Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 21 en 28 mrt 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 21 maart 2021
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: mevr. ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

 

Zondag 28 maart 2021
6e zondag 40-dagentijd – Palmzondag
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

 

Meeleven van Gonja

 

Uit de kerkenraad

Wilt u de komende zondagen de kerkdiensten willen bijwonen, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba; Jan Vervark, tel. 538977 of mail j.vervark@ziggo.nl.

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we besloten om op 23 maart (fysiek) bij elkaar te komen om een paar belangrijke punten te bespreken. Zo zullen we spreken over het werk van de Commissie Toekomst tot nog toe en hoe we hiermee verder gaan. Ook zullen we spreken over het pastoraal werk; wat gaat goed en waar moeten nog zaken verbeterd worden. Als er voldoende tijd is willen we ook het beleidsplan 2021-2025 bespreken en zo mogelijk vaststellen.

Ook spraken we over invulling van de diensten in de Stille Week en Paasmorgen. Op Witte Donderdag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Als het inpasbaar is in de liturgie willen we op Goede Vrijdag gedeelten uit de Matteus Passion laten horen. Op Paasmorgen zal Elsbeth Boonefaas samen met haar broer Hanno Hommel de liederen muzikaal begeleiden.

Regelmatig komt tijdens de vergadering de vraag aan orde; Wanneer organiseren we een gemeente-avond? We realiseren ons dat het van belang is zo snel mogelijk zo’n avond te organiseren maar zijn daar gezien het risico van Coronabesmetting erg terughoudend in. We hopen dat u daar begrip voor zult hebben.

Mochten er nu al vragen of opmerkingen zijn die u op het hart branden, laat het dan even weten.

 

Namens de kerkenraad,

Jan Vervark, scriba

 

Agenda

23 maart: kerkenraadsvergadering in ’t Anker. Van 19:30 tot 20:45 uur.

24 maart: vesper vanuit Herv. Kerk Nieuwkoop; 19:30 uur

 

Van diaconie

Zondag 21 maart – Werelddiaconaat Indonesië

Een beter inkomen voor Javaanse boeren:

Op het indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. Om hun hierin te kunnen blijven ondersteunen is uw hulp nodig. Uw financiële bijdrage is van harte welkom.

 

28 maart – JOP

PaasChallenge; ontdekken wat Pasen is:

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk

jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen – de PaasChallenge

doen. De “PaasChallenge” is een spel gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, en wordt gehouden in de week vóór Pasen. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Wij hopen dat u dit project financieel wil ondersteunen.

 

De spaardoosjes

De kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers zijn vanaf zondag 7 maart weer begonnen. Mocht u op Paaszondag, 4 april, in de gelegenheid zijn om aan de Paasdienst deel te nemen en heeft u een spaardoosje dat u graag wilt inleveren, dan kunt u dat op deze zondag doen. Zo niet, dan kunt u het doosje bij Hilly Bindels, Conradpark 3, afgeven.

 

Bericht van ons sponsorkind

Beste Sponsor,

Dank God dat mijn familie en ik gezond zijn. Wij zijn heel dankbaar omdat wij de bescherming van God hebben die voor ons heeft gezorgd. God beschermde ons tegen de pandemie, die de hele wereld heeft getroffen. Dank God voor zijn genade dat wij eten en werk hebben en gezond zijn. Moge God mijn pad verlichten en mijn hele familie zegenen.

 

Cristian Aáron Gonzales Robles

(leerling van de Vita Nova school, Guatemala-City).

 

Wij hebben vernomen dat Cristian graag post van ons ontvangt. Daarom hebben wij hem een Paaskaartje gestuurd (zie onze website) met de volgende tekst:

 

Beste Cristian,

Wij zijn blij wat van jou te vernemen en dat jij en jouw familie gezond zijn. Bedankt voor jouw mooie tekening. Ons gebed voor jou is, dat elke dag van jouw leven een getuigenis zal zijn van Gods liefde en kracht.

Wij wensen jou een gezegend Pasen.

 

Van de Comm. Kerkrentmeesters

Op 11 maart zijn we bij elkaar geweest om een aantal zaken te bespreken. De cijfers over het boekjaar 2020 zien er goed uit; het jaar sluit met een klein positief resultaat. Een notitie van de gemeente Nieuwkoop over een herziening van de papierinzameling werd besproken. De gemeente wil af van de zeecontainers en overgaan tot het ophalen van het papier. De verenigingen en kerken zouden dan daarvoor vrijwilligers moeten verlenen. Verder bekijken we nog wat we aan moeten met de schoeiing bij het slootje naast ’t Anker. Van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken is bericht ontvangen dat de begroting 2021 is goedgekeurd.

 

Hoewel we het boekjaar met een positief saldo zullen afsluiten, blijkt toch dat de inkomsten uit collecten flink minder zijn dan voorgaande jaren. Dit komt natuurlijk door het beperkte aantal bezoekers bij de kerkdiensten in deze Coronatijd. Mocht u alsnog een bijdrage willen geven ter compensatie van de gemiste collecten dan kunt u dat doen op ons bankrekeningnr.;  NL96 RABO 0373 701 497.

 

Jan Vervark