Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 22 en 29 november

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 22 november
Gedachtenisdienst. Vooraf aanmelden verplicht.
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn.
Collectes: kerk en diaconie (bij de uitgang)

Zondag 29 november
1e zondag van Advent
9.30  uur: ds. J. Henzen, Wateringen
Collectes: kerk en diaconie (bij de uitgang)

 

Gedachtenisdienst 22 november a.s.

A.s. zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. I.v.m. de beperkingen van het aantal genodigden is het nodig dat u zich vooraf voor deze dienst aanmeldt. Maar ook thuis kunt u deze dienst mee beleven. Vorige week zondagmorgen hadden wij een eerste testuitzending van een livestream van de kerkdienst en deze is goed verlopen. Tijdens de dienst zullen de overledenen bij naam worden genoemd en zal er voor ieder van hen een kaars worden ontstoken, die de familie tezamen met het herinneringskruisje aan het eind van dienst mee naar huis mag nemen.                                                                                                                                     I.v.m. de afstand die wij tot elkaar moeten houden, zal, nadat de naam van de overledene door de predikant is genoemd, i.p.v. een familielid de ouderling van dienst de kaars aansteken. Er zal ook een algemene kaars worden aangestoken voor ieder die bij het verlies van zijn of haar dierbare wil stilstaan. Bij het uitgaan van de kerk krijgt iedereen een witte roos mee. De kleur wit symboliseert ons geloof in de opstanding en herinnert ons eraan dat de dood niet het laatste woord heeft. We hopen op een goed samenzijn op deze zondag.

                                                                                                                                      

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Van diaconie

Collecte 22 november:

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar, binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Dit geldt zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere pastorale trainingen mogelijk.

Collecte 1e Advent 29 november:

Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

Begroting 2021

De begroting voor 2021 van de diaconie is gemaakt en ligt in de week van 30 november ter inzage bij Klarien Post. Als u deze in wilt inzien dan graag van tevoren even een afspraak maken; tel.nr 538806.

 

Agenda

30 november: vergadering kerkenraad. Aanvang: 19:30 uur in ’t Anker.

 

Uit de kerkenraad

Nogmaals: U dient zich voor de dienst van 22 november echt aan te melden bij de scriba. Omdat er al veel nabestaanden van de overledenen zich hebben opgegeven is er maar beperkt plek. Gelukkig kunt u de dienst ook mee beleven via het internet. De proef van afgelopen zondag is geslaagd. Via deze link https://youtu.be/akAMXXUJBgU bent u life verbonden met de dienst in de Ontmoetingskerk.

 

Bedankje

Graag willen wij  Dita Bos bedanken voor de rijkversierde tafel met bloemen en producten van het land die zij verzorgd heeft voor de dankdienst op 15 november. Wij stonden stil bij hoe dankbaar we mogen zijn dat we kunnen geven van onze overvloed. Dita het was prachtig; dank je wel!

Daarnaast willen wij Eric Hardsteen bedanken voor zijn inzet bij het opnemen van de diensten. Eerder dit jaar, zodat wij de overdenkingen van Gonja achteraf konden terug zien en horen. En nu weer voor de mogelijkheid om livestream de speciale diensten helemaal mee te kunnen volgen en mee beleven.

Hartelijk dank hiervoor!

 

Van de kerkrentmeesters

Afgelopen week hebben we in de nieuwe samenstelling vergaderd. Ons nieuwe lid Hage v.d. Boon is benoemd tot secretaris en gaat zich voornamelijk bezig houden met het beheer van het onroerend goed. Als alles volgens plan verloopt wordt in december het dak van ’t Anker vervangen. Daarna zullen er zonnepanelen op gemonteerd worden. De begroting 2021 is behandeld en zal in de eerstvolgende kerkenraad besproken worden. In de week van 30 november ligt deze ter inzage. Als u daar gebruik van wilt maken, graag eerst even contact opnemen met Jan Vervark: 538977.