Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 2 en 9 oktober 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 2 oktober 2022
9.30  uur: Dhr. H. Borghuis, Deventer
|Collectes: diaconie, pred.pl., dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 9 oktober 2022
Doopdienst
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, pred.pl., onderh. geb.

 

Bij de diensten

Zondag 9 oktober zal Eva, dochter van Madelon v.d. Veen en Jelle Vermeulen (Heemraadsingel 1, 2461 SP Ter Aar) gedoopt worden. Mooi dat de ouders Eva in het verbond met Jezus willen opnemen en dit in de opvoeding van hun dochtertje willen meegeven. Bijzonder ook om dit als gemeente mee te maken. We hopen op een mooie viering.

Van de diaconie

 

Collecte zondag 2 oktober

Kerk en Israël: Onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de PKN, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

Collecte zondag 9 oktober

PKN Missionair Werk – Pioniersplekken

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte meer is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

 

Inloopochtenden “Week van de Eenzaamheid”

Het Anker in Nieuwveen aan de A.H. Kooistrastraat 29 is altijd op maandagmorgen open voor een gratis bakje koffie of thee en een praatje. Ook is het mogelijk er  kosteloos een boek te lenen. Tijdens de “week van de eenzaamheid” zijn er additionele inloopochtenden en is een ieder welkom van 10:00-11.30 uur op de volgende ochtenden: vrijdag 30 september, maandag 3 oktober, dinsdag 4 oktober en woensdag 5 oktober.

 

Douwe Egbertsbonnen sparen voor voedselbank

De diaconie gaat Douwe Egberts bonnen verzamelen voor de voedselbank! De voedselbank kan deze weer inleveren bij DE en krijgt daar dan pakken koffie voor. SPAART U MEE !!

Bij binnenkomst in de kerk staan aan beide kanten op de tafels een doosje waar u de bonnen in kunt doen en dan zorgen wij ervoor dat deze bij de voedselbank terecht komen.

 

Alvast bedankt namens de diaconie

 

Agenda

30 sept., 3, 4, 5 en 10 okt.: Inloopochtenden ’t Anker – 10:00 uur (zie hierboven)

3 okt. vergadering kerkenraad: 19:30 uur – ’t Anker

4 okt. gespreksgroep: 14:00 uur – thuis fam. Bos

12 okt. oecumenia: 14:30 uur – ’t Anker

 

Start gespreksgroep

Op dinsdag 4 oktober hopen we weer te beginnen met de gespreksgroep bij de fam. L. Bos thuis (J.J. Rooversstraat 2). Iedereen is van harte welkom; aanvang 14.00. Ds. Wielsma heeft een aantal bijbelgedeelten uit de boeken van Mozes (de eerste hoofdstukken uit de bijbel) uitgezocht om met elkaar te bespreken. Iedereen is van harte welkom. De volgende data zijn: 18 okt., 1, 15 en 29 nov.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 12 oktober is er weer Oecumenia. Deze keer staat de herfst centraal. We gaan een herfstkrans maken op oase en zijn blij dat Bärbel Vervark ons komt helpen er iets moois van te maken. Voor deze gezellige middag met koffie/thee met iets lekkers, een hapje, drankje en een zelfgemaakte herfstkrans vragen wij een bijdrage van € 3,00 euro.

We hopen op een mooie opkomst; u komt toch ook? U bent weer van harte welkom; woensdagmiddag 12 oktober om 14.30 uur in ’t Anker!

 

Team Oecumenia

 

Terugblik startweekend

Wat was het weer een gezellige en zinvolle start van het nieuwe seizoen. De zaterdag na de wandeling door de prachtige tuin van de RK pastorie in ons dorp, konden we allen proeven van de meegebrachte gerechten. Er was een gevarieerd aanbod van soep, stamppot, Indische gerechten, salades met als dessert zelfgemaakte pudding. Allemaal even lekker.

Over de dienst op zondag, die we voor een groot deel met elkaar invulden, zijn veel complimenten binnen gekomen. De opgenomen overdenking van Mariska was een oproep om de slag te gaan en niet te focussen op onze beperkingen. “Aan tafel” klinkt als “Aan de slag”. Daar kunnen we mee verder.

Aan allen die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen om dit weekend tot een succes te maken: Hartelijk dank!!