Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 2 en 19 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  12 mei  2019
9.30  uur:  dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Dienst met preekbespreking
Collectes: diaconie, pred.pl.,rest.fonds
 

Zondag  19 mei  2019
9.30 uur: ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

De zondagen na Pasen

We zitten nog steeds in de Paastijd. De zondagen na 1e Paasdag dragen mooie namen, die elk de nieuwe tijd aankondigen die na Pasen is begonnen. Zondag 28 april heette het: Quasi modo geniti infantes: (wees ontvankelijk voor God) zoals pasgeboren kindjes, en afgelopen zondag 5 mei was het zondag Misericordia, waarbij het gaat om de barmhartigheid van God. De komende zondag (12 mei) is het de derde zondag na Pasen: zondag Jubilate, wat betekent: ‘Juicht’, ontleend aan het eerste vers van Psalm 66, om God toe te zingen voor alles wat Hij gedaan heeft. En op 19 mei vieren we zondag Cantate (Zingt), en zingen we voor God, omdat sinds Pasen alles anders is! Dit komt uit Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is er een nieuwe tijd aangebroken, en daarom zingen we God toe.

Goede dagen gewenst, ds. Gonja van ’t Kruis.

 

Bij de komende diensten

Twee gastpredikanten gaan voor in de komende diensten: de ons al bekende heren van Laar en van de Wal. Na de dienst op 12 mei bent u van harte welkom in de consistorie om met elkaar na te praten over de verkondiging van deze morgen. Na de dienst op 19 mei is er koffie en thee voor iedereen vóór in de kerk, zodat we in de gelegenheid zijn elkaar te spreken.

.

Uit de kerkenraad

Wanneer u dit kerkblad ontvangt is de gemeente-avond weer achter de rug. We hopen dat velen van u op de uitnodiging zijn ingegaan en hebben meegepraat over hoe we als dorpskerk een rol kunnen vervullen in Nieuwveen. Naast de uitnodiging voor de gemeente-avond heeft u een uitnodiging voor 18 mei ontvangen. We zien uit naar deze gezellige avond: een pannenkoekenavond, georganiseerd door de activiteitencommissie. Denkt u eraan om u tijdig aan te melden?  De kerkenraad vergadert op maandag 20 mei vanaf 19.30 uur in ’t Anker.

 

Voor uw agenda

Maandag 13 en 20 mei : Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Zaterdag 18 mei: pannenkoekenavond vanaf 17.00 uur in ’t Anker. Met vriendelijke groet, de scriba.

De diaconiecollecte

Collecte 12 mei: JOP ( Jong Protestant )

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met deze collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof te ontdekken.

De diaconie.

 

Inloopochtenden

Iedere maandagmorgen is er weer een heel clubje mensen dat de weg naar ’t Anker weet te vinden. Om gezellig met elkaar koffie te drinken of een boek te lenen. De boekenkasten zijn onlangs weer onder de loep genomen; ongetwijfeld staat er ook voor u iets fijns in. (Streek-) romans, thrillers, detectives, informatieve boeken….. Niet alleen boeken; er zijn ook tijdschriften of bijv. de bulletins van de Historische Verenigingen in Nieuwveen en Nieuwkoop. Kortom: voor elk wat wils. Ook bestaat de mogelijkheid om een puzzel of spel mee naar huis te nemen. U bent weer van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. De gastvrouwen staan voor u klaar!

 

Verantwoording collectes diaconie april

Spaardoosjes 40-dagen Kerk in Actie € 319,66; Rwanda 25 jaar na genocide € 68,80; JOP-jeugdwerk  € 92,90; Noodhulp gevolgen cycloon Idai Mozambique € 159,35 en Pakistan, opleiding studenten en voorgangers € 130,45. Daarnaast mochten we twee giften ontvangen van € 100 en € 200 voor Noodhulp.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie.

 

Verantwoording overige collectes april    

Orgelfonds € 88,90; onderhoud gebouwen € 55,30; verwarmingskosten € 34,35; restauratiefonds  € 71,65; kerk € 109,75 en voor instandhouding predikantsplaats €  377,15.

Namens de Kerkrentmeesters, hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Parkeren bij de kerk

Een vriendelijk verzoek om, als u uw auto of fiets bij de kerk parkeert, er rekening mee te houden dat de toegang tot de begraafplaats goed bereikbaar blijft. Laat voldoende ruimte zodat het hek open kan en parkeer geen fietsen tegen het hek. Dank voor uw medewerking.

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark