Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 18 en 25 april

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 18 april 2021
9.30  uur: Ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk
Livestream en beperkt bezoek;
vooraf aanmelden bij scriba

Zondag 25 april 2021
9.30  uur: ds. mevr. E. Post, Bunnik
Collectes: binnenlands diaconaat en kerk
Livestream en beperkt bezoek;

vooraf aanmelden bij scriba

Meeleven van Gonja

 

Uit de kerkenraad

Ik denk dat we allen wel verrast waren van de aankondiging dat onze predikant Gonja van ’t Kruis een beroep heeft aangenomen van PKN Rijsenhout. Ruim 4½ heeft zij onze gemeente gediend. Nu alvast wensen we haar in haar nieuwe gemeente een goede tijd toe en bovenal Gods zegen op haar werk. Met haar nieuwe gemeente zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden over haar bevestiging en het moment van afscheid van onze gemeente. Hoogstwaarschijnlijk zal dit afscheid op zondag 30 mei a.s. plaatsvinden. We hopen dat we dan met wat meer mensen de dienst kunnen bijwonen. Nadere bijzonderheden volgen later.

 

Nieuws van diaconie

Collecte zondag 25 april: Binnenlands Diaconaat

“Vrolijkheid” voor jongeren in asielzoekerscentra.

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting “De Vrolijkheid” creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijv. muziek, dans, theater, film en fotografie wil “De Vrolijkheid” de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken. Om dit alles te kunnen blijven aanbieden heeft de stichting uw financiële steun nodig.

 

Financieel jaaroverzicht 2020

Het jaaroverzicht 2020 van de diaconie is gemaakt en ligt van 19 t/m 23 april ter inzage bij Klarien Post, Conradpark 12. Als u het in wil zien kan dat maar wilt u dan eerst even een afspraak maken met Klarien? Tel.nr.: 0172-598806

 

Collectes en giften

In de periode maart t/m 4 april (Pasen) heeft de diaconie € 170.00 euro ontvangen op de bankrekening. Ook kwam er via de rekening nog een gift binnen van € 45,00 voor de spaardoosjes. De opbrengst van de getelde collectes in deze periode is: zending, theologieopleiding Libanon € 45,15; binnenlandsdiaconaat regio’s Oost-Groningen en Limburg € 50,15;  Werelddiaconaat Indonesië € 42,60; PaasChallenge JOP € 63,55; avondmaalcollecte Mercy Ships € 97,85 en de paascollecte Kinderen in de Knel € 103,30. De inhoud van de spaardoosjes voor Kerk in Actie; ‘Ik ben er voor jou’ (7 werken van barmhartigheid) bedroeg tot nog toe € 121,20. Daarnaast mochten we nog een gift ontvangen van € 50,00. Als u nog een spaardoosje wilt inleveren dan kan dat bij Hilly Bindels (Conradpark 3; tel.nr. 530747)

 

Hartelijk dank namens de diaconie.

 

Verantwoording overige collecten en giften

In de periode maart t/m 4 april bedroeg de inhoud van de collectezakken in het portaal van de kerk € 275,00. De bidstondcollecte (7 maart) bracht € 35,65 op. Ook mochten we nog een gift ontvangen van € 100,00. Op onze bankrekening mochten we gedurende deze periode het mooie bedrag van € 515,00 ontvangen.

 

Alle gevers hartelijk dank,