Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 19 en 26 sept 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 19 september 2021
Startzondag
9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: kerk en diaconie
Na afloop koffiedrinken in ‘t Anker

Zondag 26 september 2021
9.30  uur: ds. mevr. T. de Vries-Meijer, Haarlem
Collectes: kerk en diaconie

Bij de diensten

Op de startzondag 19 september gaat ds. Koolhaas uit Aalsmeer voor. We waren gewend dat onze vorige predikant Gonja dat deed, maar die heeft de dienst moeten teruggeven vanwege haar beroep in Rijsenhout. Omdat bij de voorbereidingen voor deze dienst niet zeker was of er een koor kon zingen, is er gekozen voor solo-zang. Jeanet Esveld zal samen met organist Henk v.d. Voorst deze dienst opluisteren. Na afloop is er gelegenheid om in ’t Anker met elkaar koffie te drinken.

Dat het startweekend een inspirerend begin mag zijn van onze kerkelijke activiteiten komend seizoen en dat God onze inzet zal zegen.

 

Agenda

18 september: barbecue – 16:00 uur

20 en 27 september: inloop – 10:00 uur

 

Van diaconie

Collecte 19 september

Noodhulp voor Haiti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving.

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte ook Haïti en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT (Action by Churches Together) Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp.

Collecte 26 september

Joods en Palestijnse kinderen spelen samen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Al vroeg ziet men elkaar oftewel als ‘terrorist’ dan wel als ‘bezetter’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Nieuw sponsorkind

Onlangs hebben wij bericht gekregen dat ons sponsorkind het sponsorprogramma heeft verlaten. Dit betekent dat onze steun aan Cristian Aaron is gestopt. Inmiddels hebben wij een nieuw sponsorkind toegewezen gekregen. Haar naam is Roberta Maite Baltazar. Het meisje is 6 jaar. Haar foto kunt u achter in de kerk vinden.

 

Uit de kerkenraad

Als u dit leest heeft de ministerpresident aangekondigd dat er weer meer versoepelingen komen. Daarop vooruit lopend heeft de kerkenraad in de vergadering van afgelopen maandag besloten dat vanaf zondag 3 oktober weer veel zaken terug gaan naar het ‘oude normaal’. Zo gaan we tijdens de diensten weer rond met de collectezakken. Ook gaan we weer op de 1e en 3e zondag van de maand het koffiedrinken na afloop van de dienst oppakken. Het Heilig Avondmaal gaan we weer aan tafel vieren. Wel gaan we voor ieder een apart bekertje wijn neerzetten. We spraken ook over de invulling van de taken rond pastorale zorg nu we vacant zijn. Daar hoort u hopelijk op korte termijn meer over. Twee gezinnen hebben aangegeven hun kindje te willen laten dopen. We gaan daar een geschikte gelegenheid voor zoeken. We bespraken ook hoe we het kennismakingsgesprek met de kerkenraad van Zevenhoven ingaan. Verheugend is dat steeds meer gemeenteleden weer op zondagmorgen de diensten bezoeken. Maar het blijkt ook dat nog heel wat mensen dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid de dienst online te volgen. Dus daar we voorlopig gewoon mee door. De activiteitencommissie deelde mee dat er grote belangstelling is voor de barbecue op zaterdag 18 september.

 

Jan Vervark (scriba)