Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 19, 22 en 26 februari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 19 februari 2023
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 22 februari 2023
Aswoensdag: oecumenische viering Joh. Geboortekerk, Zevenhoven
19:00 uur: ds. M. Kloppenburg (Alphen a.d. Rijn) en diaken A. van Aarle (Langeraar)
Medewerking van het koor St.Caecilia

Zondag 26 februari 2023
1e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
 

Bij de diensten

Zondag 19 februari bent u weer genodigd aan de avondmaalstafel die voor in de kerk gereed staat. We mogen eten van het brood en drinken van de wijn; tekenen van het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus onze verlosser. De diaconie zal met een filmpje aandacht vragen voor de bestemming van de Avondmaalscollecte. Onze consulente ds. Mariska Kloppenburg gaat voor. U bent allen genodigd.

 

Van de diaconie

 

Avondmaalscollecte zondag 19 februari: Hoveraid,

Zoals u reeds weet, doen Jantine en Peter van Buuren al vele jaren goed werk voor de stichting Hoveraid op het eiland Madagascar. Voor dit werk maken zij voornamelijk gebruik van unieke amfibische technologie, namelijk de hovercraft. Met dit rij-/vaartuig kunnen zij zowel over land als water scheren. Zo kunnen zij op plaatsen komen waar mensen geen gemakkelijke toegang hebben tot medische zorg of schoon water. Om u een indruk te geven hoe zij op dit eiland te werk gaan, zal er deze zondag vóór aanvang van het Heilig Avondmaal een filmpje te zien zijn. De familie van Buuren dankt u bij voorbaat voor uw hulp.

 

Collecte zondag 26 februari: Noodhulp Syrië.

Op 6 februari werd zowel Turkije als Syrië getroffen door twee allesverwoestende zware aardbevingen. In het noorden van Syrië is de situatie misschien wel het meest rampzalig en wordt een bepaald gebied grotendeels uitgesloten van hulp. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medische zorg en dekens. Dit land krijgt na de bloedige burgeroorlog die nog steeds niet voorbij is nu ook nog een diepe economische crisis bij door deze verwoesting. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd en er zijn duizenden gewonden. Kerk in Actie vraagt uw extra aandacht voor dit gebied dat in grote nood verkeerd. Uw hulp is daarom van harte welkom.

Ook kunt u uw donatie overmaken naar: Banknummer NL 11 RABO 0373 710 011  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwveen onder vermelding Syrië.

 

Sparen waardepunten Voedselbank

Schenk uw Douwe Egberts-waardepunten aan een goed doel. Wij sparen nog steeds koffiebonnen van D.E. voor de voedselbank. Voor in de kerk staan de doosjes waar u ze in kunt doen.

De voedselbank kan deze inleveren bij Douwe Egberts en krijgt daar koffie voor terug!

Doet u mee?

 

Agenda

20 en 27 februari: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

21 februari: Gespreksgroep fam. Bos: 14:00 uur

 

Oecumenisch project 40-dagentijd

Ook dit jaar trekken we als gezamenlijke kerken in Nieuwveen en Zevenhoven weer samen op. In deze periode van inkeer zijn er verschillende bijeenkomsten in de drie kerken. In de traditie van onze katholieke gelovigen beginnen we deze tijd met een dienst op Aswoensdag in de katholieke Johannes’ Geboortekerk in Zevenhoven. (zie hierboven) Op woensdagavonden zijn er vespers in onze Ontmoetingskerk. Daarnaast is er nog avond met een theater- en poppenspel over het leven van Titus Brandsma, een lezing over de Lijkwaden van Turijn en de film Father Stu. Bij dit kerkblad ontvangt u een flyer met het volledige programma. Een mooi initiatief dat veel belangstelling verdient. U bent van harte welkom!