Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 13 en 20 november 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 13 november 2022
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

Zondag 20 november 2022
Eeuwigheidszondag; gedachtenisdienst
9.30  uur: ds. T. Moll, Sassenheim
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Huwelijksjubilea

Op 22 november zijn Rien en Marijke Spek – Verzaal (Oude Nieuwveensweg 33, 2441 CR) 50 jaar getrouwd. Een jubileum om in dankbaarheid op terug te kijken. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst. We wensen jullie een mooie en gezellige viering van dit heugelijke feit toe.

Dan is er nog iets recht te zetten. Ik ben helemaal vergeten te melden dat op 20 september j.l. ook Jan en Riet Karens (Blokland 34, 2441 GG) hun gouden huwelijksjubileum mochten vieren. Excuses daarvoor. Ze hebben al wel de bloemen met de felicitaties van onze gemeente ontvangen. We wensen ook jullie nog vele goede jaren samen toe en Gods zegen.

 

Jan Vervark

 

Bij de diensten

Zondag is het Eeuwigheidszondag; de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zoals ieder jaar zullen we in de dienst weer aandacht schenken aan onze gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en voor in de kerk wordt voor hen een kaars aangestoken. Ook steken we een kaars aan voor allen niet bij name genoemde die overleden zijn. Tot slot kunt u ook naar voren komen om een lichtje aan te steken voor wie u in het hart hebt gesloten. Na afloop krijgt u een witte roos mee als symbool van ons geloof dat de dood niet het einde is: ons wacht een nieuwe toekomst van licht en vrede.

 

Van de diaconie

 

Collecte zondag 13 november

Golfstaten – De kracht van bijbelverhalen

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. Uw bijdrage aan deze trainingen is van harte welkom

 

Collecte zondag 20 november

Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

 

Begroting 2023

De begroting voor het komende jaar is weer opgemaakt. Voor wie er belangstelling in heeft, ligt deze tot uiterlijk 26 oktober ter inzage bij mevr. K. Post-van Zoest, Conradpark 12. Wel graag eerst even een afspraak maken: tel.nr. 538806 of mail k.postvanzoest@casema.nl

 

Verantwoording collecten

De collecten van de maanden september en oktober zijn weer geteld. Dit waren de opbrengsten; gehandicaptenzorg Myanmar € 57,10; geestelijke gezondheidszorg De Hoop € 57,70;     Anak Unik Bali (eigen project) € 170,55; vredeswerk vrouwen Colombia € 72,35; Kerk en Israël €  37,45; Missionair werk PKN € 102,50; herstel kerken Syrië € 21,85; boeren platteland Pakistan € 59,40 en jongerenwerk Syrië € 39,80. Voorts ontvingen wij in de collectezakken 2 giften voor de bloemen; totaal € 25,00. Op onze bankrekening werd gedurende deze periode € 100,00  bij geschreven.

 

Allen dank voor uw gave.

 

Agenda

14 en 21 nov.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

15 nov.: gespreksgroep fam. Bos – 14:00 uur

19 nov.: stamppottenmaaltijd ’t Anker – 17:00 uur

 

Stamppottenmaaltijd in ‘t Anker

Hierbij nodigen wij u uit om gezellig te komen eten op zaterdag 19 november a.s. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in ’t Anker.

Er worden  verschillende soorten stamppotten bereid, dus er zit altijd iets voor u bij.

Kent u iemand, die u graag mee wilt nemen naar deze maaltijd, dan is hij of zij uiteraard ook van harte welkom.

We hopen op een hoge opkomst, zodat we een gezellige avond met elkaar kunnen hebben.

 

Een hartelijke groet van de activiteitencommissie

 

Van de kerkrentmeesters

 

Begroting kerk 2023 te inzage

De begroting van de kerk voor het jaar 2023 weer opgesteld. Deze ligt ter inzage bij Jan Vervark van 21 t/m 26 oktober. Als u belangstelling hebt dan graag even met hem een afspraak maken: 538977 of mail j.vervark@ziggo.nl.

 

Verantwoording collecten sept. en okt.

Dakrenovatie € 139,95; onderhoud gebouwen € 111,35; restauratiefonds € 74,25; jeugdwerk   € 36,20; algemeen kerkelijk werk € 59,80 en predikantsplaats € 380,00. Op onze bankrekening ontvingen we totaal over deze twee maanden € 200,00.

 

Allen dank voor uw bijdrage!