Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 14,17, 18,19 en 21 april 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  14 april  2019
Palmzondag mmv Prot. kerkkoor

9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds

Woensdag 17 april 2019
Vesper

19.00 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
 

Donderdag 18 april 2019
Witte Donderdag: Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, verw. kosten

Vrijdag 19 april 2019
Goede Vrijdag: herdenking kruisiging

15.00 uur: kruisweg in de Nicolaaskerk
19.30 uur: ds. mevr. E.Post, Bunnik in onze kerk

Er zijn in deze dienst geen collectes

 

Zondag  21 april 2019
Paasmorgen mmv een blazersemsemble

9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

 

…………………………………………

.

Uit de kerkenraad

25 maart kreeg de kerkenraad bezoek van de classispredikant ds. Julia van Rijn. Het was een open en plezierig gesprek waarin we onze vreugde en zorgen over onze gemeente konden delen. 1 april was een reguliere kerkenraadsvergadering, waarin voor het eerst de dames Anke Bos, Elzebee Verlare en Hilly Bindels mee vergaderden. We waren blij te horen dat diaken Kees Spek een aantal van zijn taken weer oppakt. Als zijn gezondheid het toelaat zal hij ook weer dienst doen in de zondagse dienst. Ook kwam het bericht dat dhr. Jan Karens mee gaat draaien in het kostersrooster. Van de activiteitencommissie hoorden we leuke plannen: zij gaan twee keer per jaar een eetavond organiseren. De oecumenische vieringen in deze 40 dagentijd worden goed bezocht; ze voldoen duidelijk in een behoefte. Kortom: allemaal goede berichten. We zien uit naar de Stille Week en Pasen, wanneer we starten met het Paasontbijt voordat we het Paasfeest in de kerk gaan vieren. We hopen ook u te ontmoeten!

 

Gemeente-avond

Door omstandigheden wordt deze een week vervroegd: geen 15 mei maar woensdag 8 mei. Het eerste deel van de avond zullen er wat punten vanuit de kerkenraad aan de orde komen. Het tweede deel van de avond wordt georganiseerd door de commissie gezonde gemeente. T.z.t. ontvangt u een uitnodiging met agenda.

 

Eindexamenkandidaten

Bij de kerkenraad zijn geen namen bekend van jongeren die voor hun eindexamen van de

middelbare school zitten. Weet u echter wel iemand? Meld het a.u.b. aan de scriba, a.n.hoogerwerf@gmail.com, tel. 538102. We kunnen er dan aandacht aan besteden.

 

Voor uw agenda

Maandag 15 april: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker (22 april Tweede Paasdag geen inloopochtend). Dinsdag 16 april: Filmavond 19.30 uur in de Dorpskerk, Zevenhoven. Woensdag 8 mei: gemeente-avond.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte zondag 14 april PaasChallenge 2019: Jongeren doorleven het paasverhaal.

Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Geef, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

 

Avondmaalscollecte Witte Donderdag 18 april: Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika – Mozambique.

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig! Veel communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen van de havenstad Beira zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen.

 

Collecte 1ste Paasdag 21 april: Versterk de kerk in Pakistan KIA.

In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Alle drie collectes worden weer van harte aanbevolen door de diaconie.

Spaardoosjes

In de Paasdienst worden de spaardoosjes, waarin u kon sparen in de 40 dagentijd, opgehaald.

 

Verantwoording collecten diaconie maart

Plaatselijke werk €74,85; steun werk prot. kerken in Cuba €99,65; christ. ggz

instelling De Hoop €130,40; binnenlands diaconaat €53,85; stop kinderarbeid India €131,50 en pionieren rond zingeving €84,50. Voorts zijn er nog twee giften ontvangen voor in januari gehouden collecten voor de Lepra en de Herman Singers; voor beiden € 50,00. De opbrengst van de zendingsbusjes bedroeg €30,85

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

 

Opbrengst overige collecten maart

Bidstondcollecte €115,85; jeugdwerk €62,60; orgelfonds €71,55; verwarmingskosten €71,15; restauratiefonds €75,50; onderhoud gebouwen €62,50; predikantsplaats €357,05 en algemeen kerkelijk werk €119,70. Verder mochten we b.g.v. van de bidstondcollecte nog een mooie gift ontvangen van €500,00.

Namens de Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

 

Bedankje

Ik bedank allen voor de vele kaarten en belangstelling via telefoon, bij opname ziekenhuis, en bezoekjes bij de revalidatie. Het gaf me veel kracht en moed om te herstellen. Hartelijk bedankt, Kees Spek.