecten diaconie oktober 2018

Kerk en Israël €69,12; ondersteuning sociale initiatieven t.b.v. arme gezinnen in de Oekraïne (De Goede Buur) €105,45 en voor noodhulp aan het rampgebied in Sulawesi werd €317,30 bijeen gebracht. Daarnaast werd er een mooie gift ontvangen van €250, t.b.v. noodhulp. Hartelijk dank voor uw bijdrage en uw gift, de diaconie.

 

Verantwoording overige collectes oktober 2018

Restauratiefonds €62,15; orgelfonds €124,65; jeugdwerk €65,15; kerk €205,30 en voor

 instandhouding predikantsplaats €190.45. Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank voor uw gave.

 

Oecumenia

Woensdag 14 november is er weer Oecumenia, we hopen die middag een leuke armband te maken. We krijgen hulp van iemand die ervaring heeft met het maken van deze armbanden zodat we zeker zijn van een mooi resultaat, zij zorgt ook voor het materiaal. Om dit te bekostigen vragen wij u om een bijdrage van € 2.50. Heeft u zin in een gezellige creatieve middag? Kom dan ook naar ‘t Anker, we beginnen om 14.30 uur. U bent weer van harte welkom! Team Oecumenia.

 

Begroting 2019 ter inzage

Voor belangstellenden ligt de begroting 2019 gedurende de periode 19 november t/m 23 november a.s. ter inzage. Als u de stukken wilt inzien dient u contact op te nemen met Jan Vervark; 0172-538977 of een mail sturen naar j.vervark@ziggo.nl. Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Bedankjes

Wij willen iedereen van harte bedanken voor alle kaartjes, gebeden, berichtjes, telefoontjes, apps en bloemen. Zoveel; tijdens mijn operatie en nu met mijn herstel. Het voelt zo fijn en heel genezend en zo overweldigend. Dank jullie wel lieve mensen. Lieve groet Coby

 

Hartelijk dank voor al het meeleven in de afgelopen tijd. De kaartjes, telefoontjes, bezoekjes en bloemen heb ik zeer gewaardeerd. Ook wil ik hierbij Dick en Leny Romeijn heel hartelijk bedanken, die de coördinatie van het kerkblad op zich hebben genomen in de periode dat ik daartoe niet in staat was. Jopie van Leeuwen- Keller.

 

Geslaagd orgelconcert

Zaterdag 26 oktober waren er ongeveer 40 bezoekers bij het orgelconcert in onze kerk. De organisten Hanno Hommel en Anton den Boer hadden een afwisselend programma samengesteld met mooie muziek waarbij het Knipscheerorgel in zijn volle glorie te beluisteren viel. Daarbij traden ook twee zangeressen, een fluitiste en trompettist op. Aan de reacties te horen vond men het een geslaagd concert en voor herhaling vatbaar.

 

Gelegenheidskoor 1ste kerstdag

Vrijwel alle zangers en zangeressen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben laten weten ook nu weer mee te willen doen. Maar als u alsnog mee wilt doen dan kan dat nog. We gaan de kerstliedjes meerstemmig instuderen o.l.v. Hanno Hommel. Opgeven bij Jan Vervark: j.vervark@ziggo.nl of bel / app 06-41933806. Jan Vervark

 

40-dagen kalender 2019

In tegenstelling tot vorige jaren zal er in 2019 geen 40-dagen boekje verschijnen wat door onze gemeente zelf is gemaakt. De landelijke kerk heeft een 40-dagen kalender te koop, met voor iedere dag in deze periode voor Pasen een stukje om naar het Paasfeest toe te leven. Deze kalender zullen wij aanschaffen voor gemeenteleden die hier belangstelling voor hebben. Achter in de kerk ligt een lijst waarop u uw naam en adres kunt invullen. De kalender wordt dan t.z.t. bij u thuis bezorgd. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. U kunt ook een email sturen naar ondergetekende om een kalender te bestellen: a.n.hoogerwerf@gmail .com  of bellen: 538102. Intekenen, mailen of bellen kan t/m vrijdag 28 december.