Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 12 en 19 november 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 12 november 2023
9.30  uur: ds. mevr. Conny Berbee, Abbenes
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Zondag 19 november 2023
9.30  uur: ds. J. Kaai, Giessenburg
Collectes: kerk, predikantsplaats, verwarmingskosten
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Van de diaconie

 

Collecte zondag 12 november

Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

 

Agenda

13 en 20 nov.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

13 nov.: bijbelstudie fam. Bos – 14:30 uur

17 nov.: stamppotavond ’t Anker – 17:00 uur

 

Uit de kerkenraad

Op 30 oktober j.l. bespraken we onder meer de verkiezing van ambtsdragers. Van de volgende kerkenraadsleden loopt begin volgend jaar de ambtstermijn af: ouderling / kerkrentmeester Jan de Vries, ouderling Eric Hardsteen en de diakenen Nellie van Eijk en Bea de Visser. Allen gaven aan hun ambtstermijn met voorlopig twee jaar te willen verlengen. We zijn hen daar heel dankbaar voor. We spraken nog wat zaken door rond de organisatie van de gedachtenisdienst op 26 november. De oecumenische werkgroep organiseert op 16 december een kerstwandeling door het dorp. Ook worden er weer voorbereidingen getroffen voor de gezamenlijke activiteiten in de lijdenstijd en op Hemelvaarstsdag. Op verzoek van ds.  Sparreboom gaan we meewerken aan een inzamelactie voor de bouw van 2 scholen in Afrika. U hoort later de bijzonderheden. Omdat de voorganger voor de dankdienst voor gewas en arbeid door omstandigheden verhinderd is, zal een andere voorganger de dienst leiden. Dita Bos zal de liturgietafel weer opmaken met producten en bloemen van het land. De door de kerkbezoekers meegebrachte producten worden naar de voedselbank gebracht. Voor de stamppotavond op 17 november zullen ook de Oekraïnse vluchtelingen in ons dorp worden uitgenodigd. Op 11 december is de volgende kerkenraad.