Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 13 en 20 oktober 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 13 oktober 2019
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Zondag  20 oktober 2019
9.30 uur: ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

40dagenreis 6 oktober-15 november

Nu de gezamenlijke school- & kerkdienst van 6 oktober (voor herhaling vatbaar) achter de rug is, starten we met de gespreksgroepen. Zes weken lang zullen twintig groepen met in totaal rond de 170 deelnemers met elkaar in gesprek gaan over verschillende Bijbelse thema’s, en dat verbinden aan het leven van vandaag. Wat een enthousiasme, en wat mooi om deze weg met elkaar te gaan!

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

Na de bijzondere dienst in sporthal de Vlijt zijn er de komende zondagen gewone erediensten, waarin er bekende gastvoorgangers zijn. Ook daar hopen wij u weer te ontmoeten!

.

Voor uw agenda

Maandag 14 en 21 oktober: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Beide weken: gespreksgroepen 40dagenreis bij diverse gastgezinnen. Info: fam. Bindels, email: hillybindels@yahoo.com of tel. 530747.

Dinsdag 22 oktober: ouderengespreksgroep bij de fam. Bos. Info: email bosnell@net-products.nl of tel. 538911.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

 

 

 

 

 

 

De diaconiecollectes

Vanwege de gezamenlijke kerkdienst in de Vlijt, Zevenhoven, op zondag  6 oktober  is de collecte i.v.m. Israëlzondag verplaatst naar 13 oktober.

Collecte zondag 13 oktober: Israëlzondag

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal “de Uitdaging” gemaakt voor christelijke gemeenten waarin wij uitgedaagd worden om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Collecte zondag 20 oktober: Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia (Werelddiaconaat)

In één van de gevaarlijkste wijken van de hoofdstad Bogota is met hulp van “Kerk in Actie” een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden ze in totaal 180 jongeren op. Geef in de collecte en geef daardoor kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

De diaconie.

 

Inloopochtenden

Ook nu de dagen korter worden en misschien wat regenachtiger, blijven de gastvrouwen in ’t Anker iedere week de deuren openen en de koffie zetten om ook u te ontvangen voor een praatje en gezelligheid. Ook kunt u nog steeds een boek, tijdschrift, spel of puzzel lenen. U bent iedere maandagmorgen welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Er zijn aan deze inloopochtenden geen kosten verbonden. Welkom! En breng gerust ook iemand mee….

 

Verantwoording collectes diaconie september

Rudolfstichting € 184,15; Kliederkerk € 61,20; Zending Midden Oosten € 87,60; Vredesweek

€ 76,10 en ondersteuning alleenstaande ouderen Moldavië  € 71,80. Ook mochten we nog een gift ontvangen voor de bloemen € 5,00.

Namen de diaconie, dank voor uw gave.

           

Verantwoording overige collectes september

Orgelfonds € 42,95; restauratiefonds € 86,25; onderhoud gebouwen € 51,25; alg. kerkelijk werk €  52,05 en predikantsplaats € 343,02.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, de Kerkrentmeesters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.