Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 15, 22 en 26 mei 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 15 mei 2022
9.30  uur: mevr. M. de Goei-Jansma, Amersfoort
Collectes: diaconie, pred.pl., dakren.
Na afloop koffiedrinken

Zondag 22 mei 2022
9.30  uur: ds, C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, pred.pl, ond.geb.

Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Openluchtdienst De Sfeerstal
9.30 uur: mevr. ds. M. Kloppenburg en diaken A. van Aarle.
Na afloop koffiedrinken 

 

Meeleven

Mevrouw J.M. van ’t Kruis-van Vliet in Alphen heeft een moeilijke tijd achter de rug in verband met ziekte. Gelukkig is ze weer wat opgeknapt en dat geeft haar nieuwe levensmoed, waarvoor zij zeer dankbaar is.

De heer en mevrouw Romeijn – de Bruin, Schout Clantstraat 52, kregen van de dokter het nare bericht dat de geest van de heer Romeijn achteruit gaat. Daar hoort het nare woord ‘dementeren’ bij. Het gevolg is dat hij geen auto meer mag rijden en niet meer alleen mag fietsen. Gelukkig is het dat mevrouw Romeijn nog in staat is om auto te rijden en haar man, als hij fietst, kan vergezellen in haar scootmobiel.

We wensen het echtpaar alle goeds en vooral Gods nabijheid toe.

 

Wij gedenken

Op 27 april jl. overleed op 87-jarige leeftijd in het huis van haar dochter in Aalsmeer mevrouw Virginia Domingues – Baptista. Vele jaren heeft ze samen met haar man in Nieuwveen gewoond, maar tegen het einde van 2021 werd ze steeds meer hulpbehoevend en werd ze door haar dochter verzorgd.

Het echtpaar was afkomstig uit Portugal en vond hier indertijd een werkkring. Er werden twee dochters geboren van wie de jongste op 12-jarige leeftijd stierf. Dat feit bracht een diep verdriet met zich mee, evenals het overlijden van de heer Domingues.

Nog niet zo lang geleden lag ik samen met mevrouw Domingues in het ziekenhuis in Amstelveen. Gedurende drie nachten hebben we, omdat we niet slapen konden, daar heel wat afgepraat vooral op geestelijk terrein. In die gesprekken kwam het geloof van mevrouw Domingues duidelijk naar voren als een voor haar grote steun en troost.

De begrafenis vond onder behoorlijke belangstelling plaats op dinsdag 3 mei in Nieuwveen. Na de kerkdienst, waarin we stil stonden bij het 3e vers van Psalm 121, werd haar lichaam bij dat van haar man begraven. Haar dochter zal haar zeer missen en zij kan gelukkig putten uit talloze goede herinneringen aan een lieve en zorgzame moeder.

Mevrouw Virginia Domingues – Baptista ruste in vrede.

 

Ds. T.C. Wielsma

 

Bij de diensten

Op Hemelvaartsdag zijn we weer welkom bij De Sfeerstal. Wat fijn dat dit weer kan en dat de eigenaren van De Sfeerstal ons weer een plek bieden voor deze oecumenische viering op hun mooie locatie. Mariska en André zullen samen deze dienst leiden. Muzikale medewerking is er van Pia Schütz (piano en zang). Er zijn geprinte liturgieën en na afloop kunnen we nog wat napraten en is er koffie.

Mocht het weer ons parten spelen dan wijken we uit naar de Sint Nicolaaskerk in Nieuwveen. Dan start de dienst om 10:00 uur. Bij twijfel besluiten we enkele dagen van te voren wat we zullen doen. Op website van onze kerk is dan de actuele informatie beschikbaar. Dus hou dat goed in de gaten!

 

Van de diaconie

 

Collecte 15 mei: “Jeugddorp” De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en

jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s,

weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat

ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel

gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen

die verspreid staan over het verder gewone dorp. Uw steun kan er toe bijdragen om deze gemeenschap in stand te houden.

Collecte 22 mei: pioniersplekken in Nederland

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en “BadhuisForYouth” is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze

nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Collecte Hemelvaartsdag 26 mei: Afghanistan

Hongersnood dreigt voor 8 miljoen Afghanen. Elke dag lezen wij over de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingen en de slachtoffers. Ondertussen staat Afghanistan aan de rand van een humanitaire ramp. Bijna 8 miljoen Afghanen lijden honger. Kerk in Actie kan en wil hulp bieden via haar internationale kerkelijke netwerk. Met uw bijdrage zal zij hierin nog beter slagen.

 

Verantwoording collecten april

Straatkinderen Indonesië: € 47,41, Paaschallenge jongeren: € 45,20, Witte Donderdag Avondmaalcollecte Mercy Ships € 88,70 en de Paascollecte Libanon € 98,10. De spaardoosjes actie in de 40-dagentijd bracht € 141,88 op. De giften die binnengekomen zijn op onze bankrekening worden volgende maand vermeld.

Allen hartelijk dank voor uw gave.

 

Agenda

16 en 23 mei: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

 

College kerkrentmeester

 

Fonds dakrenovatie

Het college heeft besloten om gezien de goede staat waarin ons orgel verkeerd voorlopig geen aparte collecten meer te houden voor het orgelfonds. Het onderhoud van het dak van de kerk is urgenter. Daarom zal er in het vervolg voor ‘dakrenovatie’ gecollecteerd worden i.p.v. orgelfonds

 

Parkeren bij de kerk

Graag nog even aandacht voor het parkeren van u auto bij de kerk. Enkele kerkgangers zijn noodgedwongen hun auto bij de ingang van de kerk te parkeren omdat ze slecht ter been zijn. Een dringend verzoek om dan wel de uitrit van de bewoners van het rijtje huizen naast de kerk vrijhouden?

 

Verantwoording collecten april

Restauratiefonds: € 25,70, verwarmingskosten: € 30,50, orgelfonds: € 14,90, onderhoud gebouwen: € 29,90, predikantsplaats: € 148,58 en kerk: € 199,05. Verder mochten we nog op ons bankrekeningnummer een gift ontvangen van € 100,00.

Namens de kerkrentmeesters; hartelijk dank!