Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 16 en 23 april 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 16 april 2023
9.30  uur: dhr. E. Leune, Benthuizen
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 23 april 2023
9.30  uur: ds. J. Sparreboom, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk 

 

Mooie afsluiting 40-dagenproject

Met het lopen van de kruisweg Op Goede Vrijdag in de H. Nicolaaskerk van Nieuwveen sloten we het gezamenlijke oecumenisch 40-dagenproject af. De drie voorgangers liepen met enkele kinderen langs de staties en vertelden wat er is afgebeeld en voor wie dit lijden symbool staat. Ook de kinderen spraken daarbij gebeden uit. Goed was het dat veel gelovigen waren gekomen. Ook de vespers in de Ontmoetingskerk werden goed bezocht.

 

Oecumenische activiteiten Hemelvaartsdag

De eerstvolgende oecumenische activiteit is de viering op Hemelvaartsdag bij de Sfeerstal. Voorafgaand kunt u dan ook meedoen aan een wandeling; een zogenaamde dauwtraptocht.

Dan moet u wel vroeg uit de veren; we starten om 6:45 uur bij de Sfeerstal. Er is een pauze met koffie/thee en een broodje bij Nicolaaskerk in Nieuwveen. Rond 9:30 uur zijn we dan weer terug bij ons startpunt voor de oecumenische viering. Na afloop is er koffiedrinken. Loopt u ook mee? Een mooie gelegenheid om onder het wandelen met elkaar in gesprek te gaan. Om dat te bevorderen krijgt u een paar vragen mee.

 

Diensten Stille Week en Paasviering

In onze Ontmoetingskerk hadden we op Witte Donderdag en Goede Vrijdag mooie vieringen. Met de verhalen van Jezus’ laatste Pesachmaal en zijn lijden de dag erna, stonden we stil bij zijn offer voor ons gebracht. Altijd indrukwekkend om daarbij weer gedeelten uit de Mattheus Passion te horen. Ook stonden er weer prachtige liturgisch geschikte bloemstukken vóór in de kerk. Het kruis met doornenkroon, bloedrode bloemen en Judaspenning. En op paasmorgen het grote bloemstuk met tulpen boven de ouderlingenbank met daarin verwerkt een weggerolde grafsteen. Heel mooi!

 

Paasmorgen mochten we na het paasontbijt in ’t Anker in een mooie Paasviering horen en zingen van zijn Jezus’ opstanding; als eersteling. Dat wil zeggen dat er nog velen zullen volgen. Een hoopvol begin van een nieuw aangebroken tijd. Het was fijn dat daar zoveel gemeenteleden bij aanwezig waren. Na afloop hoorde ik dat het zingen in zo’n volle kerk iets is waar je blij van wordt.

 

Van de kerkrentmeesters

Het is u ongetwijfeld wel opgevallen dat al enkele weken ’s zondags niet meer onze kerkklokken luiden. Er is een storing in het luidsysteem. De gemeente heeft toegezegd hier wat aan te zullen doen. We hopen dat het snel verholpen kan worden.

 

Agenda

17 april: 10:00 uur – Inloop

19 april: 19:30 uur – kerkenraad

10 mei: 20:00 uur – ledenvergadering

Alle activiteiten in ’t Anker.

 

Bedankje!

Wat heeft de diaconie ons verrast met een mooie Paaswens als een keurig verpakt cadeautje! Hartelijk dank! Ik en velen met mij hebben het zeer gewaardeerd.

 

Jan Vervark