Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 2 en 9 sept 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  2 september 2018
9.30  uur:  ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag  9 september 2018
9.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Ziekenzondag
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

 

Startweekend

Zaterdag 15 en zondag 16 september vindt ons startweekend, dat in het kader van ons jaarthema Kerkproeverij staat, weer plaats. De fietstocht met een paar stops is deze keer op zaterdag, daarna bent u van harte uitgenodigd voor een maaltijd in ’t Anker. Op zondag drinken we na de dienst  koffie met iets lekkers met elkaar, ook in ‘t Anker. Ook uw en jouw vrienden of buren zijn van harte welkom om dit startweekend met ons mee te vieren!

De uitnodiging vindt u op het losse blad bij dit kerkblad.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

De zomervakantie zit er voor de meest mensen weer op; we hopen u te ontmoeten bij de komende diensten. 2 september gaat onze eigen predikant voor en bent u na de dienst in de gelegenheid haar aan te spreken en elkaar te ontmoeten. 9 september is het ziekenzondag waar u verderop over leest. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een bloemenzee voor in de kerk. Dhr. van Laar zal er ongetwijfeld een fijne dienst van maken.

 

Vanuit de kerkenraad

Vanaf september zal onze predikant nascholing gaan volgen. De eerste keer is 13 en 14 september. Daarna zullen er nog 5 x 2 dagen volgen, verdeeld over de maanden. Ds. Mariska Kloppenburg van de Prot. gemeente Rijnsaterwoude zal in een geval van overlijden alle nascholingsdagen ds. van ’t Kruis vervangen. Tel. 471592.

 

Voor uw agenda

Maandag 3 en 10 sept: inloopochtend in  ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur. Zondag 9 sept: ziekenzondag. Zaterdag 15 en zondag 16 sept: startweekend. Woensdagavond 14 nov: Symposium ‘Avondmaal en eucharistie’ in de kerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

Van de kerkrentmeesters

In het kerkblad van begin juli meldden wij u dat we vrijwel rond waren met de aankoop van een woning. Nu kunnen we u meedelen dat dit is gelukt; we hebben de woning Blauwe Reigerpad 10 gekocht. We gaan nu bekijken of hiervoor een geschikte huurder gevonden kan worden. Voor wat betreft de verkoop van de voormalige pastorie kunnen we op dit moment nog niets concreets zeggen. In de zomermaanden is er hard gewerkt aan de aanpassing van de toiletgroep in ’t Anker. Naast een gewone toilet is er nu ook een ruime invalidetoilet gemaakt. Dat is natuurlijk heel praktisch gezien de vele ouderen die de activiteiten daar bezoeken. De ingrijpende bouwkundige zaken zijn door een aannemer verricht. De afwerking zoals het aanbrengen van plafonds, het schilderen en de aanleg van de elektrische installatie hebben vrijwilligers gedaan. Een hele klus dat menig zweetdruppeltje (zeker met ze zomer) heeft gekost.  We willen allen die daaraan hebben meegewerkt van harte bedanken. Wat is fijn dat we in onze gemeente zulke meelevende en actieve klussers hebben!

Namens de Kerkrentmeesters,

Jan Vervark

 

De diaconiecollectes.

Collecte Jeugdwerk  9 september 2018

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

Ziekenzondag 

9 september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek,  Leen Visser  of Coby Jansen.  Tevens willen we u ook vragen om op zondag, 9 september, een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst .We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Tel Kees 539232, Leen 0683617405 en Coby 538715 of per mail coby.jansen@ziggo.nl

De diaconie 

 

Inloopochtenden

Elke maandagochtend is er inloopochtend in het Anker, van 10.00 t/m 11.30 uur. Inwoners van Nieuwveen en overige dorpskernen krijgen de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten, een boek te lezen uit de ruilboekenkast of eventueel een spelletjes met elkaar te spelen.‘Tom in de buurt’ heeft een proefperiode van drie maanden achter de rug bij deze inloopmomenten. De samenwerking met ‘Tom in de buurt’ beviel iedereen goed en wordt daarom voortgezet. Vanaf maandag 3 september schuift er wekelijks een wijkcoach van ‘Tom’ aan. Van 10.30 tot 11.00 kunnen bezoekers van de koffieochtend of inwoners van de gemeente Nieuwkoop in gesprek met de wijkcoach met vragen over zorg en welzijn.

 

Verantwoording collecten diaconie juli

Jeugdwerk JOP €85,95 en de avondmaalcollecte t.b.v. De Sleutelbloem in Noorden €110,65.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, de Diaconie.

 

Opbrengst overige collecten juli

Restauratiefonds €114,00; orgelfonds €42,30; onderhoud gebouwen €50,15; algemeen kerkelijk werk €194,48 en voor de instandhouding van de predikantsplaats €349,30

Hartelijk dank voor uw bijdrage, de kerkrentmeesters.

 

 

 

Openmonumentendag

Ook dit jaar is ons kerkgebouw met het monumentale Knipscheerorgel opgenomen in de activiteiten rondom openmonumentendag van 8 en 9 september.  Er wordt een powerpoint getoond van de geschiedenis van onze kerk en er zijn opnames van het orgel te horen. Nu al is zeker dat er op zaterdagmorgen een organist het orgel zal bespelen. Meer en actuele informatie kunt u vinden op de website: www.omdnieuwkoop.nl

 

Oecumenia

Woensdag 12 september starten we weer met Oecumenia. We beginnen het seizoen zoals ieder jaar met een gezellige bingomiddag, een middag die meestal goed bezocht wordt en waar u leuke prijsjes kunt winnen. Er wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd maar dan kunt u de hele middag meespelen. U bent van harte welkom op 12 september om 14.30 uur in ‘t Anker. Tot dan!

Team Oecumenia.

 

Wereldwinkelkraam in het startweekend

Zoals gebruikelijk zal Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop tijdens de activiteiten in ’t Anker met een tafel aanwezig zijn. De Wereldwinkel is een bijzondere cadeauwinkel waar producten  gekocht kunnen worden uit niet-westerse culturen. Veel verschillende producten, uit veel verschillende landen, gemaakt door heel verschillende mensen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. Wij hopen dan ook dat u een kijkje bij de tafel komt nemen.

Ans Harsteen en Annet Hoogerwerf.

 

Gespreksgroepen komend seizoen

Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer door met de gespreksgroepen. De groep die op dinsdagmiddag bij de fam. Bos (J.J. Rooversstraat) bijeenkomt wordt weer geleid door ds. Wielsma. Daar zijn we heel blij mee. Misschien is het ook iets voor u? Kom gerust de eerste keer vrijblijvend eens meedoen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Wielsma (0297-568610) of bij Leen / Anke Bos (538911). Ook gaat er één groep van start op de dinsdagavond bij de fam. Hardsteen (Blokland 25 ). Als er voldoende deelnemers zijn, willen we ook weer op de woensdagavond met een groep starten. Heeft u belangstelling? Ook hiervoor geldt kom gerust een keer mee doen; dit verplicht tot niets. Wel graag eerst even contact op nemen met Baukje Veenstra 537081 of Jan Vervark 538977.

De gespreksgroepen worden op de volgende dagen gehouden: 2/3 okt., 16/17 okt., 30/31 okt., 20/21 nov. 11/12 dec., 8/9 jan., 22/23 jan., 5/6 febr., 19/20 febr. en 5/6 maart.

Jan Vervark

 

Kopij volgende kerkblad

Graag uiterlijk maandag 10 september voor 16.00 uur naar Jan Vervark, j.vervark@ziggo.nl