Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 14, 18 en 21 mei 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 mei 2023
9.30  uur: dhr. J. Kramer, Harderwijk
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Oecumenische viering bij de Sfeerstal
9.30 uur: diaken A. van Aerle, Langeraar
Collecte: kerk
Na afloop ontmoeting met koffie

Zondag 21 mei 2023
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken 

Uit de kerkenraad

Als u dit leest is net de ledenvergadering geweest waarin we kennis hebben gemaakt met de beoogde kandidaat predikant voor onze gemeente. Op dit moment valt daar nog weinig meer over te schrijven. Laten we als leden van Christus gemeente bidden om wijsheid en Gods leiding bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

 

Bij de diensten

De Hemelvaartsdienst wordt weer gehouden bij de Sfeerstal. Wat fijn dat de mensen van deze prachtige accommodatie ons ook nu weer gastvrij willen ontvangen. Naast voorganger André van Aarle is er ook medewerking van enkele gemeenteleden en zelfs onze burgemeester. Na afloop is er koffie en gelegenheid nog even na te praten. Dit keer kan er geen livestream opname gemaakt worden. Als u wilt kunt u ook opgehaald worden. Neem gerust contact op met een van de diakenen of ouderlingen. U bent allen van harte welkom.

Vooraf is voor wie dat wil een dauwtraptocht. Duur ongeveer 1½ uur met een pauze bij de Nicolaaskerk in Nieuwveen. We starten om 6.45 uur ook bij de Sfeerstal en zijn weer ruim op tijd terug om de dienst mee te kunnen maken. Onder het wandelen worden we uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over een aantal vragen die we meekrijgen. Dus niet alleen praten over de koetjes en kalfjes (die we misschien wel tegenkomen) maar over zaken die wat dieper liggen.

 

Van de diaconie

 

Collecte 14 mei

Binnenlands diaconaat – Kerk-zijn met en voor elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.

 

Collecte 21 mei

Missionair – Pioniersplekken

Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk. Er wordt aansluiting gezocht bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool en hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

 

Verantwoording collectes maart en april

Voorjaarszending Palestina € 72,90;             boerinnen Ghana € 81,60; Rudolfstichting € 85,55; missionairwerk Kliederkerk € 71,90; opleiding jongeren Bangladesh € 36,92; PaasChallenge  € 56,05; avondmaalscollecte noodhulp Ethiopië € 63,30; kwetsbaren Moldavië € 120,00; plaatselijk werk € 63,60 (incl. gift voor bloemen € 10) en lokale kerken Oekraïne € 38,30. De spaardoosjes actie tijdens de 40-dagentijd heeft € 130,61. Op ons rekeningnummer werd totaal € 75,00 aan giften ontvangen.

Allen hartelijk dank voor uw gave.   

 

Agenda

15 en 22 mei: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

 

Opbrengst collecten maart en april

Predikantsplaats € 435,80; onderhoud gebouwen € 52,50; restauratiefonds € 138,55; dakrenovatie € 128,10; verwarmingskosten € 77,35; jeugdwerk € 51,55 en kerk € 189,15.

Aan giften ontvingen wij op onze bankrekening totaal € 300,00.

Alle gevers dank voor uw bijdragen.

 

‘Facelift’ het Anker

Rondom ons kerkelijkcentrum het Anker wordt hard gewerkt. Al lange tijd waren er plannen de schoeiing en het voorterrein op te knappen. Maar eerst moest duidelijk worden wat er met het slootje naast het gebouw kon gebeuren. Er staat nu een mooie nieuwe schoeiing en het asfalt voor het gebouw zal vervangen worden door nieuwe tegels. Het zal het aanzien van het Anker zeker ten goede komen. Dank aan allen die daaraan een bijdrage leveren.

 

Bedankje!

Lieve mensen ik wil jullie hartelijk bedanken voor allen kaarten, bloemen, bezoekjes en gebeden. Het heeft mij heel goed gedaan. Heel erg bedankt!

 

Leny Spek – Vermeij