Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 16 en 23 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 16 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30  uur: ds. mevr. S. ten Heuw, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 23 mei 2021; Pinksteren
Livestream met beperkte toegang
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie; Pinkstercollecte

 

De Geest van Pinksteren

Alweer enige tijd komen we met een kleine groep bijeen in de kerk. Daarnaast is tevens de digitale verbinding met de kerk in stand gehouden, zodat u diensten ook op die manier kunt volgen. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Toen ze bijeenwaren in een huis klonk er ineens het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven hun hoofden vlammen verschenen, ‘vurige tongen’. Het verhaal staat symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden. Daarna nam de verspreiding van het christelijk geloof een enorme vlucht.

In het Oude Testament lezen we ook dat God via wind, vuur, storm, of donder en bliksem (Ex. 19) bijzondere gebeurtenissen aankondigt. In Handelingen horen we dat God opnieuw ingrijpt via wind en vuur om zijn volgelingen bijeen te houden. In het Nieuwe Testament gebeurt dat niet meer in het kader van de Wet, maar door de gave van de Geest.

Hierna ontstonden er ook kerken. De kerk, die nu meer en meer de versoepelingen zal volgen. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

Van diaconie

Collecte 16 mei; Jong Protestant (JOP) – Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Dit geldt zowel voor een traditionele alsook voor een vernieuwende omgeving. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, specifieke materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers. Hierdoor kunnen we eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

 

Pinkstercollecte 23 mei; Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een eigen bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Om dit te kunnen bekostigen is geld nodig. Uw financiële bijdrage is van harte welkom.

 

Bij de Pinksterdienst

Dat we ook door liederen en mooie muziek geïnspireerd kunnen raken, hebben we denk ik allemaal wel eens ervaren. Jammer genoeg zullen we het ook nog tijdens de Pinksterdienst zonder gemeentezang moeten doen. Maar er is wel gezorgd voor een passende muzikale invulling die zondag. Sarina Rijlaarsdam (saxofoon) en Robert Tuinhof (piano) zullen Janet Esveld, die de liederen zal voorzingen, begeleiden. We hopen op een mooie viering en dat ook hun bijdrage ons blij en enthousiast mag maken.

 

Uit de kerkenraad

Afgelopen zondag hoorde ik na afloop van de dienst een gemeentelid zeggen; ‘Ik ben geprikt dus ik kan weer komen!’ Ik krijg de indruk dat steeds meer gemeenteleden om die reden de vrijheid voelen om weer onze kerkdiensten te bezoeken. Dat is natuurlijk heel fijn en zeker alle reden om dankbaar voor te zijn. Nu het wat beter weer wordt, is het ook uitnodigend om na afloop van de dienst buiten weer even een praatje met elkaar te maken. Een goede zaak; zo blijven we als gemeente ook op deze manier betrokken bij elkaar.

We zijn heel blij dat Adrie v.d. Wulp bereid is het beheer van de ledenadministratie op zich te nemen. Hij neemt deze taak over van Wim v.d. Vis die dit jaren trouw heeft gedaan en waarvoor we hem bij deze alvast hartelijk bedanken.

 

  1. Vervark (scriba)