Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 15 en 22 oktober

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 15 oktober 2023
9.30  uur:  mevr. J. v.d. Vis, Aarlanderveen
Collectes: diaconie, jeugdwerk, predikantsplaats
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 22 oktober 2023
9.30  uur: ds. S. Lanser, Amstelveen
Collectes: kerk, predikantsplaats, restauratiefonds

Israël

Als kerk zijn wij ingeënt op de stam van Israël (beeldspraak uit Romeinen 11: 17). Onze band met Israël blijft. Israël is afgelopen weekend aangevallen. Bid om Gods hulp, om wijsheid, bezonnenheid, kracht en moed en om al wat nodig is voor het volk van Israël. Geef vrede, Heer, geef vrede, ook aan de Palestijnen. Het conflict in en rond Israël behoort tot de meest complexe conflicten op de wereld. Geef wijsheid Heer aan hen die leiding geven en de weg wijzen. Geef inzicht in het onderscheid tussen rechtvaardige verdediging en wraak.

Bid ook voor elkaar in onze gemeente(n) en omgeving. Bij gesprekken over dit onderwerp heb je nodig naar elkaar te luisteren en naar de achtergrond van elkaars mening te informeren.

 

Gespreksgroep

De gespreksgroep komt weer bijeen. Dit seizoen doen we dat op maandagochtenden van 9.45 tot 11.15 uur bij de heer en mevrouw Leen en Ank Bos (Rooverstraat 2).  De eerste keer is op 16 oktober. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.

 

Bij de diensten

Bij de avondmaalsviering van 1 oktober lazen we o.a. Matt.11:29, 30. Jezus zegt:  Kom naar mij. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Deze uitnodigende woorden bieden ruimte om rustig te leven (ook werken) met aandacht voor God, voor elkaar, voor de schepping en voor jezelf kunt ervaren/genieten. 

 

Ds. Jan Werkman (06 – 33 64 32 83)

 

Agenda

16 en 23 oktober: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

16 oktober: gespreksgroep bij fam. Bos – 9:45 uur

 

Van de diaconie

Collecte 15 oktober

Deze is bestemd voor het plaatselijk werk van onze diaconie. U weet dat er iedere zondag na afloop van de dienst een of meerder boeketjes bloemen worden bezorgd bij een gemeentelid vanwege een verjaardag of te bemoediging bij ziekte. Ook de Inloop iedere maandagmorgen in het Anker brengt kosten met zich mee. Zo zijn er nog meer van die kleine uitgaven waarvoor we een dekking moeten zoeken. Van harte bij u aanbevolen.

 

Dagboekje 2024

Ook dit jaar wil de diaconie voor geïnteresseerden het dagboekje bestellen. U kunt dit opgeven bij Bea de Visser via de mail: be.devisser@hetnet.nl Of u belt naar Bea: 06-28232150. Graag snel doorgeven omdat de boekjes snel uitverkocht zijn.

 

Adventskalender 

Het is nog geen adventstijd maar u kunt nu al een gratis adventskalender bestellen op de site van www.protestantsekerk.nl. U krijgt hem thuis gestuurd.

Ook kunt u zich hier aanmelden voor de online adventskalender. U krijgt dan dagelijks een bericht in de mailbox.

 

Van de kerkrentmeesters

Afgelopen zondag hadden we pech met onze geluidsapparatuur. Kort voor aanvang van de dienst bleek dat microfoons en de geluidsopname voor de live-uitzending het niet meer deden. Heel vervelend voor diegene die thuis gewend zijn de dienst te volgen. Ds. Moll heeft zijn uiterste best gedaan zo duidelijk mogelijk te spreken en enkele slechthorende zijn zelfs een paar banken naar voren opgeschoven. Ik denk dat de meesten de overdenking goed hebben kunnen volgen en bemoedigd naar huis zijn gegaan.

Er is direct actie genomen en als het goed is hebben we a.s. zondag weer een goed werkend systeem.

Iedere 3’ zaterdag van de maand wordt er oudpapier ingezameld. Ook zes vrijwilligers van onze gemeente doen daar per toerbeurt aan mee. Hun inzet levert onze gemeente jaarlijks zo’n € 2400 op. Wel eens goed om hun inzet te benoemen en hen daar voor te bedanken. U blijft toch ook wel uw papier apart aanbieden? Heel graag en bij voorbaat dank!