Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 13 en 20 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 13 juni 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: dhr. H. Borghuis (interkerkelijk spreker)
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 20 juni 2021
Livestream met beperkte toegang
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie en kerk

 

Huwelijksjubileum

11 juni a.s. is de dag dat Coby en Wijnand Jansen-van Beelen 50 jaar met elkaar getrouwd zijn. We wensen hen vanuit de gemeente samen met hun kinderen en kleinkinderen een mooie dag toe en kijken met dankbaarheid terug. Gods zegen voor de toekomst gewenst!

 

Trinitatis periode

Gedurende deze gehele Trinitatis periode (1e, 2e en 3e zondag na Pinksteren) staat Psalm 8, met de nadruk op Gods werk voor ons, centraal als de psalm van de zondag:

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-

machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Op 27 juni a.s. is de afscheidsdienst van onze predikant Gonja van ’t Kruis. Na afloop is er gelegenheid om in ’t Anker een kopje koffie te drinken en afscheid van haar te nemen.

Tijdens de laatst gehouden kerkenraadsvergadering waren de leden van de Toekomst Commissie aanwezig. Zij brachten verslag uit van hun werkzaamheden en welke mogelijkheden nader onderzocht zouden kunnen worden. We gaan daar in een ledenvergadering met elkaar over spreken. Opnieuw moesten we daarvoor een andere datum vaststellen omdat we ook een deskundige van de classis daarbij willen betrekken. De ledenvergadering wordt nu op dinsdag 6 juli gehouden; aanvang 20:00 uur. Noteer dit alvast! U wordt hiervoor nog uitgenodigd met daarbij dan de agenda voor die avond.

 

Bij de diensten

Door het vertrek en het officiële afscheid van onze predikant heeft onze preekvoorziener nogal moeten schuiven in het zgn. preekrooster. Vandaar dat zondag 20 juni ds. Christ met ons het Heilig Avondmaal houdt en niet onze eigen predikant. Dat de noodgedwongen andere vorm van vieren ons toch mag bepalen bij het wezenlijke van de betekenis van Jezus’ lijden voor onze zonden. Dat we ons ook in de tekenen van brood en wijn met elkaar in de kerk en thuis als gemeenschap van Christus verbonden mogen voelen.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Agenda

14 en 21 juni: inloopochtend ’t Anker: 10 – 11:30 uur

6 juli: ledenvergadering ’t Anker: 20:00 uur.

 

Van de diaconie

Collecte zondag 13 juni: Protestantse Kerk – Missionair Werk – Kerk voor het Dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

 

Avondmaalscollecte zondag 20 juni:

Binnenlands Diaconaat: actie Vakantietas voor Kwetsbare Kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Uw bijdrage is van harte welkom.

 

Herstart inloopochtenden

Eindelijk, op maandag 14 juni staat de deur van het Anker weer van 10:00 tot 11.30 uur voor u open. U bent van harte welkom. Zoals reeds eerder vermeld, zullen we de “Coronaregels” respecteren.