Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 15 en 22 september 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  15 september 2019
9.30  uur:  ds. Gonja van ’t Kruis, Nieuwveen
Startdienst m.m.v. koor Spirit, Nieuwkoop
Collectes: diaconie, pred.pl., alg.kerk.werk
Ontmoeting met koffie na de dienst in ‘t Anker
16.00 uur: Kinderkerk, Dorpskerk, Zevenhoven

Zondag  22 september 2019
9.30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
 

Voor uw agenda

Maandag 16 en 23 september: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Startweekend 14 en 15 september: Een goed verhaal

Ons startweekend draagt dit jaar het thema: ‘Een goed verhaal’. Dit jaarthema zal gedurende het nieuwe seizoen steeds weer terugkomen: tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die er zullen zijn.

A.s. zondag 15 september zullen we lezen over de droom van Jakob, en wat die droom ons zegt over onze verbintenis met God. Het koor Spirit zal de dienst met mooie liederen opluisteren.

 

Kinderkerk, 15 september om 16:00 in de Dorpskerk in Zevenhoven

Op diezelfde dag zal er ‘s middags om 16:00 weer Kinderkerk zijn, dit keer in de Dorpskerk in Zevenhoven. Voor alle kinderen uit Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar en Nieuwkoop t/m 12 jaar! Neem je vriendje en vriendinnetje mee. Ook ouders en opa’s en oma’s zijn welkom.  Dit keer staat het verhaal van Noach en de ark centraal. We zullen ook zingen en spelletjes doen. Na afloop is er drinken met iets lekkers. Tot ziens in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 12 in Zevenhoven.

 

Aanmelding gespreksgroepen tijdens de 40dagenreis 6 oktober-15 november

In het magazine “Waarom” (over het samenwerkingsproject tussen Nieuwveen en Zevenhoven) dat u de vorige keer bij het Kerkblad ontving, zat ook een aanmeldingsformulier voor de gespreksgroepen waaraan jij en u de komende tijd kunt deelnemen.

Na de gezamenlijke school- & kerkdienst in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven op 6 oktober, volgen er voor alle gemeenteleden namelijk 6 weken lang gespreksgroepen, die ook plaatsvinden in Nieuwveen. We werken met een studiegids en een dagboekje. U/jij vindt altijd wel een geschikte groep, omdat de dagen en dagdelen (ochtend, middag of avond) allemaal uiteenlopen, dus er zit altijd wel iets bij wat uitkomt. Als u hiervoor opgehaald wilt worden, kunt u dit ook aangeven. Denkt u eraan dit aanmeldingsformulier in te leveren? Dit kan bij Hilly en Jacques Bindels, Conradpark 3, Nieuwveen.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

De diaconiecollecte

Zondag 15 september, Collecte Kerk in Actie (Zending): Versterk de kerk in het Midden-Oosten

In Irak zijn er nu veel steden waar de mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig terug gaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door lokale kerken en de positie van de christenen ter plaatse.

 

Zondag 22 september, Vredesweek

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. In deze Vredesweek ondersteunen we Kerk in Actie en PAX door zowel praktische hulp als ook een luisterend oor te bieden aan slachtoffers in oorlogsgebieden en het onrecht aan de kaak te stellen.

 

Verantwoording collectes diaconie juli en augustus

Binnenlands diaconaat: vakantiepret voor kinderen in armoede € 114,95;  Werelddiaconaat: onderwijs jongeren gewelddadige wijken Pretoria € 59,21; plaatselijk werk € 54,10; ondersteuning missionair werk Nederland € 47,20.

Namens de diaconie; dank voor uw gave.

 

Verantwoording overige collectes juli en augustus

Onderhoud gebouwen € 39,10 / 43,95; orgelfonds € 40,25 /  41,05; restauratiefonds € 54,35 / 56,55; kerk € 194,07 / 113,80; predikantsplaats € 253,55 / 489,97. Voorts mochten we nog een gift ontvangen voor de kerk van € 10,00.

Dank voor uw bijdrage; de Kerkrentmeesters

 

Openmonumentendag

Ook onze kerk en dan met name het Knipscheerorgel is weer in de activiteiten rond Openmonumentendag van 14 en 15 september opgenomen. Belangstellenden kunnen de kerk en het orgel bezichtigen maar dan dient men zich wel te melden bij de Oudheidkamer (Kerkstraat 31). Er loopt dan iemand met u mee om de kerk open te doen. Meer informatie over het thema van dit weekend en welke gebouwen u nog meer kunt bekijken, vind u op www.omdnieuwkoop.nl

 

Jan Vervark