Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 17 en 24 september

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 17 september 2023
Startzondag
9.30 uur: ds. J. Werkman en diaken A. van Aarle
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 24 september 2023
9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds 

Bij de diensten

Een fijne bevestigings- en intrededienst was het op 3 september. Dankbaar kijk ik erop terug. In vertrouwen op God, die voorop gaat, mag ik gaan dienen in de gemeente. Met liefde zal ik het doen. Er waren collega’s en kerkleden uit de omliggende dorpen. Waardevol is dat. Ik was ook blij met de aanwezigheid van mensen uit Anna Paulowna (Breezand) en Alphen aan den Rijn. Vanuit Zwammerdam is online meegeleefd door vrienden die wegens ziekte niet op pad konden. Er waren ook broers en zussen van me bij. Zeker ook door de mooie manier waarop ds Mariska Kloppenburg de bevestiging vorm gaf, door de mooie muziek en door warme bijdragen van jullie tijdens de dienst en rond de koffie in het Anker is het een positieve start geworden. God zij dank. En dank aan jullie, geliefde gemeente.

 

De dienst van zondag 17 september zal in het teken staan van het startweekend. Diaken André van Aarle en ik hebben bij elkaar gezeten om het samen voor te bereiden. Dat is meteen een mooie eerste stap in de oecumenische samenwerking voor de komende jaren. Onze afspraak is, dat hij op 17 september zal preken. De liturgie zal ik verzorgen.  Bovendien zal ook het koor Soul2soul zingen tijdens deze dienst. Er komt nog mooi nieuws bij: Op zaterdag 16 september bent u welkom in het Anker vanaf 17.00 voor een hapje en drankje en een buffet.

 

Ds. Jan Werkman

Van de diaconie

 

Collecte startzondag 17 september

Myanmar – hulp verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (het voormalige Burma) helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

 

Collecte vredesweek, zondag 24 september

Syrië – Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst

 

Deelkastje

Het deelkastje hangt al een poosje naast de kerk. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van het kastje. Er worden regelmatig voedingsmiddelen uitgehaald. De diaconie wil graag het kastje aanvullen als het nodig is. Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Als u binnenkomt in de kerk staat er in de hal een krat waarin u voedingsmiddelen voor het deelkastje kunt leggen.

De diaconie zorgt ervoor dat het kastje aangevuld wordt, wanneer dit nodig is.

We rekenen op uw hulp.

 

Ontvangen bijdrage juli en augustus

De Hoop €  53,10; ondersteuning jongerenwerk Nederland €  63,65 en voor werk van de plaatselijke diaconie €  80,00. Verder ontvingen wij in de collectezakjes twee giften voor de bloemen van € 5,00 en €  10,00. Op onze bankrekening ontvingen € 150,00 aan giften.

Ook zijn de zendingsbusjes die bij de uitgang hangen geleegd. De opbrengst daarvan was € 34,00.

 

Namens de diaconie hartelijk dank

 

Agenda

18 en 25 september: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

16 september: maaltijd startweekend ’t Anker – 17:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Verantwoording collecten juli en augustus

Onderhoud gebouwen  €  93,30; restauratiefonds € 145,70; dakrenovatie €  67,40; kerk €  344,50 en predikantsplaats  € 419,25. Aan giften ontvingen wij op onze bankrekening totaal € 245,00.

 

Allen dank voor uw gave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

 

Bij de diensten

Een fijne bevestigings- en intrededienst was het op 3 september. Dankbaar kijk ik erop terug. In vertrouwen op God, die voorop gaat, mag ik gaan dienen in de gemeente. Met liefde zal ik het doen. Er waren collega’s en kerkleden uit de omliggende dorpen. Waardevol is dat. Ik was ook blij met de aanwezigheid van mensen uit Anna Paulowna (Breezand) en Alphen aan den Rijn. Vanuit Zwammerdam is online meegeleefd door vrienden die wegens ziekte niet op pad konden. Er waren ook broers en zussen van me bij. Zeker ook door de mooie manier waarop ds Mariska Kloppenburg de bevestiging vorm gaf, door de mooie muziek en door warme bijdragen van jullie tijdens de dienst en rond de koffie in het Anker is het een positieve start geworden. God zij dank. En dank aan jullie, geliefde gemeente.

 

De dienst van zondag 17 september zal in het teken staan van het startweekend. Diaken André van Aarle en ik hebben bij elkaar gezeten om het samen voor te bereiden. Dat is meteen een mooie eerste stap in de oecumenische samenwerking voor de komende jaren. Onze afspraak is, dat hij op 17 september zal preken. De liturgie zal ik verzorgen.  Bovendien zal ook het koor Soul2soul zingen tijdens deze dienst. Er komt nog mooi nieuws bij: Op zaterdag 16 september bent u welkom in het Anker vanaf 17.00 voor een hapje en drankje en een buffet.

 

Ds. Jan Werkman

 

Van de diaconie

 

Collecte startzondag 17 september

Myanmar – hulp verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (het voormalige Burma) helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

 

Collecte vredesweek, zondag 24 september

Syrië – Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst

 

Deelkastje

Het deelkastje hangt al een poosje naast de kerk. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van het kastje. Er worden regelmatig voedingsmiddelen uitgehaald. De diaconie wil graag het kastje aanvullen als het nodig is. Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Als u binnenkomt in de kerk staat er in de hal een krat waarin u voedingsmiddelen voor het deelkastje kunt leggen.

De diaconie zorgt ervoor dat het kastje aangevuld wordt, wanneer dit nodig is.

We rekenen op uw hulp.

 

Ontvangen bijdrage juli en augustus

De Hoop €  53,10; ondersteuning jongerenwerk Nederland €  63,65 en voor werk van de plaatselijke diaconie €  80,00. Verder ontvingen wij in de collectezakjes twee giften voor de bloemen van € 5,00 en €  10,00. Op onze bankrekening ontvingen € 150,00 aan giften.

Ook zijn de zendingsbusjes die bij de uitgang hangen geleegd. De opbrengst daarvan was € 34,00.

 

Namens de diaconie hartelijk dank

 

Agenda

18 en 25 september: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

16 september: maaltijd startweekend ’t Anker – 17:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Verantwoording collecten juli en augustus

Onderhoud gebouwen  €  93,30; restauratiefonds € 145,70; dakrenovatie €  67,40; kerk €  344,50 en predikantsplaats  € 419,25. Aan giften ontvingen wij op onze bankrekening totaal € 245,00.

 

Allen dank voor uw gave.