Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 22 en 29 augustus 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 22 augustus 2021
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. mevr. M. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 29 augustus 2021
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie en kerk

 

Meeleven

Hedi Hegeman heeft aangegeven toch voorlopig niet de coördinatie van het pastorale werk te kunnen doen. We weten allen wat een droevige en heftige tijd de fam. Hegeman heeft meegemaakt. Dit moet alles eerst een plaatsje krijgen. We hebben daar alle begrip voor en wensen hen beiden sterkte en Gods nabijheid toe.

U kunt natuurlijk altijd voor een gesprek of een bezoekje contact opnemen met een van onze pastorale werkers of iemand van de kerkenraad.

 

Bij de diensten

Zondag 29 augustus DV zullen we het Heilig Avondmaal vieren. We doen dat nog steeds op onze plaats in de bank. Bij binnenkomst kunt u weer een bakje met een stukje brood en een cupje wijn meenemen naar uw plaats. Een vriendelijk verzoek; wilt u het bakje pas opendoen tijdens het naspel van het lied dat vlak vóór de gemeenschap van brood en wijn wordt gespeeld. De dominee zal dit ook aangeven.

Een goede viering gewenst

 

Jan Vervark (scriba)

 

Agenda

23 en 30 augustus: inloop in ’t Anker, aanvang 10:00 uur.

 

Nieuws van diaconie

Collecte zondag 22 augustus:

De collecte op deze zondag is voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Avondmaalscollecte zondag 29 augustus:

“De Hoop”: GGZ met christelijke benadering

“De Hoop” is een onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), gebaseerd op christelijke grondslag. Haar motto is “Elk mens is waardevol”. Zij helpt mensen in vaak uitzichtloze situaties op weg naar een nieuw leven. Cliënten die worstelen met verslaving of psychische problemen hebben er vaak baat bij om te leren dat God ook hen persoonlijk liefheeft. Daarnaast zijn “het leven als christen” en “vergeving” belangrijke thema’s voor de pastorale zorg door “De Hoop”. Helaas wordt niet alle zorg die de cliënten krijgen vergoed. Om dieper in te gaan op de geestelijke aspecten is er vaak geen tijd binnen het reguliere ggz budget. Daarom is uw hulp hard nodig. Dankzij uw betrokkenheid kan “De Hoop” zich met haar christelijke benadering blijven inzetten voor deze mensen.

 

Oecumenia

Normaal gesproken zou in september weer gestart worden met de activiteiten in ‘t Anker. Wij hebben echter besloten eerst de volgende persconferentie in september af te wachten. We hopen dat ons dat dan weer wat meer armslag geeft. In ieder geval gaan we in oktober van start met een bingo, er van uitgaande dat de ontwikkelingen rond besmettingen gunstig blijven. Tegen die tijd hoort u meer van ons.

 

Het team van vrijwilligers.