Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 14 en 21 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 juni
De dienst vervalt

Zondag 21 juni
De dienst vervalt

 

Online diensten

Nog drie keer zullen wij in de kerk opnames maken van de wekelijkse overdenking met muziek. Op 5 juli zal ik dan samen met mijn collega ds. Mariska Kloppenburg, die voor die datum op het rooster stond, de eerste dienst sinds 3,5 maand in onze kerk verzorgen.

Er treedt daarvoor een heel protocol in werking, maar we zullen u dan weer van harte begroeten.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

Uit de kerkenraad

Voor 22 juni staat er weer een kerkenraadsvergadering gepland. We willen daarvoor weer sinds lange tijd bij elkaar komen in ’t Anker. Aanvang 19:30 uur.

Over de herstart van de diensten is met verschillende mensen die daarbij betrokken zijn overleg geweest. Organisten, hoofdkoster, ouderling kerkrentmeester en diaconie hebben er over nagedacht hoe dit, met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen, het best zou kunnen. Op dit moment worden de mogelijkheden verder uitgewerkt. In een apart schrijven (of een mail) zal u daarover worden geïnformeerd.

 

Agenda

15 en 22 juni: boeken ruilen ’t Anker, 9:30 uur

22 juni: vergadering kerkenraad, 19:30 uur ’t Anker

5 juli: kerkdienst 9:30 uur, Ontmoetingskerk

6 juli: inloop ’t Anker, 9:30 uur

 

Van diaconie

Herstart inloop ’t Anker;

De gastvrouwen van de inloopochtenden denken dat het verantwoord is om ook weer vanaf 6 juli de inloopochtenden in ’t Anker te hervatten. Wel onder de volgende voorwaarden;

  1. Bij de ingang staat een pompje met alcoholgel waarmee u uw handen moet desinfecteren,
  2. Er zijn niet meer dan 12 gasten toegestaan; exclusief de gastvrouw (vóór de corona kwamen er meestal 8 tot 12 gasten).
  3. De tafels worden zodanig opgesteld dat de regels gerespecteerd kunnen worden. (1,5 meter afstand).

Mocht er in de huidige situatie opeens veranderingen ontstaan die niet ten goede komen van ons allen, dan zullen wij de deuren voor deze ochtenden weer moeten sluiten.

Collecte 14 juni

Nederland – Dorpskerken willen van betekenis zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’

Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Aangezien het nog niet mogelijk is de collecte in de kerk uit te voeren, graag uw gift storten op de bankrekening van de Diaconie van de PG Nieuwveen NL11RABO 0373 710 011

 

Geslaagden

Het was dit jaar voor de examenkandidaten van het middelbaar onderwijs wel heel apart. Geen centraal examen kunnen doen! Hoe moet ik dan slagen? Zouden ze er lang wakker van hebben gelegen? Gelukkig kwam er al snel een oplossing; de schoolresultaten zouden de doorslag geven. Afgelopen week dan toch feestvreugde bij de families Van der Leek en Ouwersloot. Pieter v.d. Leek slaagde voor zijn Havo-diploma en gaat commerciële economie in Leiden studeren en Roos voor het diploma Praktijkschool. Zij gaat een kappersopleiding volgen in Amsterdam. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd en succes met jullie verdere studie.

(Dit waren de voor ons bekende kandidaten tot nu toe. Mocht u nog andere geslaagden weten, meldt dit dan even bij Jan Vervark)